Verwante onderwerpen
×
Opmaak
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Opmaak

Beschikbare getalnotaties in Excel

In Excel kunt u de getallen in cellen opmaken als valuta, percentages, decimalen, datums, telefoonnummers of burgerservicenummers.

Formulebalk en een verwante cel

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Selecteer een cel of celbereik.

 2. Selecteer op het tabblad Start de optie Getal in de vervolgkeuzelijst.
  Algemeen
  Of kunt u een van de volgende opties kiezen:

  • Druk op Ctrl+1 en selecteer Getal.

  • Klik met de rechtermuisknop op de cel of het celbereik, selecteer Celeigenschappen... en selecteer Getal.

  • Selecteer de kleine pijl, startprogramma voor dialoogvensters en selecteer vervolgens Nummer.

 3. Selecteer de gewenste opmaak.

Getalnotaties

Als u alle beschikbare getalnotaties wilt zien, klikt u op de dialoogvensterweergave naast Getal op het tabblad Start in de groep Getal.

De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

Notatie

Beschrijving

Standaard

De standaardnotatie voor getallen die wordt toegepast wanneer u een getal opgeeft. Meestal worden de getallen in de notatie Standaard precies zo weergegeven als de manier waarop u ze typt. Als de cel echter te smal is om het volledige getal weer te geven, worden de getallen in de notatie Standaard afgerond naar decimalen. De getalnotatie Standaard gebruikt bovendien de wetenschappelijke (exponentiële) notatie voor grote getallen (die uit twaalf of meer cijfers bestaan).

Getal

Wordt gebruikt voor de algemene weergave van getallen. U kunt bepalen hoeveel decimalen worden weergegeven, of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken en hoe u negatieve getallen wilt weergeven.

Valuta

Wordt gebruikt voor algemene bedragen en geeft naast het getal ook het valutasymbool weer. U kunt bepalen hoeveel decimalen worden weergegeven, of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken en hoe u negatieve getallen wilt weergeven.

Financieel

Wordt ook gebruikt voor bedragswaarden, maar de valutasymbolen en de decimale komma's van de bedragen worden uitgelijnd in een kolom.

Datum

Hiermee worden seriële datum- en tijdgetallen weergegeven als datumwaarden volgens de landinstellingen die u hebt opgegeven. Datumnotaties die worden voorafgegaan door een sterretje (*) reageren op wijzigingen in de landinstellingen die worden opgegeven in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

Tijd

Hiermee worden seriële datum- en tijdgetallen weergegeven als tijdswaarden volgens de landinstellingen die u hebt opgegeven. Tijdnotaties die worden voorafgegaan door een sterretje (*) reageren op wijzigingen in de landinstellingen die worden opgegeven in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

Percentage

De celwaarde wordt met honderd vermenigvuldigd en het resultaat weer weergegeven met een procentteken (%). U kunt kiezen hoeveel cijfers u achter de komma wilt plaatsen.

Breuk

Getallen worden als een breuk weergegeven, waarbij het type breuk wordt gebruikt dat u hebt opgegeven.

Wetenschappelijk

Getallen worden in exponentiële getalnotatie weergegeven, waarbij een gedeelte van het getal wordt vervangen door E+n, waarbij E (staat voor exponent) het voorafgaande nummer vermenigvuldigt met tien tot de macht n. Zo wordt 12345678901 in de notatie Wetenschappelijk met twee decimalen als volgt weergegeven: 1.23E+10, namelijk 1,23 keer 10 tot de macht 10. U kunt kiezen hoeveel cijfers u achter de komma wilt plaatsen.

Tekst

De inhoud van een cel wordt als tekst behandeld en de inhoud wordt precies zo weergegeven als u deze hebt getypt, ook als u nummers typt.

Speciaal

Een getal wordt weergegeven als postcode, telefoonnummer of sofinummer.

Aangepast

Hiermee kunt u een kopie van een bestaande getalnotatie wijzigen. Gebruik deze notatie om een aangepaste getalnotatie te maken die wordt toegevoegd aan de lijst met codes voor getalnotatie. U kunt tussen 200 en 250 aangepaste getalnotaties toevoegen, het precieze aantal is afhankelijk van de taalversie van Excel die op de computer is geïnstalleerd. Zie Aangepaste getalnotaties maken of verwijderen voor meer informatie.

U kunt verschillende notaties toepassen op getallen om de weergave ervan te wijzigen. De notaties wijzigen alleen hoe de getallen worden weergegeven en hebben geen invloed op de waarden. Als u bijvoorbeeld wilt dat een getal wordt weergegeven als valuta, klikt u op de cel met de getalwaarde > Valuta.

Beschikbare getalnotaties

Het toepassen van een getalnotatie verandert alleen hoe het getal wordt weergegeven en heeft geen invloed op celwaarden die worden gebruikt om berekeningen uit te voeren. U kunt de werkelijke waarde in de formulebalk zien.

Een getalwaarde weergeven in de functiebalk

Hier ziet u een lijst met beschikbare getalnotaties en hoe u deze kunt gebruiken in Excel voor het web:

Getalnotatie

Beschrijving

Algemeen

Standaardnotatie voor getallen. Als de cel niet breed genoeg is om het hele getal weer te geven, rondt dit formaat het getal af. 25,76 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 26.

En als het getal uit 12 of meer cijfers bestaat, wordt de waarde bij de notatie Algemeen in de wetenschappelijke (exponentiële) notatie weergegeven.

een waarde wordt als een exponentiële waarde weergegeven wanneer deze uit twaalf of meer cijfers bestaat

Getal

Werkt vergelijkbaar met de algemene notatie, maar verschilt hoe getallen worden weergegeven met scheidingstekens voor decimalen en negatieve getallen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe getallen in beide indelingen worden weergegeven:

voorbeeld van hoe getallen worden weergegeven in verschillende notaties, zoals Getal en Algemeen.

Valuta

Toont een financieel symbool met getallen. U kunt het aantal decimalen opgeven met Decimaal vergroten of Decimaal verlagen.

het aantal decimalen voor een getalnotatie verhogen of verlagen

Financieel

Wordt ook gebruikt voor geldwaarden, maar hierbij worden de valutasymbolen en de decimale komma's van de bedragen in een kolom onder elkaar geplaatst.

Korte datumnotatie

Toont de datum in de volgende notatie:

korte datumnotatie

Lange datumnotatie

Toont maand, dag en jaar in deze notatie:

Lange datumnotatie

Tijd

Geeft de seriële getallen van datum en tijd als een tijdwaarde weer.

Percentage

De celwaarde wordt met honderd vermenigvuldigd en het resultaat weer weergegeven met een procentteken (%).

Gebruik Meer decimalen of Minder decimalen om het gewenste aantal decimalen in te stellen.

het aantal decimalen voor een getalnotatie verhogen of verlagen

Breuk

Geeft het getal weer als een breuk. 0,5 wordt bijvoorbeeld weergegeven als ½.

Wetenschappelijk

Geeft getallen weer in exponentiële notatie, waarbij een deel van het getal wordt vervangen door E+n, waarbij E (Exponent) het voorgaande getal vermenigvuldigt met 10 tot de e en e macht. Zo wordt 12345678901 in de notatie Wetenschappelijk met twee decimalen als volgt weergegeven: 1.23E+10, namelijk 1,23 keer 10 tot de macht 10. Als u het aantal decimalen wilt opgeven dat u wilt gebruiken, past u Decimaal verhogen of Decimaal verlagen toe.

Tekst

Behandelt de celwaarde als tekst en geeft deze precies weer zoals u deze typt, zelfs wanneer u getallen typt. Meer informatie over het opmaken van getallen als tekst.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Communities.

Zie ook

Getallen opmaken als valuta in Excel

Getallen opmaken

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×