Dit artikel helpt u stap voor stap bij het instellen en gebruik van de Excel-add-in Functievertaler. De Functievertaler is ontworpen voor mensen die Excel-versies in verschillende talen gebruiken en hulp nodig hebben de juiste functie in de goede taal te vinden of zelfs hele formules te vertalen.

De Functievertaler:

 • helpt gebruikers die de Engelse functies van Excel kennen productiever te worden in de gelokaliseerde Excel-versie.

 • maakt het mogelijk voor gebruikers eenvoudig volledige formules te vertalen naar hun moedertaal.

 • ondersteunt alle gelokaliseerde talen en functies van Excel, met 80 talen en 800 functies.

 • Biedt een efficiënte manier om te zoeken naar een deel van een functienaam in beide geselecteerde talen.

 • toont een doorscrollbare en gecategoriseerde lijst van Engelse functies en de overeenkomstige, gelokaliseerde functies.

 • maakt het mogelijk feedback te geven aan Microsoft over de kwaliteit van de functievertaling. U kunt feedback geven over een bepaalde functie in een specifieke taal.

 • Is gelokaliseerd voor Engels, Deens, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Portugees (Brazilië), Russisch, Zweeds, Turks, Traditioneel Chinees en Chinees Complex Script.

De Functievertaler-add-in installeren

De Functievertaler is gratis beschikbaar in de Microsoft Store en kan worden geïnstalleerd door de volgende stappen te volgen:

 1. Start Microsoft Excel.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen

 3. Klik op de knop Store in het lint.

 4. Het dialoogvenster Office-add-ins wordt weergegeven. Zorg ervoor dat Store bovenaan is geselecteerd en klik vervolgens op Productiviteit aan de linkerkant.

 5. Zoek naar 'Functievertaler' in het zoekvak linksboven.

 6. Als u die hebt gevonden, klikt u aan de rechterkant op de groene knop Toevoegen en de vertaler wordt geïnstalleerd

De Functievertaler configureren

Wanneer de Functievertaler is geïnstalleerd, worden er twee knoppen gemaakt in het tabblad Start aan de rechterkant.

alternatieve tekst

Met de knoppen gaat u respectievelijk naar de deelvensters Verwijzing en Vertaler in het dialoogvenster Functievertaler. De uitzondering hierop is de eerste keer dat u de Functievertaler start, dan gaat u naar een Welkomstvenster:

Welkomstvenster Functievertaler

Het deelvenster wordt geopend aan de rechterkant van Excel, waar het wordt vastgezet voor alle bewerkingen.

U kunt direct naar de vertalingen gaan door te klikken op de koppeling Overslaan > aan de rechterbovenkant van het frame, maar u wordt aangeraden Aan de slag te selecteren, waarmee u naar het dialoogvenster Taalinstellingen gaat. Hier kunt u de standaard-Bron- en Doeltalen kiezen, maar u kunt ze op elk gewenst moment wijzigen.

Deelvenster Taalinstellingen Functievertaler

Hier kunt u de talen instellen. Hoewel de Functievertaler alle talen ondersteunt waarin Microsoft Excel-functies zijn vertaald, kunt u maar met één paar tegelijk werken. Elke taalcombinatie is mogelijk en uw keuze wordt in Excel onthouden. De taalcombinatie kunt u op elk gewenst moment wijzigen in het deelvenster Voorkeuren wat toegankelijk is vanuit alle belangrijkse deelvensters van de add-in. 

Standaard wordt de Bron- en Doeltaal vooraf ingevuld met Engels als de Brontaal en de Excel-installatietaal als de Doeltaal. Als uw installatietaal een van de talen is die is vertaald voor de Functievertaler zal de gebruikersinterface worden weergegeven in de gelokaliseerde taal. Klik op Aan de slag wanneer u uw taalcombinatie hebt geselecteerd.

We gebruiken het concept van Doel en Bron in de vertaler. Doel is de taal die u kent, Bron is de taal waarin u wilt zoeken. Dus als u lookup-functies in het Engels doorzoekt, maar de Franse functienamen nodig hebt, dan stelt u de Brontaal in op Engels en de Doeltaal op Frans.

De groene knop Pijl-omhoog/pijl-omlaag tussen Doel/Bron wordt weergegeven zodat u eenvoudig kunt schakelen tussen de Bron- en Doeltalen.

Voorkeuren

U kunt het deelvenster Voorkeuren activeren door te klikken op het instellingenwiel onderaan een van de drie belangrijkste deelvensters.

alternatieve tekst

Naast de beschikbaarheid van diverse koppelingen die interessant kunnen zijn, kunt u ook de Doel- en Brontalen hier op elk gewenst moment wijzigen. Door op de Pijl-links bovenaan het deelvenster te klikken, gaat u terug naar het hoofdvenster.

Deelvenster Voorkeuren Functievertaler

Het deelvenster Verwijzing

Het deelvenster Verwijzing heeft een vervolgkeuzelijst voor Functiecategorie waarin alle functies worden weergegeven in elke geselecteerde groep met de Brontaal aan de linkerkant en de Doeltaal aan de rechterkant. Als u niet zeker weet tot welke categorie een functie behoort, kunt u de optie Alle kiezen.

Standaard worden de functies alfabetisch gesorteerd op de kolom Bron, in dit geval Engels en hier aangegeven met een kleine Pijl-omlaag naast het woord Engels. U kunt alfabetisch sorteren of omgekeerd alfabetisch en u kunt ervoor kiezen te sorteren op de Bron- of Doeltaal. Klik op de taal waarop u wilt sorteren en klik nogmaals op de naam om de sortering om te keren. De pijl geeft de sorteerrichting aan.
 

Deelvenster Verwijzing Functievertaler

Wanneer u op een functienaam in een kolom klikt, gaat u naar het deelvenster Woordenlijst dat de functie met een korte beschrijving weergeeft.

Het deelvenster Woordenlijst

In het deelvenster Woordenlijst kunt u zoeken naar een deel van een functienaam door alle functies weer te geven die de letters bevatten die u hebt ingevoerd. Om prestatieredenen zal de zoekopdracht geen resultaten geven totdat u ten minste twee letters hebt ingevoerd. Er wordt gezocht in de talencombinatie die u hebt geselecteerd en er worden resultaten getoond voor beide talen.
 

Deelvenster Woordenlijst Functievertaler

Wanneer een zoekactie de gewenste functienaam toont, kunt u erop klikken en dan worden de taalcombinatie en de functiedefinitie weergegeven. Wanneer u op een functienaam klikt in het deelvenster Verwijzing, gaat u naar de Woordenlijst en worden op eenzelfde manier de taalcombinatie en de functiedefinitie weergegeven.

Notities: 

 • Niet alle functies hebben beschrijvingen, maar er zijn er maar weinig niet beschikbaar.

 • Functiebeschrijvingen zijn alleen in het Engels.

 • Als u een gelokaliseerde beschrijving wilt zien, kunt u naar het tabblad Formules gaan, op de relevante Functiecategorie klikken en met de muisaanwijzer over de betreffende functie zweven. Er wordt een beschrijving van de functie weergegeven in de installatietaal.

Wanneer u op het pictogram van een gloeilamp in het deelvenster Woordenlijst klikt, gaat u naar het deelvenster Feedback over de vertaling, waarin u ons feedback kunt geven over een bepaalde vertaling.

Deelvenster Feedback Functievertaler

Het deelvenster Vertaler

In het deelvenster Vertaler kan een volledige formule van de ene taal naar een andere worden vertaald. Hier volgt een voorbeeld van het deelvenster Vertaler waarbij een formule is vertaald van het Engels naar het Frans:

Deelvenster Vertaler Functievertaler met een functie vertaald van het Engels naar het Frans

Het bovenste vak is bedoeld voor de Brontaal en het onderste voor de Doeltaal. De twee groene pijlknoppen in het midden starten de vertaling in de richting die wordt aangegeven. In dit geval is er een formule geplakt in het vak Bron en geklikt op de pijl-omlaag om te vertalen naar het Frans.

Handmatig scheidingstekens instellen

Excel-functies zijn afhankelijk van de scheidingstekens om de bereiken en argumenten van elkaar te scheiden. Verschillende talen gebruiken verschillende scheidingstekens en hoewel de Functievertaler de juiste keuzes probeert te maken, kan het kan soms nodig zijn dat u enkele van deze handmatig instelt.

Afbeelding met de lijst knoppen onder de vakken doel en bron

Onder elk Bron-/Doelvak bevinden zich een aantal knoppen zoals hierboven aangegeven. De eerste knop selecteert wat zich in het vak erboven bevindt en plakt dat in de actieve cel in Excel. U kunt dit gebruiken om een gelokaliseerde formule in de cel van uw keuze te plakken.

De andere knoppen worden gegroepeerd volgens de bijbehorende functies: het decimaalscheidingsteken, het matrixscheidingsteken en het lijstscheidingsteken.

 • Decimaalteken

  • Het scheidingsteken voor decimalen is een punt of een komma.

 • Matrixscheidingsteken

  • Dit scheidingsteken is specifiek voor matrixformules.

 • Lijstscheidingsteken

  • Voor Engels is het scheidingsteken voor decimalen meestal een punt en het lijstscheidingsteken een komma. Voor sommige-Europese talen is het scheidingsteken voor decimalen een komma en daarom moet het lijstscheidingsteken iets anders zijn, namelijk een puntkomma.

Geselecteerde cel direct vertalen

De optie Geselecteerde cel direct vertalen in het tabblad Vertaler zal proberen de formule in een cel die u hebt geselecteerd te vertalen. De formule in de geselecteerde cel wordt ingevoerd in het vak Doeltaal onderaan en er wordt direct een vertaling in het vak Brontaal ingevuld.

Notities: 

 • De functie Geselecteerde cel direct vertalen wordt niet ondersteund in Microsoft Excel 2013 of eerder.

 • De functie Geselecteerde cel direct vertalen werkt niet als u bezig bent in Bewerkingsmodus in een cel. Als u de Bewerkingsmodus verlaat, werkt direct vertalen weer wel.

Feedback

We hopen dat de Functievertaler u productiever maakt door gelokaliseerde versies van Excel te gebruiken en ontvangen graag feedback. We ontvangen graag feedback als de vertaling van een functie mogelijk niet de beste is, maar ook over de invoegtoepassing zelf.

Als u een mening hebt over hoe we functies in het algemeen lokaliseren en hoe u de werking van deze invoegtoepassing graag wilt zien, willen we dat ook graag horen.

Het team Functievertaler, Martin en Vadym

fxlator@Microsoft.com

Opmerking: We bekijken elk stukje feedback persoonlijk, maar we kunnen niet beloven dat u antwoord krijgt. Voeg geen bestanden met persoonlijke gegevens toe.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×