Registersubsleutels en -waarden toevoegen, wijzigen of verwijderen met behulp van een REG-bestand

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Opmerkingen
 • Deze informatie is bestemd voor ervaren gebruikers, beheerders en IT-professionals.
 • Het importeren van bestanden met registervermeldingen (.REG) is een functie van Regedit.exe en wordt niet ondersteund door Regedt32.exe. U kunt Regedit.exe gebruiken om bepaalde wijzigingen aan te brengen op een Windows NT 4.0- of Windows 2000-computer, maar voor sommige wijzigingen is Regedt32.exe vereist. U kunt bijvoorbeeld met Regedit.exe geen REG_EXPAND_SZ- of REG_MULTI_SZ-waarden toevoegen of wijzigen op een Windows NT 4.0- of Windows 2000-computer. Regedt32.exe is de primaire Register-editor voor Windows NT 4.0 en Windows 2000. Als u Regedt32.exe moet gebruiken, kunt u geen bestanden met registervermeldingen (.REG) gebruiken om het register te wijzigen. Voor meer informatie over de verschillen tussen Regedit.exe and Regedt32.exe klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  141377 Verschillen tussen Regedit.exe en Regedt32.exe

In deze taak

Samenvatting
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Klik voor meer informatie over het maken van een back-up en het herstellen van het register op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u registersubsleutels en -waarden kunt toevoegen, wijzigen of verwijderen met behulp van een bestand met registervermeldingen (.REG). Regedit.exe gebruikt REG-bestanden voor het importeren en exporteren van registersubsleutels en -waarden. U kunt deze REG-bestanden gebruiken om registerwijzigingen op afstand op verschillende Windows-computers te distribueren. Wanneer u een REG-bestand uitvoert, wordt de bestandsinhoud opgenomen in het lokale register. Wees daarom voorzichtig bij het distribueren van REG-bestanden.

Terug naar begin

Syntaxis van REG-bestanden

Een REG-bestand heeft de volgende syntaxis:

VersieRegisterEditor
Lege regel
[Registerpad1]
"NaamGegevensitem1"="Gegevenstype1:Gegevenswaarde1"
NaamGegevensitem2"="Gegevenstype2:Gegevenswaarde2"
Lege regel
[Registerpad 2]
"NaamGegevensitem3"="Gegevenstype3:Gegevenswaarde3"

waarbij:

VersieRegisterEditor is ofwel 'Windows Registry Editor Versie 5.00' voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003, ofwel 'REGEDIT4' voor Windows 98 en Windows NT 4.0. De header 'REGEDIT4' werkt ook op Windows 2000-, Windows XP- en Windows Server 2003-computers.

Lege regel is een lege regel. Hiermee wordt het begin van een nieuw registerpad aangegeven. Elke sleutel of subsleutel is een nieuw registerpad. Als in uw REG-bestand meerdere sleutels aanwezig zijn, kunnen lege regels helpen bij het onderzoeken en oplossen van problemen met de inhoud.

Registerpadx is het pad van de subsleutel met de eerste waarde die u importeert. Plaats het pad tussen aanhalingstekens en scheid elk niveau van de hiërarchie met een backslash. Bijvoorbeeld:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
Een REG-bestand kan verschillende registerpaden bevatten.Als het onderste gedeelte van de hiërarchie in de padinstructie niet in het register aanwezig is, wordt een nieuwe subsleutel gemaakt. De inhoud van de registerbestanden wordt in de volgorde van invoer naar het register verzonden. Als u dus een nieuwe subsleutel wilt maken met daaronder nog een subsleutel, moet u de regels in de juiste volgorde opgeven.

NaamGegevensitemx is de naam van het gegevensitem dat u wilt importeren. Als een gegevensitem in uw bestand niet in het register aanwezig is, wordt het via het REG-bestand toegevoegd (met de waarde van het gegevensitem). Als een gegevensitem wel aanwezig is, wordt de huidige waarde overschreven door de waarde in uw REG-bestand. De naam van het gegevensitem staat tussen aanhalingstekens en de naam van het gegevensitem wordt onmiddellijk gevolgd door een gelijkteken (=).

Gegevenstypex is het gegevenstype voor de registerwaarde en komt onmiddellijk na het gelijkteken. Voor alle andere gegevenstypen dan REG_SZ (een tekenreekswaarde) wordt het gegevenstype direct gevolgd door een dubbele punt. Als het gegevenstype REG_SZ is, moet u de gegevenstypewaarde of dubbele punt niet invoegen. In dat geval gaat Regedit.exe er vanuit dat REG_SZ het gegevenstype is. In de volgende tabel worden de standaard registergegevenstypen vermeld:
Gegevenstype:Gegevenstype in .REG
REG_BINARYhexadecimaal
REG_DWORDdword
REG_EXPAND_SZhexadecimaal(2)
REG_MULTI_SZhexadecimaal(7)
Als u meer informatie wilt over registergegevenstypen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Gegevenswaardex volgt onmiddellijk na de dubbele punt (of het gelijkteken voor REG_SZ) en moet de juiste notatie hebben (bijvoorbeeld tekenreeks of hexadecimaal). Gebruik de hexadecimale indeling voor binaire gegevensitems.

Opmerking U kunt meerdere gegevensitemregels voor hetzelfde registerpad invoeren.

Opmerking Onder aan het registerbestand moet een lege regel staan.

Terug naar begin

Registersubsleutels toevoegen of registerwaarden toevoegen en wijzigen

Als u een registersubsleutel wilt toevoegen of een registerwaarde wilt toevoegen of wijzigen, moet u de gewenste wijzigingen in het register aanbrengen en vervolgens de juiste subsleutel of subsleutels exporteren. Geëxporteerde registersleutels worden automatisch als een registratiebestand opgeslagen. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het register en de wijzigingen te exporteren naar een REG-bestand:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Selecteer de subsleutel met de registeritems die u wilt wijzigen.
 3. Klik op Bestand en klik op Exporteren.

  Hierdoor wordt een reservekopie van de subsleutel gemaakt voordat u wijzigingen aanbrengt. Als uw wijzigingen problemen veroorzaken, kunt u dit bestand weer naar het register kopiëren.
 4. Typ in het vak Bestandsnaam een bestandsnaam voor het REG-bestand met de oorspronkelijke registeritems en klik op Opslaan.

  Opmerking Gebruik een naam die u herinnert aan de inhoud, bijvoorbeeld een verwijzing naar de naam van de subsleutel.
 5. In het rechterdeelvenster kunt u de gewenste registeritems toevoegen, verwijderen of wijzigen.
 6. Herhaal stap 3 en 4 om de subsleutel opnieuw te exporteren maar geef een andere naam op voor het REG-bestand. U kunt dit REG-bestand gebruiken om uw registerwijzigingen door te voeren op een volgende computer.
 7. Test uw wijzigingen op de lokale computer. Mochten er problemen ontstaan, dubbelklik dan op het bestand dat de reservekopie van de oorspronkelijke registergegevens bevat om het register terug te zetten naar de oorspronkelijke status. Als de wijzigingen het gewenste effect hebben, kunt u het REG-bestand dat u in stap 6 hebt gemaakt, distribueren naar andere computers via de methoden die worden beschreven in de sectie Registerwijzigingen distribueren in dit artikel.
Terug naar begin

Registersubsleutels en -waarden verwijderen

Als u een registersleutel met een REG-bestand wilt verwijderen, plaatst u een streepje (-) vóór het registerpad in het REG-bestand. Als u bijvoorbeeld de subsleutel Test uit de registersleutel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
wilt verwijderen, plaatst u een streepje vóór de volgende registersleutel in het REG-bestand:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Het volgende voorbeeld toont een REG-bestand dat deze taak kan uitvoeren.
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
Als u een registerwaarde met een REG-bestand wilt verwijderen, plaatst u een streepje (-) na het gelijkteken volgend op NaamGegevensitem in het REG-bestand. Als u bijvoorbeeld de registerwaarde Testwaarde uit de registersleutel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
wilt verwijderen, plaatst u een streepje na "Testwaarde"= in het REG-bestand. Het volgende voorbeeld toont een REG-bestand dat deze taak kan uitvoeren.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

"TestValue"=-
Als u het REG-bestand wilt maken, gebruikt u Regedit.exe om de registersleutel die u wilt verwijderen te exporteren. Vervolgens gebruikt u Kladblok om het REG-bestand te wijzigen en het streepje in te voegen.

Terug naar begin

Registersubsleutels en -waarden hernoemen

Als u de naam van een sleutel of waarde wilt wijzigen, verwijdert u de sleutel of waarde en maakt u een nieuwe sleutel of waarde met de nieuwe naam.

Registerwijzigingen distribueren

U kunt het REG-bestand in een e-mailbericht aan gebruikers sturen, een REG-bestand op een netwerkshare plaatsen en gebruikers naar de netwerkshare leiden om het REG-bestand uit te voeren, of een opdracht toevoegen aan de aanmeldingsscripts van de gebruikers om het REG-bestand automatisch te importeren wanneer de gebruikers zich aanmelden. Wanneer gebruikers het REG-bestand uitvoeren, wordt het volgende bericht weergegeven:
Register-editor
Weet u zeker dat u de gegevens in pad naar REG-bestand aan het register wilt toevoegen?
Als de gebruiker op Ja klikt, wordt het volgende bericht weergegeven:
Register-editor
De gegevens in 'pad naar REG-bestand' zijn ingevoerd in het register.
Regedit.exe ondersteunt de schakeloptie /s om deze berichten niet weer te geven. Als u het REG-bestand bijvoorbeeld op de achtergrond (met de schakeloptie /s) wilt uitvoeren vanuit een batchbestand met een aanmeldingsscript, gebruikt u de volgende syntaxis:
regedit.exe /s pad naar REG-bestand
U kunt ook Groepsbeleid of Systeembeleid gebruiken om registerwijzigingen in het netwerk door te voeren. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Als de wijzigingen werken, kunt u het registratiebestand naar de desbetreffende gebruikers in het netwerk versturen.

Terug naar begin
q297435
Eigenschappen

Artikel-id: 310516 - Laatst bijgewerkt: 11/29/2013 21:42:00 - Revisie: 11.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate for Embedded Systems

 • kbenv kbhowtomaster KB310516
Feedback