Opmaak

Beschikbare getalnotaties in Excel

Beschikbare getalnotaties in Excel

In Excel kunt u de getallen in cellen opmaken als valuta, percentages, decimalen, datums, telefoonnummers of burgerservicenummers.

Formulebalk en een verwante cel
Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.
 1. Selecteer een cel of celbereik.

 2. Selecteer op het tabblad Start de optie Getal in de vervolgkeuzelijst.

  Algemeen U kunt ook een van de volgende opties kiezen:

  • Druk op Ctrl + 1 en selecteer Getal.

  • Klik met de rechtermuisknop op de cel of het celbereik, selecteer Celeigenschappen... en selecteer Getal.

  • Selecteer het startpictogram voor het dialoogvenster Uitlijningsinstellingen naast Getal Startpictogram voor het dialoogvenster en selecteer vervolgens Getal.

 3. Selecteer de gewenste opmaak.

Getalnotaties

Als u alle beschikbare getalnotaties wilt zien, klikt u op de dialoogvensterweergave naast Getal op het tabblad Start in de groep Getal.

De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

Notatie

Beschrijving

Standaard

De standaardnotatie voor getallen die wordt toegepast wanneer u een getal opgeeft. Meestal worden de getallen in de notatie Standaard precies zo weergegeven als de manier waarop u ze typt. Als de cel echter te smal is om het volledige getal weer te geven, worden de getallen in de notatie Standaard afgerond naar decimalen. De getalnotatie Standaard gebruikt bovendien de wetenschappelijke (exponentiële) notatie voor grote getallen (die uit twaalf of meer cijfers bestaan).

Getal

Wordt gebruikt voor de algemene weergave van getallen. U kunt bepalen hoeveel decimalen worden weergegeven, of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken en hoe u negatieve getallen wilt weergeven.

Valuta

Wordt gebruikt voor algemene bedragen en geeft naast het getal ook het valutasymbool weer. U kunt bepalen hoeveel decimalen worden weergegeven, of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken en hoe u negatieve getallen wilt weergeven.

Financieel

Wordt ook gebruikt voor bedragswaarden, maar de valutasymbolen en de decimale komma's van de bedragen worden uitgelijnd in een kolom.

Datum

Hiermee worden seriële datum- en tijdgetallen weergegeven als datumwaarden volgens de landinstellingen die u hebt opgegeven. Datumnotaties die worden voorafgegaan door een sterretje (*) reageren op wijzigingen in de landinstellingen die worden opgegeven in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

Tijd

Hiermee worden seriële datum- en tijdgetallen weergegeven als tijdswaarden volgens de landinstellingen die u hebt opgegeven. Tijdnotaties die worden voorafgegaan door een sterretje (*) reageren op wijzigingen in de landinstellingen die worden opgegeven in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

Percentage

De celwaarde wordt met honderd vermenigvuldigd en het resultaat weer weergegeven met een procentteken (%). U kunt kiezen hoeveel cijfers u achter de komma wilt plaatsen.

Breuk

Getallen worden als een breuk weergegeven, waarbij het type breuk wordt gebruikt dat u hebt opgegeven.

Wetenschappelijk

Getallen worden in exponentiële getalnotatie weergegeven, waarbij een gedeelte van het getal wordt vervangen door E+n, waarbij E (staat voor exponent) het voorafgaande nummer vermenigvuldigt met tien tot de macht n. Zo wordt 12345678901 in de notatie Wetenschappelijk met twee decimalen als volgt weergegeven: 1.23E+10, namelijk 1,23 keer 10 tot de macht 10. U kunt kiezen hoeveel cijfers u achter de komma wilt plaatsen.

Tekst

De inhoud van een cel wordt als tekst behandeld en de inhoud wordt precies zo weergegeven als u deze hebt getypt, ook als u nummers typt.

Speciaal

Een getal wordt weergegeven als postcode, telefoonnummer of sofinummer.

Aangepast

Hiermee kunt u een kopie van een bestaande getalnotatie wijzigen. Gebruik deze notatie om een aangepaste getalnotatie te maken die wordt toegevoegd aan de lijst met codes voor getalnotatie. U kunt tussen 200 en 250 aangepaste getalnotaties toevoegen, het precieze aantal is afhankelijk van de taalversie van Excel die op de computer is geïnstalleerd. Zie Aangepaste getalnotaties maken of verwijderen voor meer informatie.

U kunt verschillende notaties toepassen op getallen om de manier waarop deze worden weergegeven te wijzigen. De notaties wijzigen alleen de manier waarop de getallen worden weergegeven en hebben geen invloed op de waarden. Als u bijvoorbeeld een getal wilt laten zien als valuta, klikt u op de cel met de getalwaarde > Valuta.

Beschikbare getalnotaties

Het toepassen van een getalnotatie verandert alleen de weergave van het getal en heeft geen invloed op celwaarden die worden gebruikt om berekeningen uit te voeren. U kunt de werkelijke waarde in de formulebalk.

Een getalwaarde weergeven in de functiebalk

Hier ziet u een lijst met beschikbare getalnotaties en hoe u deze kunt gebruiken in Excel voor het web:

Getalnotatie

Beschrijving

Algemeen

Standaardnummernotatie. Als de cel niet breed genoeg is om het hele getal weer te geven, wordt het getal met deze notatie rondt. 25,76 wordt bijvoorbeeld als 26 gebruikt.

Als het getal 12 of meer cijfers is, wordt de waarde in de algemene notatie ook weergegeven met een wetenschappelijke (exponentiële) notatie.

een waarde wordt als een exponentiële waarde weergegeven wanneer deze uit twaalf of meer cijfers bestaat

Getal

Werkt heel erg op de notatie Algemeen, maar verschilt hoe getallen worden weergegeven met scheidingstekens voor decimaaltekens en negatieve getallen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe in beide indelingen getallen worden weergegeven:

voorbeeld van hoe getallen worden weergegeven in verschillende notaties, zoals Getal en Algemeen.

Valuta

Toont een geldsymbool met getallen. U kunt het aantal decimalen opgeven met Decimaal verhogen of Decimaal verlagen.

het aantal decimalen voor een getalnotatie verhogen of verlagen

Financieel

Wordt ook gebruikt voor monetaire waarden, maar lijnt de valutasymbolen en decimaaltekens van getallen in een kolom uit.

Korte datumnotatie

Geeft de datum in deze indeling weer:

korte datumnotatie

Lange datumnotatie

Toont maand, dag en jaar in deze indeling:

Lange datumnotatie

Tijd

Toont serienummers voor datum en tijd als tijdwaarden.

Percentage

De celwaarde wordt met honderd vermenigvuldigd en het resultaat weer weergegeven met een procentteken (%).

Gebruik Decimaal decimaal verhogen of Decimaal verlagen gebruiken om het beste aantal decimalen op te geven.

het aantal decimalen voor een getalnotatie verhogen of verlagen

Breuk

Toont het getal als een breuk. 0,5 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 1/2.

Wetenschappelijk

Geeft getallen in exponentiële notatie weer, waarbij een deel van het getal wordt vervangen door E+ n,waarbij E (Exponent) het voorgaande getal vermenigvuldigt met 10 tot en met de macht n. Zo wordt 12345678901 in de notatie Wetenschappelijk met twee decimalen als volgt weergegeven: 1.23E+10, namelijk 1,23 keer 10 tot de macht 10. Als u het aantal decimalen wilt opgeven dat u wilt gebruiken, gebruikt u Decimaal verhogen of Decimaal verlagen.

Tekst

Hiermee wordt de celwaarde als tekst behandeld en precies weergegeven terwijl u deze typt, zelfs wanneer u getallen typt. Meer informatie over het opmaken van getallen als tekst.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answer-community.

Zie ook

Getallen opmaken als valuta in Excel

Getallen opmaken

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×