Gebruik Power Query om meerdere bestanden te combineren met hetzelfde schema dat is opgeslagen in één map in één tabel. U wilt bijvoorbeeld elke maand budgetwerkboeken van meerdere afdelingen combineren, waarbij de kolommen hetzelfde zijn, maar het aantal rijen en waarden in elke werkmap verschilt. Wanneer u de gegevens hebt ingesteld, kunt u extra transformaties toepassen zoals bij elke geïmporteerde gegevensbron en vervolgens de gegevens vernieuwen om de resultaten voor elke maand weer te geven.  

Een conceptueel overzicht van het combineren van mapbestanden

Opmerking    In dit onderwerp ziet u hoe u bestanden uit een map kunt combineren. U kunt ook bestanden combineren die zijn opgeslagen in SharePoint, Azure Blob Storage en Azure Data Lake Storage. Het proces is vergelijkbaar.

Houd het eenvoudig:

 • Zorg ervoor dat alle bestanden die u wilt combineren, zijn opgenomen in een speciale map zonder overbodige bestanden. Anders worden alle bestanden in de map en eventuele submappen die u selecteert, opgenomen in de gegevens die moeten worden gecombineerd.

 • Elk bestand moet hetzelfde schema hebben met consistente kolomkoppen, gegevenstypen en het aantal kolommen. De kolommen moeten niet in dezelfde volgorde staan als de overeenkomende kolomnamen.

 • Vermijd indien mogelijk niet-gerelateerde gegevensobjecten voor gegevensbronnen die meerdere gegevensobjecten kunnen bevatten, zoals een JSON-bestand, een Excel werkmap of Access-database.

Elk van deze bestanden volgt een eenvoudig patroon, slechts één tabel met gegevens in elk bestand.

 1. Selecteer Gegevens > Gegevens downloaden > Uit bestand > Uit map. Het dialoogvenster Bladeren wordt weergegeven.

 2. Zoek de map met de bestanden die u wilt combineren.

 3. Een lijst met de bestanden in de map wordt weergegeven in het <pad naar> map. Controleer of alle bestanden die u wilt gebruiken, worden weergegeven.

  Een voorbeeld van het dialoogvenster Tekst importeren

 4. Selecteer een van de opdrachten onder aan het dialoogvenster, bijvoorbeeld Combineren > Combineren & Laden. Er worden extra opdrachten besproken in de sectie Over al deze opdrachten.

 5. Als u een opdracht Combineren selecteert, wordt het dialoogvenster Bestanden combineren weergegeven. Als u de bestandsinstellingen wilt wijzigen, selecteert u elk bestand in het vak Voorbeeldbestand, stelt u de optie Bestands origin,scheidingsteken endetectie van gegevenstype in naar wens. U kunt ook het selectievakje Bestanden overslaan met fouten onder aan het dialoogvenster in- of uit- of uit.

 6. Selecteer OK.

Resultaat

In Power Query worden automatisch query's gemaakt om de gegevens uit elk bestand in een werkblad samen te voegen. De querystappen en kolommen die zijn gemaakt, zijn afhankelijk van de opdracht die u kiest. Zie de sectie Over al deze query'svoor meer informatie.

 1. Selecteer Gegevens > Gegevens downloaden > Uit bestand > Uit map. Het dialoogvenster Bladeren wordt weergegeven.

 2. Zoek de map met de bestanden die u wilt combineren.

 3. Een lijst met de bestanden in de map wordt weergegeven in het <pad naar> map. Controleer of alle bestanden die u wilt gebruiken, worden weergegeven.

 4. Selecteer een van de opdrachten onder aan het dialoogvenster, bijvoorbeeld Combineren > Combineren & transformeren. Er worden extra opdrachten besproken in de sectie Over al deze opdrachten.

  De Power Query-editor wordt weergegeven.

 5. De kolom Waarde is een gestructureerde kolom Lijst. Selecteer het pictogram Uitv Pictogram Kolom uitvouwen en selecteer vervolgens Uitv naar nieuwe rijen. 

  Een JSON-lijst uitbreiden

 6. De kolom Waarde is nu een gestructureerde kolom Record.  Selecteer het pictogram Pictogram Kolom uitvouwen uitv Er wordt een vervolgkeuzevenster weergegeven.

  Een JSON-record uitbreiden

 7. Houd alle kolommen geselecteerd. Mogelijk wilt u het selectievakje Oorspronkelijke kolomnaam gebruiken als voorvoegsel uit. Selecteer OK.

 8. Selecteer alle kolommen met gegevenswaarden. Selecteer Start,de pijl naast Kolommen verwijderenen selecteer Vervolgens Andere kolommen verwijderen.

 9. Selecteer Start> Sluiten & Laden.

Resultaat

In Power Query worden automatisch query's gemaakt om de gegevens uit elk bestand in een werkblad samen te voegen. De querystappen en kolommen die zijn gemaakt, zijn afhankelijk van de opdracht die u kiest. Zie de sectie Over al deze query'svoor meer informatie.

Elk van deze gegevensbronnen kan meerdere objecten bevatten om te importeren. Een Excel werkmap kan meerdere werkbladen, Excel tabellen of benoemde bereik hebben. Een Access-database kan meerdere tabellen en query's hebben. 

 1. Selecteer Gegevens > Gegevens downloaden > Uit bestand > Uit map. Het dialoogvenster Bladeren wordt weergegeven.

 2. Zoek de map met de bestanden die u wilt combineren.

 3. Een lijst met de bestanden in de map wordt weergegeven in het <pad naar> map. Controleer of alle bestanden die u wilt gebruiken, worden weergegeven.

 4. Selecteer een van de opdrachten onder aan het dialoogvenster, bijvoorbeeld Combineren > Combineren & Laden. Er worden extra opdrachten besproken in de sectie Over al deze opdrachten.

 5. In het dialoogvenster Bestanden combineren:

  • Selecteer in het vak Voorbeeldbestand een bestand dat u wilt gebruiken als voorbeeldgegevens die worden gebruikt om de query's te maken. U kunt een object niet selecteren of slechts één object selecteren. U kunt echter niet meer dan één selecteren.

  • Als u veel objecten hebt, gebruikt u het vak Zoeken om een object of de weergaveopties samen met de knop Vernieuwen te zoeken om de lijst te filteren.

  • Schakel het selectievakje Bestanden met fouten overslaan onder aan het dialoogvenster in of uit.

 6. Selecteer OK.

Resultaat

In Power Query wordt automatisch een query gemaakt om de gegevens uit elk bestand in een werkblad samen te voegen. De querystappen en kolommen die zijn gemaakt, zijn afhankelijk van de opdracht die u kiest. Zie de sectie Over al deze query'svoor meer informatie.

Voor meer flexibiliteit kunt u bestanden expliciet combineren in de Power Query-editor met de opdracht Bestanden combineren. Stel dat de bronmap een combinatie van bestandstypen en submappen bevat en dat u specifieke bestanden wilt targeten met hetzelfde bestandstype en hetzelfde schema, maar niet met andere bestanden. Dit kan de prestaties verbeteren en uw transformaties vereenvoudigen.

 1. Selecteer Gegevens > Gegevens downloaden > Uit bestand >Uit map. Het dialoogvenster Bladeren wordt weergegeven.

 2. Zoek de map met de bestanden die u wilt combineren en selecteer Openen.

 3. Een lijst met alle bestanden in de map en submappen wordt weergegeven in het<pad map> dialoogvenster. Controleer of alle bestanden die u wilt gebruiken, worden weergegeven.

 4. Selecteer Gegevens transformeren onderaan. De Power Query Editor wordt geopend en alle bestanden in de map en eventuele submappen worden weergegeven.

 5. Als u de bestanden wilt selecteren die u wilt selecteren, filtert u kolommen, zoals Uitbreidings- of Mappenpad.

 6. Als u de bestanden in één tabel wilt combineren, selecteert u de kolom Inhoud die elke binaire kolom bevat (meestal de eerste kolom) en selecteert u >Bestanden combineren. Het dialoogvenster Bestanden combineren wordt weergegeven.

 7. Power Query analyseert een voorbeeldbestand, standaard het eerste bestand in de lijst, om de juiste verbindingslijn te gebruiken en overeenkomende kolommen te identificeren.

  Als u een ander bestand voor het voorbeeldbestand wilt gebruiken, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst Voorbeeldbestand.

 8. Selecteer desgewenst onderaan Bestanden overslaan met fout-som deze bestanden uit te sluiten van het resultaat.

 9. Selecteer OK.

Resultaat

In Power Query wordt automatisch een query gemaakt om de gegevens uit elk bestand in een werkblad te samenvoegen. De querystappen en kolommen die zijn gemaakt, zijn afhankelijk van de opdracht die u kiest. Zie de sectie Over al deze query'svoor meer informatie.

Er zijn verschillende opdrachten die u kunt selecteren en elke opdracht heeft een ander doel.

 • Gegevens combineren en transformeren    Als u alle bestanden wilt combineren met een query en vervolgens de Power Query-editor wilt starten, selecteert u Combineren > Gegevens combineren en transformeren.

 • Combineren en laden   Als u het dialoogvenster Voorbeeldbestand wilt weergeven, maakt u een query en laadt u vervolgens naar werkblad, selecteert u Combineren> Combineren en laden.

 • Combineren en Laden naar   Als u het dialoogvenster Voorbeeldbestand wilt weergeven, een query maakt en vervolgens het dialoogvenster Importeren wilt weergeven, selecteert u Combineren > Combineren en Laden op.

 • Laden    Als u een query met één stap wilt maken en vervolgens wilt laden op een werkblad, selecteert u Laden> Laden.

 • Laden op   Als u een query met één stap wilt maken en vervolgens het dialoogvenster Importeren wilt weergeven, selecteert u Laden> Laden op.

 • Gegevens transformerenAls u een query met één stap wilt maken en vervolgens de Power Query-editor wilt starten, selecteert u Gegevens transformeren.

Hoe u bestanden ook combineert, er worden verschillende ondersteunende query's gemaakt in het deelvenster Query's onder de groep Helperquery's.

Een lijst met de query's die zijn gemaakt in het deelvenster Query's

 • In Power Query wordt een voorbeeldbestandquery gemaakt op basis van de voorbeeldquery.

 • Een functiequery 'Bestand transformeren' gebruikt de query Parameter1 om elk bestand (of binair) op te geven als invoer voor de query 'Voorbeeldbestand'. Met deze query wordt ook de kolom Inhoud gemaakt die de bestandsinhoud bevat en wordt de gestructureerde kolom Record automatisch uitgebreid om de kolomgegevens toe te voegen aan de resultaten. De query's 'Bestand transformeren' en 'Voorbeeldbestand' zijn gekoppeld, zodat wijzigingen in de query 'Voorbeeldbestand' worden doorgevoerd in de query 'Bestand transformeren'.

 • De query met de uiteindelijke resultaten staat in de groep Overige query's. Standaard wordt de map genoemd naar de map waar u de bestanden uit hebt geïmporteerd.

Voor verder onderzoek klikt u met de rechtermuisknop op elke query en selecteert u Bewerken om elke querystap te bekijken en om te zien hoe de query's in overleg werken.

U start het combineren van meerdere bestanden door er eerst voor te zorgen dat alle bestanden die u wilt combineren, zich in één map bevinden.

Opmerking: Excel-, tekst-, CSV-, JSON-, XML- en Access-bestanden worden ondersteund.

 1. Klik op het tabblad Power Query en vervolgens op >uit map.

  Power Query > Uit bestandsbestand > opties voor Uit map
 2. Klik op de knop Bladeren om de map te zoeken.

  Er wordt een lijst met de bestanden in de map weergegeven. Selecteer de optie Bewerken om de queryeditor te openen. In dit geval hebben we vier Excel-werkmappen geladen.

  Dialoogvenster Binaire gegevens combineren met te combineren bestanden
 3. Nadat u hebt gecontroleerd of alle gewenste bestanden worden weergegeven, klikt u op de knop Binaire gegevens combineren vanuit de kolom Inhoud.

  Druk op de knop Binaire gegevens combineren vanuit de kolom Inhoud van de query of vanuit de sectie Combineren in het Power Query-lint
 4. Elk bestand wordt geanalyseerd en de juiste bestandsindeling wordt bepaald, zoals tekst, Excel of JSON. In dit geval wordt een lijst met werkbladen weergegeven in de eerste Excel-werkmap. Selecteer het werkblad dat u wilt gebruiken, en klik op OK.

  Dialoogvenster Binaire gegevens combineren met beschikbare Excel-werkbladen voor het selecteren van het primaire samenvoegingsdoel
 5. Het transformatieproces voor het combineren van binaire gegevens maakt vervolgens automatisch een query om de gegevens van elk bestand samen te voegen en een voorbeeld weer te geven. Als u tevreden bent met het resultaat, klikt u op Sluiten en laden.

  Dialoogvenster met een voorbeeld van het combineren van binaire gegevens. Klik op Sluiten en laden om de resultaten te accepteren en deze in Excel te importeren.

  Het proces voor het combineren van binaire gegevens voegt vervolgens de weergegeven werkbladen samen tot één werkblad.

 6. Als de oorspronkelijke gegevensbestanden worden gewijzigd, kunt u altijd de geïmporteerde gegevens vernieuwen. Klik ergens in het gegevensbereik en ga naar Hulpmiddelen voor query's > Vernieuwen. Bovendien kunt u eenvoudig extra transformatie- of extractiestappen toepassen door de automatisch gemaakte exemplar-query te wijzigen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het wijzigen of maken van extra functiequerystappen; wijzigingen in de exemplar-query worden automatisch gegenereerd in de gekoppelde functiequery.

Bekende problemen

Bij het laden van de procedure voor het combineren van binaire gegevens naar Excel wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:

Het foutbericht Binaries combineren. Dit is een bekende fout die wordt opgelost.

Als u de fout(en) negeert door op OK te klikken, wordt het proces voor het combineren van binaire gegevens voltooid en worden de gegevens ondanks de fout correct geladen. Wij werken aan een oplossing voor de fout.

Zie ook

Help voor Power Query voor Excel

Toevoegquery's

Overzicht van bestanden combineren (docs.com)

CSV-bestanden combineren in Power Query (docs.com)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×