Thuisgroep is verwijderd uit Windows 10 (versie 1803)

Van toepassing: Windows 10

Thuisgroep is verwijderd uit Windows 10 (versie 1803). Alhoewel deze functie is verwijderd, kunt u nog steeds printers en bestanden delen met functies die in Windows 10 zijn geïntegreerd.

Hier is meer informatie over wat er is gewijzigd en wat niet.

Wat is er gewijzigd?

Nadat uw pc is geüpdatet naar Windows 10 (versie 1803) merkt u het volgende:

  • Thuisgroep wordt niet meer weergegeven niet in Verkenner.
  • Thuisgroep wordt niet meer weergegeven in het Configuratiescherm, wat betekent dat u geen thuisgroep kunt maken, er deel aan nemen of deze verlaten.
  • Thuisgroep wordt niet weergegeven op het scherm Problemen oplossen wanneer u gaat naar Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Problemen oplossen .
  • U kunt geen nieuwe bestanden en printers delen door middel van Thuisgroep.

Wat is niet gewijzigd?

Mappen, bestanden en printers die u voor de update deelde via Thuisgroep, worden nog steeds gedeeld. Dit houdt het volgende in:

  • Gedeelde netwerkmappen zijn nog steeds beschikbaar. U kunt ze in de Verkenner openen door de naam van de pc en de naam van de gedeelde map in de volgende notatie in te typen: \\ThuisPc\NaamGedeeldeMap.
  • Als op een pc een gebruikersaccount is ingesteld voor het delen, kunt u nog altijd verder delen met deze account.
  • U kunt nog steeds in het dialoogvenster Afdrukken de gedeelde printers bereiken.