Het formaat van een tabel wijzigen door kolommen en rijen toe te voegen of te verwijderen

Nadat u een Excel-tabel hebt gemaakt in het werkblad, kunt u eenvoudig rijen en kolommen toevoegen of verwijderen.

Gebruik de opdracht Tabelgrootte wijzigen in Excel om rijen en kolommen toe te voegen aan een tabel:

 1. Klik ergens in de tabel om de optie Hulpmiddelen voor tabellen weer te geven.

 2. Klik op Ontwerpen > Tabelgrootte wijzigen.

  de optie Tabelgrootte wijzigen in de groep Hulpmiddelen voor tabellen

 3. Selecteer het volledige bereik van cellen dat u wilt opnemen in de tabel, beginnend bij de cel in de linkerbovenhoek.

  In het onderstaande voorbeeld omvat de oorspronkelijke tabel het bereik A1:C5. Nadat u het formaat hebt aangepast om twee kolommen en drie rijen toe te voegen, beslaat de tabel het bereik A1:E8.

  Tabelgrootte wijzigen

  Tip: U kunt ook op Dialoogvenster samenvloogvenster Bijschrift 4 klikken om het dialoogvenster Tabel wijzigen tijdelijk te verbergen, het bereik op het werkblad te selecteren en vervolgens op Dialoogvenster uitv Bijschrift 4.

 4. Wanneer u het bereik voor de tabel hebt geselecteerd, drukt u op OK.

Voeg een rij of kolom toe aan een tabel door te typen in een cel direct onder de laatste rij of rechts van de laatste kolom, door gegevens te plakken in een cel of door rijen of kolommen in te voegen tussen bestaande rijen of kolommen.

Gegevens typen   

 • Als u aan het einde van de tabel een rij wilt toevoegen, begint u te typen in een cel onder de laatste tabelrij. De tabel wordt uitgebreid met de nieuwe rij. Als u rechts van de tabel een kolom wilt toevoegen, begint u te typen in een cel naast de laatste tabelkolom.

Als u hieronder in het voorbeeld voor een rij een waarde typt in cel A4, wordt de tabel uitgebreid met die cel in de tabel plus de aangrenzende cel in kolom B.

Een rij toevoegen door te typen in de eerste rij onder een tabel

Als u hieronder in het voorbeeld voor een kolom een waarde typt in cel C2, wordt de tabel uitgebreid met kolom C en krijgt deze kolom de naam Qtr 3 omdat Excel een naamgevingspatroon heeft afgeleid uit Qtr 1 en Qtr 2.

Als u een waarde typt in een cel rechts van de tabel, wordt er een kolom toegevoegd

Gegevens plakken   

 • Als u een rij wilt toevoegen door te plakken, plakt u de gegevens in de meest linkse cel onder de laatste tabelrij. Als u een kolom wilt toevoegen door te plakken, plakt u de gegevens rechts van de meest rechtse kolom van de tabel.

Als de gegevens die u in een nieuwe rij plakt, even veel of minder kolommen hebben dan de tabel, wordt de tabel uitgebreid met alle cellen in het bereik dat u hebt gelakt. Als de gegevens die u plakt meer kolommen bevatten dan de tabel, worden de extra kolommen geen onderdeel van de tabel. U moet de opdracht Hetize wijzigen gebruiken om de tabel uit te vouwen om ze op te nemen.

Als u hieronder in het voorbeeld voor rijen de waarden uit A10:B12 plakt in de eerste rij onder de tabel (rij 5), wordt de tabel uitgebreid om de geplakte gegevens te omvatten.

Als u gegevens plakt onder de tabel, wordt de tabel uitgebreid met die gegevens

Als u hieronder in het voorbeeld voor kolommen de waarden uit C7:C9 plakt in de eerste kolom rechts van de tabel (kolom C), wordt de tabel uitgebreid om de geplakte gegevens te omvatten en wordt de kop Qtr 3 toegevoegd.

Als u kolomgegevens plakt, wordt de tabel uitgebreid en wordt er een kop toegevoegd

Een rij toevoegen met de opdracht Invoegen   

 1. Als u een rij wilt invoegen, selecteert u een cel of een rij die niet de veldnamenrij is en klikt u met de rechtermuisknop. Als u een kolom wilt invoegen, kiest u een willekeurige cel in de tabel en klikt u met de rechtermuisknop.

 2. Wijs Invoegen aan en klik op Tabelrijen boven om een nieuwe rij in te voegen. Klik op Tabelkolom links om een nieuwe kolom in te voegen.

Als u de laatste rij hebt geselecteerd, kunt u Tabelrijen boven of Tabelrij onder kiezen.

In het voorbeeld voor rijen hieronder wordt er een rij ingevoegd boven rij 3.

Tabelrij invoegen boven een rij

Als u bij een kolom een cel hebt geselecteerd in de meest rechtse kolom van de tabel, kunt u kiezen tussen Tabelkolommen links en Tabelkolommen rechts.

In het voorbeeld voor kolommen hieronder wordt er een kolom ingevoegd links van kolom 1.

een tabelkolom invoegen

 1. Selecteer in de tabel een of meer rijen of kolommen die u wilt verwijderen.

  U kunt ook een of meer cellen selecteren in de rijen of kolommen die u wilt verwijderen.

 2. Ga op het tabblad Start naar de groep Cellen, klik op de pijl bij Verwijderen en klik vervolgens op Tabelrijen verwijderen of Tabelkolommen verwijderen.

  excel-lintafbeelding

  U kunt ook met de rechtermuisknop op een of meer rijen of kolommen klikken, Verwijderen aanwijzen in het snelmenu en vervolgens klikken op Tabelkolommen of Tabelrijen. Nog een andere mogelijkheid is om met de rechtermuisknop op een of meer cellen in een rij of kolom te klikken, Verwijderen aan te wijzen in het snelmenu en vervolgens op Tabelrijen of Tabelkolommen te klikken.

Net zoals u dubbele waarden kunt verwijderen uit geselecteerde gegevens in Excel, kunt u gemakkelijk dubbele waarden verwijderen uit een tabel.

 1. Klik ergens in de tabel.

  U ziet nu de Hulpmiddelen voor tabellen, met het tabblad Ontwerpen.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Hulpmiddelen op Duplicaten verwijderen.

  afbeelding van excel-lint

 3. Selecteer in het dialoogvenster Dubbele waarden verwijderen onder Kolommen de kolommen waaruit u dubbele waarden wilt verwijderen.

  U kunt ook op Alle selecties opheffen klikken en vervolgens de gewenste kolommen selecteren of op Alles selecteren klikken om alle kolommen te selecteren.

Opmerking: Alle dubbele waarden worden uit het werkblad verwijderd. Als u per ongeluk gegevens verwijdert die u wilt bewaren, kunt u Ctrl+Z gebruiken of op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang klikken om de verwijderde gegevens te herstellen. U kunt ook voorwaardelijke opmaak gebruiken om dubbele waarden te markeren voordat u deze verwijdert. Zie Voorwaardelijke opmaak toevoegen, wijzigen, zoeken of wissen voor meer informatie.

 1. Zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt.

 2. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop.

 3. Als u wilt filteren op lege waarden, schakelt u in het menu AutoFilter bovenaan het selectievakje (Alles selecteren) uit en selecteert u vervolgens onderaan het selectievakje (Lege cellen).

  Opmerking: Het selectievakje (Lege cellen) is alleen beschikbaar als het bereik van cellen of de tabelkolom ten minste één lege cel bevat.

 4. Selecteer de lege rijen in de tabel en druk op Ctrl + - (afbreekstreepje).

U kunt een soortgelijke procedure gebruiken voor het filteren en verwijderen van lege werkbladrijen. Zie Gegevens in een bereik of tabel filteren voor meer informatie over het filteren op lege rijen in een werkblad.

 1. Selecteer de tabel en selecteer vervolgens Tabelontwerp > Tabel het ize-bestand.

 2. Pas zo nodig het cellenbereik aan dat de tabel bevat en selecteer OK.

  Het dialoogvenster Tabel van het ize-bestand

Belangrijk: Tabelkoppen kunnen niet naar een andere rij gaan en het nieuwe bereik moet het oorspronkelijke bereik overlappen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

Hoe kan ik twee of meer tabellen samenvoegen?

Een Excel-tabel in een werkblad maken

Gestructureerde verwijzingen gebruiken in Excel-tabelformules

Een Excel-tabel opmaken

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×