De instellingen voor mapweergave wijzigen of een map aanpassen

Samenvatting

Standaard worden mappen in Microsoft Windows weergegeven als mappictogrammen of als afbeeldingen die in de map zijn opgenomen (als mappen worden weergegeven als afbeeldingen, is de 'Miniatuurweergave' actief). Wanneer bijvoorbeeld een map voor het eerst wordt geopend in Microsoft Windows Server 2003, wordt de mapinhoud weergegeven in de klassieke weergave. Wanneer een map voor het eerst wordt geopend in Microsoft Windows XP, wordt een standaardsjabloon gebruikt voor het weergeven van de mapinhoud en het bekijken van de instellingen. Bepalend hierbij zijn de locatie van de map, het aantal bestanden in de map en het percentage speciale bestandstypen in de map.

Als u deze weergave-instellingen wijzigt of een map aanpast, onthoudt Windows uw instellingen wanneer u de map de volgende keer opent. In het menu Beeld van de map kunt u de weergave-instellingen voor de map wijzigen. Op het tabblad Aanpassen van het dialoogvenster Eigenschappen van de map kunt u een ander(e) mappictogram, afbeelding en sjabloon kiezen.

Opmerking Windows slaat standaard de weergave-instellingen en aanpassingen voor maximaal 400 mappen tegelijk op.

Sommige mapopties hebben betrekking op alle mappen. Zo verbergen zowel Windows Server 2003 als Windows XP beveiligde bestanden van het besturingssysteem, bestanden of mappen met het kenmerk Verborgen en bestandsextensies (voor bekende bestandstypen). Beheerders kunnen het onderdeel Mapopties in het Configuratiescherm gebruiken om deze instellingen en andere geavanceerde mapinstellingen die gelden voor alle mappen, te wijzigen.

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u de weergave van mappen en mapinhoud aanpast in Windows Verkenner, Deze computer en afzonderlijke mapvensters. U kunt het uiterlijk van een map aanpassen, zodat deze map Windows Verkenner altijd wordt weergegeven met een aangepaste mapafbeelding of een aangepast mappictogram en altijd een sjabloon gebruikt waarin gespecialiseerde taakkoppelingen en weergaveopties worden opgegeven.

U kunt het uiterlijk van een map aanpassen in Windows Verkenner. Wanneer u dit doet, geeft Windows Verkenner mappen altijd weer als een aangepaste mapafbeelding of een aangepast mappictogram en wordt voor de weergave van de mapinhoud altijd een sjabloon gebruikt waarin gespecialiseerde taakkoppelingen en weergaveopties worden opgegeven.

Het uiterlijk van een map aanpassen

Ga als volgt te werk om het uiterlijk van een map aan te passen:
 1. Open Windows Verkenner en ga naar de map die u wilt aanpassen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik op Eigenschappen.
 3. Selecteer de aanpassingsopties die u wilt gebruiken voor de map op het tabblad Aanpassen.

  Opmerking Het tabblad Aanpassen is niet beschikbaar voor speciale mappen waarvoor Windows al een standaarduiterlijk heeft ingesteld. In sommige gevallen kunt u echter de mapafbeelding voor de miniatuurweergave van bepaalde speciale mappen aanpassen door de procedure in de sectie Handmatig een mapafbeelding maken te gebruiken.
De volgende drie aanpassingsopties zijn beschikbaar:
 • Mapsjabloon

  Wanneer u een sjabloon selecteert in de vervolgkeuzelijst Dit type map als sjabloon gebruiken voor, past u specifieke kenmerken toe op de map (bijvoorbeeld gespecialiseerde taakkoppelingen en weergaveopties voor het werken met afbeeldingen of muziek).

  Als u een mapsjabloon wilt toepassen op alle mappen in de aangepaste map, schakelt u het selectievakje Dit sjabloon ook op alle submappen toepassen in.
 • Mapafbeeldingen

  U kunt de mapafbeelding (een afbeeldingsbestand met de bestandsnaamextensie .BMP, .GIF, .JPG, .JPEG, .JPE, .JFIF, .TIFF, .PNG of .ICO) selecteren waarmee een map wordt aangegeven in de miniatuurweergave. Als u geen afbeelding selecteert, gebruikt Windows Verkenner het mappictogram. Als u geen mappictogram selecteert, maakt Windows Verkenner automatisch een mapafbeelding voor de miniatuurweergave. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het bestand Folder.gif in de map of van de eerste vier afbeeldingsbestanden in de map. Als de map geen afbeeldingen bevat, gebruikt Windows Verkenner de standaardmapafbeelding.

  Klik op Afbeelding kiezen om de afbeelding te zoeken die u wilt gebruiken ter aanduiding van de map.

  Klik op Standaardinstellingen herstellen als u wilt dat Windows Verkenner Folder.gif of de eerste vier afbeeldingsbestanden in de map gebruikt ter aanduiding van de map. Als de map geen afbeeldingen bevat, gebruikt Windows Verkenner de standaardmapafbeelding.
 • Mappictogrammen

  Als u in de weergaven Tegels, Pictogrammen, Lijst en Details een pictogram wilt kiezen waaraan u de inhoud van de map kunt herkennen, klikt u op Ander pictogram. In de miniatuurweergave wordt ook het mappictogram gebruikt als u geen mapafbeelding opgeeft. U kunt elk afbeeldingsbestand met de bestandsnaamextensie .ICO, een pictogram in een programmabestand met een bestandsnaamextensie .EXE of een pictogram in een programmabibliotheekbestand met een bestandsnaamextensie .DLL kiezen voor het mappictogram. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u een netwerkshare of een map op een toegewezen netwerkstation aanpast.

  Opmerking Als u de standaardmappictogrammen wilt herstellen, klikt u achtereenvolgens op Ander pictogram en op Standaardinstellingen herstellen.

Handmatig een mapafbeelding maken

Als u de in de miniatuurweergave gebruikte mapafbeelding handmatig wilt aanpassen, plaatst u een afbeeldingsbestand van het type .GIF (Graphics Interchange Format) in de map. Dit bestand moet de naam Folder.gif hebben. U kunt elke gewenste grafische editor gebruiken om de GIF-afbeelding te maken. Ga als volgt te werk om het programma Microsoft Paint te gebruiken:
 1. Klik op Start, wijs Alle programma's (of Programma's aan), wijs Bureau-accessoires aan en klik op Paint.
 2. Ga als volgt te werk om een bestaande afbeelding te openen:
  1. Kies Openen in het menu Bestand.
  2. Ga naar de map met de afbeelding die u wilt gebruiken. Paint kan afbeeldingen openen met de bestandsnaamextensies .BMP, .GIF, .JPG, .JPEG, .JPE, .JFIF, .TIF, .TIFF, .PNG en .ICO.
  3. Selecteer de afbeelding die u wilt gebruiken en klik op Openen.
 3. Gebruik desgewenst de knoppen in Paint om de afbeelding te wijzigen.
 4. Sla de afbeelding op nadat u deze hebt gewijzigd. Hiertoe klikt u op Opslaan als in het menu Bestand.
 5. Selecteer GIF (*.GIF) in het vak Opslaan als type.
 6. Typ als bestandsnaam:
  Folder.gif
 7. Ga naar de map die u wilt aanpassen en klik op Opslaan.
Wanneer u de map weergeeft in de miniatuurweergave in Windows Verkenner, is de map nu voorzien van de door u gemaakte aangepaste afbeelding, tenzij u op het tabblad Aanpassen van het dialoogvenster Eigenschappen van de map een mapafbeelding selecteert. De op het tabblad Aanpassen opgegeven mapafbeelding heeft een hogere prioriteit dan de aanpassing met Folder.gif.

De algemene mapopties instellen

Ga als volgt te werk om de algemene instellingen op te geven die gelden voor alle mappen:
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Mapopties.
 2. Klik op het tabblad Algemeen op de gewenste opties.
 3. Klik op het tabblad Weergave op de gewenste opties.
 4. Klik op OK.
Opmerking Als u alle mappen weer wilt instellen op de standaardinstellingen, klikt u op Standaardinstellingen herstellen op het tabblad Algemeen of op het tabblad Weergave.

Dezelfde weergave-instellingen gebruiken voor alle mappen

U kunt dezelfde weergave-instellingen toepassen op alle mappen op uw computer. Het is echter niet mogelijk dezelfde weergave-instellingen toe te passen op alle mappictogrammen, afbeeldingen, werkbalkinstellingen of maptaken. Ga als volgt te werk om dezelfde weergave-instellingen toe te passen op alle mappen:
 1. Ga naar de map met de weergave-instelling die u wilt gebruiken voor alle mappen en open deze map.
 2. Klik op Mapopties in het menu Extra.
 3. Klik op Op alle mappen toepassen op het tabblad Weergave.
 4. Klik op Ja en vervolgens op OK.
Opmerking Als u de standaard weergave-instellingen wilt herstellen voor alle mappen, herhaalt u deze stappen maar klikt u bij stap 3 op Alle mappen herstellen.

Probleemoplossing

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register echter onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 • Standaard onthouden Windows XP en Windows Server 2003 de weergave-instellingen en aanpassingen van elke map. Deze gegevens zijn beperkt tot 400 mappen en worden opgeslagen in de volgende registersleutels:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  In Windows Vista en Windows Server 2008 wordt in plaats daarvan de volgende registersleutel voor gegevensopslag gebruikt:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  U kunt het aantal mappen waarvoor Windows de weergave-instellingen kan onthouden, verhogen door een DWORD-waarde met de naam BagMRU Size te maken in de verschillende registersleutels en de waardegegevens hiervan in te stellen op het aantal mappen waarvoor u Windows de instellingen wilt laten onthouden. Als u bijvoorbeeld de waarde instelt op 5000, kan Windows de instellingen onthouden voor 5000 mappen.

  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  813711 De weergave-instellingen of aanpassingen voor een map zijn verloren of onjuist
 • Windows kan aanpassingsinformatie ook opslaan in een verborgen Desktop.ini-bestand in de desbetreffende map. In dit geval stelt Windows het kenmerk Alleen-lezen in voor de map. Zodoende weet het programma dat de map een Desktop.ini-bestand bevat. Met het kenmerk Alleen-lezen kunnen algemene bestands- en maptaken (zoals kopiëren, verplaatsen, verwijderen en naam wijzigen) nog steeds worden uitgevoerd, maar dit kenmerk kan wel problemen veroorzaken voor enkele oudere programma's.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over dit probleem:

  326549 U kunt het kenmerk Alleen-lezen of Systeem van mappen niet weergeven of wijzigen in Windows Server 2003, Windows XP of Windows Vista

  Opmerking KB 326549 is ook van toepassing op Windows Server 2008.
  Wanneer u een netwerkshare of een map op een toegewezen netwerkstation aanpast, wordt het kenmerk Alleen-lezen niet ingesteld en wordt er geen Desktop.ini gemaakt.
 • Voor speciale mappen (zoals mappen op de vaste schijf, mappen op cd/dvd-schijven, Program Files, Mijn documenten, Mijn afbeeldingen, Mijn muziek, de map Windows, Fonts, Downloaded Program Files en andere soortgelijke bestanden) wordt het standaarduiterlijk ingesteld door Windows. Deze speciale mappen kunnen dan ook wellicht niet worden aangepast.
 • De weergave-instellingen en aanpassingen van een map horen bij de locatie van de map. U verliest deze gegevens wanneer u een map verplaatst naar een nieuwe locatie.
 • Als u een willekeurig type zwervend gebruikersprofiel gebruikt, gelden mapaanpassingen alleen voor het bureaublad en de netwerkshares en niet voor lokale mappen of permanente toegewezen netwerkstations.
 • De wizard Deze map aanpassen uit vorige versies van Windows bestaat niet in Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008. Met de wizard Deze map aanpassen kunt u een HTML-sjabloon (Folder.htt) selecteren of bewerken. Deze sjabloon wordt dan door Windows gebruikt om een map weer te geven in webweergave.
 • In de oorspronkelijke release van Windows XP wordt het gebruik van HTML-sjablonen (Folder.htt) uit eerdere versies van Windows in de webweergave ondersteund. Aangepaste HTML-bestanden (die gebruikmaken van Folder.htt) worden ook ondersteund voor de webweergave. De webweergave wordt gebruikt wanneer u geen gebruikmaakt van mappen in de klassieke Windows-weergave, als de map deel uitmaakt van een netwerkshare of als het kenmerk Systeem is ingesteld (voor lokale mappen). Om te voorkomen dat potentieel schadelijke inhoud kan worden uitgevoerd wanneer u een map opent op uw lokale computer of op uw LAN, bieden Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008 standaard geen ondersteuning voor HTML voor webweergave in Windows Verkenner.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  819028 Er worden geen webweergavesjablonen of HTML-aanpassingen weergegeven in Windows Verkenner (met Folder.htt)

Eigenschappen

Artikel-id: 812003 - Laatst bijgewerkt: 30 apr. 2015 - Revisie: 1

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

Feedback