26 september 2018 - KB4458469 (OS-build 17134.320)

Van toepassing: Windows 10, version 1803

Houd er rekening mee dat deze update opnieuw is uitgebracht vanwege een ontbrekend oplossing. Als je build 17134.319 hebt geïnstalleerd, installeer dan deze nieuwere versie van OS-build 17134.320.

Verbeteringen en oplossingen


Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Deze update bevat geen nieuwe functies voor het besturingssysteem. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat de prompt 'U moet een nieuwe app openen' wordt weergegeven. Dit gebeurt wanneer een website op een niet-standaardpoort opnieuw wordt geladen door op Enter te drukken. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor downloads mislukken omdat Mark of the Web (MOTW) niet wordt ondersteund op de downloadlocatie. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor het beleid DefaultSearchProvider niet meer werkt wanneer het beleid FirstRunPage in gebruik is.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor de adresbalk de focus kwijtraakt wanneer een nieuw tabblad wordt geopend en het beleid Webinhoud toestaan op een nieuwe tabbladpagina is uitgeschakeld. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor het beleid Wachtwoordbeheer configureren de prompt Wachtwoord opslaan niet kan onderdrukken wanneer het beleid wordt uitgeschakeld.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat downloads naar WebDAV-locaties mislukken. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met de voorbeeldweergave van het bestand voor .html, .mht en (MIME) e-mailbijlagen in Microsoft Outlook. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat de dialoogvensters voor beveiliging en certificaten van Internet Explorer prompts weergeven op de achtergrond in plaats van op de voorgrond in bepaalde omstandigheden. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor het systeem niet meer reageert wanneer toepassingen de API EnableEUDC aanroepen. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost in scenario's voor meerdere beeldschermen waardoor een spellingcontrolecontextmenu wordt weergegeven op de verkeerde monitor. Dit probleem treedt op wanneer de klant op een verkeerd gespeld woord in Internet Explorer klikt met de rechtermuisknop. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat optreedt bij het invoeren van Japanse tekens in een extern bureaublad-sessie (mstsc.exe). 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat optreedt wanneer je muisweergaven op laag niveau gebruikt in processen met een hoog integriteitsniveau. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor aangepaste toetsenbordindelingen niet correct werken. 
 • Hiermee wordt het groepsbeleid voor zichtbaarheid voor de pagina Instellingen onder Gebruikersconfiguratie beschikbaar gemaakt. Het groepsbeleidsobject staat op het volgende pad: Gebruikersconfiguratie/Beheersjablonen/Configuratiescherm/Zichtbaarheid van instellingenpagina´s 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor sommige Bluetooth-apparaten niet met Windows kunnen koppelen. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost in Universal CRT die de verwachte uitvoer of een null-teken retourneert bij het aanroepen van _getch()
 • Hiermee wordt een probleem opgelost in de Universal CRT die onverwachte tekens retourneert bij het aanroepen van de functie _findfirst() of _findnext()
 • Hiermee wordt een probleem opgelost in de Universal CRT waardoor sommige functies geen smalle invoer accepteren of niet de juiste uitvoer produceren bij bepaalde ANSI-codetabellen. Dit probleem heeft betrekking op setargv.obj bij het gebruik van jokertekensparsering en aanroepen om de naam van de huidige module voor foutopsporingsvensters op te halen. Het probleem is ook van invloed op de volgende functies:
 • _chdir()
 • _exec()
 •  _fullpath()
 •  _loaddll
 •  _popen()
 • _system()
 • _spawn() (en varianten) 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met het evalueren van de compatibiliteitsstatus van het Windows-ecosysteem om te zorgen voor toepassings- en apparaatcompatibiliteit voor alle updates van Windows. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met de diagnostische pijplijn voor apparaten die zijn geregistreerd bij Windows Analytics wanneer de registersleutel CommercialID "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" aanwezig is.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarmee wordt voorkomen dat de geplande taak van de App-V-client wordt gesynchroniseerd als het beleid Device Guard-vergrendeling is ingeschakeld. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor kan zorgen dat het LSASS-proces (Local Security Authority Subsystem Service) stopt met werken bij het verwerken van een onjuiste beveiligings-id (SID). 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat een vertraging veroorzaakt in het ontgrendelen van of aanmelden bij een computer die is verplaatst naar een ander netwerk. Een vertraging treedt bijvoorbeeld op bij het verplaatsen van een zakelijk LAN of WLAN naar een thuis-LAN waarbij domeincontrollers niet kunnen worden bereikt. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost op sommige laptops waardoor afmelden voor voltooien niet mogelijk is. Het probleem treedt op wanneer een klant zich afmeldt en onmiddellijk de laptop sluit. Als gevolg hiervan moet het apparaat opnieuw worden gestart als de laptop opnieuw wordt geopend. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat optreedt wanneer BitLocker wordt ingeschakeld vanaf een lokaal beheerdersaccount. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost op apparaten met vingerafdruksensoren die zijn bijgewerkt vanaf Windows 10, versie 1709. Na de upgrade kunnen gebruikers de vingerafdruksensor niet gebruiken om aan te melden.  
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor sommige systemen er maar liefst 60 seconden over doen om te starten. Dit gebeurt op systemen waarop geen smartcardlezer is geïnstalleerd. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor klanten zich niet bij een Windows 10S-apparaat kunnen aanmelden met een pincode na de upgrade naar Windows 10, versie 1803. Klanten zien de fout “Uw pincode is niet meer beschikbaar vanwege een wijziging in de beveiligingsinstellingen op dit apparaat.“ 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat een Direct Access-verbinding mislukt wanneer het certificaat voor clientverificatie wordt opgeslagen in het TPM-apparaat. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat negatieve gebeurtenissen worden vastgelegd voor stuurprogramma´s die geldig zijn en moeten worden vertrouwd. Het probleem treedt op wanneer Windows Defender-toepassingsbeheer (Device Guard) in de controlemodus wordt uitgevoerd. 
 •  Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat de gebruikersinterface van een externe VPN-provider stopt met werken na het dynamisch verwijderen van Cryptui.dll
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat een hostserver voor Extern bureaublad-sessies af en toe stopt met reageren tijdens het aanmelden. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat afdrukken naar een open of bestaand bestand mislukt zonder dat een fout wordt weergegeven. Dit probleem treedt op wanneer je Microsoft Afdrukken naar PDF of XPS Document Writer gebruikt. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij een dagelijkse, terugkerende taak onverwacht wordt gestart als de taak voor het eerst wordt gemaakt of gestart wanneer de taak wordt bijgewerkt.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor actieve volgende acties niet worden uitgevoerd wanneer je meerdere acties in een taak maakt met behulp van Taakplanner en de taak wordt gepland onder de regel Het bestaande exemplaar stoppen
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met een taak die is ingesteld op herhaling. De taak wordt niet gepland en wordt niet gestart nadat deze is uitgeschakeld en weer ingeschakeld. De Volgende uitvoeringstijd in Taakplanner laat de juiste tijd zien, maar de taak wordt niet gestart op dat moment.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor foutopsporing van geminimaliseerde UWP-toepassingen niet mogelijk is. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met Visual Studio UWP-implementaties waarbij de fout 'De bewerking kan niet worden voltooid omdat er een onverwachte host-id is opgetreden' wordt weergegeven.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de vlag MM_DONT_ZERO_ALLOCATION wordt genegeerd. Dit probleem leidt tot slechtere prestaties en in sommige gevallen kan de fout 0x139 worden weergegeven. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat NTLTEST, DCLOCATOR of deelname aan een Active Directory- en SAMBA-domein mislukken wanneer je de NetBIOS-domeinnaam gebruikt. De fout is 'Er kan geen verbinding worden gemaakt met een Active Directory-domeincontroller (AD DC) in het domein %domain%'. Hiermee worden ook verbindingsproblemen opgelost voor toepassingen die mailslots gebruiken om te communiceren.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat optreedt bij het gebruik van versleutelde e-mail. Als de klant Annuleren selecteert wanneer voor het eerst wordt gevraagd om een pincode, worden meerdere pincodeprompts weergegeven voordat de prompt uiteindelijk verdwijnt. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor de Microsoft Help Viewer HTML-inhoud niet weergeeft in een CHM-bestand van Windows Help wanneer het CHM-bestand wordt opgeslagen op een netwerklocatie.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het vergrendelingsscherm een effen kleur weergeeft in plaats van een afbeelding die is opgegeven door een beleid voordat een klant zich voor de eerste keer aanmeldt.
 • Addresses Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat Microsoft Edge stopt met werken tijdens het afdrukken van een PDF in een venster met een grootte van 0.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat Microsoft Edge stopt met werken en gekoppelde webpaginatabbladen sluit. Dit gebeurt wanneer bepaalde PDF-documenten timingproblemen hebben bij het laden.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met een geplande taak die een onbepaalde duur heeft. De taak wordt onmiddellijk gestart nadat deze gemaakt in plaats van op het moment dat is opgegeven op het tabblad Triggers.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij GetSystemTime() soms een ongeldige waarde kan retourneren na het gebruik van SetSystemTime() direct ervóór.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat optreedt bij het gebruik van het groepsbeleid 'X509HintsNeeded' om het veld Hint voor gebruikersnaam vooraf in te vullen. Het veld Hint voor gebruikersnaam is onverwacht leeg wanneer een machine wordt ontgrendeld na een geslaagde aanmelding. Cachen van de gebruikersnaamhint werkt naar verwachting alleen voor vergrendel- en ontgrendelscenario's en is niet bedoeld voor scenario's voor afmelden en aanmelden.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor de tegelindeling niet kan worden behouden na de upgrade naar Windows 10, versie 1803 van Windows 10, versie 1703 en 1607.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij tijdelijke waarden worden geretourneerd voor de kalender in Japanse tijdrekening. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij instellingen voor Achtergrond-apps die de gebruiker heeft geconfigureerd, verloren gaan wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart vanwege onjuiste register-ACL's.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor Microsoft Centennial-apps en sommige besturingssysteemapps geen pop-upmeldingen weergeven.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij alle virtuele machines voor gasten waarop Unicast NLB wordt uitgevoerd, niet kunnen reageren op NLB-aanvragen nadat de virtuele machines opnieuw zijn opgestart.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor dual-tunnel AlwaysOn VPN-configuraties die gebruikmaken van vertrouwde netwerkdetectie, beide tunnels niet operationeel kunnen hebben.

Als je eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe verbeteringen in dit pakket gedownload en op je apparaat geïnstalleerd.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing

Nadat je de preview van de kwaliteitsrollup van augustus of 11 september 2018 update van.NET Framework hebt geïnstalleerd, kan instantiëring van SqlConnection een uitzondering genereren. Zie voor meer informatie over dit probleem het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

4470809 Uitzondering met SqlConnection-instantiëring op .NET 4.6 en later na de .NET Framework-updates van augustus-september 2018

Dit probleem wordt opgelost in KB4480976.

Na installatie van deze update kunnen sommige gebruikers geen standaardinstellingen voor Win32-programma's instellen voor bepaalde combinaties van app- en bestandstype met behulp van de opdracht Openen met... of Instellingen > Apps > Standaard-apps.

In sommige gevallen kunnen Microsoft Kladblok of andere Win32-programma's niet als standaard worden ingesteld.

Dit probleem wordt opgelost in KB4467682.

Hoe kun je deze update downloaden


Vóór installatie van deze update

Voor cumulatieve updates van Windows moet je de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) installeren voor je besturingssysteem voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. Dit helpt om het risico op potentiële problemen tijdens het installeren van de LCU te beperken. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als je Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4456655) automatisch aan je aangeboden. Als je het zelfstandige pakket voor de meest recente SSU wilt downloaden, ga je naar de Microsoft Update-catalogus

Deze update installeren

Als je deze update wilt downloaden en installeren, ga je naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteer je Naar updates zoeken.

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4458469 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update.