Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een back-up maken van het register en het register herstellen in Windows

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Dit artikel beschrijft hoe u een back-up van het register maakt en weer herstelt, in de volgende besturingssystemen:
 • Windows 8.1 en Windows 8
 • Windows 7 en Windows Vista
 • Windows XP
Een back-up van het register maken

Voor Windows 8.1 en Windows 8

 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Zoeken. Of wijs de rechterbovenhoek van het scherm aan en klik vervolgens op Zoeken.
 2. Typ regedit.exe in het zoekvak en druk op Enter. Als u om een administratorwachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Zoek in de Register-editor de registersleutel of subsleutel waar u een back-up van wilt maken en klik erop.
 4. Klik op Bestand > Exporteren.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren de locatie waar u de back-up wilt opslaan, en typ in het veld Bestandsnaam een naam voor het back-upbestand.
 6. Klik op Opslaan.

Voor Windows 7 en Windows Vista

 1. Klik op Start, typ regedit.exe in het zoekvak en druk op Enter. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 2. Zoek in de Register-editor de registersleutel of subsleutel waar u een back-up van wilt maken en klik erop.
 3. Klik op Bestand > Exporteren.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Registerbestand exporteren de locatie waar u de back-up wilt opslaan, en typ in het veld Bestandsnaam een naam voor het back-upbestand.
 5. Klik op Opslaan.

Voor Windows XP

Ga als volgt te werk om een systeemherstelpunt te maken:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe en klik vervolgens op OK.
 2. Klik op de pagina Systeemherstel op de optie Een herstelpunt maken en klik vervolgens op Volgende.
 3. Typ op de pagina Een herstelpunt maken de naam voor het herstelpunt en klik vervolgens op Maken.
 4. Klik op Sluiten als het herstelpunt is gemaakt.
Opmerking Als Systeemherstel is uitgeschakeld, verschijnt er een bericht met de vraag of u Systeemherstel nu wilt inschakelen. Klik op Ja. Schakel vervolgens in het dialoogvenster Systeemeigenschappen het selectievakje Systeemherstel uitschakelen uit, klik op OK en voer vervolgens deze stap opnieuw uit. Zie voor meer informatie Systeemherstel uit- en inschakelen in Windows XP.
Het register terugzetten

Voor Windows 8.1 en Windows 8

 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Zoeken. Of wijs de rechterbovenhoek van het scherm aan en klik vervolgens op Zoeken.
 2. Typ regedit.exe in het zoekvak en druk op Enter. Als u om een administratorwachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Klik in de Register-editor op Bestand > Importeren.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Registerbestand importeren de locatie waar de back-up is opgeslagen, selecteer het back-upbestand en klik op Openen.

Voor Windows 7 en Windows Vista

 1. Klik op Start, typ regedit.exe in het zoekvak en druk op Enter. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 2. Klik in de Register-editor op Bestand> Importeren.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Registerbestand importeren de locatie waar de back-up is opgeslagen, selecteer het back-upbestand en klik op Openen.

Voor Windows XP

Systeemherstel gebruiken om wijzigingen in het register van Windows XP ongedaan te maken:
 1. Klik Start, vervolgens op Uitvoeren, typ %SystemRoot%\System32\Restore\Rstrui.exe en klik tot slot op OK.
 2. Klik op de pagina Systeemherstel op Een eerdere status van de computer herstellen (als deze optie nog niet is geselecteerd) en klik op Volgende.
 3. Klik op de pagina Een herstelpunt selecteren op het herstelpunt. Klik in het gebied Selecteer het herstelpunt in deze lijst op het item met de naam 'Guided Help (back-up van systeemregister)' en klik op Volgende. Als er een bericht verschijnt met daarin een overzicht van de wijzigingen die in de configuratie worden aangebracht, klikt u op OK.
 4. Klik op de pagina Keuze van herstelpunt bevestigen op Volgende. De vorige configuratie van Windows XP wordt hersteld en de computer wordt opnieuw opgestart.
 5. Meld u aan bij de computer. Wanneer de pagina Systeemherstel bevestigen wordt weergegeven, klikt u op OK.
Eigenschappen

Artikel-id: 322756 - Laatst bijgewerkt: 01/31/2014 14:57:00 - Revisie: 14.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • kbresolve kbacwsurvey kbregistry kbgpo kbbackup kbhowtomaster kbenv KB322756
Feedback