Ruimte vrijmaken om de nieuwste functie-update van Windows 10 te installeren

Van toepassing: Windows 10

Voor elke Windows 10-update is voldoende opslagruimte op de harde schijf nodig om ervoor te zorgen dat de update kan worden uitgevoerd. Updates helpen ervoor zorgen dat je apparaat de nieuwste onderdelen en verbeteringen in de beveiliging bevat, zodat je efficiënter en veiliger kunt blijven werken.

Voordat je een onderdelenupdate downloadt, controleert Windows of je apparaat voldoende ruimte heeft voor de installatie. Als er niet voldoende ruimte is, zie je een bericht met het verzoek om ruimte vrij te maken. Hier zie je een voorbeeld van een van deze berichten:

Windows heeft meer ruimte nodig om het bericht bij te werken

Aan de hand van de volgende instructies kun je ruimte vrijmaken om een Windows-onderdelenupdate te installeren. In Schijfruimte vrijmaken in Windows 10 lees je meer over andere manieren waarop je opslagruimte kunt vrijmaken en kunt voorkomen dat er in de toekomst problemen optreden vanwege onvoldoende vrije schijfruimte.

Interne of externe opslag?


Als je apparaat niet voldoende ruimte heeft om de nieuwste update te installeren, kun je twee acties uitvoeren om opslagruimte vrij te maken: 

  • Deel A: maak ruimte vrij op het apparaat door niet-essentiële bestanden te verwijderen. 
  • Deel B: gebruik een extern apparaat zoals een USB-schijf, een SD-kaart of een externe harde schijf om je harde schijf tijdelijk uit te breiden terwijl de updates worden geïnstalleerd. 

Wanneer je hierom wordt gevraagd, voer je deel A uit. Hierdoor kan alle ruimte vrij komen die nodig is voor de update. Als dit niet het geval is, ga je verder met deel B, afhankelijk van de grootte van de update en de beschikbare hoeveelheid opslagruimte op je apparaat. 

Als op je apparaat weinig opslagruimte beschikbaar is, kun je dit het beste bijwerken met behulp van een extern opslagapparaat zoals een USB-schijf, SD-kaart of externe harde schijf.

 

Deel A: ruimte vrijmaken

Als je het bericht Meer ruimte nodig voor update ziet, maak je als volgt ruimte vrij op je apparaat. Afhankelijk van hoeveel ruimte er nodig is voor het apparaat, moet je mogelijk doorgaan met deel B en bijwerken met behulp van een extern opslagapparaat.

  1. Selecteer onder Meer ruimte nodig voor update de optie Ruimte vrijmaken.

  2. Hierdoor wordt Opslag in Instellingen geopend, waar je kunt zien hoeveel ruimte beschikbaar is op je apparaat. Selecteer station C: om te zien wat de meeste ruimte inneemt. Je kunt hier ruimte vrijmaken door bestanden te verwijderen die je niet meer nodig hebt. (Zie Schijfruimte vrijmaken in Windows 10 voor tips.)
  3. Ga terug naar Meer ruimte nodig voor update en selecteer het pictogram Vernieuwen  naast de knop Ruimte vrijmaken. Als er nu voldoende vrije ruimte is voor het installeren van de update, wordt er een groen vinkje  weergegeven naast het pictogram van de harde schijf , en wordt bij Meer ruimte nodig voor update nu Geen verdere ruimte nodig weergegeven.
 

Deel B: een extern opslagapparaat aansluiten

Als op je apparaat weinig opslagruimte beschikbaar is, kun je dit het beste bijwerken met behulp van een extern opslagapparaat zoals een USB-schijf, SD-kaart of externe harde schijf. Wanneer je de ruimte hebt vrijgemaakt op basis van bovenstaande instructies, kun je je externe opslagapparaat aansluiten om de update te installeren.

 

  1. Sluit het externe opslagapparaat aan en wacht totdat je dit in de vervolgkeuzelijst onder Deel B ziet (mogelijk moet je het pictogram Vernieuwen  selecteren). Als het externe opslagapparaat voldoende vrije ruimte bevat, wordt er een groen vinkje  weergegeven naast het pictogram van het opslagstation .
  2. Selecteer Doorgaan om de installatie van de update te voltooien.

De update installeren met behulp van de harde schijf


Als er geen externe opslag beschikbaar is en je Ik wil geen externe opslag gebruiken hebt geselecteerd, moet je extra ruimte vrijmaken op de harde schijf. Volg de instructies in Deel A hierboven.