De schaal van een werkblad aanpassen.

De schaal van een werkblad aanpassen.

Als uw werkblad een groot aantal kolommen bevat, kunt u de opties voor Aanpassen aan pagina gebruiken om de grootte van het werkblad te verkleinen zodat deze beter op de afgedrukte pagina past.

Volg deze stappen:

 1. Klik op het lint op het tabblad Pagina-indeling.

 2. Selecteer in de groep Aanpassen aan pagina in het vak Breedte de optie 1 pagina en selecteer in het vak Hoogte de optie Automatisch. De kolommen worden nu weergegeven op één pagina, maar de rijen kunnen worden uitgebreid naar meerdere pagina's.

  Aanpassen aan pagina

  Als u het werkblad op één pagina wilt afdrukken, kiest u 1 pagina in het vak Hoogte. Houd er echter rekening mee dat de afdruk mogelijk moeilijk te lezen is omdat de gegevens in Excel passend worden gemaakt. Als u wilt zien hoeveel de schaal is aangepast, bekijkt u het getal in het vak Schaal. Als het een laag getal is, moet u mogelijk ook andere wijzigingen aanbrengen voordat u afdrukt. U moet bijvoorbeeld mogelijk de afdrukstand wijzigen van Staand in Liggend of een groter papierformaat gebruiken. Zie de sectie hieronder voor meer informatie over het aanpassen van de schaal van een werkblad aan een af te drukken pagina.

 3. Als u uw werkblad wilt afdrukken, drukt u op Ctrl+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen en klikt u op OK.

Voor de beste ervaring bij het schalen van een werkblad is het belangrijk dat u het volgende onthoudt:

 • Als het werkblad veel kolommen bevat, moet u mogelijk de afdrukstand wijzigen van Staand in Liggend. Ga hiervoor naar pagina-indeling >pagina-instelling >afdrukstanden klik op Liggend.

 • Overweeg om een groter papierformaat te gebruiken voor een groot aantal kolommen. Als u het standaardpapierformaat wilt wijzigen, gaat u naar Pagina-indeling >Pagina-instelling > Formaaten kiest u vervolgens het 3D-formaat.

 • Gebruik de opdracht Afdrukgebied(groep Pagina-instelling) om kolommen of rijen uit te sluiten die u niet hoeft af te drukken. Als u bijvoorbeeld de kolommen A tot en met F wilt afdrukken, maar niet de kolommen G tot en met Z, stelt u het afdrukbereik zo in dat alleen kolommen A tot en met F worden opgenomen.

 • U kunt een werkblad verkleinen of vergroten om deze beter aan te passen aan de af te drukken pagina's. Klik in Pagina-instelling opde knop voor het startscherm voor vensters. Klik vervolgens op Schaal > aanpassen envoer het percentage in van de normale grootte dat u wilt gebruiken.

  Opmerking: Als u een werkblad wilt verkleinen zodat dit beter op de afgedrukte pagina's past, voert u een percentage kleiner dan 100% in. Als u een werkblad wilt vergroten, voert u een percentage groter dan 100% in.

 • De weergave Pagina-indeling kan niet worden gebruikt met de opdracht Titels blokkeren. Als u de blokkering van de rijen of kolommen in het werkblad niet wilt opheffen, kunt u de weergave Pagina-indeling negeren en in plaats hiervan de opties voor Aanpassen aan op het tabblad Pagina in het dialoogvenster Pagina-instelling gebruiken. Ga naar het tabblad Pagina-indeling en klik in de groep Pagina-instelling op het startpictogram voor dialoogvensters Knopafbeelding rechtsonder. U kunt ook op alt+P, S, P op het toetsenbord drukken.

 • Als u een werkblad wilt afdrukken op een bepaald aantal pagina's, klikt u inPagina-instelling op de knop voor het kleine startscherm voor vensters. Voer vervolgens onder Schaal aanpassen in beide vakken passend maken het aantal pagina's in (breed en hoog) waarop u de werkbladgegevens wilt afdrukken.

  Notities: 

  • Wanneer u de optie Aanpassen aan gebruikt, worden handmatige pagina-einden genegeerd.

  • De gegevens worden niet uitgerekt om op de pagina's te passen.

 • Als u een schaaloptie wilt verwijderen, gaat u naar Bestand > Afdrukken > Instellingen > Schaal niet aanpassen.

Wanneer u een Excel-werkblad afdrukt, komt u er mogelijk achter dat de tekengrootte van de afdruk niet is wat u verwacht.

Volg deze stappen om de schaal van het werkblad voor afdrukken te vergroten of te verlagen.

 1. Klik in het werkblad op Bestand > Afdrukken.

 2. Klik onder Instellingen op Aangepaste schaal > Aangepaste schaalopties.

 3. Klik op Pagina en kies in het vak Aanpassen aan een percentage waarmee u de tekengrootte wilt vergroten of verlagen.

 4. Controleer de wijzigingen in het afdrukvoorbeeld en herhaal de stappen als u een andere tekengrootte wilt.

  Opmerking: Voordat u op Afdrukken klikt,controleert u het papierformaat in de eigenschappen van de printer en controleert u of de printer daadwerkelijk papier van dat formaat bevat. Als het papierformaat verschilt van het papierformaat in uw printer, wordt de afdruk aangepast aan het formaat van het papier in de printer en komt het afgedrukte werkblad mogelijk niet overeen met het afdrukvoorbeeld.

Als in het afdrukvoorbeeldhet werkblad tot één pagina lijkt te worden verkleind, controleert u of een schaaloptie, zoals Blad passend maken voor één pagina, is toegepast. Raadpleeg de bovenstaande sectie voor meer informatie over het maken van aanpassingen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Snel aan de slag: een werkblad afdrukken

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×