Een publicatie afdrukken

Publisher voor Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

De belangrijkste toepassing van Publisher is het maken van afdrukken van hoge kwaliteit. Deze kunnen worden afgedrukt op een desktopprinter of verzonden naar een kopieerbedrijf of commerciële afdrukservice. Zie Afdrukken: kiezen tussen desktopprinter, kopieerbedrijf en commerciële afdrukservice voor meer informatie over het kiezen tussen deze opties.

Opmerking: Het voorbeeldvenster kan in zwart-wit worden weergegeven, zelfs als uw publicatie(en) kleur bevat als de geselecteerde printer geen kleurafdruk ondersteunt of als de geselecteerde printer kleur ondersteunt en u de instelling Grijstinten hebt geselecteerd.

Waar is de opdracht Afdrukken gebleven?

In Publisher 2010 en hoger is de opdracht Afdrukken in de weergave Backstage. Als u naar de backstage-weergave wilt gaan, klikt u op het tabblad Bestand in de linkerbovenhoek van Publisher De knop Bestand . De backstage-weergave bevat niet alleen opdrachten voor het opslaan, openen en sluiten van bestanden, maar ook informatie over de huidige publicatie, het delen van de publicatie en de opties van Publisher.

Afdrukinstellingen en afdrukvoorbeeld

De Backstage-weergave voor afdrukken ziet er zo uit.

Overzicht van afdrukinstellingen in Publisher

De afdrukinstellingen staan aan de linkerkant en het voorbeeldvenster staat aan de rechterkant. De instellingen aan de linkerkant zijn van invloed op de afgedrukte publicatie, terwijl de instellingen aan de rechterkant alleen van invloed zijn op de weergave van de publicatie.

Opmerking: Sommige van deze besturingselementen zijn afhankelijk van andere instellingen. Het kleurbesturingselement is bijvoorbeeld alleen beschikbaar als uw printer in kleur kan afdrukken, en de schuifregelaar doorzichtigheid van de voor- en achterzijde is alleen beschikbaar als u op beide zijden van het papier afdrukt.

Met de afdrukinstellingen kunt u de volgende opties configureren.

Afdrukinstellingen in Publisher 2010

1

Afdrukken

Voer het aantal exemplaren in van de afdrukbaan die u wilt afdrukken en druk op Afdrukken om de taak naar uw printer te verzenden.

2

Printer

U kunt niet alleen een keuze maken uit een lijst met beschikbare printers, maar ook een nieuwe printer toevoegen, de printereigenschappenopenen en afdrukken naar een bestand.

3

Instellingen

In de sectie Instellingen hebt u de volgende controle:

 • Pagina's:hiermee kunt u specifieke pagina's of paginabereiken selecteren om af te drukken.

 • Pagina's pervel: hier kunt u opgeven waar op een vel papier uw publicatie wordt afgedrukt en hoe de pagina's van uw publicatie op de vellen papier worden weergegeven.

 • Papierformaat:selecteer het formaat en de stijl van de vellen papier die u wilt gebruiken om uw publicatie af te drukken.

 • One sided/two sided printing:choose whether to print on one or both sides of the paper, and which edge to use in fliping the paper.

 • Kleur:als uw printer kleur ondersteunt, kunt u met dit besturingselement afdrukken in kleur of met grijswaarden.

 • Instellingen voor opslaan met publicatie:als dit selectievakje is ingeschakeld, worden uw instellingenselecties bij deze publicatie op slaan.

Opmerking: In Publisher verwijst paginaformaat naar een werkgebied van uw publicatie. De papier- of velgrootte is de grootte van het papier dat u voor het afdrukken gebruikt. Een vel papier kan meerdere pagina's bevatten en een grote pagina kan op meerdere vellen worden afgedrukt.

Het voorbeeldvenster wordt aangepast aan de wijzigingen in de afdrukinstellingen.

Afdrukvoorbeeld in Publisher 2010

Daarnaast vindt u hier de volgende informatie.

1

Bladnavigatie

Door de bladen van uw publicatie gaan.

2

Knoppen Voor- en Achterzijde

Deze knoppen zijn beschikbaar wanneer u op beide zijden van het vel papier afdrukt: klik om de voor- of achterzijde van het vel te bekijken.

3

Zoom slider

Schuif naar links om uit te zoomen en schuif naar rechts om in te zoomen op uw publicatie.

4

Aanpassen aan blad

Als u meer dan één blad bekijkt, wordt met deze knop ingezoomd om één blad te bekijken.

5

Meerdere bladen weergeven

Als uw publicatie op meerdere vellen papier wordt afgedrukt, kunt u met deze knop een voorbeeld van meer dan één vel tegelijk bekijken.

6

Paginanummers weergeven/verbergen

In deze schuifregelaar ziet u de volgorde van de pagina's die worden ingesteld op het vel papier. Dit is vooral handig wanneer u een publicatie met meer dan één pagina op het blad afdrukt, zoals een wenskaart.

7

De linialen weergeven/verbergen

De linialen voor de hoogte en breedte van het geselecteerde vel papier weergeven of verbergen. Als u het papierformaat wijzigt in Instellingen,worden de linialen aangepast.

8

Schuifregelaar Transparante weergave

Als u op twee zijden van het vel afdrukt, kunt u met deze schuifregelaar naar de andere kant van het vel kijken, bijvoorbeeld door het afgedrukte papier boven een lichte tabel te houden. Op deze manier weet u zeker dat de publicatie op beide zijden van het vel papier goed is gelijnd.

De publicatie afdrukken

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Stel in de sectie Afdrukken het aantal af te drukken exemplaren in.

 3. Zorg ervoor dat in het gedeelte Printer de juiste printer is geselecteerd.

  Het voorbeeldvenster wordt in zwart-wit weergegeven, ongeacht of uw publicatie of publicaties kleur bevat, tenzij u een kleurenprinter hebt geselecteerd.

 4. In de sectie Instellingen:

  1. Zorg ervoor dat de juiste set pagina's of secties is geselecteerd.

  2. Selecteer de opmaak om uw pagina's op het blad te opleggen.

  3. Stel het papierformaat in.

  4. Stel in of u wilt afdrukken op één zijde van het vel papier of op beide zijden, en of u het vel papier aan de lange of korte kant wilt omdraaien.

  5. Als uw printer in kleur kan afdrukken, kiest u of u kleuren of grijswaarden wilt afdrukken.

 5. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Stel in de sectie Afdrukken het aantal af te drukken exemplaren in.

 3. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Klik in de sectie Instellingen in het tekstvak Pagina's.

 3. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een afbreekstreetje en typ vervolgens de laatste pagina van het bereik dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld: 2-4.

 4. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Klik in de sectie Instellingen in het tekstvak Pagina's.

 3. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een komma en typ vervolgens de volgende pagina die u wilt afdrukken. Herhaal dit voor elk paginanummer dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 2,4,6,8.

 4. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

Als u etiketten of visitekaartjes afdrukt, is de standaardoptie Meerdere exemplaren per vel. Hiermee wordt meer dan één exemplaar van elke pagina van uw publicatie afgedrukt, met elke set pagina's op afzonderlijke vellen papier. Wanneer u deze optie kiest, wordt de knop Indelingsopties beschikbaar, zodat u de margehulplijnen kunt aanpassen om het aantal exemplaren van uw publicatie dat op één vel papier past, te vergroten of te verlagen. Als uw visitekaartjespublicatie bijvoorbeeld twee pagina's bevat, elke pagina met een ander visitekaartje en u Meerdere exemplaren per vel en tien exemplaren selecteert, wordt in totaal 20 exemplaren (tien exemplaren van elk van de twee verschillende visitekaartjes) afgedrukt op twee vellen papier, één vel voor elke pagina.

 1. Klik op Bestand >afdrukken.

 2. Selecteer in de sectie Instellingen de optie Meerdere exemplaren per vel en selecteer vervolgens het aantal exemplaren.

 3. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

  Notities: 

  • Als u op één pagina per vel klikt,wordt de publicatie afgedrukt in het midden van het vel papier.

  • Als u één pagina van uw publicatie per vel wilt afdrukken op een specifieke positie op het blad, klikt u op Meerdere exemplaren per vel, klikt u op Indelingsoptiesen wijzigt u vervolgens de positie van uw publicatie op het blad door de rijopties, kolomopties en waarden voor de horizontale en verticale tussenruimte onder Meer afdrukopties aan te passen. Deze optie is beschikbaar voor publicaties met paginaformaten die kleiner zijn dan de papierformaten, zoals advertenties, visitekaartjes en met complimentenkaarten.

Als u etiketten, naamlabels of visitekaartjes wilt afdrukken, is de efficiëntste manier om een hele reeks op één vel af te drukken. U kunt dit doen in Publisher via de optie Meerdere pagina's per vel op de pagina Afdrukken. Wanneer u deze optiekiest, wordt de knop Indelingsopties beschikbaar, zodat u de margehulplijnen kunt aanpassen om het aantal exemplaren van uw publicatie dat op één vel papier past, te vergroten of te verlagen. Als u bijvoorbeeld een set van tien briefkaarten met verschillende informatie op elke briefkaart hebt en u Meerdere pagina's per vel en één exemplaar selecteert, worden alle tien de pagina's op één vel papier afgedrukt.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het paginaformaat van de publicatie kleiner is dan het blad waarop de publicatie is afgedrukt.

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Selecteer in de sectie Instellingen de optie Meerdere pagina's per vel en selecteer vervolgens het aantal exemplaren.

 3. Klik op de knop Afdrukken om de publicatie naar uw printer te verzenden.

Een of meer exemplaren van een publicatie afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Geef in het vak Exemplaren het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken.

 3. Kies eventuele andere opties en klik op Afdrukken.

Specifieke pagina's van een publicatie afdrukken

U kunt Huidige pagina selecteren om de pagina af te drukken die u momenteel bekijkt.

Een bereik van pagina's afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op het tabblad Publicaties en Papierinstellingen.

 3. Klik onder Afdrukbereikop Pagina's.

 4. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een afbreekstreetje en typ vervolgens de laatste pagina van het bereik dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 2-4.

 5. Klik op Afdrukken.

  Als u slechts één pagina wilt afdrukken, typt u hetzelfde nummer in de vakken Van en Tot.

Afzonderlijke pagina's afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op het tabblad Publicaties en Papierinstellingen.

 3. Klik onder Afdrukbereikop Pagina's.

 4. Typ in het tekstvak het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, typ een komma en typ vervolgens de volgende pagina die u wilt afdrukken. Herhaal dit voor elk paginanummer dat u wilt afdrukken, bijvoorbeeld 2,4,6,8.

 5. Klik op Afdrukken.

Naar boven

Het aantal exemplaren wijzigen dat op een vel papier wordt afgedrukt

Als u etiketten of visitekaartjes afdrukt, is de standaardoptie Meerdere exemplaren per vel. Met deze optie kunt u de margehulplijnen aanpassen om het aantal exemplaren van uw publicatie dat op één vel papier past, te vergroten of te verlagen. Als uw visitekaartjespublicatie bijvoorbeeld twee pagina's bevat (elke pagina bevat een ander visitekaartje) en u Meerdere exemplaren per vel en drie exemplaren selecteert, worden in totaal zes exemplaren (drie exemplaren van elk van de twee verschillende visitekaartjes) afgedrukt.

 1. Open de publicatie die u wilt afdrukken, bijvoorbeeld een etiket.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op één pagina per vel.

  • Klik op Meerdere exemplaren per vel.

   Notities: 

   • Als u op één pagina per vel klikt,wordt de publicatie afgedrukt in het midden van het vel papier.

   • Als u één pagina van uw publicatie per vel wilt afdrukken op een specifieke positie op het vel, klikt u op Meerdere exemplaren pervel en wijzigt u vervolgens de positie van de publicatie op het blad door onder Meer afdrukopties de rijopties, kolomopties en waarden voor de horizontale en verticale tussenruimte aan te passen. Deze optie is beschikbaar voor publicaties met paginaformaten die kleiner zijn dan de papierformaten, zoals Advertenties, Visitekaartjes en Met complimentenkaarten.

   • Schakel bijsnijdmarkeringen in om een publicatie gemakkelijker uit te lijnen op het product van een specifieke fabrikant of om meerdere exemplaren van een publicatie op één vel papier af te drukken.

De marges wijzigen

Door de marges en de horizontale en verticale tussenruimten aan te passen, kunt u het aantal exemplaren wijzigen dat op een vel papier past.

 1. Open de publicatie die u wilt afdrukken.

 2. Klik in het menu Bestand op Afdrukken en klik op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 3. Ga onder Meer afdrukoptiesop een van de volgende opties te werk:

  • Als u het aantal exemplaren wilt verhogen dat past, verlaagt u de waarden in de vakken Zijmarge enHorizontale tussenruimte. Mogelijk moet u ook de waarde voor de verticale tussenruimte aanpassen.

  • Als u het aantal exemplaren wilt verkleinen dat past, verhoogt u de waarden in de vakken Zijmarge, Horizontale tussenruimte en Verticale tussenruimte.

Wanneer u de marges en tussenruimten wijzigt, wordt in het voorbeeldvenster weergegeven hoeveel exemplaren op het vel papier passen.

Tip: Als u wilt afdrukken op een specifiek product van een fabrikant, bijvoorbeeld een vel met etiketten, drukt u eerst af op een leeg vel papier om te controleren of de publicatie correct wordt uitgelijnd op het product.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×