Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Met Afdruk samenvoegen kunt u een reeks gepersonaliseerde brieven maken waarin elke letter identiek is in indeling, opmaak, tekst en afbeeldingen, met uitzondering van gepersonaliseerde onderdelen, zoals de aanhef.

Uw brief voorbereiden

 1. Ga naar Mailings > Start Mail Merge > Letters.

  Startmenu Afdruk samenvoegen met Letters geselecteerd

 2. Typ Word hoofdletter van de brief die u naar uw adressenlijst wilt verzenden.

Uw adressenlijst instellen

Uw adressenlijst is een gegevensbron die de gegevens bevat die Word gebruikt om uw brief aan te passen. Zie Gegevensbronnen die u kunt gebruiken voor afdruk samenvoegen.

Zie Afdruk samenvoegen: Geadresseerden bewerkenals u de adressenlijst wilt sorteren of filteren.

Persoonlijke inhoud toevoegen aan uw brief

Voeg inhoud toe aan uw brief die anders is voor elke persoon die deze ontvangt.

 1. Ga naar Verzendlijsten > Adresblok.

  Kies als onderdeel van Afdruk samenvoegen in Word op het tabblad Verzendlijsten in de groep Velden beschrijven en invoegen de optie Adresblok.

 2. Kies een notatie voor de naam van de geadresseerde In het dialoogvenster Adresblok invoegen.

  Opties voor Adresblok

  Voor meer informatie, zie Adresblok invoegen.

 3. Kies OK.

 4. Kies Begroetingsregel.

  Kies als onderdeel van Afdruk samenvoegen in Word op het tabblad Verzendlijsten in de groep Velden beschrijven en invoegen de optie Begroetingsregel.

 5. Selecteer de indeling die u wilt gebruiken in het dialoogvenster Begroetingsregel invoegen.

  Voor meer informatie, zie Begroetingsregel invoegen.

 6. Selecteer OK om het veld begroetingsregel in te voegen.

 7. Ga naar Bestand > Opslaan.

Zie Samenvoegvelden één voor één toevoegen als u andere aangepaste gegevens uit uw adressenlijst wilt invoegen.

De brieven bekijken en afdrukken

 1. Ga naar Verzendlijsten > Voorbeeld van resultaten om een voorbeeld van uw brieven te bekijken.

  In Word op het tabblad Verzendlijsten, de groep Voorbeeld van resultaten.

 2. Kies Volgende De knop Volgende record voor voorbeeldresultaten van Afdruk samenvoegenof Vorige De knop Vorige record voor voorbeeldresultaten van Afdruk samenvoegen om door de gegevensset te bladeren om er zeker van te zijn dat de namen en adressen er goed uitzien.

 3. Selecteer Voorbeeldresultaten opnieuw overschakelen van de samengevoegde resultaten naar de samenvoegvelden in uw brief

 4. Selecteer Voltooien & Documenten samenvoegen > afdrukken.

  Kies Afzonderlijke documenten bewerken,Documenten afdrukkenof E-mailberichten verzenden.

  Als onderdeel van Afdruk samenvoegen in Word kiest u op het tabblad Verzendlijsten in de groep Voltooien de optie Voltooien en samenvoegen, en kiest u een optie.

Uw persoonlijke brief opslaan

Ga naar Bestand > Opslaan. Wanneer u het samenvoegdocument op slaan, blijft het verbonden met uw adressenlijst voor toekomstig gebruik.

Als u het samenvoegdocument opnieuw wilt gebruiken, opent u het samenvoegdocument. Kies Ja wanneer Word u wordt gevraagd de verbinding te behouden.

Het hoofddocument voorbereiden

 1. Ga naar Mailings > Start Mail Merge > Letters.

  standaardbrieven

 2. Typ Word hoofdletter van de brief die u naar uw adressenlijst wilt verzenden.

Uw adressenlijst instellen

Uw adressenlijst is een gegevensbron die de gegevens bevat die Word gebruikt om uw brief aan te passen. Zie Gegevensbronnen die u kunt gebruiken voor afdruk samenvoegen.

Zie Afdruk samenvoegen: Geadresseerden bewerkenals u de adressenlijst wilt sorteren of filteren.

Persoonlijke inhoud toevoegen aan uw brief

Voeg naam, adres en andere velden in uw database toe via Samenvoegvelden.

 1. Ga naar Verzendlijsten >Samenvoegveld invoegen en selecteer het veld dat u wilt toevoegen.

  Op het tabblad Verzendlijsten is Samenvoegveld invoegen gemarkeerd

  Ga verder met het toevoegen van velden totdat u alle gewenste informatie hebt toegevoegd aan de brief.

 2. Kies OK.

De brieven bekijken en afdrukken

 1. Ga naar Verzendlijsten > Voorbeeld van resultaten om een voorbeeld van uw brief te bekijken. Gebruik de pijlen links en rechts om door elke record te bladeren.

  Op het tabblad Verzendlijsten is Voorbeeld van het resultaat gemarkeerd

 2. Als u aanvullende wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u Opnieuw Voorbeeld van resultaten om terug te keren naar de veldenweergave.

 3. Wanneer de letters er zo uitzien als u wilt, selecteert u Verzendlijsten > Voltooien & Samenvoegen > Documenten afdrukken.

  Op het tabblad Verzendlijsten zijn de opties Voltooien en samenvoegen en Documenten afdrukken gemarkeerd

  Ga naar Mailings > Voltooien & Samenvoegen > Afzonderlijke documenten bewerken om elke letter afzonderlijk te bekijken en bij te werken voordat u afdrukt.

 4. Selecteer Bestand >Afdrukken om de letters af te drukken.

Uw persoonlijke brief opslaan

Wanneer u het samenvoegdocument op slaan, blijft het verbonden met uw adressenlijst voor later gebruik.

Als u het samenvoegdocument opnieuw wilt gebruiken, opent u het samenvoegdocument. Kies Ja wanneer Word u wordt gevraagd de verbinding te behouden.

Bekijk de volgende video, die deel uitmaakt van een trainingscursus, voor meer informatie over hoe het samenvoegen van afdrukken voor brieven werkt.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×