2 april 2019 – KB4490481 (OS-build 17763.404)

Van toepassing: Windows 10, version 1809Windows Server 2019, all versions

Verbeteringen en oplossingen


Deze update bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat optreedt op computers die meerdere audioapparaten hebben. Toepassingen die geavanceerde opties bieden voor interne of externe audio-uitvoerapparaten werkten onverwacht mogelijk niet meer. Dit probleem doet zich voor bij gebruikers die een apparaat voor audio-uitvoer selecteren dat afwijkt van het 'standaardaudioapparaat'. Voorbeelden van toepassingen die mogelijk niet meer werken zijn Windows Media Player, Realtek HD Audio Manager en het Configuratiescherm van Sound Blaster.

 • Bevat een correctie voor de Gamemodus die ervoor zorgt dat de functie niet langer van invloed is op uw ervaringen bij het gebruik van de beste streaming- en opnamesoftware in de industrie.
 • Hiermee wordt activering van Insider-builds van Windows 10 Enterprise voor virtuele bureaubladen in Microsoft Azure ingeschakeld. Microsoft Azure is het enige geteste en ondersteunde platform voor het hosten van Windows 10 Enterprise voor virtuele bureaubladen, een belangrijk onderdeel van Windows Virtual Desktop. 

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat mogelijk tot het verlies van Favorieten of de leeslijst leidde in Microsoft Edge na een update van het besturingssysteem. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor Internet Explorer op een willekeurig moment niet meer werkte tijdens het bekijken van webpagina's. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost bij het schuiven door ActiveX-inhoud in een venster in Internet Explorer 11 tijdens een door de gebruiker geactiveerde schuifbewerking. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkwam dat het besturingssysteem nieuwe pictogrambestanden kon laden als een onjuist opgemaakt pictogrambestand werd angetroffen. 
 • Hiermee worden tijdzonegegevens bijgewerkt voor São Tomé en Principe. 
 • Hiermee worden tijdzonegegevens bijgewerkt voor Kazachstan. 
 • Hiermee worden tijdzonegegevens bijgewerkt voor Buenos Aires, Argentinië. 
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat het beleid 'Meldingen van apps op het vergrendelingsscherm uitschakelen' niet werkte. Het pad is Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logo. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij DeleteObject() van de GDI (Graphics Device Interface) kan veroorzaken dat het aanroepende proces niet meer werkt als de volgende voorwaarden beide waar zijn:
  • Het aanroepende proces is een WOW64-proces dat geheugenadressen verwerkt die groter zijn dan 2 GB.
  • De instructie DeleteObject() wordt aangeroepen met een apparaatcontext die compatibel is met de context van een printerapparaat. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkwam dat toepassingen en bellers een verbinding met bestemmingseindpunten tot stand konden brengen bij gebruik van netwerkinterfaces die niet over een standaardgateway beschikken. Dit probleem was van invloed op het volgende:
  • Toegang tot internet mislukte op apparaten met DSL-modems en PPPoE-inbelinternetverbindingen (gewoonlijk gebruikt met DSL-modems).
  • Moderne apps en apps in de Microsoft Store gedroegen zich alsof er geen internettoegang was op apparaten met DSL-modems.

Webbrowsers en Win32-toepassingen die zijn verbonden met internet hadden geen last van dit probleem. 

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat Windows een verlopen DHCP-lease (Dynamic Host Configuration Protocol) gebruiken hergebruikte als deze was verlopen op het moment dat het besturingssysteem was afgesloten. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat het RemoteApp-venster op de voorgrond werd weergegeven en altijd actief was na het sluiten van een venster. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkwam dat het dialoogvenster met referenties voor verificatie werd weergegeven wanneer een ondernemingswebserver probeerde verbinding te maken met internet. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat mogelijk voorkwam dat pictogrammen voor moderne apps werden weergegeven in de taakbalk en de Taakwisselaar tijdens een RemoteApps-verbinding. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde bepaalde Microsoft Store-toepassingen niet konden worden gestart of niet meer werkten. Een voorbeeld hiervan is WeChat op het Universeel Windows-platform (UWP). 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor USB-camera's niet op de juiste wijze werden geregistreerd voor Windows Hello na de OOBE-installatie (out-of-box experience). 
 • Hiermee werd een nieuwe groepsbeleidsinstelling toegevoegd genaamd 'Windows inschakelen om de verbinding van een computer met een netwerk te verbreken'. Deze bepaalt hoe Windows de verbinding tussen een computer en een netwerk verbreekt wanneer wordt vastgesteld dat de computer niet meer verbonden zou moeten zijn met het netwerk.

  • Als deze instelling is ingeschakeld, voert Windows een soft-disconnect uit (verbinding wordt niet onmiddellijk of abrupt verbroken) tussen de computer en een netwerk.
  • Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt de verbinding tussen de computer en het netwerk onmiddellijk verbroken.
  • Als deze optie niet is geconfigureerd, is soft-disconnect de standaardwerking. Voor meer informatie over soft-disconnect raadpleegt u Understanding and configuring Windows Connection Manager (Windows Verbindingsbeheer begrijpen en configureren).

Pad: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Network\Windows Connection Manager

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat voorkomt dat een virtuele smartcard wordt gestart wanneer deze wordt uitgevoerd in combinatie met Citrix 7.15.2000 Workstation VDA software. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkwam dat gebruikers hun schermen voor het afspelen van video met hoog dynamisch bereik (HDR) konden configureren. 
 • Hiermee wordt het probleem met het Windows-vergrendelingsscherm opgelost dat gebruikers een apparaat niet meer konden ontgrendelen wanneer meerdere smartcardgebruikers hetzelfde apparaat hebben gebruikt. Dit probleem trad op wanneer u probeerde een werkstation te gebruiken dat is vergrendeld door een andere gebruiker. 
 • Hiermee wordt een geheugenlek opgelost dat optrad bij het verwerken van aanmeldingssessies door een systeem. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat AOVPN-uitsluitingsroutes (Always-On VPN) alleen werkten voor link-local-uitsluitingen. 
 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat certificaatvernieuwing mislukten bij gebruik van CERT_RENEWAL_PROP_id met de ICertPropertyRenewal-interface. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het geluid van toepassingen voor eenmalig gebruik, die doorgaans worden gebruikt in kioskscenario's, werd gedempt nadat het systeem uit de sluimerstand was gehaald. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost om aan de certificaatvereisten voor GB18030 te voldoen. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de serverprestaties werden vertraagd of de server niet meer reageerde vanwege tal van Windows firewall-regels. U kunt deze oplossing inschakelen door regedit te gebruiken voor het wijzigen van het volgende en het instellen hiervan op 1:
  • Type: 'DeleteUserAppContainersOnLogoff' (DWORD)
  • Pad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat de ontsleuteling van gegevens voorkwam bij gebruik van Windows 10, versie 1703 of latere versies van Windows. Dit probleem trad op bij versleuteling van die gegevens via DPAPI NG of een voor groepen beveiligd PFX-bestand op Windows 10, versie 1607, Windows Server 2016 of eerdere versies van Windows. 
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met het evalueren van de compatibiliteitsstatus van het Windows-ecosysteem om te zorgen voor toepassings- en apparaatcompatibiliteit voor alle updates van Windows.
 • Hiermee worden kleine problemen opgelost met onbekende opties (onbekende OPT) in de Extension Mechanisms voor DNS (EDNS) voor de Windows DNS-serverfunctie.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat kon leiden tot een toegangsfout bij het configureren van Switch Embedded Teaming (SET).

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met de Remove-StoragePool PowerShell-cmdlet waarbij metagegevens van de groep niet werden gewist van fysieke NVDIMM-schijven.

 • Maakt X2APIC ondersteuning voor AMD-platforms mogelijk voor de ondersteuning van 256 of meer logische processors op Windows Server 2019.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkwam dat datumparsers datums in toekomst en verleden (Gregoriaans en Japans) konden converteren naar een relevante Japanse tijdrekening in samengestelde documenten (voorheen OLE). Zie voor meer informatie KB4469068.

 • Hiermee wordt het probleem opgelost dat gebruikers geen gan-nen-ondersteuning konden inschakelen voor het Japanse tijdperk. Zie KB4469068 voor meer informatie. 

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat tot trage vernieuwingsfrequentie op het scherm leidde wanneer een toepassing veel onderliggende vensters maakte en vernietigde.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat de indeling van het Startmenu opnieuw werd ingesteld of opnieuw werd ingesteld bij iedere aanmelding na een in-place upgrade naar Windows 10 versie 1809 van eerdere versies van Windows.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat Wdiwifi.SYS niet meer werkte met de fout '7E (0xc0000005)'. Dit probleem trad op bij het roamen van een clientapparaat tussen draadloze toegangspunten (WAP) die dezelfde BSSID's hebben op de 2,4 Ghz en 5 Ghz banden.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat de Windows Server 2019 Storage Migration Service bestanden met bepaalde beveiligingsinstellingen oversloeg bij de migratie.
 • Verbetert de resultaten bij het inrichten van printers in educatieve omgevingen met multifunctionele printers.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost met Windows Errata Manager dat tot gevolg had dat het opnieuw opstarten langer duurde of BIOS-updates op bepaalde servers mislukten. Dit probleem treedt op bij het detecteren van systemen waarop Unified Extensible Firmware Interface-firmware (UEFI) is geïnstalleerd dat de Memory Overwrite Request Control (MOR) LOCK Action niet goed ondersteunt bij gecontroleerd opnieuw opstarten van het besturingssysteem.
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat de toegang blokkeert tot SMB-shares (Server Message Block) op of van fysieke of virtuele NIC's (Network Interface Cards) die SMB ondersteunen en die zijn geconfigureerd met een VPN-interface (Virtual Private Network).
 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat tot gevolg kan hebben dat apparaten een leeg scherm weergeven als na installatie van een Windows-update opnieuw wordt opgestart. Dit probleem kan zich voordoen op apparaten waarop de beleidsinstelling System Guard Secure Launch ('ConfigureSystemGuardLaunch') en Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) beveiligd opstarten zijn ingeschakeld. De set en volgorde van ondertekende onderdelen in het opstartpad dat verschilt per apparaat, en het tijdstip van updates in de opstartonderdelen zijn ook van invloed op het optreden van dit probleem.

Als u eerdere updates hebt geïnstalleerd, kunnen alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket worden gedownload en op het apparaat worden geïnstalleerd.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing

Na de installatie van deze update, treden er mogelijk verificatieproblemen op in Internet Explorer 11 en andere toepassingen die gebruikmaken van WININET.DLL. Dit gebeurt wanneer twee of meer personen hetzelfde gebruikersaccount gebruiken voor meerdere gelijktijdige aanmeldingssessies op dezelfde Windows Server-machine, met inbegrip van RDP- (Remote Desktop Protocol) en Terminal Server-aanmeldingen. Tot de symptomen die door klanten worden gemeld behoren onder andere, maar niet uitsluitend:

 • Voor grootte en locatie van de cache wordt nul of leeg aangegeven.
 • Sneltoetsen werken mogelijk niet goed.
 • Webpagina's worden mogelijk af en toe niet correct geladen of weergegeven.
 • Problemen met vragen om referenties.
 • Problemen bij het downloaden van bestanden.

Dit probleem is opgelost in KB4493509.

Na installatie van deze update, was MSXML6 er de oorzaak van dat toepassingen niet meer reageerden als zich een uitzondering voordeed tijdens knooppuntbewerkingen, zoals appendChild(), insertBefore() en moveNode().

Het is mogelijk dat de Groepsbeleidseditor niet meer reageert wanneer u een GPO (groepsbeleidsobject) bewerkt dat GPP's (voorkeursinstellingen voor groepsbeleid) bevat voor Internet Explorer 10-instellingen.
Dit probleem is opgelost in KB4493509.
Na de installatie van deze update is het mogelijk dat aangepaste URI-schema's voor toepassingsprotocolhandlers de corresponderende toepassing voor het lokale intranet en vertrouwde sites op Internet Explorer niet starten.

Dit probleem is opgelost in KB4495667.

Na installatie van deze update kunnen er problemen zijn als de PXE (Preboot Execution Environment) wordt gebruikt om een apparaat te starten vanaf een WDS-server (Windows Deployment Services) die is geconfigureerd voor gebruik van Uitbreiding voor variabele vensters. Hierdoor kan de verbinding met de WDS-server voortijdig worden beëindigd tijdens het downloaden van de installatiekopie. Dit probleem heeft geen invloed op clients of apparaten die geen gebruikmaken van de Uitbreiding voor variabele vensters.

Dit probleem is opgelost in KB4503327.

Als u EUDC (door eindgebruiker gedefinieerde tekens) per lettertype inschakelt, werkt het systeem niet meer en wordt er een blauw scherm weergegeven bij het opstarten. Dit is geen algemene instelling in niet-Aziatische regio's.

Dit probleem is opgelost in KB4493509.

Een servertoepassing voor samengestelde documenten (OLE) die ingesloten objecten in het Windows Metafile (WMF) plaatst met behulp van de PatBlt API, kan ingesloten objecten mogelijk onjuist weergeven.

Als u bijvoorbeeld een object uit een Microsoft Excel-werkblad in een Microsoft Word-document plakt, kunnen de cellen worden weergegeven met een andere achtergrondkleur.
Dit probleem is opgelost in KB4493509.
Bepaalde bewerkingen, zoals naam wijzigen, die u uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer je de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.
 • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.
Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.
Wanneer je probeert af te drukken vanuit Microsoft Edge of andere Universeel Windows-platform (UWP)-toepassingen krijg je mogelijk de fout ¨Bij uw printer is een onverwacht configuratieprobleem opgetreden. 0x80070007e.'

Dit probleem is opgelost in KB4501371.

Hoe kun je deze update downloaden


Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) te installeren voor je besturingssysteem voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU en het toepassen van beveiligingspatches van Microsoft. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als u Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4493510) automatisch aan u aangeboden. Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het zelfstandige pakket voor de nieuwste SSU te downloaden.

Deze update installeren

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteert u Naar updates zoeken.

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4490481 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update. 

Verwante informatie