DAGEN360, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie DAGEN360 in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Met de functie DAGEN360 wordt het aantal dagen berekend tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen (twaalf maanden met dertig dagen), dat in sommige financiële berekeningen wordt gebruikt. Gebruik deze functie bij de verwerking van betalingen als uw financiële administratie is gebaseerd op twaalf maanden met dertig dagen.

Syntaxis

DAGEN360(begindatum,einddatum,[methode])

De syntaxis van de functie DAGEN360 heeft de volgende argumenten:

  • begindatum, einddatum    Vereist. De twee datums waarmee u de periode aangeeft waarvan u het aantal dagen wilt weten. Als begindatum later valt dan einddatum, geeft de functie DAGEN360 een negatief getal als resultaat. Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of zijn afgeleid van de resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden wanneer u datums opgeeft als tekst.

  • methode    Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of de Europese of Amerikaanse methode moet worden gebruikt voor dagentelling bij de berekening.

methode

Definitie

ONWAAR of niets

Amerikaans (NASD) methode. De begindatum is de laatste dag van de maand, gelijk aan de 30ste dag van de maand. Als de einddatum de laatste dag van de maand is en de begindatum eerder is dan de 30ste dag van de maand, wordt de einddatum gelijk aan de eerste dag van de volgende maand. anders wordt de einddatum gelijk aan de 30ste dag van dezelfde maand.

WAAR

Europese methode. Als de begindatum of einddatum de 31e dag van een maand is, wordt deze op de 30e dag van dezelfde maand gesteld.

Opmerking: In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat deze in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 is het seriële getal 39448, omdat deze datum 39.447 dagen na 1 januari 1900 valt.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Datums

1-jan-11

30-jan-11

1-feb-11

31-dec-11

Formule

Beschrijving

Resultaat

=DAGEN360(A3;A4)

Het aantal dagen tussen 30-01-11 en 01-02-11 op basis van een jaar met 360 dagen.

1

=DAGEN360(A2;A5)

Het aantal dagen tussen 01-01-11 en 31-12-11 op basis van een jaar met 360 dagen.

360

=DAGEN360(A2;A4)

Het aantal dagen tussen 01-01-11 en 01-02-11 op basis van een jaar met 360 dagen.

30

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×