12 maart 2019 – KB4489899 (OS-build 17763.379)

Van toepassing: Windows 10, version 1809Windows Server 2019, all versions

Verbeteringen en oplossingen


Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Deze update bevat geen nieuwe functies voor het besturingssysteem. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt een probleem met tracering en apparaatkalibratie in Microsoft HoloLens opgelost waarvan sommige gebruikers last hadden. Je ziet mogelijk 10-15 minuten na de installatie van deze update verbetering, maar het is raadzaam de hologrammen opnieuw in te stellen voor de beste resultaten. 
 •  Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kon leiden dat gebruikers 'Fout 1309' ontvingen bij het installeren of verwijderen van bepaalde typen MSI- en MSP-bestanden.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat mogelijk tot tragere grafische weergave en werking van de muis bij desktopgames leidde bij het spelen van bepaalde games, zoals Destiny 2, na de installatie van KB4482887.
 • Beveiligingsupdates voor Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows Shell, Windows-app-platform en -frameworks, Windows-kernelmodusstuurprogramma's, Windows Server, Windows Linux, Windows Hyper-V, Windows Datacenter Networking, Windows opslag- en bestandssystemen, Windows draadloos netwerkgebruik, Microsoft JET Database Engine, Windows Kernel, Windows en Windows Fundamentals.

Als je eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op het apparaat geïnstalleerd.

Meer informatie over de opgeloste beveiligingsproblemen vind je in de Security Update Guide.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing

Na de installatie van deze update, treden er mogelijk verificatieproblemen op in Internet Explorer 11 en andere toepassingen die gebruikmaken van WININET.DLL. Dit gebeurt wanneer twee of meer personen hetzelfde gebruikersaccount gebruiken voor meerdere gelijktijdige aanmeldingssessies op dezelfde Windows Server-machine, met inbegrip van RDP- (Remote Desktop Protocol) en Terminal Server-aanmeldingen. Tot de symptomen die door klanten worden gemeld behoren onder andere, maar niet uitsluitend:

 • Voor grootte en locatie van de cache wordt nul of leeg aangegeven.
 • Sneltoetsen werken mogelijk niet goed.
 • Webpagina's worden mogelijk af en toe niet correct geladen of weergegeven.
 • Problemen met vragen om referenties.
 • Problemen bij het downloaden van bestanden.

Dit probleem is opgelost in KB4493509.

Na installatie van deze update op computers die meerdere audio-apparaten hebben, werken toepassingen die geavanceerde opties voor interne of externe audio-uitvoerapparaten bieden onverwacht mogelijk niet meer. Dit probleem doet zich voor bij gebruikers die een apparaat voor audio-uitvoer selecteren dat afwijkt van het 'standaardaudioapparaat'. Voorbeelden van toepassingen die mogelijk niet meer werken zijn:

 • Windows Media Player
 • Realtek HD Audio Manager
 • Configuratiescherm van Sound Blaster

Dit probleem is opgelost in KB4490481.

Na installatie van deze update, was MSXML6 er de oorzaak van dat toepassingen niet meer reageerden als zich een uitzondering voordeed tijdens knooppuntbewerkingen, zoals appendChild(), insertBefore() en moveNode().

Het is mogelijk dat de Groepsbeleidseditor niet meer reageert wanneer je een GPO (groepsbeleidsobject) bewerkt dat GPP's (voorkeursinstellingen voor groepsbeleid) bevat voor Internet Explorer 10-instellingen.
Dit probleem is opgelost in KB4493509.
Na de installatie van deze beveiligingsupdate is het mogelijk dat aangepaste URI-schema's voor toepassingsprotocolhandlers de corresponderende toepassing voor het lokale intranet en vertrouwde sites op Internet Explorer niet starten.

Dit probleem is opgelost in KB4495667.

Na installatie van deze update kunnen er problemen zijn als de PXE (Preboot Execution Environment) wordt gebruikt om een apparaat te starten vanaf een WDS-server (Windows Deployment Services) die is geconfigureerd voor gebruik van Uitbreiding voor variabele vensters. Hierdoor kan de verbinding met de WDS-server voortijdig worden beëindigd tijdens het downloaden van de installatiekopie. Dit probleem heeft geen invloed op clients of apparaten die geen gebruikmaken van de Uitbreiding voor variabele vensters.

Dit probleem is opgelost in KB4503327.

Een servertoepassing voor samengestelde documenten (OLE) die ingesloten objecten in het Windows Metafile (WMF) plaatst met behulp van de PatBlt API, kan ingesloten objecten mogelijk onjuist weergeven.

Als je bijvoorbeeld een object uit een Microsoft Excel-werkblad in een Microsoft Word-document plakt, kunnen de cellen worden weergegeven met een andere achtergrondkleur.
Dit probleem is opgelost in KB4493509.
Bepaalde bewerkingen, zoals naam wijzigen, die je uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer je de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.
 • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.
Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.
Wanneer je probeert af te drukken vanuit Microsoft Edge of andere Universeel Windows-platform (UWP)-toepassingen krijg je mogelijk de fout ¨Bij uw printer is een onverwacht configuratieprobleem opgetreden. 0x80070007e.'

Dit probleem is opgelost in KB4501371.

Hoe kun je deze update downloaden


Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) te installeren voor je besturingssysteem voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU en het toepassen van beveiligingspatches van Microsoft. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als je Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4470788) automatisch aan je aangeboden. Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het zelfstandige pakket voor de nieuwste SSU te downloaden.

Deze update installeren

Deze update wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd vanuit Windows Update. Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4489899 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update.