Uw cd- of dvd-station wordt niet herkend door Windows of andere programma's

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Er zijn verschillende redenen waarom een cd- of dvd-station niet wordt herkend. De oplossingen in dit artikel kunnen u soms, maar niet altijd, helpen bij het oplossen van dit probleem.
Geel uitroepteken op cd/dvd in Apparaatbeheer

Uw cd- of dvd-station is niet zichtbaar in Bestandenverkenner (Windows Verkenner genoemd in Windows 7 en eerdere versies van Windows) en het apparaat is gemarkeerd met een geel uitroepteken in Apparaatbeheer. Als u het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat opent, wordt ook een van de volgende foutberichten weergegeven in het gebied Apparaatstatus:
 • Windows kan dit apparaat niet starten omdat de configuratiegegevens in het register onvolledig of beschadigd zijn. (Code 19)
 • Het apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's niet kan laden. (Code 31)
 • Een stuurprogramma(service) voor dit apparaat is uitgeschakeld. Deze functionaliteit wordt mogelijk door een ander stuurprogramma geleverd. (Code 32)
 • Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet in het geheugen laden. Mogelijk is het stuurprogramma beschadigd of het ontbreekt. (Code 39)
 • Windows heeft het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat in het geheugen geladen, maar kan het apparaat zelf niet vinden. (Code 41)
Dit probleem kan optreden in een van de volgende situaties:
 • U voert een upgrade uit van het Windows-besturingssysteem.
 • U installeert of verwijdert programma's voor het opnemen van cd's of dvd's.
 • U verwijdert Microsoft Digital Image.
Oplossing 1: De probleemoplosser voor hardware en apparaten gebruiken (Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1)
U opent de probleemoplosser voor hardware en apparaten als volgt:
 1. Druk op de Windows-logotoets+R om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.
 2. Typ control in het dialoogvenster Uitvoeren en druk vervolgens op Enter.
 3. Typ probleemoplosser in het vak Zoeken in het Configuratiescherm en klik vervolgens op Probleemoplossing.
 4. Klik onder het item Hardware en geluiden op Een apparaat configureren. Als om het administratorwachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of bevestigt u uw keuze.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u verder met de volgende methode.
Oplossing 2: De probleemoplosser voor problemen met cd-/dvd-stations gebruiken
Als u automatisch veelvoorkomende problemen met cd- of dvd-stations wilt oplossen, klikt u op Nu uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.
Windows 8.1 en Windows 8
Microsoft fix it banner
Met de probleemoplosser Veelvoorkomende problemen met cd- of dvd-stations automatisch opsporen en oplossen wordt het probleem dat in dit artikel wordt beschreven, mogelijk automatisch opgelost.

Met deze probleemoplosser worden diverse problemen verholpen.
meer informatie
Uitvoeren
Windows 7, Windows Vista en Windows XP
Microsoft fix it banner
Met de probleemoplosser Veelvoorkomende problemen met cd- of dvd-stations automatisch opsporen en oplossen wordt het probleem dat in dit artikel wordt beschreven, mogelijk automatisch opgelost.

Met deze probleemoplosser worden diverse problemen verholpen.
meer informatie
Uitvoeren


Als het probleem niet is opgelost, gaat u verder met de volgende methode.
Oplossing 3: Beschadigde registervermeldingen handmatig repareren
OpmerkingVoor deze methode moet u bij Windows zijn aangemeld als beheerder. Als u controleren wilt of u een beheerder bent, gaat u naar http://support.microsoft.com/gp/admin

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register, dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.

Dit probleem kan worden veroorzaakt door twee Windows-registervermeldingen die beschadigd zijn geraakt. Als u de beschadigde registersleutel wilt verwijderen met de Register-editor, gaat u als volgt te werk:
 1. Druk op de Windows-logotoets+R om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.
 2. Typ regedit in het dialoogvenster Uitvoeren en druk vervolgens op Enter. Als om een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 3. Zoek in het navigatievenster naar de volgende registersubsleutel en klik vervolgens op deze registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. Klik in het rechterdeelvenster op UpperFilters.

  Opmerking Mogelijk wordt ook de registervermelding UpperFilters.bak weergegeven. Als dat het geval is, hoeft u die vermelding niet te verwijderen. Klik alleen op UpperFilters. Als de registervermelding UpperFilters niet wordt weergegeven, moet u mogelijk toch de registervermelding LowerFilters verwijderen. Hiertoe gaat u verder met stap 7.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen.
 7. Klik in het rechterdeelvenster op LowerFilters.

  Opmerking Als u de registervermelding LowerFilters niet ziet, gaat u naar de volgende oplossing.
 8. Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen.
 9. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen.
 10. Sluit de Register-editor af.
 11. Start de computer opnieuw op.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u verder met de volgende methode.
Oplossing 4: Het stuurprogramma bijwerken of opnieuw installeren
Als u het stuurprogramma wilt bijwerken, zoekt u het stuurprogramma op de website van de fabrikant van het apparaat en volgt u de installatie-instructies op de website.

Ga als volgt te werk om het stuurprogramma opnieuw te installeren:
 1. Druk op de Windows-logotoets+R om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.
 2. Typ devmgmt.msc in het dialoogvenster Uitvoeren en druk vervolgens op Enter. Als om een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 3. Vouw in Apparaatbeheer het item Dvd-/cd-rom-stations uit, klik met de rechtermuisknop op een cd-rom- of dvd-station en klik vervolgens op Installatie ongedaan maken.
 4. Klik op OK wanneer wordt gevraagd of u het apparaat daadwerkelijk wilt verwijderen.
 5. Start de computer opnieuw op.
Nadat de computer opnieuw wordt opgestart, worden de stuurprogramma's automatisch opnieuw geïnstalleerd.

Als het probleem niet is opgelost, gaat u verder met de volgende methode.
Oplossing 5: Een subsleutel maken in het register
OpmerkingVoor deze methode moet u bij Windows zijn aangemeld als beheerder. Als u controleren wilt of u een beheerder bent, gaat u naar http://support.microsoft.com/gp/admin

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register, dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.

Ga als volgt te werk om de subsleutel te maken:
 1. Druk op de Windows-logotoets+R om het vak Uitvoeren te openen.
 2. Typ regedit in het vak Uitvoeren en druk vervolgens op Enter. Als om een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 3. Zoek in het navigatiedeelvenster de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. Klik met de rechtermuisknop op atapi, wijs Nieuw aan en klik op Sleutel.
 5. Typ Controller0 en druk op Enter.
 6. Klik met de rechtermuisknop op Controller0, wijs Nieuw aan en klik op DWORD (32-bits)-waarde.
 7. Typ EnumDevice1 en druk op Enter.
 8. Klik met de rechtermuisknop EnumDevice1 en klik op Wijzigen....
 9. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 10. Sluit de Register-editor af.
 11. Start de computer opnieuw op.
Eigenschappen

Artikel-id: 314060 - Laatst bijgewerkt: 03/08/2014 16:02:00 - Revisie: 9.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbquadranttechsupp kbmatsfixme kbfixme kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbacwsurvey kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb kbsound kbconsumer kbcip KB314060
Feedback