Informatie over het dialoogvenster Aangepast paginaformaat in Publisher

Als u een aangepast paginaformaat wilt maken voor uw publicatie, kunt u hiervoor de opties in het dialoogvenster Aangepast paginaformaat gebruiken.

Opmerking: Als u een paginaformaat wilt maken voor een publicatietype dat niet beschikbaar is in Publisher, zoals een kaartje van 2"x4", begint u met een publicatietype met een vergelijkbaar formaat, zoals een visitekaartje, en maakt u op basis daarvan een aangepast paginaformaat.

Een aangepast paginaformaat maken

 1. Ga naar het tabblad Paginaontwerp en klik in de groep Pagina-instelling op Formaat.

 2. Selecteer Nieuw paginaformaat maken.

 3. Aangepaste paginaformaten die u maakt, worden weergegeven onder Aangepast in het menu Formaat.

  Dialoogvenster Aangepast paginaformaat maken

Naam

Naam Typ een naam voor het aangepaste paginaformaat dat u maakt.

Pagina

 • Breedte  Voer de breedte van de pagina in.

 • Hoogte  Voer de hoogte van de pagina in.

Type indeling

Klik op het type pagina-indeling dat u wilt afdrukken. De beschikbare indelingsopties zijn afhankelijk van het Type indeling.

 • Eén pagina per vel   Selecteer deze optie om één pagina van uw publicatie per vel papier af te drukken. Dit is een handige optie voor advertenties, certificaten, banners, brochures, zakelijke formulieren, agenda's, folders, briefhoofden, menu's, programma's, projecten met gevouwen papier, snelle publicaties, cv's en bordjes.

 • Boekje  Hiermee krijgt uw publicatie de vorm van een boekje. De naam van twee margehulplijnen wordt gewijzigd, Links verandert in Buitenkant en Rechts verandert in Binnenkant, om de positie in het boekje aan te geven. Boekjes worden normaal gesproken afgedrukt op vellen papier die na het afdrukken tot een boekje worden gevouwen.

 • E-mail   Deze optie is het meest geschikt voor publicaties die u van plan bent om per e-mail te verzenden.

 • Envelop   Gebruik deze optie voor enveloppen.

 • Vouwbare kaart   Gebruik deze optie als u wenskaarten of uitnodigingen gaat maken.

 • Meerdere pagina's per vel   Met deze optie worden meerdere exemplaren van uw publicatie per vel papier afgedrukt. Gebruik deze optie voor visitekaartjes, cadeaubonnen, etiketten en briefkaarten.

 • Webpagina   Hiermee kunt u één webpagina afdrukken.

Margehulplijnen

Met margehulplijnen stelt u de ruimte tussen de randen van uw publicatie en de randen van het papier in.

Opmerking: Het afdrukbare gebied op een vel papier is beperkt. Veel printers kunnen niet afdrukken tot aan de rand van het papier, ongeacht hoe smal u de marges instelt. Zorg er bij het instellen van de marges en het maken van de pagina voor dat de inhoud binnen het afdrukbare gebied voor de specifieke printer blijft.

 • Boven  Voer de ruimte in die tussen de bovenrand van de pagina en de publicatie moet overblijven.

 • Links  Voer de ruimte in die tussen de linkerrand van de pagina en de publicatie moet overblijven.

  Opmerking:  Als u Boekje selecteert als het type indeling, wordt de naam gewijzigd in Buitenkant.

 • Onder  Voer de ruimte in die tussen de onderrand van de pagina en de publicatie moet overblijven.

 • Rechts  Voer de ruimte in die tussen de rechterrand van de pagina en de publicatie moet overblijven.

  Opmerking:  Als u Boekje selecteert als het type indeling, wordt de naam gewijzigd in Binnenkant.

Opties

Als u Vouwbare kaart als type indeling selecteert, worden de opties voor het vouwen van vellen weergegeven. Selecteer een optie in de lijst om aan te geven hoe u de publicatie wilt vouwen.

 • Kwartpagina met zijvouw  Alle pagina's van de publicatie worden afgedrukt op hetzelfde vel papier. De voltooide kaart heeft een vouw langs één van de zijkanten.

 • Kwartpagina met bovenvouw  Alle pagina's van de publicatie worden afgedrukt op hetzelfde vel papier. De voltooide kaart heeft een vouw langs de bovenkant.

 • Halve pagina met zijvouw  Twee pagina's van de publicatie worden verticaal afgedrukt op dezelfde kant van een vel papier.

 • Halve pagina met bovenvouw Twee pagina's van de publicatie worden horizontaal afgedrukt op dezelfde kant van een vel papier.

Als u Meerdere pagina's per vel selecteert als het type indeling, worden opties voor het doelpapier weergegeven.

 • Doelpapierformaat  Klik op een van de volgende opties: Letter of A4. Als u op een ander papierformaat afdrukt, klikt u op Aangepast en voert u de volgende afmetingen in:

  • Papierbreedte  Voer de breedte van het vel papier in.

  • Papierhoogte  Voer de hoogte van het vel papier in.

 • Zijmarge  Voer de ruimte tussen de groep met meerdere exemplaren en de linker- en rechterrand van het vel in.

 • Bovenmarge  Voer de ruimte tussen de groep met meerdere exemplaren en de bovenrand van het vel in.

 • Horizontale tussenruimte  Voer de ruimte tussen de kolommen van meerdere exemplaren in. Als u bijvoorbeeld twee kolommen met visitekaartjes hebt, wordt de ruimte tussen kolommen gewijzigd als u deze optie wijzigt.

 • Verticale tussenruimte  Voer de ruimte tussen de rijen met meerdere exemplaren in. Als u bijvoorbeeld vier rijen met visitekaartjes hebt, wordt de horizontale ruimte tussen de rijen met visitekaartjes gewijzigd.

Voorbeeld

In het venster Voorbeeld worden het geselecteerde type indeling en eventuele marges weergegeven. De afmetingen van het vel worden weergegeven als een zwarte lijn binnen de witte rechthoek. De margehulplijnen zijn weergegeven als de gestippelde blauwe lijnen binnen de afmetingen van het vel.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×