Schoon opstarten om te voorkomen dat achtergrondprogramma's een spel of programma hinderen dat u op dat moment gebruikt

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de computer start met alleen de meest noodzakelijke set stuur- en opstartprogramma's, zodat u gemakkelijker kunt bepalen welk programma conflicteert met uw spel of programma. Dit type opstarten wordt 'schoon opstarten' genoemd. Dit artikel bevat ook informatie voor het oplossen van problemen met conflicterende toepassingen of services.

Wanneer u Windows op de normale manier start, worden meerdere toepassingen en services automatisch gestart en op de achtergrond uitgevoerd. Voorbeelden van deze programma's zijn basissysteemprocessen, antivirussoftware, systeemhulpprogramma's en andere eerder geïnstalleerde software. Deze toepassingen en services kunnen interferentie veroorzaken wanneer u een programma installeert of uitvoert, bijvoorbeeld Microsoft Flight Simulator X of Streets & Trips 2010.

Dit artikel is bedoeld voor een beginnende tot enigszins ervaren computergebruiker.

Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.
Oplossing

Vereisten

Controleer de volgende vereisten voordat u een van de methoden in dit artikel volgt.
 • U moet zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators om de methoden in dit artikel te kunnen uitvoeren. Als het uw privé-computer is, bent u waarschijnlijk al aangemeld met een beheerdersaccount. Als het een computer is die deel uitmaakt van een netwerk op uw werk, moet u mogelijk de systeembeheerder om hulp vragen. Als u wilt verifiëren of u bij Windows bent aangemeld met de gebruikersaccount van een computerbeheerder, bezoekt u de volgende Microsoft-website:
 • U moet weten welke versie van Windows op uw computer wordt uitgevoerd. Als u wilt bepalen welke versie van Windows u gebruikt, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Dit moet u weten voordat u een schone start uitvoert

 • Bij sommige services kan functionaliteit tijdelijk verloren gaan wanneer u een schone start uitvoert. Wanneer u de instellingen weer inschakelt, wordt de functionaliteit hersteld. Het probleem of het foutbericht kan dan echter ook weer optreden.
 • Als de computer is verbonden met een netwerk, kan het zijn dat de netwerkbeleidsinstellingen u verhinderen de computer schoon op te starten. Mogelijk moet u contact opnemen met de systeembeheerder als u geen schone start kunt uitvoeren.
Schoon opstarten

Stap 1: Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie starten

Klik op Startknop Start, typ msconfig in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.

Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd om een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

Stap 2: Selectieve opstartopties configureren

 1. Klik in het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie op Selectief opstarten op het tabblad Algemeen.
 2. Schakel het selectievakje Opstartonderdelen laden uit.
  Opmerking Het selectievakje Originele Boot.ini gebruiken is niet beschikbaar.
 3. Open het tabblad Services.
 4. Schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen in.
 5. Klik op Alles uitschakelen en klik op OK.
 6. Klik desgevraagd op Opnieuw opstarten.

Stap 3: Controleren of het probleem is opgelost

 • Probeer nadat de computer is opgestart het desbetreffende spel of programma te starten om te bepalen of het probleem is opgelost.
 • Als het probleem niet meer optreedt nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, wordt de interferentie veroorzaakt door een programma dat of service die op de achtergrond wordt uitgevoerd. Raadpleeg in dit geval 'De oorzaak van het probleem achterhalen'.
 • Als het probleem nog steeds optreedt nadat u een schone start hebt uitgevoerd, wordt de interferentie niet veroorzaakt door een programma dat of service die op de achtergrond wordt uitgevoerd. In dit geval kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van dit artikel. Raadpleeg 'Windows in de normale opstartmodus zetten' om uw computer weer in de oorspronkelijke opstartmodus te zetten. Ga vervolgens naar 'Volgende stappen' voor andere bronnen die u kunnen helpen dit probleem op te lossen.
De oorzaak van het probleem achterhalen

Stap 1: Het hulpprogramma voor systeemconfiguratie starten

Klik op Startknop Start, typ msconfig in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.

Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd om een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

Stap 2: De helft van de Services-items inschakelen

 1. Open het tabblad Services en schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen in.
 2. Schakel de helft van de selectievakjes in de lijst Services in.
 3. Klik op OK.
 4. Klik desgevraagd op Opnieuw opstarten.

Stap 3: Controleren of het probleem is opgelost

 • Ga als volgt te werk als het probleem nog steeds optreedt nadat u de computer opnieuw hebt opgestart:
  1. Herhaal stap 1 en 2, maar schakel in stap 2 de helft van de selectievakjes in de lijst Services, die u eerst had geselecteerd, uit.
  2. Als het probleem nog steeds optreedt nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, schakelt u opnieuw de helft van de resterende selectievakjes uit, tot er één service overblijft waarbij het probleem zich voordoet.
  3. Als het probleem niet meer optreedt nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, schakelt u de andere selectievakjes in en schakelt u de momenteel geselecteerde selectievakjes uit. Herhaal dit proces totdat u kunt vaststellen welke service wordt uitgevoerd wanneer dit probleem optreedt.
 • Ga als volgt te werk als het probleem niet meer optreedt nadat u de computer opnieuw hebt opgestart:
  1. Herhaal stap 1 en 2, maar schakel in stap 2 de helft van de niet-geselecteerde selectievakjes in.
  2. Als het probleem niet meer optreedt nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, schakelt u opnieuw de helft van de niet-geselecteerde selectievakjes in. Herhaal dit proces totdat u alle selectievakjes hebt ingeschakeld en het probleem nog steeds niet optreedt.
  3. Als het probleem opnieuw optreedt nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, schakelt u de helft van de selectievakjes die u de laatste keer hebt geselecteerd uit. Herhaal dit proces totdat u kunt vaststellen welke service wordt uitgevoerd wanneer dit probleem optreedt.
Als u kunt vaststellen welke service is geselecteerd wanneer het probleem optreedt, veroorzaakt die service het probleem. Als u niet op deze manier kunt vaststellen welke service het betreft, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een item voor opstarten.

Als u hebt vastgesteld dat het probleem wordt veroorzaakt door een service, gaat u naar stap 6. Als u hebt vastgesteld dat het probleem niet door een service wordt veroorzaakt, gaat u naar stap 4.

Stap 4: De helft van de items voor opstarten inschakelen

 1. Start het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Zie stap 1 voor instructies.
 2. Open het tabblad Opstarten en schakel de helft van de selectievakjes in de lijst Opstarten in.
 3. Klik op OK.
 4. Klik desgevraagd op Opnieuw opstarten.

Stap 5: Controleren of het probleem is opgelost

Schakel na stap 4 het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen uit. Herhaal vervolgens stap 3, maar gebruik nu de lijst Opstarten in plaats van de lijst Services.

Stap 6: Het probleem oplossen

Nadat u hebt vastgesteld welk item voor opstarten of welke service het probleem veroorzaakt, neemt u contact op met de fabrikant van het programma om uit te zoeken of het probleem kan worden opgelost. Of voer het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie uit en schakel het selectievakje voor het item dat het probleem veroorzaakt uit.
Windows in de normale opstartmodus zetten
Als het probleem optreedt wanneer uw computer zich in de modus voor schoon opstarten bevindt, wordt de interferentie niet veroorzaakt door een programma dat op de achtergrond wordt uitgevoerd. Zet in dit geval de computer weer in de normale opstartmodus. In de normale opstartmodus wordt Windows op de gebruikelijke manier opgestart door alle apparaatstuurprogramma's en services te laden.

Mogelijk wilt u Windows ook weer in de normale opstartmodus zetten als zich problemen voordoen tijdens een van de procedures in dit artikel en als u de oorspronkelijke instellingen van de services wilt herstellen.

Opmerkingen
 • Als u het programma dat of de service die interferentie veroorzaakt hebt geïdentificeerd en uitgeschakeld, wordt het programma of de service ingeschakeld als u de computer weer in de normale opstartmodus zet. Het oorspronkelijke foutbericht of gedrag zal zich opnieuw voordoen.
 • U hoeft uw computer niet in de normale opstartmodus te zetten als u de stappen in 'De oorzaak van het probleem achterhalen' hebt gevolgd. Dit komt doordat u alle services waarschijnlijk al hebt ingeschakeld door de procedures in deze sectie uit te voeren.
U kunt uw computer als volgt weer in de normale opstartmodus zetten:
 1. Klik op Startknop Start in het vak Zoekopdracht starten.
 2. Typ msconfig en druk op Enter.

  Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd om een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Klik op Normaal opstarten: alle apparaatstuurprogramma's en services in het geheugen laden op het tabblad Algemeen en klik op OK.
 4. Klik desgevraagd op Opnieuw opstarten.
Als u het probleem niet kunt oplossen met de methoden in dit artikel, gaat u naar 'Volgende stappen' voor andere hulpmiddelen.
Volgende stappen
Als u meer hulp nodig hebt, gaat u naar de website van de klantenservice van Microsoft om naar andere oplossingen te zoeken. Deze website biedt de volgende diensten:
setup installation hang quit access launch crashing loading online multiplayer problems
Eigenschappen

Artikel-id: 331796 - Laatst bijgewerkt: 03/08/2014 17:01:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion, Microsoft Age of Empires II Gold Edition, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Mythology, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Autoroute 2007, Microsoft Bicycle Board Games 1.5, Microsoft Bicycle Card Games 1.0, Microsoft Bicycle Casino versie 1.5, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle voor Europe, Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Microsoft Combat Flight Simulator, Microsoft Crimson Skies, Microsoft Digital Image Standard 2006, Microsoft Digital Image Starter Edition 2006, Microsoft Digital Image Suite 2006, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Microsoft Dungeon Siege II, Microsoft Encarta Premium 2007, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition, Microsoft Freelancer, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Halo PC 1.0, Microsoft Impossible Creatures, Microsoft Links 2001 Standard Edition, Microsoft Links 2003, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MechCommander 2, Microsoft MechWarrior 4: Black Knight, Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries, Microsoft MechWarrior 4: Vengeance, Microsoft Midtown Madness, Microsoft RalliSport Challenge, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Streets & Trips 2008, Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time, Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2007, Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2006, Microsoft Student with Encarta Premium 2007, Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2009, Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator, Microsoft Encarta Premium 2009, Microsoft Student with Encarta Premium 2009, Microsoft Fable III for PC

 • dftsdahomeportal kbresolve kbexpertiseinter kbnomt kbceip kbsetup kbarttypeshowme kbhowto kbinfo KB331796
Feedback