U kunt een stijl, rand of kleur van een tabel in uw presentatie toepassen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een tabelstijl (of een snelle stijl) toepassen of verwijderen, lijnen van een cel, rij of kolom verwijderen en de rand of de achtergrondkleur een tabel wijzigen.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te bekijken.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast.

 1. Selecteer de tabel waarop u een nieuwe of andere tabelstijl wilt toepassen.

 2. Selecteer het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen/ontwerpen op het lint en selecteer vervolgens de geknipte tabelstijl. Als u meer tabelstijlen wilt zien, klikt u op de vervolgkeuzepijl Meer Knop Meer rechts van de galerie Tabelstijlen.

  geeft tabelstijlen weer in PowerPoint

  Opmerking: Als u het uiterlijk van tekst in een tabel wilt wijzigen, gaat u naar Start >Lettertype,of klikt u op de tabel en selecteert u vervolgens het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen/ontwerpen en kiest u een van de WordArt-stijlen.

Naar boven

Als u een tabelstijl wilt verwijderen, selecteert u het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen /ontwerp op het lint. Selecteer vervolgens de vervolgkeuzepijl Meer Knop Meer rechts van de galerie Tabelstijlen en kies Tabel onderin leeg maken.

 1. Selecteer het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen /ontwerpen op het lint. Klik in de groep Randen tekenen op Gum.

  De muisaanwijzer verandert in een gum Gum om tabellen te wissen.

 2. Klik op de lijn die u wilt uitgummen om deze te wissen. Als u klaar bent, klikt u buiten de tabel.

Naar boven

 1. Selecteer de tabelcellen waarvoor u een tabelrand wilt toevoegen (of wijzigen).

 2. Selecteer het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen /ontwerpen op het lint. Selecteer een van de volgende opties in het groep Randen tekenen:

  • Met Penkleur kunt u de kleur van de rand wijzigen.

   Als u meer kleuropties wilt, klikt u op Meer randkleuren enklikt u vervolgens op de gepersonaliseerde kleur op het tabblad Standaard of mengt u uw eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Gebruik Pendikte om de dikte van de rand te wijzigen.

  • Gebruik Penstijl om de lijnstijl van de rand te wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Klik op de randen die u wilt wijzigen terwijl de aanwijzer er nog uitziet als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen.

Ga naar Hulpmiddelen voor >ontwerpen > tabelstijlen > randenen klik vervolgens op de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum gebruiken voor het verwijderen van randen tussen tabelcellen. Klik onder Hulpmiddelen voor>-tabel in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellenen klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

U kunt een achtergrondkleur toevoegen of wijzigen voor een gehele tabel. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder eventuele opvulkleuren die zijn toegepast op de tabelcellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Ga naar Hulpmiddelen voor> enontwerp en klik in de groep Tabelstijlen op de pijl naast Arcering enwijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt gebruiken die niet wordt weergegeven in de lijst Themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

U kunt een stijl, rand of kleur van een tabel in uw presentatie toepassen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een tabelstijl (of een snelle stijl) toepassen of verwijderen, lijnen van een cel, rij of kolom verwijderen en de rand of de achtergrondkleur een tabel wijzigen.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te bekijken.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast. Miniaturen van tabelstijlen worden weergegeven in de galerie Snelle stijlen in de groep Tabelstijlen. Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

Tabelstijlminiaturen

Afbeelding: Miniaturen van tabelstijlen

 1. Klik in de tabel waarop u een nieuwe of andere stijl wilt toepassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op de gewenste tabelstijl. Als u meer tabelstijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knop Meer.

  Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

  Notities: 

  • Tekst in tabellen wordt niet weergegeven op het tabblad Overzicht (het meest linkse deelvenster in de weergave Normaal). Alleen tekst in teksttijdelijke aanduidingen wordt weergegeven op het tabblad Overzicht.

  • Als u het uiterlijk van de tekst in de cellen of de gehele tabel wilt aanpassen, kiest u de gewenste opties in de groep Lettertype op het tabblad Start of de opties in de groep WordArt-stijlen onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen.

Naar boven

 • Als u een tabelstijl wilt verwijderen, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen ophet tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op de knop Meer Knop Meeren klikt u vervolgens op Tabel verwijderen.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen onder Hulpmiddelen voor tabellen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de knop Tekenen is geactiveerd.

  De muisaanwijzer verandert in een gum Gum om tabellen te wissen.

 2. Klik op de lijn die u wilt wissen.

 3. Wanneer u klaar bent met het wissen van lijnen, klikt u buiten de tabel.

Naar boven

 1. Selecteer de tabelcellen voor wie u de tabelrand wilt toevoegen of wijzigen.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voortabellen naar het tabblad Ontwerpen en ga in de groep Randen tekenen op een of meer van de volgende stappen te werk:

  • Als u de kleur van de rand wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Penkleuren klikt u vervolgens op de beste kleur.

   Als u wilt wijzigen in een kleur die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer randkleuren en klikt u vervolgens op de gepersonaliseerde kleur op het tabblad Standaard of mengt u uw eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u het gewicht van de rand wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Pendikteen klikt u vervolgens op de dikte van de lijn die u wilt gebruiken.

  • Als u de lijnstijl van de rand wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Penstijlen klikt u vervolgens op de beste lijnstijl.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Klik op de randen die u wilt wijzigen terwijl de aanwijzer er nog uitziet als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen.

  • Klik onder Hulpmiddelenvoor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op Randen enklik vervolgens op de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum gebruiken voor het verwijderen van randen tussen tabelcellen. Klik onderHulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellenen klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

U kunt de achtergrondkleur voor een hele tabel toevoegen of wijzigen. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder een opvulkleur die wordt toegepast op de tabelcellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Klik onder Hulpmiddelenvoor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op de pijl naast Arcering enwijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt gebruiken die niet wordt weergegeven in de lijst Themakleuren, klikt u op Meer opvulkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt wanneer u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

U kunt een stijl, rand of kleur van een tabel in uw presentatie toepassen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een tabelstijl (of een snelle stijl) toepassen of verwijderen, lijnen van een cel, rij of kolom verwijderen en de rand of de achtergrondkleur een tabel wijzigen.

Zie Tabelrijen, kolommen of cellen toevoegen of verwijderen voor informatie over het distribueren van gegevens in tabelcellen,zoals het splitsen van cellen en het samenvoegen van cellen.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te bekijken.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast. Miniaturen van tabelstijlen worden weergegeven in de galerie Snelle stijlen in de groep Tabelstijlen. Als u de muisaanwijzer op de miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de tabel heeft.

 1. Klik op de tabel waar u een andere tabelstijl op wilt toepassen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op de gewenste tabelstijl. Als u meer tabelstijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knop Meer.

  Als u de standaardstijl of een andere tabelstijl wilt verwijderen, klikt u op de knop Meer Knop Meeren klikt u vervolgens op Tabel verwijderen.

  Tip: Als u van een tabelstijl de standaardtabelstijl wilt maken voor alle nieuwe tabellen die u maakt, klikt u met de rechtermuisknop op de tabelstijl en klikt u vervolgens op Instellen als standaard in het snelmenu.

  Notities: 

  • U kunt een nieuwe snelle stijl niet opslaan.

  • Als u de algehele opmaak van een bestaande tabel opnieuw wilt gebruiken, klikt u op de tabel die u wilt kopiëren, houdt u de aanwijzer op de buitenste rand van de tabel (maar niet op de puntjes Pijl met vier punten) en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de rand klikt en sleept.

  • Als u de opmaak van celtekst wilt kopiëren, gebruikt u Opmaak kopiëren/plakken. Zie De opmaak van een vorm, object, werkbladcel oftekst kopiëren met Opmaak kopiëren/ plakken voor meer informatie.

  • Zie Alles over thema's, Snelle stijlen, celstijlen en achtergrondstijlenvoor meer informatie over snelle stijlen.

Naar boven

U kunt een tabelstijl toepassen op specifieke delen van de tabel door opties te selecteren in de groep Opties voor tabelstijl.

 1. Klik op de tabel voor wie u de opties voor de tabelstijl wilt wijzigen.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voortabellen naar het tabblad Ontwerpen en ga in de groep Opties voor tabelstijlen op een of meer van de volgende stappen te werk:

  alternatieve tekst

  • Als u de eerste rij van de tabel wilt benadrukken, schakelt u het selectievakje Veldnamenrij in.

  • Als u de laatste rij van de tabel wilt benadrukken, schakelt u het selectievakje Totaalrij in.

  • Als u afwisselend gestreepte rijen wilt hebben, schakelt u het selectievakje Gestreepte rijen in.

  • Als u de eerste kolom van de tabel wilt benadrukken, schakelt u het selectievakje Eerste kolom in.

  • Als u de laatste kolom van de tabel wilt benadrukken, schakelt u het selectievakje Laatste kolom in.

  • Als u afwisselend gestreepte kolommen wilt hebben, schakelt u het selectievakje Gestreepte kolom in.

Naar boven

 1. Selecteer de tabelcellen voor wie u de tabelrand wilt toevoegen of wijzigen.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voortabellen naar het tabblad Ontwerpen en ga in de groep Randen tekenen op een of meer van de volgende stappen te werk:

  alternatieve tekst

  • Als u de kleur van de rand wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Penkleuren klikt u vervolgens op de beste kleur.

   Als u wilt wijzigen in een kleur die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer randkleuren en klikt u vervolgens op de gepersonaliseerde kleur op het tabblad Standaard of mengt u uw eigen kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u het gewicht van de rand wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Pendikteen klikt u vervolgens op de dikte van de lijn die u wilt gebruiken.

  • Als u de lijnstijl van de rand wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Penstijlen klikt u vervolgens op de beste lijnstijl.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de kleur, dikte of lijnstijl die u in stap 2 hebt gekozen, toe te passen op de tabel:

  • Klik op de randen die u wilt wijzigen terwijl de aanwijzer er nog uitziet als een potlood Potlood voor tekenen van tabellen.

  • Klik onder Hulpmiddelenvoor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op Randen enklik vervolgens op de randoptie die u wilt wijzigen.

Tip: U kunt de Gum gebruiken voor het verwijderen van randen tussen tabelcellen. Klik onderHulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Randen tekenen op Gum of houd Shift ingedrukt terwijl de aanwijzer een potlood Potlood voor tekenen van tabellenen klik vervolgens op de randen die u wilt verwijderen.

Naar boven

Een opvulling is de binnenkant van een cel. Wanneer u de opvulkleur van een tabelcel toevoegt of wijzigt, kunt u ook een patroon, afbeelding of kleurovergang aan de opvulling toevoegen. Een kleurovergang is een geleidelijke overgang van kleuren en tinten, meestal van de ene kleur naar een andere kleur, of van de ene tint naar een andere tint van dezelfde kleur.

 1. Selecteer de tabelcellen aan wie u een opvulling wilt toevoegen.

 2. Klik onder Hulpmiddelenvoor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op de pijl naast Arcering enga op een van de volgende punten te werk:

  alternatieve tekst

  • Als u een opvulkleur wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

   Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  • Als u een opvulafbeelding wilt toevoegen, klikt u op Afbeelding, gaat u naar de map met de figuur die u wilt gebruiken, klikt u op het figuurbestand en klikt u vervolgens op Invoegen.

   Wanneer u een afbeelding toevoegt als opvuleffect, wordt de afbeelding zo groot gemaakt dat deze past bij de cel en kan deze vervormd zijn. Als u de vervorming wilt verwijderen, kunt u het ize van de cel of tabel opnieuw maken.

  • Als u een opvulovergang wilt toevoegen of wijzigen, wijs u Kleurovergangaan en klikt u vervolgens op de beste variatie.

   Als u de kleurovergang wilt aanpassen, klikt u op Meer kleurovergangen en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een bitmappatroon voor een opvulling wilt toevoegen of wijzigen, wijst u Bitmappatroon aan en klikt u op het gewenste bitmappatroon.

   Als u het patroon wilt aanpassen, klikt u op Meer bitmappatronen en kiest u de gewenste opties.

Naar boven

U kunt de achtergrondkleur voor een hele tabel toevoegen of wijzigen. De achtergrondkleur wordt weergegeven onder een opvulkleur die wordt toegepast op de tabelcellen.

 1. Klik op een cel in de tabel.

 2. Klik onder Hulpmiddelenvoor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op de pijl naast Arcering enwijs vervolgens Tabelachtergrond aan.

  alternatieve tekst

 3. Klik op de gewenste kleur. Als u geen kleur wilt kiezen, klikt u op Geen opvulling.

  Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer opvulkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

Opmerking:  Schaduw- en weerspiegelingseffecten kunnen alleen worden toegepast op een hele tabel, niet op afzonderlijke tabelcellen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een effect wilt toepassen op een aantal tabelcellen, selecteert u de tabelcellen aan wie u een effect wilt toevoegen.

  • Als u een effect wilt toepassen op alle tabelcellen, klikt u met de rechtermuisknop op een tabelcel en klikt u vervolgens op Tabel selecteren in het snelmenu.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voortabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op Effecten.

  alternatieve tekst

 3. Als u een rand wilt toevoegen of wijzigen, wijs u Cel schuine randenaan en kiest u vervolgens de juiste schuine rand.

Naar boven

 1. Klik op de tabel aan wie u een effect wilt toevoegen.

 2. Klik onder Hulpmiddelenvoor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op Effectenen ga op een van de volgende dingen te werk:

  alternatieve tekst

  • Als u een schaduw wilt toevoegen of wijzigen, wijs u Schaduwaan en kiest u vervolgens de juiste schaduw.

   Als u de schaduw wilt aanpassen, klikt u op Schaduwopties en kiest u de gewenste opties.

  • Als u een weerspiegeling wilt toevoegen of wijzigen, wijs u Weerspiegeling aanen kiest u vervolgens de juiste variatie.

Naar boven

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tabel wilt selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op een tabelcel en klikt u vervolgens op Tabel selecteren in het snelmenu.

  • Als u een deel van de tabel wilt selecteren, selecteert u de cellen waar u de opvulling uit wilt verwijderen.

 2. Klik onder Hulpmiddelenvoor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op Arcering enga op een van de volgende dingen te werk:

  • Als u een opvulkleur, afbeelding of patroon wilt verwijderen, klikt u op Geen opvulling.

  • Als u een kleurovergang voor een opvulling wilt verwijderen, wijst u Kleurovergang aan en klikt u op Geen kleurovergang.

  • Als u een opvulling van een tabelachtergrond wilt verwijderen, wijs u Tabelachtergrondaan en klikt u vervolgens op Geen opvulling.

Naar boven

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de tabel wilt selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op een tabelcel en klikt u vervolgens op Tabel selecteren in het snelmenu.

  • Als u een deel van de tabel wilt selecteren, selecteert u de cellen waar u de opvulling uit wilt verwijderen.

 2. Klik onder Hulpmiddelenvoor tabellen op het tabblad Ontwerpen in de groep Tabelstijlen op Effectenen ga op een van de volgende dingen te werk:

  • Als u een rand uit de tabelcel of tabel wilt verwijderen, wijs u Cel schuinerand aan en klikt u vervolgens op Geen schuine rand.

  • Als u een schaduw uit de tabel wilt verwijderen, wijs u Schaduwaan en klikt u vervolgens op Geen schaduw.

  • Als u een weerspiegeling uit de tabel wilt verwijderen, wijs u Weerspiegeling aanen klikt u vervolgens op Geen weerspiegeling.

   Opmerking: Als u meerdere afzonderlijke effecten hebt toegevoegd, herhaalt u stap 2 om alle effecten te verwijderen.

Tip: Als u het uiterlijk van tekst in de tabelcellen of de hele tabel wilt wijzigen, kiest u de opties die u wilt gebruiken onder Hulpmiddelen voor tabellen ,in de groep Ontwerpen, in de groep WordArt-stijlen of op het tabblad Start in de groep Lettertype.

Naar boven

U kunt een stijl of kleur toepassen of wijzigen in een tabel in uw presentatie.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te bekijken.

Een tabelstijl (of snelle stijl) is een combinatie van verschillende opmaakopties, zoals kleurencombinaties die van de themakleuren van de presentatie worden afgeleid. Op elke tabel die u toevoegt wordt automatisch een stijl toegepast.

 1. Selecteer de tabel op wie u een stijl wilt toepassen.

 2. Selecteer het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen/ontwerpen op het lint en selecteer vervolgens de geknipte tabelstijl. Als u meer tabelstijlen wilt zien, klikt u op de vervolgkeuzepijl Meer . rechts van de galerie Tabelstijlen.

  Selecteer de vervolgkeuzepijl Meer om de volledige galerie met tabelstijlen te openen.

Tip: Als u het uiterlijk van tekst in een tabel wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Start op de werkbalk en gebruikt u de opties in de groep Lettertype.

Naar boven

 1. Selecteer een deel van de tabel.

 2. Selecteer het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen /ontwerpen op het lint.

 3. Selecteer de vervolgkeuzepijl Meer rechts van de galerie Tabelstijlen:

  Selecteer de vervolgkeuzepijl Meer om de volledige galerie met tabelstijlen te openen.
 4. Selecteer Onder aan de galerie die wordt geopend de optie Tabel leeg maken:

  Verwijder een tabelstijl met de opdracht Tabel verwijderen.

U kunt arceringsstijlen toevoegen met de groep Opties voor tabelstijlen op het lint Hulpmiddelen voor tabel /ontwerp.

U kunt arceringsstijlen toevoegen aan bepaalde rijen of kolommen in een tabel.

Optie

Beschrijving

Veldnamenrij

De arcering van de bovenste rij donkerder maken, waar de kolomkoppen staan, zoals wordt gedaan in deze tabel

Rij met totalen

De arcering van de onderste rij donkerder maken, waarbij kolomtotaal wordt weergegeven

Gebande rijen

Gebruik afwisselend lichtere en donkerdere arcering van tabelrijen, zoals wordt gebruikt in deze tabel

Eerste kolom

De arcering van de eerste tabelkolom donkerder maken

Laatste kolom

De arcering van de laatste tabelkolom donkerder maken

Gebande kolommen

Afwisselend lichtere en donkerdere arcering van tabelkolommen gebruiken

U kunt de arcering van een afzonderlijke cel of geselecteerde cellen toevoegen of wijzigen.

 1. Selecteer een cel of cellen in de tabel.

 2. Ga naar Hulpmiddelen voor > ontwerpen op de werkbalk en open het menu Cel arcering met kleuren.

 3. Selecteer de juiste kleur of als u geen kleur wilt kiezen, selecteert u Geen opvulling.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×