Een System Center Configuration Manager 2007 met Service Pack 2 (SP2) siteserver willekeurig loopt vast tijdens het verwerken van statusberichten

Van toepassing: Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

Symptomen


Een System Center Configuration Manager 2007 met Service Pack 2 (SP2) siteserver hangen willekeurig tijdens het verwerken van statusberichten.

Bovendien ziet u de volgende symptomen:

Na het uitvoeren van de onderhoudstaak "Back-up ConfigMgr Site Server" kunnen veel van de onderdelen onder hulpprogramma ConfigMgr Service Manager starten status weergeven.

Het bestand Smsexec.log ziet geen activiteiten sinds het moment dat de back-up is voltooid.

De SMS Executive service en de SMS Site Component Manager-service opnieuw wordt tijdelijk ze herstellen en corrigeren van de bewerking. Dit probleem treedt echter waarschijnlijk opnieuw andere telkens de onderhoud 'Back-up ConfigMgr Site Server' taak is voltooid.

Oorzaak


Dit probleem treedt op vanwege een deadlock-situatie in de service SMS Executive (Smsexec.exe).

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

U moet deze hotfix System Center Configuration Manager 2007 SP2 is geïnstalleerd op de computer hebben.

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfix.

Bestandsinformatie

De Engelse (Verenigde Staten) versie van deze hotfix installeert bestanden met de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Dataldr.dll4.0.6487.2131133,99201-Feb-201011:30x86
Ddm.dll4.0.6487.2131158,05601-Feb-201011:30x86
Wsyncmgr.dll4.0.6487.213190,47201-Feb-201011:30x86

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Opmerking Het bestand 'dataldr.dll' wordt niet bijgewerkt als u deze hotfix op servers van de secundaire site installeert. Dit is normaal, omdat de secundaire siteservers hoeven deze functionaliteit niet.

Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven