Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Adressen in een Excel-werkblad gebruiken om etiketten te maken in Word

Samenvatting
U kunt de functie Afdruk samenvoegen in Microsoft Word gebruiken om etiketten voor een mailing naar meerdere ontvangers te maken en af te drukken op basis van gegevens uit een Microsoft Excel-werkblad. Dit artikel bevat instructies om dit type lijst te maken.

Wanneer u de functie Afdruk samenvoegen gebruikt, voegt Word een 'hoofddocument' met een 'lijst met ontvangers' samen om een reeks 'uitvoerdocumenten' te maken:
 • Het hoofddocument bevat de basistekst die in alle uitvoerdocumenten hetzelfde is. Het kan een briefhoofd, tekst en instructies in 'samenvoegvelden' bevatten voor het invoegen van tekst (zoals namen en adressen van geadresseerden) die per uitvoerdocument verschilt.
 • De adressenlijst is een database (bijvoorbeeld een Microsoft Access 2002-databasebestand of een Excel-werkmap) die de gegevens bevat die moeten worden samengevoegd met de uitvoerdocumenten. Deze database bestaat doorgaans uit een lijst met namen, adressen en telefoonnummers.
 • De uitvoerdocumenten zijn het resultaat van de samenvoegbewerking. De tekst in een uitvoerdocument kan in alle uitvoerdocumenten hetzelfde zijn, maar u kunt opmaak op specifieke documenten toepassen.
Terug naar begin

Stap 1: Het Excel-gegevensbestand instellen

Voordat u verdergaat met de wizard Afdruk samenvoegen, moet u ervoor zorgen dat uw Excel-werkblad goed is gestructureerd voor dit doel. Voor de gegevenstabel gelden de volgende vereisten:
 • De eerste rij moet veldnamen voor elke kolom bevatten, bijvoorbeeld Titel, Aanhef, Voornaam, Voorletters, Achternaam, Adres1 en Adres2.
 • Elke veldnaam moet uniek zijn.
 • Elke rij moet informatie over een bepaald item bevatten. In een mailinglijst kan elke rij bijvoorbeeld informatie over een bepaalde ontvanger bevatten.
 • De tabel mag geen lege rijen bevatten.
Ga als volgt te werk om uw Excel-gegevensbestand te ordenen:
 1. Maak uw Excel-gegevensbestand en orden het bestand met behulp van de velden die u voor uw etiket wilt gebruiken, zoals in dit voorbeeldgegevensbestand:

  Achternaam Voornaam Titel Adres Plaats Postcode Land
  DavolioNancyVertegenwoordiger1234 Main St. Apt. 2ASeattle14222USA
  FullerAndrewVice-directeur afdeling Verkoop1235 Main St.Tacoma14222USA
  LeverlingJanetVertegenwoordiger1235 Elm St.Kirkland14222USA
  PeacockMargaretVertegenwoordiger1236 Main St.Redmond14222USA
  BuchananStevenSalesmanager1237 Main StLondenSW2 8MRUK
  SuyamaMichaelVertegenwoordiger1238 Elm St.LondenEC3 7HRUK
  KingRobertVertegenwoordiger1239 Main St.LondenRK2 9NPUK
  CallahanLauraInside Sales-coördinator1230 Elm St.Seattle14222USA
  DodsworthAnneVertegenwoordiger1231 Elm St.LondenWG2 7LTUK


 2. Nadat u het Excel-gegevensbestand hebt gemaakt, slaat u het bestand op en sluit u het.
Als u meer informatie wilt over het maken van een adressenlijst voor samenvoegen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
294688 Een adreslijst voor Afdruk samenvoegen ontwerpen en instellen in Word 2002
Terug naar begin

Stap 2: Het hoofddocument instellen

 1. Start Microsoft Office Word 2003 of een eerdere versie van Word, wijs Brieven en verzendlijsten aan in het menu Extra en klik op Wizard Afdruk samenvoegen.

  Start Microsoft Office Word 2007, open het tabblad Mailings, klik op Afdruk samenvoegen starten in de groep Afdruk samenvoegen starten en klik op Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen.
 2. Klik onder Documenttype selecteren op Etiketten.

  Het actieve document wordt het hoofddocument (het document met de tekst en afbeeldingen die voor elke versie van het samengevoegde document gelijk blijven, bijvoorbeeld de afzender en de aanhef in een standaardbrief).
 3. Klik op Volgende: begindocument.

  Opmerking Als u bekend bent met de functie voor samenvoegen of liever niet met de wizard werkt, kunt u de werkbalk Afdruk samenvoegen gebruiken.
 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Een nieuw vel etiketten maken:
   1. Klik op Documentindeling wijzigen.
   2. Klik op Labelopties.
   3. Selecteer in het dialoogvenster Labelopties de gewenste opties, zoals het etikettype en het formaat, en klik op OK.

    Als u helpinformatie wilt over een bepaalde optie, klikt u op het vraagteken en daarna op de optie.
  • Starten met een bestaand vel etiketten:
   1. Klik op Bestaand document gebruiken.
   2. Selecteer in het dialoogvenster Bestaand document gebruiken het gewenste document en klik op Openen.
   3. Als het document niet wordt weergegeven, klikt u op Meer bestanden en vervolgens op Openen. Selecteer in het dialoogvenster Openen het gewenste document en klik op Openen.

    Het document wordt geopend in het documentvenster. Als u een ander etiketdocument wilt gebruiken, klikt u op Starten vanuit het bestaande document en selecteert u een ander document. Als u de indeling wilt wijzigen, klikt u op Documentindeling wijzigen en vervolgens op Labelopties.
 5. Klik op Volgende: adressen selecteren.
Terug naar begin

Stap 3: De Excel-gegevensbron opgeven

 1. Klik onder Adressen selecteren op Een bestaande lijst gebruiken.
 2. Klik op Bladeren.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren het Excel-werkblad dat u wilt gebruiken.

  Standaard opent Word de map Mijn gegevensbronnen.
 4. Klik op Openen.
 5. Als uw Excel-werkblad meerdere tabbladen met informatie bevat, moet u het tabblad met de gewenste gegevens selecteren. Klik op OK. Alle items uit de gegevensbron worden weergegeven in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen, waarin u de lijst met geadresseerden voor de samenvoegbewerking kunt verfijnen.
Terug naar begin

Stap 4: De geadresseerden selecteren

 1. Selecteer de gewenste geadresseerden in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  • Gebruik de selectievakjes om geadresseerden toe te wijzen.

   Deze methode is met name handig als uw lijst kort is. Schakel de selectievakjes in naast de geadresseerden die u wilt opnemen en schakel de selectievakjes uit naast de geadresseerden die u niet wilt opnemen.

   Opmerking Als u de meeste geadresseerden uit de lijst in de samenvoegbewerking wilt opnemen, klikt u op Alles selecteren en schakelt u de records die u niet wilt opnemen uit. Omgekeerd, als u de meeste geadresseerden uit de lijst niet in de samenvoegbewerking wilt opnemen, klikt u op Alles wissen en selecteert u de records die u wel wilt opnemen.
  • Sorteer de items in de lijst.

   Dit is handig als u de items in alfabetische of numerieke volgorde wilt weergeven. Klik op de kolomkop voor het item waarop u wilt sorteren. Als u bijvoorbeeld de lijst alfabetisch op achternaam wilt weergeven, klikt u op de kolomkop Achternaam.
  • Filter de items in de lijst.

   Dit is handig als de lijst records bevat die u niet wilt weergeven of opnemen in de samenvoegbewerking. Nadat u de lijst hebt gefilterd, kunt u de selectievakjes gebruiken om records op te nemen of uit te sluiten, zoals in de vorige sectie is beschreven. Ga als volgt te werk om de lijst te filteren:
   1. Klik op de pijl naast de kolomkop van het item waarop u wilt filteren.
   2. Klik op een van de volgende opties:
    • (Lege cellen) toont alle records waarin het overeenkomstige veld leeg is.
    • (Niet leeg) toont alle records waarin het overeenkomstige veld informatie bevat.
    • Als uw gegevensbron records bevat waarin dezelfde informatie voorkomt en de kolom tien of minder unieke waarden bevat, kunt u filteren op specifieke informatie. Als er bijvoorbeeld meerdere adressen zijn met Australië als land of regio, kunt u filteren op Australië.
  • Het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen toont alleen de toegewezen records. Als u alle records weer wilt weergeven, klikt u op (Alle).
  Opmerkingen
  • Klik op de pijl naast een kolomnaam en klik op (Geavanceerd) voor geavanceerde opties voor sorteren en filteren. Gebruik het tabblad Records filteren en het tabblad Records sorteren om de gewenste query voor sorteren of filteren in te stellen.
  • Als u software voor adresvalidatie hebt geïnstalleerd, kunt u klikken op Valideren in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen om de adressen van de geadresseerden te valideren.
 2. Klik op OK om terug te keren naar de wizard Afdruk samenvoegen.

  Word gebruikt de geadresseerden die u voor de samenvoegbewerking hebt toegewezen.
 3. Klik op Volgende: labels schikken.
Terug naar begin

Stap 5: De inhoud van uw etiketten rangschikken

Voer de volgende stappen uit om de inhoud van uw etiketten te rangschikken.

Samenvoegvelden invoegen

Voeg samenvoegvelden in op de plaats waar u namen, adressen en andere gegevens (zoals de postcode) wilt samenvoegen. Als u bijvoorbeeld een plaatsnaam, zoals 'Utrecht', wilt laten invullen, kunt u het samenvoegveld 'Plaats' gebruiken. Ga als volgt te werk om samenvoegvelden in te voegen:
 1. Klik in het hoofddocument op de plaats waar u het veld wilt invoegen.
 2. Voeg een van de volgende items in:
  • Adresblok met naam, adres en andere gegevens
   1. Klik op Adresblok.
   2. Selecteer in het dialoogvenster Adresblok invoegen de gewenste adresgegevens en de gewenste opmaak en klik op OK. Als u helpinformatie wilt over een bepaalde optie, klikt u op het vraagteken en vervolgens op de optie.

   3. Als het dialoogvenster Velden vergelijken wordt geopend, heeft Word mogelijk niet alle benodigde informatie voor het adresblok kunnen vinden. Klik op de pijl naast (niet beschikbaar) en selecteer het veld in uw gegevensbron dat overeenkomt met het vereiste veld voor de samenvoegbewerking.
  • Begroetingsregel
   1. Klik op Begroetingsregel.
   2. Selecteer de indeling voor de begroetingsregel, waartoe de aanhef, de opmaak van de naam en de interpunctie aan het eind behoort.
   3. Selecteer de tekst die moet verschijnen wanneer Word de naam van de geadresseerde niet kan interpreteren, bijvoorbeeld wanneer een gegevensbron geen voornaam of achternaam voor een geadresseerde bevat, maar alleen een bedrijfsnaam.
   4. Klik op OK.
   5. Als het dialoogvenster Velden vergelijken wordt geopend, heeft Word mogelijk niet alle benodigde informatie voor de begroetingsregel kunnen vinden. Klik op de pijl naast (niet beschikbaar) en selecteer het veld in uw gegevensbron dat overeenkomt met het vereiste veld voor de samenvoegbewerking.
  • Overige gegevensvelden
   1. Klik op Meer items.
   2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
    • Klik op Adresvelden als u adresvelden wilt selecteren die automatisch worden toegewezen aan de overeenkomstige velden in uw gegevensbron, zelfs als de velden in de gegevensbron niet dezelfde naam hebben als uw velden.
    • Klik op Databasevelden als u velden wilt selecteren die gegevens altijd rechtstreeks uit een kolom in een database overnemen.
   3. Klik op het gewenste veld in het vak Velden.
   4. Klik op Invoegen en klik op Sluiten.
   5. Als het dialoogvenster Velden vergelijken wordt geopend, heeft Word mogelijk niet alle benodigde gegevens kunnen vinden om het veld in te voegen. Klik op de pijl naast (niet beschikbaar) en selecteer het veld in uw gegevensbron dat overeenkomt met het vereiste veld voor de samenvoegbewerking.

    Opmerking Als u een veld invoegt vanuit de lijst Databasevelden en later overschakelt naar een gegevensbron die geen kolom met dezelfde naam bevat, kunnen de gegevens uit dit veld niet worden ingevoegd in het samengevoegde document.
  • Elektronische postzegel

   Als u een elektronische postzegel wilt toevoegen, moet u eerst een programma voor het toevoegen van elektronische postzegels installeren, bijvoorbeeld een programma dat u via een service op internet hebt aangeschaft. Ga als volgt te werk om elektronische postzegels te gebruiken:
   1. Klik op Elektronische postzegel.

    Als u geen programma voor elektronische postzegels hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd een programma te installeren en wordt aangeboden om verbinding te maken met de volgende website van Microsoft:
   2. Voeg de postzegel in volgens de aanwijzingen van het programma.
  • Om een elektronische postzegel te kunnen toevoegen, moet u eerst een programma voor het toevoegen van elektronische postzegels installeren, bijvoorbeeld een programma dat u via een service op internet hebt aangeschaft.

   U moet een etiket- of enveloptype selecteren dat de streepjescode POSTNET ondersteunt. Ga als volgt te werk om de streepjescode voor het postadres te gebruiken:
   1. Klik op Postal bar code.
   2. Selecteer de juiste adresvelden in het dialoogvenster Insert Postal Bar Code.

    Opmerking De optie Postal bar code wordt alleen weergegeven als u de Amerikaanse versie van Word gebruikt.
   3. Herhaal stap a en b voor alle velden die u wilt invoegen.

    Opmerkingen
    • In Word 2003 en eerdere versies van Word kunt u geen tekens voor samenvoegvelden (" ") typen of deze tekens invoegen met de opdracht Symbool in het menu Invoegen.

     In Word 2007 kunt u geen tekens voor samenvoegvelden (" ") typen of deze tekens invoegen met de opdracht Symbool in de groep Symbolen op het tabblad Invoegen.
    • Als de samenvoegvelden tussen accolades staan, bijvoorbeeld { MERGEFIELD Plaats }, worden veldcodes in plaats van de veldresultaten weergegeven. Dit heeft geen invloed op de samenvoegbewerking. Als u echter de resultaten wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de veldcode en klikt u op Andere veldweergave in het snelmenu.
  Opmerking In Word 2003 en eerdere versies van Word kunt u ook de werkbalk Afdruk samenvoegen gebruiken om samenvoegvelden in te voegen, te werken met uw hoofddocument voor samenvoegen of een samenvoegbewerking uit te voeren. U opent de werkbalk Afdruk samenvoegen door het menu Extra te openen, Brieven en verzendlijsten aan te wijzen en op Werkbalk Afdruk samenvoegen weergeven te klikken. De werkbalk Afdruk samenvoegen bevat aanvullende opdrachten die niet zijn opgenomen in de taakvensters van de wizard Afdruk samenvoegen. U kunt bijvoorbeeld met het vervolgkeuzemenu Word-veld invoegen op de werkbalk Afdruk samenvoegen Word-velden invoegen voor het beheren van de samenvoegprocedure (bijvoorbeeld een IF-veld waarmee alleen tekst wordt ingevoegd als een bepaald samenvoegveld een specifieke waarde bevat). U kunt ook klikken op Controle om de samenvoegbewerking uit te voeren en eventuele fouten in het hoofddocument te rapporteren.
Terug naar begin

De opmaak van de samenvoeggegevens wijzigen

Als u samengevoegde gegevens wilt opmaken, moet u de samenvoegvelden opmaken in het hoofddocument. Als u de gegevens opmaakt in de gegevensbron, blijft de opmaak niet behouden wanneer u de gegevens samenvoegt met het document. Ga als volgt te werk om de opmaak van samenvoeggegevens te wijzigen:
 1. Selecteer in het hoofddocument het veld met de gegevens die u wilt opmaken, inclusief de tekens voor het samenvoegveld (" ") rond het veld.
 2. In Word 2003 en eerdere versies van Word klikt u op Lettertype in het menu Opmaak en selecteert u de gewenste opties.

  In Word 2007 opent u het tabblad Home, klikt u op Lettertype in de groep Lettertype om het dialoogvenster Lettertype te openen en selecteert u de gewenste opties.

Opmaak via veldcodes

Voor het beheer van andere aspecten van de opmaak drukt u op Alt+F9 om veldcodes weer te geven en voegt u schakelopties toe aan de samenvoegvelden. Wanneer u werkt met velden, is een schakeloptie een speciale instructie waardoor een bepaalde actie wordt uitgevoerd. In het algemeen voegt u een schakeloptie aan een veld toe om een resultaat te wijzigen.

Bijvoorbeeld:
 1. Als u het getal '34987,89' wilt weergeven als '€34.987,89', voegt u de schakeloptie voor getalnotatie (\#) toe.
 2. Als u de namen van klanten in hoofdletters wilt afdrukken, voegt u de schakeloptie voor opmaak (\*) toe.
 3. Als u ervoor wilt zorgen dat de samengevoegde gegevens hetzelfde lettertype en dezelfde puntgrootte hebben als het samenvoegveld, voegt u de schakeloptie voor tekenopmaak (\*) toe.
Als u de opmaak en lay-out van het eerste etiket wilt kopiëren naar alle andere etiketten op de pagina, klikt u op Alle etiketten bijwerken.

Als u bijvoorbeeld in de voorbeelddatabase eerder in dit artikel alleen het veld Adresblok invoegt en vervolgens op Alle etiketten bijwerken klikt, ziet de pagina er ongeveer als volgt uit:
Terug naar begin

Stap 6: Het document opslaan

Nadat u het hoofddocument hebt voltooid en alle samenvoegvelden hebt ingevoegd, slaat u het document op voordat u verdergaat.
 1. In Word 2003 en eerdere versies van Word klikt u op Opslaan als in het menu Bestand.

  In Word 2007 klikt u op de Microsoft Office-knop en klikt u op Opslaan als.
 2. Geef een naam op voor het document en klik op Opslaan.
 3. Klik op Volgende: labelvoorbeeld.
Terug naar begin

Stap 7: Een voorbeeld van de etiketten weergeven en de adressenlijst verfijnen

Wanneer het taakvenster Stap 5 Afdruk samenvoegen van de wizard wordt weergegeven, wordt elk samenvoegveld uit het hoofddocument vervangen door de feitelijke tekst uit het eerste item in de adressenlijst, zodat u kunt controleren hoe uw eerste uitvoerdocument eruit zal zien.

Voortbouwend op de voorbeelddatabase eerder in dit artikel, ziet de eerste pagina er ongeveer als volgt uit nadat u op Volgende: labelvoorbeeld hebt geklikt:
Vice-directeur afdeling Verkoop Andrew Fuller   Vertegenwoordiger Anne Dodsworth1235 Main St              1231 Elm St.Tacoma                 Londen		Vertegenwoordiger Janet Leverling   Inside Sales-coördinator Laura Callahan1235 Elm St.               1230 Elm St.Kirkland                 Seattle				
Als u nog meer items wilt bekijken, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
 • Als u de items in volgorde wilt weergeven, klikt u op de pijl-links of pijl-rechts.

  Elke record wordt als voorbeeld in het eerste etiket op het vel weergegeven.
 • Als u een specifiek item wilt zoeken om als voorbeeld weer te geven, klikt u op Een geadresseerde zoeken en geeft u de zoekcriteria op in het dialoogvenster Item zoeken.
Als u de adressenlijst wilt verfijnen, bijvoorbeeld om een geadresseerde uit te sluiten, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Adressenlijst bewerken en breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen.
 2. Klik op Volgende: samenvoeging voltooien.
Terug naar begin

Stap 8: De samenvoegbewerking voltooien

Ga op een van de volgende manieren te werk om de samenvoegbewerking te voltooien:

Afzonderlijke etiketten aanpassen

Als u afzonderlijke etiketten wilt aanpassen, voltooit u de samenvoegbewerking en bewerkt u de gewenste gegevens in het resulterende samenvoegdocument.
 1. Klik op Afzonderlijke labels bewerken.
 2. Selecteer de records die u wilt samenvoegen in het dialoogvenster Samenvoegen naar nieuw document.
 3. Klik op OK.

  In Word wordt een nieuw samengevoegd document gemaakt en geopend. Uw hoofddocument blijft eveneens geopend, zodat u naar dit document kunt overschakelen als u wijzigingen wilt aanbrengen in alle items.
 4. Ga naar de gegevens die u wilt bewerken en breng de gewenste wijzigingen aan.
 5. Druk het document af of sla het op, net zoals een gewoon document.
Terug naar begin

Het vel met etiketten afdrukken

Ga op een van de volgende manieren te werk om het vel met etiketten af te drukken:
 • Als u de items hebt aangepast en het samengevoegde document actief is:
  1. In Word 2003 en eerdere versies van Word klikt u op Afdrukken in het menu Bestand.

   In Word 2007 klikt u op de Microsoft Office-knop, wijst u Afdrukken aan en klikt u op Afdrukken.
  2. Selecteer de gewenste opties.
 • Als u rechtstreeks vanuit de wizard Afdruk samenvoegen wilt afdrukken:
  1. Klik op Afdrukken in stap 6 van de wizard Afdruk samenvoegen (Samenvoeging voltooien).
  2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Samenvoegen naar printer en klik op OK:
   • Klik op Alle om alle documenten af te drukken.
   • Als u het document in het documentvenster wilt afdrukken, klikt u op Huidige record.
   • Als u een reeks documenten wilt afdrukken, klikt u op Vanaf en typt u de recordnummers in de vakken Vanaf en T/m.
  3. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Afdrukken.
Terug naar begin

Het vel met etiketten opslaan voor later gebruik

Als u samengevoegde etiketten wilt bewerken of wilt opslaan voor later gebruik, kunt u ze in één document opslaan.
 1. Klik op Afzonderlijke labels bewerken.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Samenvoegen naar nieuw document en klik op OK:
  • Klik op Alle om alle documenten samen te voegen.
  • Als u alleen het document in het documentvenster wilt samenvoegen, klikt u op Huidige record.
  • Als u een reeks documenten wilt samenvoegen, klikt u op Vanaf en typt u de recordnummers in de vakken Vanaf en T/m.
 3. In Word wordt een nieuw document geopend waarin alle afzonderlijke etiketten zijn opgenomen. U kunt het document vervolgens opslaan voor later gebruik, net zoals een gewoon document.
Terug naar begin

Verwijzingen

Druk voor meer informatie over IF-velden op F1 om de Help van Word te openen, typ Veldcodes: IF-veld in het zoekvak en klik op Zoeken om de betreffende onderwerpen weer te geven.

Druk voor meer informatie over MERGESEQ-velden op F1 om de Help van Word te openen, typ Veldcodes: MERGESEQ-veld in het zoekvak en klik op Zoeken om de betreffende onderwerpen weer te geven.

Druk voor meer informatie over SET-velden op F1 om de Help van Word te openen, typ Veldcodes: SET-veld in het zoekvak en klik op Zoeken om de betreffende onderwerpen weer te geven.

Klik voor meer informatie over algemene schakelopties voor veldopmaak op F1 om de Help van Word te openen, typ algemene schakelopties in het zoekvak en klik op Zoeken om het betreffende onderwerp weer te geven.
294686 Afdruk samenvoegen gebruiken om een op categorie gesorteerde lijst te maken in Word 2002
290408 Word 2002: Veelgestelde vragen over Afdruk samenvoegen
294688 Een adreslijst voor Afdruk samenvoegen ontwerpen en instellen in Word 2002
294693 Afdruk samenvoegen gebruiken om een adreslijst te maken in Word 2002
294683 Afdruk samenvoegen gebruiken om standaardbrieven te maken in Word 2002
Terug naar begin
WD2007 XL2007
Eigenschappen

Artikel-id: 318117 - Laatst bijgewerkt: 03/27/2012 07:52:00 - Revisie: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmerge KB318117
Feedback