Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

'Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website' wanneer u in Internet Explorer een beveiligde website bezoekt

Symptomen
Een gebruiker die via Windows Internet Explorer verbinding probeert te maken met een beveiligde website, kan het volgende waarschuwingsbericht ontvangen:
Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website. Het beveiligingscertificaat dat door deze website wordt gebruikt, is niet verleend door een vertrouwde certificeringsinstantie.

Problemen met beveiligingscertificaten kunnen wijzen op een poging om u te misleiden of om gegevens te ontvreemden die u naar de server stuurt.
U wordt aangeraden om deze webpagina te sluiten en niet naar deze webpagina te gaan.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als de klok van de clientcomputer op een latere datum en tijd wordt ingesteld dan de vervaldatum van het SSL-certificaat van de webserver.
Oplossing
Dit probleem kan worden opgelost wanneer een organisatie die als host voor de beveiligde website fungeert, een certificaat koopt voor alle webservers van onafhankelijke providers. Of de organisatie kan een certificeringsinstantie van Microsoft Enterprise in de Active Directory-forest installeren. Vervolgens kan de organisatie deze certificeringsinstantie gebruiken voor het genereren van een certificaat voor alle webservers.

Opmerking Gebruikers van clientcomputers die geen deel uitmaken van de Active Directory-forest van de organisatie, kunnen naar de website van de certificeringsinstantie gaan en het certificaat downloaden.
Workaround
Als u dit probleem wilt omzeilen, installeert u het zelfondertekende certificaat van Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) op de clientcomputer. Volg hiertoe de volgende stappen uit:
  1. Klik in Windows Internet Explorer op Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen).

    Er wordt een rode adresbalk en een certificaatwaarschuwing weergegeven.
  2. Klik op de knop Certificaatfout om het informatievenster te openen.
  3. Klik op Certificaten weergeven en vervolgens op Certificaat installeren.
  4. Klik in het waarschuwingsbericht op Ja om het certificaat te installeren.
Opmerkingen
  • In Windows Vista treedt hetzelfde probleem op met zelfondertekende certificaten. De optie voor het installeren van certificaten is echter alleen beschikbaar als u Windows Internet Explorer met beheerdersrechten uitvoert. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op het Internet Explorer-pictogram en selecteer vervolgens Als administrator uitvoeren.
  • Wanneer de clientcomputer verbinding maakt met een webserver waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, gebruikt de clientcomputer het certificaat van de certificeringsinstantie opnieuw. De clientcomputer gebruikt geen andere certificaten die door de certificeringsinstantie zijn ondertekend.
Referenties
Ga voor meer informatie over beveiligingsproblemen met het certificaat van de website naar de volgende Microsoft-websites:
Eigenschappen

Artikel-id: 931850 - Laatst bijgewerkt: 11/29/2013 22:14:00 - Revisie: 17.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

  • kbexpertiseinter kbtshoot kbcip KB931850
Feedback