Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In Word kunt u eenvoudig bronvermeldingen toevoegen wanneer u een document schrijft waarin u uw bronnen moet citeren, zoals een onderzoeksdocument. Bronvermeldingen kunnen worden toegevoegd in verschillende indelingen, waaronder APA, Chicago-stijl, GOST, IEEE, ISO 690 en MLA. Hierna kunt u een bibliografie maken van de bronnen die u hebt gebruikt bij het schrijven van uw document.

Als u een bronvermelding aan uw document wilt toevoegen, voegt u eerst de bron toe die u hebt gebruikt.

Een nieuwe bronvermelding en een nieuwe bron aan een document toevoegen

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Bronvermeldingen & Bibliografie op de pijl naast Stijl en klik op de stijl die u wilt gebruiken voor de bronvermelding en bronvermelding. In documenten die betrekking hebben op sociale wetenschappen wordt meestal de stijl MLA of APA voor bronvermeldingen en bronnen gebruikt.

  De optie voor stijl-APA is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen

 2. Klik aan het einde van de zin of de woordgroep waarvoor u een bronvermelding wilt maken. 

 3. Klik op het tabblad Verwijzingen op Bronvermelding invoegen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de broninformatie wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe bron toevoegen. Klik in het dialoogvenster Bron maken op de pijl naast Type bron en selecteer het type bron dat u wilt gebruiken (bijvoorbeeld boeksectie of een website).

  • Klik op Nieuwe tijdelijke aanduiding toevoegen als u een tijdelijke aanduiding wilt toevoegen zodat u een bronvermelding kunt maken en later de brongegevens kunt opgeven. Naast tijdelijke aanduidingen voor bronnen verschijnt in Bronbeheer een vraagteken.

 4. Als u een bron wilt toevoegen, voert u de details voor de bron in. Als u meer informatie over een bron wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Alle bibliografievelden weergeven in.

 5. Klik op OK als u klaar bent. De bron wordt toegevoegd als een bronvermelding op de plek die u in uw document hebt geselecteerd.

Wanneer u deze stappen hebt voltooid, wordt de bronvermelding toegevoegd aan de lijst met beschikbare bronvermeldingen. De volgende keer dat u deze verwijzing citeert, hoeft u deze niet weer helemaal opnieuw te typen. U hebt zojuist de bronvermelding aan uw document toegevoegd. Nadat u een bron hebt toegevoegd, wilt u wellicht later wijzigingen aanbrengen. Zie Een bron bewerken voor meer informatie.

Notities: 

 • Zie Een bron bewerken als u een tijdelijke aanduiding hebt toegevoegd en deze wilt vervangen door bronvermeldingen.

 • Als u een GOST- of ISO 690-stijl voor uw bronnen verkiest en een bronvermelding niet uniek is, voegt u een letter aan het jaartal toe. Een bronvermelding kan dan bijvoorbeeld worden weergegeven als [Pasteur, 1848a].

 • Als u ISO 690 - Numerieke verwijzing hebt gekozen en uw bronvermeldingen nog steeds niet opeenvolgend worden weergegeven, moet u opnieuw op de stijl ISO 690 klikken en op Enter drukken om de bronvermeldingen correct te rangschikken.

Bronvermeldingen aan uw document toevoegen

 1. Klik aan het einde van de zin of woordgroep die u wilt citeren en klik vervolgens op het tabblad Verwijzingen in de groep Bronvermeldingen en bibliografie maken op Bronvermeldingen invoegen.

 2. Selecteer de gewenste bronvermelding in de lijst met bronvermeldingen onder Bronvermelding invoegen.

  De lijst met bronvermeldingen worden weergegeven via de knop Bronvermelding invoegen

Een bron zoeken

De lijst met bronnen die u gebruikt kan behoorlijk lang worden. Soms kan het handig zijn om een bron te zoeken die u in een ander document hebt geciteerd.

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op Bronnen beheren.

  De optie Bronnen beheren is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen

  Als u een nieuw document opent dat nog geen bronvermeldingen bevat, worden alle bronnen die u in vorige documenten hebt gebruikt onder Hoofdlijst weergegeven.

  Als u een document opent dat bronvermeldingen bevat, worden de bronnen voor de bronvermeldingen onder Huidige lijst weergegeven. Alle bronnen die u in vorige documenten of in het huidige document hebt gebruikt, worden onder Hoofdlijst weergegeven.

 2. Als u een specifieke bron zoekt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Voer in het sorteervak een sorteerbewerking uit op auteur, titel, label of jaar en zoek in de lijst met resultaten naar de gewenste bron.

  • Voer in het vak Zoeken de titel of auteur in van de bron die u zoekt. De lijst wordt dynamisch aan uw zoekcriteria aangepast.

Opmerking: U kunt in Bronbeheer op de knop Bladeren klikken als u een andere hoofdlijst wilt selecteren waaruit u nieuwe bronnen in uw document kunt importeren. U kunt bijvoorbeeld een verbinding maken met een bestand op een gedeelde server, op de computer of server van een collega-onderzoeker of op een website van een universiteit of een onderzoeksinstituut.

Een bron bewerken

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op Bronnen beheren.

  De optie Bronnen beheren is gemarkeerd op het tabblad Verwijzingen

 2. Selecteer de bron die u wilt bewerken onder Hoofdlijst of Huidige lijst in het dialoogvenster Bronbeheer en klik vervolgens op Bewerken.

  Opmerking: Als u een tijdelijke aanduiding wilt bewerken om informatie over de bronvermelding toe te voegen, selecteert u de tijdelijke aanduiding in Huidige lijst en klikt u op Bewerken.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Bron bewerken en klik op OK.

  Dialoogvenster Bron bewerken

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×