Sneltoetsen voor SmartArt-afbeeldingen in Word

Veel gebruikers vinden deze hulp bij het werken met sneltoetsen. Voor gebruikers met beperkte mobiliteit of beperkt gezichtsvermogen zijn toetsenbordsneltoetsen een belangrijk alternatief voor het gebruik van de muis.

Opmerking: In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat JAWS-gebruikers de functie voor het virtuele lintmenu hebben uitgeschakeld.

Een SmartArt-graphic invoegen in een Office-document

 1. Druk in het Microsoft Office-programma waarin u de afbeelding wilt invoegen op Alt, op N en vervolgens op M om het dialoogvenster SmartArt-afbeelding te openen.

 2. Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om het gewenste type graphic te selecteren.

 3. Druk op Tab om naar het taakvenster Indeling te gaan.

 4. Druk op de pijltoetsen om de gewenste indeling te selecteren.

 5. Druk op Enter om de geselecteerde indeling in te voegen.

Handeling

Toets of toetscombinatie

Het volgende element selecteren in een SmartArt-graphic.

Tab

Het vorige element selecteren in een SmartArt-graphic.

Shift+Tab

Alle vormen selecteren.

Ctrl+A

De focus verwijderen van de geselecteerde vorm.

Esc

De geselecteerde vorm in kleine stappen omhoog verschuiven.

Pijl-omhoog

De geselecteerde vorm in kleine stappen omlaag verschuiven.

Pijl-omlaag

De geselecteerde vorm in kleine stappen naar links verschuiven.

Pijl-links

De geselecteerde vorm in kleine stappen naar rechts verschuiven.

Pijl-rechts

Tekst bewerken in de geselecteerde vorm.

Enter of F2, Esc om de vorm te verlaten

De geselecteerde vorm verwijderen.

Delete of Backspace

De geselecteerde vorm knippen.

Ctrl+X of Shift+Delete

De geselecteerde vorm kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

De laatste bewerking ongedaan maken.

Ctrl+Z

Handeling

Toets of toetscombinatie

De geselecteerde vorm horizontaal vergroten.

Shift+pijl-rechts

De geselecteerde vorm horizontaal verkleinen.

Shift+pijl-links

De geselecteerde vorm verticaal vergroten.

Shift+pijl-omhoog

De geselecteerde vorm verticaal verkleinen.

Shift+pijl-omlaag

De geselecteerde vorm naar rechts draaien.

Alt+pijl-rechts

De geselecteerde vorm naar links draaien.

Alt+pijl-links

Notities: 

 • Als u vormen nauwkeuriger wilt aanpassen, houdt u naast de bovenstaande sneltoetsen ook de Ctrl-toets ingedrukt.

 • Deze sneltoetsen zijn ook van toepassing wanneer u meerdere vormen tegelijk hebt geselecteerd en werken dan op dezelfde manier als wanneer u elke vorm apart hebt geselecteerd.

Gewenste actie

Toets of toetscombinatie

Eén teken naar links verplaatsen.

Pijl-links

Eén teken naar rechts verplaatsen.

Pijl-rechts

Eén regel naar boven verplaatsen.

Pijl-omhoog

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Pijl-omlaag

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Eén alinea naar boven verplaatsen.

Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Naar het einde van een regel verplaatsen.

End

Naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

Naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

Naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

De geselecteerde tekst knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+C

De geselecteerde tekst plakken.

Ctrl+V

De geselecteerde tekst omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog

De geselecteerde tekst omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

Eén teken naar links verwijderen.

Backspace

Eén woord naar links verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén teken naar rechts verwijderen.

Delete

Eén woord naar rechts verwijderen.

Ctrl+Delete

De geselecteerde tekst één niveau verhogen.

Alt+Shift+pijl-links

De geselecteerde tekst één niveau verlagen.

Alt+Shift+pijl-rechts

De spelling controleren (niet beschikbaar in Word).

F7

Handeling

Toets of toetscombinatie

Het dialoogvenster Lettertype openen.

Ctrl+Shift+F of Ctrl+Shift+P

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+<

De hoofdletters/kleine letters van de geselecteerde tekst wijzigen (kleine letters, Alles Beginhoofdletter, HOOFDLETTERS).

Shift+F3

De geselecteerde tekst vet opmaken.

Ctrl+B

De geselecteerde tekst onderstrepen.

Ctrl+U

De geselecteerde tekst cursief opmaken.

Ctrl+I

De geselecteerde tekst opmaken als subscript.

Ctrl+gelijkteken

De geselecteerde tekst opmaken als superscript.

Ctrl+Shift+plusteken

De positie van het superscript/subscript omhoog bijstellen.

Ctrl+Alt+Shift+>

De positie van het superscript/subscript omlaag bijstellen.

Ctrl+Alt+Shift+<

Alle tekenopmaak verwijderen van de geselecteerde tekst.

Shift+Ctrl+Spatiebalk

Opmerking: In JAWS en Verteller worden de juiste lettergroottewijzigingen niet correct aangekondigd in Windows 8.1. De juiste gegevens worden wel correct weergegeven in Windows 10.

Dit wilt u doen

Toets of toetscombinatie

Opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren.

Shift+Ctrl+C

Opmaak plakken in de geselecteerde tekst.

Shift+Ctrl+V

Gewenste actie

Drukt u op

Een alinea centreren.

Ctrl+E

Een alinea uitvullen.

Ctrl+J

Een alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

Een alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

Een opsommingsteken één niveau verlagen.

Tab of Alt+Shift+pijl-rechts

Een opsommingsteken één niveau verhogen.

Shift+Tab of Alt+Shift+pijl-links

Handeling

Toets of toetscombinatie

Twee regels tekst samenvoegen.

Delete aan het einde van de eerste regel tekst

Het snelmenu weergeven.

Shift+F10

Schakelen tussen het tekstvenster en het tekenpapier.

Ctrl+Shift+F2

Het tekstvenster sluiten.

Alt+F4

De focus verplaatsen van het tekstvenster naar de rand van de SmartArt-afbeelding.

Esc

Het Help-onderwerp voor SmartArt-graphics openen. (De muisaanwijzer moet in het tekstvenster staan.)

Ctrl +Shift+F1

Meer informatie

Toegankelijkheidsfuncties in Office

Een SmartArt-graphic invoegen in een Office-document

 1. Druk in het Microsoft Office-programma waarin u de afbeelding wilt invoegen op Alt, op N en vervolgens op M om het dialoogvenster SmartArt-afbeelding te openen.

 2. Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om het gewenste type graphic te selecteren.

 3. Druk op Tab om naar het taakvenster Indeling te gaan.

 4. Druk op de pijltoetsen om de gewenste indeling te selecteren.

 5. Druk op Enter om de geselecteerde indeling in te voegen.

Werken met vormen in een SmartArt-graphic

Handeling

Toets of toetscombinatie

Het volgende element selecteren in een SmartArt-graphic.

Tab

Het vorige element selecteren in een SmartArt-graphic.

Shift+Tab

Alle vormen selecteren.

Ctrl+A

De focus verwijderen van de geselecteerde vorm.

Esc

De geselecteerde vorm in kleine stappen omhoog verschuiven.

Pijl-omhoog

De geselecteerde vorm in kleine stappen omlaag verschuiven.

Pijl-omlaag

De geselecteerde vorm in kleine stappen naar links verschuiven.

Pijl-links

De geselecteerde vorm in kleine stappen naar rechts verschuiven.

Pijl-rechts

Tekst bewerken in de geselecteerde vorm.

Enter of F2, Esc om de vorm te verlaten

De geselecteerde vorm verwijderen.

Delete of Backspace

De geselecteerde vorm knippen.

Ctrl+X of Shift+Delete

De geselecteerde vorm kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

De laatste bewerking ongedaan maken.

Ctrl+Z

Handeling

Toets of toetscombinatie

De geselecteerde vorm horizontaal vergroten.

Shift+pijl-rechts

De geselecteerde vorm horizontaal verkleinen.

Shift+pijl-links

De geselecteerde vorm verticaal vergroten.

Shift+pijl-omhoog

De geselecteerde vorm verticaal verkleinen.

Shift+pijl-omlaag

De geselecteerde vorm naar rechts draaien.

Alt+pijl-rechts

De geselecteerde vorm naar links draaien.

Alt+pijl-links

Notities: 

 • Als u vormen nauwkeuriger wilt aanpassen, houdt u naast de bovenstaande sneltoetsen ook de Ctrl-toets ingedrukt.

 • Deze sneltoetsen zijn ook van toepassing wanneer u meerdere vormen tegelijk hebt geselecteerd en werken dan op dezelfde manier als wanneer u elke vorm apart hebt geselecteerd.

Handeling

Drukt u op

Eén teken naar links verplaatsen.

Pijl-links

Eén teken naar rechts verplaatsen.

Pijl-rechts

Eén regel naar boven verplaatsen.

Pijl-omhoog

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Pijl-omlaag

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Eén alinea naar boven verplaatsen.

Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Naar het einde van een regel verplaatsen.

End

Naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

Naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

Naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

De geselecteerde tekst knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+C

De geselecteerde tekst plakken.

Ctrl+V

De geselecteerde tekst omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog

De geselecteerde tekst omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

Eén teken naar links verwijderen.

Backspace

Eén woord naar links verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén teken naar rechts verwijderen.

Delete

Eén woord naar rechts verwijderen.

Ctrl+Delete

De geselecteerde tekst één niveau verhogen.

Alt+Shift+pijl-links

De geselecteerde tekst één niveau verlagen.

Alt+Shift+pijl-rechts

De spelling controleren (niet beschikbaar in Word).

F7

Gewenste actie

Toets of toetscombinatie

Het dialoogvenster Lettertype openen.

Ctrl+Shift+F of Ctrl+Shift+P

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+<

De hoofdletters/kleine letters van de geselecteerde tekst wijzigen (kleine letters, Alles Beginhoofdletter, HOOFDLETTERS).

Shift+F3

De geselecteerde tekst vet opmaken.

Ctrl+B

De geselecteerde tekst onderstrepen.

Ctrl+U

De geselecteerde tekst cursief opmaken.

Ctrl+I

De geselecteerde tekst opmaken als subscript.

Ctrl+gelijkteken

De geselecteerde tekst opmaken als superscript.

Ctrl+Shift+plusteken

De positie van het superscript/subscript omhoog bijstellen.

Ctrl+Alt+Shift+>

De positie van het superscript/subscript omlaag bijstellen.

Ctrl+Alt+Shift+<

Alle tekenopmaak verwijderen van de geselecteerde tekst.

Shift+Ctrl+Spatiebalk

Dit wilt u doen

Toets of toetscombinatie

Opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren.

Shift+Ctrl+C

Opmaak plakken in de geselecteerde tekst.

Shift+Ctrl+V

Gewenste actie

Drukt u op

Een alinea centreren.

Ctrl+E

Een alinea uitvullen.

Ctrl+J

Een alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

Een alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

Een opsommingsteken één niveau verlagen.

Tab of Alt+Shift+pijl-rechts

Een opsommingsteken één niveau verhogen.

Shift+Tab of Alt+Shift+pijl-links

Handeling

Toets of toetscombinatie

Twee regels tekst samenvoegen.

Delete aan het einde van de eerste regel tekst

Het snelmenu weergeven.

Shift+F10

Schakelen tussen het tekstvenster en het tekenpapier.

Ctrl+Shift+F2

Het tekstvenster sluiten.

Alt+F4

De focus verplaatsen van het tekstvenster naar de rand van de SmartArt-afbeelding.

Esc

Het Help-onderwerp voor SmartArt-graphics openen. (De muisaanwijzer moet in het tekstvenster staan.)

Ctrl +Shift+F1

De sneltoetsen die hier worden beschreven hebben betrekking op de Amerikaanse toetsenbordindeling. Het is mogelijk dat toetsen op toetsenborden met een andere indeling niet precies overeenkomen met de toetsen op deze indeling.

Voor sneltoetsen waarbij u op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een plusteken (+). Voor sneltoetsen waarbij u op één toets drukt en direct daarna op een andere, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een komma (,).

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×