Bestanden en mappen in OneDrive delen

Gebruik Microsoft OneDrive als een cloudback-up en deel bestanden, foto's en hele mappen met anderen.

Uw cloudopslagruimte in OneDrive is privé totdat u besluit het met anderen te delen. U kunt ook zien met wie een OneDrive-bestand wordt gedeeld of het delen stoppen wanneer u dat wilt.

Opmerking: De opties die u ziet, kunnen tussen OneDrive en OneDrive voor werk of school enigszins verschillen, vooral als uw organisatie bepaalde instellingen heeft beperkt.

Hoe wilt u delen?

Kies deze optie als u items wilt delen met een groot aantal personen die u mogelijk niet eens persoonlijk kent. U kunt deze koppelingen bijvoorbeeld gebruiken om berichten te plaatsen op Facebook, Twitter of LinkedIn, of te delen via e-mail of chatberichten. Iedereen die de koppeling ontvangt, kan het item bekijken of bewerken, afhankelijk van de machtiging die u instelt. Gebruikers met de koppeling kunnen geen nieuwe items uploaden. Houd er rekening mee dat de koppeling ook kan worden doorgestuurd en dat aanmelden niet vereist is.

 1. Ga naar de OneDrive website en meld u aan met uw Microsoft-account of met uw werk- of schoolaccount.

  Opmerking: Voor OneDrive voor werk of school gebruikers die Microsoft 365 niet gebruiken, probeer documenten of mappen te delen in SharePoint Server.

 2. Selecteer het bestand of de map die u wilt delen door de cirkel in de bovenhoek van het item te selecteren. U kunt ook meerdere items selecteren om ze samen te delen (het delen van meerdere items tegelijk is niet beschikbaar voor OneDrive voor werk of school-accounts).

 3. Selecteer Delen boven aan de pagina.

  Schermafbeelding van het selecteren van een bestand en het klikken op de opdracht Delen

 4. Selecteer Iedereen met de koppeling kan bewerken om de koppelingsopties aan te passen.

 5. Stel de gewenste opties in voor uw koppeling en selecteer Toepassen wanneer u klaar bent.

  • Bewerken toestaan: wanneer u items met dit type koppeling deelt, kunnen anderen bestanden bewerken en bestanden aan een gedeelde map toevoegen, als ze zijn aangemeld met een Microsoft-account. Ontvangers kunnen de koppeling doorsturen, de lijst met personen wijzigen die de bestanden of map delen, en machtigingen voor ontvangers wijzigen. Als u een map deelt, kunnen personen met machtigingen voor bewerken alles in de map kopiëren, verplaatsen, bewerken, delen, eruit verwijderen en de naam ervan wijzigen.

   Als u dit selectievakje uitschakelt, kunnen anderen uw items bekijken, kopiëren en downloaden zonder zich aan te melden. Ze kunnen de koppeling ook doorsturen naar anderen. Ze kunnen echter geen wijzigingen aanbrengen aan de versie op uw OneDrive.

  • Verloopdatum instellen: de koppeling werkt slechts tot de datum die u instelt. Na die datum vervalt de koppeling. U moet dan een nieuwe koppeling maken voor gebruikers die toegang tot uw bestand of map nodig hebben.

  • Wachtwoord instellen: gebruikers die op de koppeling klikken, wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren voordat het bestand kan worden geopend. U moet dit wachtwoord apart naar gebruikers verzenden.

  Koppelingsinstellingen opties voor het delen van een bestand in OneDrive

  OneDrive voor werk of school aanvullende opties

  OneDrive voor werk of school gebruikers kunnen ook het toegangsniveau beperken (iedereen met de koppeling, alleen personen binnen uw organisatie, alleen personen met bestaande toegang tot het bestand of alleen personen die u opgeeft). Als u ervoor kiest om bewerken uit te schakelen, kunt u er ook voor kiezen om te voorkomen dat gebruikers het bestand downloaden.

  • Iedereen: hiermee krijgt iedereen toegang die deze koppeling ontvangt, rechtstreeks dan wel doorgestuurd door iemand anders. Dit kunnen personen van buiten uw organisatie zijn.

  • Personen in <uw organisatie>: hiermee kan iedereen in de organisatie de koppeling openen, of ze de koppeling rechtstreeks ontvangen of krijgen doorgestuurd.

  • Personen die al toegang hebben: voor personen die al toegang tot het document of de map hebben. Hierdoor worden de machtigingen voor het item niet gewijzigd. Gebruik deze optie als u alleen een koppeling wilt verzenden naar iemand die al toegang heeft. 

  • Bepaalde personen: hiermee kunnen alleen de personen die u opgeeft de koppeling openen, hoewel andere personen deze mogelijkheid al kunnen hebben. Als de uitnodiging voor delen wordt doorgestuurd, kunnen alleen personen die al toegang tot het item hebben, de koppeling gebruiken. Houd er rekening mee dat u alleen kunt delen met iemand die zich in uw organisatie bevindt of een Microsoft-account heeft, om de toegang bij te houden en de veiligheid te waarborgen.

  • Bewerken toestaan: wanneer u items met dit type koppeling deelt, kunnen anderen bestanden bewerken en bestanden aan een gedeelde map toevoegen of hieruit verwijderen, als ze zijn aangemeld. Ontvangers kunnen de koppeling doorsturen, de lijst met personen wijzigen die de bestanden of map delen, en machtigingen voor ontvangers wijzigen. Als u een map deelt, kunnen personen met machtigingen voor bewerken alles in de map kopiëren, verplaatsen, bewerken, delen, eruit verwijderen en de naam ervan wijzigen.

   De optie Bewerken toestaan is standaard ingeschakeld. Als u wilt dat anderen uw bestanden alleen kunnen bekijken, schakelt u het selectievakje uit. Met OneDrive voor werk- of schoolaccounts kunt u ook snel machtigingen voor bewerken selecteren, zonder de instellingen voor deelkoppelingen te openen. Selecteer het potloodpictogram naast het vak Naam, groep of e-mail en geef de geadresseerden de machtiging voor bewerken of alleen-lezen. Als u meer opties wilt selecteren of wijzigen, selecteert u Instellingen voor koppeling om de extra opties te openen.

   Onderaan het venster Koppeling verzenden wordt in de lijst Gedeeld met iedereen weergegeven die toegang heeft tot het bestand. Elk ronde item heeft een foto van een persoon of de initialen van een groep waarmee het bestand is gedeeld. Als u het toegangsniveau voor een persoon of groep wilt bewerken, selecteert u een foto of groepsinitialen om de pagina Toegang beheren te openen.

   U ziet geen lijst Gedeeld met in dit venster als het geselecteerde bestand of de geselecteerde map momenteel niet met iemand wordt gedeeld.

   Machtigingsopties voor delen in OneDrive met opties voor bewerken of alleen lezen.

  Opmerking: Als een deeloptie grijs wordt weergegeven, hebben de beheerders in uw organisatie deze mogelijk uitgeschakeld. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen de optie Iedereen uit te schakelen, om te voorkomen dat bruikbare links worden doorgestuurd naar anderen.

  Machtigingen kunnen verder worden beperkt door de optie Blokkering downloaden te selecteren, wat betekent dat ze geen lokale kopie kunnen opslaan. Voor Word-bestanden kunt u ook Alleen openen in revisiemodus selecteren zodat er een limiet is op personen die opmerkingen plaatsen en suggesties maken in het bestand. Als iemand al bewerkingsmachtigingen voor het item heeft, wordt met het selecteren van Alleen openen in revisiemodus niet voorkomen dat deze persoon wijzigingen kan aanbrengen. Voor hen wordt het document in de bewerkingsmodus geopend.

  Opmerking: Als u Alleen openen in revisiemodus inschakelt voor een gedeeld document, worden geadresseerden die het document openen in de Word-desktop-app omgeleid naar de webversie van Word om bijgehouden wijzigingen door te voeren of opmerkingen achter te laten.

 6. Terug in het vak Delen selecteert u Koppeling kopiëren om de koppeling naar het klembord te kopiëren.

  Bevestiging van koppeling kopiëren bij het delen van bestanden via een koppeling in OneDrive

  Opmerking: https://1drv.ms is de verkorte URL voor OneDrive. Verkorte URL’s zijn nuttig voor het delen via Twitter.

 7. Plak de koppeling in een e-mailbericht of naar een andere locatie waar u de koppeling wilt delen.

Tip: U kunt u ook deelkoppelingen genereren met de OneDrive-bureaubladtoepassing voor Windows 7, Windows 10 en Mac. Klik daartoe met de rechtermuisknop op het bestand of de map binnen de OneDrive-map op uw computer en selecteer OneDrive-koppeling delen. Hiermee wordt er een koppeling naar uw klembord gekopieerd. Deze kunt u vervolgens plakken in een e-mail, op een website, in een blogpost, enzovoort.

Deze koppelingen bevatten echter standaard machtigingen voor bewerken. Als u wilt dat de ontvanger alleen de machtiging voor weergeven heeft, gebruikt u de OneDrive-website om de koppeling te genereren (of de bestaande koppeling te wijzigen).

Kies deze optie als u een uitnodiging per e-mail wilt verzenden naar personen of groepen en wilt bijhouden wie u hebt uitgenodigd. Hiermee kunt u later ook machtigingen van bepaalde personen of groepen verwijderen als dat nodig is.

 1. Begin in het veld Voer een naam of e-mailadres in de e-mailadressen of namen te typen van de personen met wie u wilt delen. Wanneer u gegevens in het vak begint te typen, kunt u ook een contactpersoon selecteren in de lijst die wordt weergegeven.

  Dialoogvenster voor bestandsdeling in OneDrive met toegevoegde e-mailadressen

 2. Voeg eventueel een notitie voor de ontvangers toe.

 3. Selecteer Iedereen met de koppeling kan bewerken om het machtigingsniveau te wijzigen.

 4. Stel de gewenste opties in voor uw koppeling en selecteer Toepassen wanneer u klaar bent.

  • Bewerken toestaan: wanneer u items met dit type koppeling deelt, kunnen anderen bestanden bewerken en bestanden aan een gedeelde map toevoegen, als ze zijn aangemeld met een Microsoft-account. Ontvangers kunnen de koppeling doorsturen, de lijst met personen wijzigen die de bestanden of map delen, en machtigingen voor ontvangers wijzigen. Als u een map deelt, kunnen personen met machtigingen voor bewerken alles in de map kopiëren, verplaatsen, bewerken, delen, eruit verwijderen en de naam ervan wijzigen.

   Als u dit selectievakje uitschakelt, kunnen anderen uw items bekijken, kopiëren en downloaden zonder zich aan te melden. Ze kunnen de koppeling ook doorsturen naar anderen. Ze kunnen echter geen wijzigingen aanbrengen aan de versie op uw OneDrive.

  • Verloopdatum instellen: de koppeling werkt slechts tot de datum die u instelt. Na die datum vervalt de koppeling. U moet dan een nieuwe koppeling maken voor gebruikers die toegang tot uw bestand of map nodig hebben.

  • Wachtwoord instellen: gebruikers die op de koppeling klikken, wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren voordat het bestand kan worden geopend. U moet dit wachtwoord apart naar gebruikers verzenden.

  Koppelingsinstellingen opties voor het delen van een bestand in OneDrive

  OneDrive voor werk of school aanvullende opties

  OneDrive voor werk of school gebruikers kunnen ook het toegangsniveau beperken (iedereen met de koppeling, alleen personen binnen uw organisatie, alleen personen met bestaande toegang tot het bestand of alleen personen die u opgeeft). Als u ervoor kiest om bewerken uit te schakelen, kunt u er ook voor kiezen om te voorkomen dat gebruikers het bestand downloaden.

  • Iedereen: hiermee krijgt iedereen toegang die deze koppeling ontvangt, rechtstreeks dan wel doorgestuurd door iemand anders. Dit kunnen personen van buiten uw organisatie zijn.

  • Personen in <uw organisatie>: hiermee kan iedereen in de organisatie de koppeling openen, of ze de koppeling rechtstreeks ontvangen of krijgen doorgestuurd.

  • Personen die al toegang hebben: voor personen die al toegang tot het document of de map hebben. Hierdoor worden de machtigingen voor het item niet gewijzigd. Gebruik deze optie als u alleen een koppeling wilt verzenden naar iemand die al toegang heeft. 

  • Bepaalde personen: hiermee kunnen alleen de personen die u opgeeft de koppeling openen, hoewel andere personen deze mogelijkheid al kunnen hebben. Als de uitnodiging voor delen wordt doorgestuurd, kunnen alleen personen die al toegang tot het item hebben, de koppeling gebruiken. Houd er rekening mee dat u alleen kunt delen met iemand die zich in uw organisatie bevindt of een Microsoft-account heeft, om de toegang bij te houden en de veiligheid te waarborgen.

  • Bewerken toestaan: wanneer u items met dit type koppeling deelt, kunnen anderen bestanden bewerken en bestanden aan een gedeelde map toevoegen of hieruit verwijderen, als ze zijn aangemeld. Ontvangers kunnen de koppeling doorsturen, de lijst met personen wijzigen die de bestanden of map delen, en machtigingen voor ontvangers wijzigen. Als u een map deelt, kunnen personen met machtigingen voor bewerken alles in de map kopiëren, verplaatsen, bewerken, delen, eruit verwijderen en de naam ervan wijzigen.

   De optie Bewerken toestaan is standaard ingeschakeld. Als u wilt dat anderen uw bestanden alleen kunnen bekijken, schakelt u het selectievakje uit. Met OneDrive voor werk- of schoolaccounts kunt u ook snel machtigingen voor bewerken selecteren, zonder de instellingen voor deelkoppelingen te openen. Selecteer het potloodpictogram naast het vak Naam, groep of e-mail en geef de geadresseerden de machtiging voor bewerken of alleen-lezen.

   Onderaan het venster Koppeling verzenden wordt in de lijst Gedeeld met iedereen weergegeven die toegang heeft tot het bestand. Elk ronde item heeft een foto van een persoon of de initialen van een groep waarmee het bestand is gedeeld. Als u het toegangsniveau voor een persoon of groep wilt bewerken, selecteert u een foto of groepsinitialen om de pagina Toegang beheren te openen.

   U ziet geen lijst Gedeeld met in dit venster als het geselecteerde bestand of de geselecteerde map momenteel niet met iemand wordt gedeeld.

   Machtigingsopties voor delen in OneDrive met opties voor bewerken of alleen lezen.

  Opmerking: Als een deeloptie grijs wordt weergegeven, hebben de beheerders in uw organisatie deze mogelijk uitgeschakeld. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen de optie Iedereen uit te schakelen, om te voorkomen dat bruikbare links worden doorgestuurd naar anderen.

  Machtigingen kunnen verder worden beperkt door de optie Blokkering downloaden te selecteren, wat betekent dat ze geen lokale kopie kunnen opslaan. Voor Word-bestanden kunt u ook Alleen openen in revisiemodus selecteren zodat er een limiet is op personen die opmerkingen plaatsen en suggesties maken in het bestand. Als iemand al bewerkingsmachtigingen voor het item heeft, wordt met het selecteren van Alleen openen in revisiemodus niet voorkomen dat deze persoon wijzigingen kan aanbrengen. Voor hen wordt het document in de bewerkingsmodus geopend.

  Als u de uitnodiging voor delen rechtstreeks vanuit Outlook wilt verzenden, selecteert u het Outlook-pictogram om automatisch een e-mail te openen. Voer vervolgens de geadresseerden en een bericht in en selecteer Verzenden.

 5. Selecteer Toepassen om de machtigingsinstellingen op te slaan en selecteer vervolgens Verzenden.

Notities: 

 • Zie Ik kan geen OneDrive-bestanden delen vanaf Outlook.com (Engelstalig) als u problemen ondervindt bij het delen vanaf Outlook.com.

 • Als je Microsoft-account is ingesteld met Family Safety en een van je ouders contactpersonenbeheer heeft uitgeschakeld, kun je alleen items delen met personen die al in je lijst met contactpersonen staan.

 • Respecteer de auteursrechten en wees voorzichtig met wat u online deelt. Het ongeautoriseerd kopiëren of delen van materiaal is in strijd met de Microsoft-serviceovereenkomst.

Mappen delen

Als u mappen met machtigingen voor bewerken deelt, kunnen personen met wie u deelt de gedeelde mappen toevoegen aan hun eigen OneDrive. Hierdoor kunnen ze de map naast hun eigen mappen en items hebben, eenvoudig items tussen mappen verplaatsen en gemakkelijker offline hieraan werken. Eventuele updates die ze uitvoeren, worden gesynchroniseerd met de gedeelde map, zodat iedereen met toegang tot de map de meest actuele versie heeft.

Tip: De ontvangers kunnen wel gedeelde mappen aan hun OneDrive toevoegen, maar geen afzonderlijke bestanden. Als u wilt dat ontvangers bestanden aan hun OneDrive kunnen toevoegen, zet u de bestanden eerst in een map en deelt u vervolgens de map.

Delen met de mobiele apps van OneDrive

Voor informatie en Help raadpleegt u:

Meer informatie

Meer hulp nodig?

Online

Online help vragen
Bekijk meer ondersteuningspagina's voor OneDrive en OneDrive voor werk of school.
Zie OneDrive problemen met mobiele OneDrive-apps oplossen voor demobiele app.

OneDrive Beheerders kunnen ook de OneDrive Tech Community, Help voor OneDrive voor beheerders raadplegen.

Pictogram voor e-mailondersteuning

E-mailondersteuning
Als u nog meer hulp nodig hebt, kunt u met uw mobiele apparaat schudden terwijl u zich in de OneDrive-app bevindt, of een e-mailbericht sturen naar het ondersteuningsteam van OneDrive. Als u vanaf uw pc of Mac contact wilt opnemen met de ondersteuning van OneDrive, selecteert u het pictogram OneDrive in het systeemvak of op de menubalk en selecteert u vervolgens Meer > Feedback verzenden > Er is iets wat ik niet goed vind.

OneDrive Beheerders kunnen contact opnemen met Ondersteuning voor Microsoft 365 voor Bedrijven.

Office 365-communityforums

Wilt u feedback geven?
OneDrive UserVoice is de plaats om suggesties te doen voor functies die u graag wilt zien toegevoegd aan OneDrive. Hoewel we geen specifieke functies of tijdlijnen kunnen garanderen, zullen we reageren op elke suggestie die minstens 500 stemmen krijgt.

Ga naar OneDrive UserVoice.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×