Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) gebruiken in Windows 7, in Windows Vista en in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In deze stapsgewijze handleiding wordt het gebruik beschreven van de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) in Windows 7, in Windows Vista en in Windows XP.

Met de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) kunt u internationale en speciale tekens invoeren door bepaalde toetscombinaties te gebruiken.

De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) gebruiken

De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) toevoegen

Als u de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) automatisch wilt toevoegen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft het zelf te doen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk om de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) toe te voegen:
 • Windows 7 of Windows Vista
  1. Klik op Startknop Start, typ intl.cpl in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.
  2. Klik op het tabblad Toetsenborden en talen en klik op Toetsenborden wijzigen.
  3. Klik op Toevoegen.
  4. Vouw de gewenste taal uit. Vouw bijvoorbeeld Engels (Verenigde Staten) uit.
  5. Vouw de lijst Toetsenbord uit, schakel het selectievakje Verenigde Staten (internationaal) in en klik op OK.
  6. Klik in de lijst onder Standaardinvoertaal op Taal - Verenigde Staten (internationaal) (waarbij Taal de naam is van de taal die u hebt geselecteerd in stap 4). Klik vervolgens twee keer op OK.
  7. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op OK.

   Het pictogram Taal wordt toegevoegd aan de taakbalk. Wanneer u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst, ziet u knopinfo met de naam van de actieve toetsenbordindeling.
  8. Klik op het pictogram Taal en klik vervolgens op Verenigde Staten (internationaal) in het snelmenu dat verschijnt.

   De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) is nu ingeschakeld.
 • Windows XP
  1. Klik op Start, typ intl.cpl in het vak Uitvoeren en druk vervolgens op Enter.
  2. Open het tabblad Talen en klik op Details.
  3. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.
  4. Klik in de lijst Invoertaal op de taal die u wilt toevoegen. Klik bijvoorbeeld op Engels (Verenigde Staten).
  5. Klik in de lijst Toetsenbordindeling/IME op Verenigde Staten (internationaal) en klik op OK.
  6. Klik in de lijst onder Standaardinvoertaal op taal - Verenigde Staten (internationaal), waarbij taal de naam van de taal is die u hebt geselecteerd in stap 6. Klik vervolgens op OK.
  7. Klik op OK in het dialoogvenster Landinstellingen.

   Het pictogram Taal wordt toegevoegd aan de taakbalk. Wanneer u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst, ziet u knopinfo met de naam van de actieve toetsenbordindeling, bijvoorbeeld Verenigde Staten (internationaal).
  8. Klik op het pictogram Taal en klik vervolgens op Verenigde Staten (internationaal) in het snelmenu dat verschijnt.

   De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) is nu ingeschakeld.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de taalbalk:
306993 Procedure: De taalbalk in Windows XP gebruiken

Uitgebreide tekens invoeren

Als de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) actief is, kunt u uitgebreide tekens invoeren door de Alt-toets rechts op het toetsenbord samen met andere toetsen in te drukken.

In de volgende tabel staan de tekens die u kunt invoeren door de Alt-toets samen met een andere toets in te drukken. De tabel bevat ook de tekens die u kunt maken door de Alt-toets te combineren met de Shift-toets en een andere toets.


Internationale tekens invoeren

Wanneer u drukt op de toets apostrof ('), aanhalingsteken (") accent grave (`), tilde (~) of accent circonflexe (^), wordt er pas iets op het scherm weergegeven als u op een tweede toets drukt:
 • Als u vervolgens een toets indrukt van een teken dat een accentteken kan hebben, wordt het teken met het bijbehorende accentteken weergegeven.
 • Als u de toets indrukt van een teken dat geen accentteken kan hebben, worden er twee afzonderlijke tekens weergegeven.
 • Als u op de spatiebalk drukt, wordt het symbool (apostrof, aanhalingsteken, accent grave, tilde, accent circonflexe) afzonderlijk weergegeven.
In de volgende tabel staan de toetscombinaties die u kunt gebruiken om het gewenste teken te maken.

Opmerking Als het toetsgebruik dat in de volgende tabel wordt beschreven u niet bevalt, kunt u een alternatieve toetsenbordindeling toevoegen, bijvoorbeeld de Amerikaanse indeling. In de sectie De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) toevoegen van dit artikel leest u hoe u een toetsenbordindeling toevoegt. In dit scenario selecteert u een ander toetsenbord dan Verenigde Staten (internationaal).
Druk op deze toets en vervolgens op deze toetsom dit teken weer te geven
' (apostrof) c, e, y, u, i, o, a ç, é, ý, ú, í, ó, á
" (aanhalingsteken)e, y, u, i, o, a ë, ÿ, ü, ï, ö, ä
` (accent grave) e, u, i, o, a è, ù, ì, ò, à
~ (tilde) o, n, a õ, ñ, ã
^ (accent circonflexe) e, u, i, o, a ê, û, î, ô, â

Wijziging in Windows 7

In bepaalde Midden- en Oost-Europese taalversies van Windows 7 wordt standaard de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) geïnstalleerd in plaats van de Amerikaanse toetsenbordindeling. Hierdoor kan het toetsgebruik anders zijn. De wijziging heeft plaatsgevonden omdat het toetsenbord Verenigde Staten (internationaal) alle toetsen van het Amerikaanse toetsenbord bevat en bovendien ondersteuning biedt voor extra tekens die vaak in deze talen worden gebruikt.

Als u toch het Amerikaanse toetsenbord wilt gebruiken, leest u in de sectie De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) toevoegen van dit artikel hoe u een toetsenbordindeling toevoegt.
Opmerking In dit scenario selecteert u Amerikaans in plaats van Verenigde Staten (internationaal).

Plaktoetsen gebruiken

Het indrukken van toetscombinaties houdt in dat u twee of meer toetsen tegelijkertijd moet indrukken en vasthouden. Dit is erg lastig voor mensen die maar één hand hebben of die mondbesturing gebruiken. Als de functie Plaktoetsen is ingeschakeld, blijft een wijzigingstoets (Ctrl, Alt of Shift), of de Windows-logotoets, actief totdat u een andere toets indrukt.

Als u Plaktoetsen automatisch wilt inschakelen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft het zelf te doen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Als Plaktoetsen nog steeds is uitgeschakeld nadat u deze Fix it-oplossing hebt uitgevoerd, moet u de computer misschien opnieuw opstarten.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Volg de volgende stappen om Plaktoetsen in te schakelen:
 • Windows 7 of Windows Vista
  1. Klik op Startknop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Klik op Toegankelijkheiden klik vervolgens op Wijzigen hoe het toetsenbord werkt.
  3. Schakel het selectievakje Plaktoetsen inschakelen in.
  4. Klik op OK.
 • Windows XP
  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Klik onder Kies een categorie op Toegankelijkheidsopties.
  3. Klik onder of kies een pictogram op Toegankelijkheidsopties.

   Het dialoogvenster Toegankelijkheidsopties wordt weergegeven.
  4. Schakel op het tabblad Toetsenbord het selectievakje Plaktoetsen gebruiken in en klik op OK.


Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.
repareren corrigeren
Eigenschappen

Artikel-id: 306560 - Laatst bijgewerkt: 09/26/2011 21:40:00 - Revisie: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme KB306560
Feedback