Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie F.TOETS in Microsoft Excel beschreven.

Geeft het resultaat van een F-toets. Een F-toets berekent de tweezijdige kans dat de varianties van matrix1 en matrix2 niet significant verschillen. U gebruikt deze functie om te bepalen of de varianties van twee steekproeven van elkaar verschillen. Uitgaande van de testresultaten van openbare en bijzondere scholen, kunt u met deze functie bijvoorbeeld toetsen of deze scholen verschillende niveaus van diversiteit hebben.

Belangrijk: Deze functie is vervangen door een of meer nieuwe functies die nauwkeuriger zijn en een duidelijkere naam hebben. Deze functie is op dit moment nog beschikbaar ten behoeve van compatibiliteit met eerdere versies, maar u wordt aangeraden om vanaf nu de nieuwe functies te gebruiken, omdat deze functie mogelijk in een toekomstige versie van Excel wordt verwijderd.

Zie F.TEST, functie voor meer informatie over de nieuwe functie.

Syntaxis

F.TOETS(matrix1;matrix2)

De syntaxis van de functie F.TOETS heeft de volgende argumenten:

  • matrix1     Vereist. De eerste matrix of het eerste gegevensbereik.

  • matrix2     Vereist. De tweede matrix of het tweede gegevensbereik.

Opmerkingen

  • Geldige argumenten zijn getallen, of namen, matrices of verwijzingen die getallen bevatten.

  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

  • Als het aantal gegevenspunten in matrix1 of matrix2 kleiner is dan 2, of als de variantie van matrix1 of matrix2 gelijk is aan 0, geeft F.TOETS de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.

  • De F-toetswaarde die het resultaat is van de functie LIJNSCH verschilt van de F-toetswaarde die het resultaat is van de functie F.TOETS. LIJNSCH geeft de F-statistiek als resultaat, terwijl F.TOETS de kans als resultaat geeft.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens1

Gegevens2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Formule

Beschrijving

Resultaat

=F.TOETS(A2:A6;B2:B6)

F-toets voor de hierboven genoemde gegevenssets.

0,64831785

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×