Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Gegevens toevoegen aan een keuzelijst met invoervak of een gewone keuzelijst in Excel of Word

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Zie voor een Microsoft Excel voor Mac-versie van dit artikel 185388.
Samenvatting
In dit artikel worden methoden beschreven voor het vullen van een keuzelijst met invoervak of een gewone keuzelijst.
Meer informatie
Microsoft verstrekt deze code uitsluitend ter illustratie, zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen.

Ga voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties en over hoe u contact opneemt met Microsoft, naar de volgende Microsoft-website: U kunt besturingselementen, zoals een keuzelijst met invoervak of een gewone keuzelijst, gebruiken op een gebruikersformulier. In Microsoft Excel kunt u deze besturingselementen gebruiken in een werkblad. De methoden voor het vullen van de besturingselementen zijn vergelijkbaar. In de voorbeelden in dit artikel worden besturingselementen op een gebruikersformulier gebruikt.

Methode 1: Een keuzelijst met invoervak of een gewone keuzelijst koppelen aan cellen in een Excel-werkblad

 1. Maak een nieuwe werkmap in Microsoft Excel. Typ het volgende in Blad1:
     A1: Een   B1: Rood   A2: Twee   B2: Groen   A3: Drie  B3: Geel   A4: Vier  B4: Blauw					
 2. Druk op Alt+F11 om de Visual Basic Editor van Microsoft Excel te openen.
 3. Klik in het menu Invoegen op UserForm.
 4. Voeg een keuzelijst met invoervak en een gewone keuzelijst toe aan het gebruikersformulier.
 5. Als het venster Eigenschappen niet zichtbaar is, klikt u in het menu Beeld op Venster Eigenschappen.
 6. Klik op de keuzelijst met invoervak en blader in het venster Eigenschappen naar RowSource.

  Het venster is verdeeld in twee gedeelten. Links staat de naam van de eigenschap voor het besturingselement en rechts de waarde van de eigenschap. Klik in het lege vak naast RowSource en typ 'sheet1!a1:a4' (zonder de aanhalingstekens).
 7. Klik op de gewone keuzelijst en blader in het venster Eigenschappen naar RowSource. Klik in het lege vak naast RowSource en typ 'sheet1!b1:b4' (zonder de aanhalingstekens).

  Opmerking Als u de werkbladverwijzing weglaat, worden de keuzelijsten gevuld met de gegevens uit de cellen in het werkblad dat actief is wanneer het gebruikersformulier wordt uitgevoerd. U weet zeker dat altijd gegevens uit hetzelfde werkblad worden gebruikt om het gebruikersformulier te vullen door een verwijzing naar het werkblad op te nemen, zoals in de bovenstaande voorbeelden. Als u het werkblad wilt vullen met gegevens uit het actieve werkblad, moet u geen werkblad opgeven bij RowSource. Het gebruikersformulier wordt dan gevuld met gegevens uit het actieve werkblad als de macro wordt uitgevoerd.
 8. Voer het gebruikersformulier uit door Sub/UserForm uitvoeren te kiezen in het menu Uitvoeren.
Een, Twee, Drie en Vier worden weergegeven in de keuzelijst met invoervak en Rood, Groen, Geel en Blauw in de gewone keuzelijst.

Methode 2: Een keuzelijst met invoervak of een gewone keuzelijst vullen met een Visual Basic-macro

 1. Open een Microsoft Office-toepassing, zoals Microsoft Excel of Word.
 2. Druk op Alt+F11 om de Visual Basic Editor te openen.
 3. Klik in het menu Invoegen op UserForm.
 4. Voeg een keuzelijst met invoervak en een gewone keuzelijst toe aan het gebruikersformulier.
 5. Klik met de rechtermuisknop op het formulier en kies Programmacode weergeven. Het codevenster voor het gebruikersformulier wordt geopend. Klik op Initialize in de lijst Procedure (aan de rechterkant).

  De eerste en laatste regels van de subroutine worden automatisch ingevoerd, en de invoegpositie wordt automatisch tussen deze twee regels geplaatst.
 6. Typ de volgende code:
     ListBox1.List = Array("Een", "Twee", "Drie", "Vier")   ComboBox1.List = Array("Rood", "Groen", "Geel", "Blauw")						
  Deze code moet tussen de regels 'Sub UserForm_Initialize()' en 'End Sub' staan.
 7. Open het menu Uitvoeren en klik op Sub/UserForm uitvoeren om het formulier uit te voeren
Een, Twee, Drie en Vier worden weergegeven in de keuzelijst met invoervak en Rood, Groen, Geel en Blauw in de gewone keuzelijst.
Referenties
Als u meer informatie wilt over gebruikersformulieren, klikt u op het tabblad Index van de Microsoft Visual Basic Help, typt u de volgende tekst:
UserForm Object
en dubbelklikt u op de geselecteerde tekst om het onderwerp 'UserForm Object' weer te geven.
XL97 97 gebruikersformulier gebruiker formulier combo box list vba
Eigenschappen

Artikel-id: 161598 - Laatst bijgewerkt: 09/18/2011 09:02:00 - Revisie: 8.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2003

 • kbcontrol kbdtacode kbhowto kbprogramming KB161598
Feedback