Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Trefwoorden worden gedefinieerd door een beheerder die zoekresultaten verbeteren. Ze kunnen worden gebruikt in query's vanuit het vak Zoeken of de zoekcentrumsite of Geavanceerd zoeken. Wanneer een query bevat een trefwoord term of een van de bijbehorende synoniemen, een aanbevolen resulteert in de vorm van meest relevante treffers of visuele meest relevante treffers worden prominent weergegeven op de pagina met zoekresultaten. Met document-acties en degradaties, kunnen beheerders specifieke zoekresultaten voor een trefwoord verplaatsen naar boven of onder aan de lijst met zoekresultaten.

Door te definiëren termen die vaak worden gebruikt in zoekopdrachten als trefwoorden, kan een standaard woordenlijst met namen, processen en concepten die deel van de 'algemene kennis uitmaken' gedeeld door leden van een organisatie worden verstrekt door een beheerder van siteverzameling. Wanneer trefwoorden synoniemen en bijbehorende meest relevante treffers, visuele meest relevante treffers, documentpromoties en degradaties hebt, worden ze ook handige hulpmiddelen voor het leidt gebruikers naar aanbevolen resources.

Meest relevante treffers, visuele meest relevante treffers, documentpromoties en Documentdegradaties kunnen worden gekoppeld aan de gedefinieerde gebruikerscontexten. Volgende gebruikerscontexten kunt beheerders aangeraden resultaten die relevant voor een specifieke groep, zijn zodat gebruikers in elke groep een zoekfunctie aangepast aan hun interesses en behoeften hebben.

Met FAST Search-trefwoorden, u eerst het sleutelwoord en de bijbehorende synoniemen toevoegen en klik vervolgens u meest relevante treffers, visuele meest relevante treffers, documentpromoties of degradaties, toevoegt aan het trefwoord.

Wat wilt u doen?

De pagina Trefwoorden beheren weergeven

Toegang tot de pagina Trefwoorden toevoegen, en het definiëren van trefwoorden en relevante gerelateerde zoekinstellingen, beheerder van een siteverzameling Hiermee gaat u naar de introductiepagina van de hoofdsite van de siteverzameling en het menu Siteacties gebruikt voor het weergeven van de pagina Site-instellingen:

 1. Meld u aan bij de introductiepagina van de bovenste site van de siteverzameling met machtigingen voor het beheer van de siteverzameling.

 2. Klik op het menu Siteacties en selecteer Site-instellingen.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Beheer van de siteverzameling op FAST Search-trefwoorden. Hiermee worden de pagina Trefwoorden beheren weergegeven.

 4. Als u wilt een nieuwe trefwoord definiëren en zoekinstellingen aan toevoegen, klikt u op Trefwoord toevoegenen volg de stappen in de sectie trefwoorden toevoegen met synoniemen .

  Zoekinstellingen toevoegen aan een bestaand trefwoord, plaatst u de cursor het trefwoord, uitvouwen van het menu dat wordt weergegeven, selecteert u bewerkenen volg de stappen in de desbetreffende sectie toevoegen.

U kunt ook zoekinstellingen toevoegen aan een bestaand trefwoord vanaf de pagina Details van trefwoord.

Naar boven

Trefwoorden met synoniemen toevoegen

Trefwoorden bieden definities voor algemene termen die worden gebruikt in uw organisatie. Elk item trefwoord kunt ook een lijst met synoniemen opnemen. Synoniemen kunnen worden gedefinieerd als twee richtingen synoniemen of Eenzijdige synoniemen. Met twee variabelen synoniemen vindt een query op het trefwoord of een van de synoniemen u documenten die een het trefwoord en/of een van de synoniemen. Met eenzijdige synoniemen vindt een query op het trefwoord u documenten met de belangrijkste term en/of de synoniemen, terwijl een query op het synoniem, worden alleen resultaten die synoniem weergegeven.

Belangrijk: Gebruik alleen synoniemen intrekken voor kleine resultatensets verbeteren. Als u synoniemen voor trefwoorden die u hebt al een grote resultaatset hebt toegevoegd, de extra resultaten, worden toegevoegd aan het einde van de resultatenset en de prestaties van de query's aanzienlijk verlaagd.

Opmerking: Trefwoorden in query's overeenkomen het trefwoord of het synoniem exact. Gedeeltelijke overeenkomsten werken niet. Trefwoorden kunnen alleen worden gebruikt binnen de siteverzameling waarin ze zijn gedefinieerd. Trefwoorddefinities en hun meest relevante treffer koppelingen en visuele meest relevante treffer (indien aanwezig) worden als het vak Zoeken de queryresultaten verzendt naar een pagina met zoekresultaten die zich binnen dezelfde siteverzameling en bevat de meest relevante treffers webonderdeel en/of het webonderdeel visuele meest relevante treffer weergegeven.

Opmerking: U kan het dezelfde synoniem gebruiken voor twee verschillende trefwoorden, of een trefwoord die al is gedefinieerd als een trefwoord of een synoniem toevoegen.

 1. Volg de stappen die in de sectie De pagina Trefwoorden beheren weergeven zijn beschreven.

 2. Klik op Trefwoord toevoegen om de pagina trefwoord toevoegen te openen.

 3. Typ in het vak Trefwoorden een woord, naam, acroniem of zin.

  Tip: Termen die vaak in zoekacties worden gebruikt, lenen zich uitstekend voor een gebruik als trefwoorden. Gebruik bij het definiëren van trefwoorden een lijst met populaire sites, processen en hulpmiddelen die door uw organisatie worden gebruikt.

 4. Optioneel: Om te bieden een synoniem voor het trefwoord, typ de woorden met een soortgelijke betekenis in een van de vakken synoniemenTwo-way synoniemen of One-way synoniemen. Scheid synoniemen met een puntkomma (";").

 5. Optioneel: Als u een definitie voor het trefwoord, typ de definitie in het vak Trefwoorddefinitie . De definitie wordt weergegeven boven de zoekresultaten core wanneer het trefwoord wordt gebruikt in een query.

 6. Klik op OK om te slaan het trefwoord en Ga naar de pagina Details van trefwoord.

  Opmerking: Trefwoorden en meest relevante treffers worden in hun eigen databasetabellen opgeslagen en worden onmiddellijk van kracht.

Naar boven

Meest relevante treffers toevoegen

Meest relevante treffers worden resultaten voor een trefwoord aanbevolen. Meest relevante treffers kunnen koppelen aan aanbevolen websites, gegevensopslag en documenten. Wanneer een gebruiker een trefwoord of op een van de synoniemen in een query bevat, wordt in de lijst met zoekresultaten functies koppelingen naar de bijbehorende meest relevante treffers op een prominente positie pagina. Hiermee kan de beheerder om gebruikers naar aanbevolen locaties en pagina's. Meest relevante treffers wordt weergegeven op de pagina met zoekresultaten in de aangegeven volgorde.

Meest relevante treffers kunnen niet worden verbonden met een of meer gebruikerscontexten, wat betekent dat de meest relevante treffer alleen worden weergegeven als de gebruiker die de query invoert is gedefinieerd binnen de gebruikerscontext van die. Bijvoorbeeld alleen meest relevante treffer A weergegeven als de gebruiker die de query invoert de kantoorlocatie in zijn ingesteld op Frankrijk SharePoint-gebruikersprofiel heeft.

U mogelijk bijvoorbeeld salarisadministratie instelt als een trefwoord en de URL voor de startpagina van de afdeling Frans salarisadministratie bevatten als een van de meest relevante treffer koppelingen. Wanneer de Franse werknemer typt het trefwoord term salarisadministratie in het vak zoeken, bevat de lijst met zoekresultaten klikt u vervolgens een koppeling naar de site salarisadministratie.

Opmerking: Als u wilt dat de meest relevante treffer voor meer dan één trefwoord moet worden weergegeven, moet u de meest relevante treffer voor elk trefwoord.

 1. Volg de stappen die in de sectie De pagina Trefwoorden beheren weergeven zijn beschreven.

 2. Een koppeling meest relevante treffers toevoegen aan een trefwoord:

  Met de rechtermuisknop op de naam van een trefwoord en selecteer in het menu dat wordt weergegeven, Meest relevante treffer toevoegen om weer te geven van de pagina meest relevante treffer toevoegen.

  Of, met de rechtermuisknop op de naam van een trefwoord en selecteer in het menu dat wordt weergegeven, Trefwoorddetails. Klikt u in de sectie Meest relevante treffers op Meest relevante treffer toevoegen.

  • Typ de tekst voor de koppeling voor de meest relevante treffer in het vak Titel.

  • Typ in het vak Beschrijving tekst die onder de koppeling van de meest relevante treffer moet worden weergegeven.

  • Typ in het vak URL van het webadres ervan. Voorbeelden: http://example.microsoft.com/my_site.htm of http://example.microsoft.com

 3. U kunt een of meer gebruikerscontexten waarvoor u de meest relevante treffer gelden toevoegen.

  • Klik op Gebruikerscontext toevoegen om een lijst met beschikbare contexten weer te geven in de sectie Context van de gebruiker .

  • Selecteer een of meer contexten, klikt u op toevoegen en klik vervolgens op OK.

  • Laat de gebruikerscontext leeg als de meest relevante treffer is van toepassing voor de gebruikerscontext van elke.

 4. U kunt een begin- en -datum voor de meest relevante treffer definiëren. Als u geen datums invoert, wordt de meest relevante treffer direct zonder verloopdatum van kracht worden.

  1. Typ in het vak Begindatum de datum waarop u wilt dat deze meest relevante treffer wordt weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

  2. Typ in het vak Einddatum de datum waarop u wilt dat deze meest relevante treffer niet meer worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Visuele meest relevante treffers toevoegen

Een visuele meest relevante treffer is een sectie van relevante informatie die wordt weergegeven boven de lijst met zoekresultaten. De inhoud handmatig wordt gemaakt en is gekoppeld aan een bepaald trefwoord. Een visuele meest relevante treffer is niet beperkt tot tekst of koppelingen. Een designer kunt uitgebreide visuele meest relevante treffers, bijvoorbeeld afbeelding spandoek of HTML maken.

Opmerking: Voor veiligheidsoverwegingen, HTML-bestanden (bestanden met de extensie .htm of .html) worden niet ondersteund in SharePoint-lijsten. Wanneer u een html visuele meest relevante treffer die zijn opgeslagen in een SharePoint-lijst gebruikt, kunt u het bestand opslaan met de extensie .aspx.

Een beheerder kan de visuele meest relevante treffer toevoegen aan een trefwoord. De visuele meest relevante treffer worden, klik op de pagina met zoekresultaten weergegeven als een gebruiker het trefwoord of een van de synoniemen in een query bevatten. Als u de dezelfde visuele meest relevante treffer voor meer trefwoorden moet worden weergegeven wilt, moet u de visuele meest relevante treffer toevoegen aan elk trefwoord.

De beheerder kan ook pas een of meer gebruikerscontexten naar de visuele meest relevante treffer, zodat deze weergegeven alleen voor bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen.

 1. Volg de stappen die in de sectie De pagina Trefwoorden beheren weergeven zijn beschreven.

 2. Een visuele meest relevante treffer toevoegen aan een trefwoord:

  • Met de rechtermuisknop op de naam van een trefwoord en selecteer in het menu dat wordt weergegeven, Visuele meest relevante treffer toevoegen om weer te geven van de pagina visuele meest relevante treffer toevoegen.

  • Of, met de rechtermuisknop op de naam van een trefwoord en selecteer in het menu dat wordt weergegeven, Trefwoorddetails. Klikt u in de sectie Visuele meest relevante treffers op Visuele meest relevante treffer toevoegen.

 3. Typ in de sectie Visuele meest relevante treffer in het vak URL van het webadres van de inhoud moet worden weergegeven als een visuele meest relevante treffer voor het trefwoord. Voorbeeld: http://example.microsoft.com/banner.aspx

 4. U kunt een of meer gebruikerscontexten waarvoor u de visuele meest relevante treffer gelden toevoegen.

  1. Klik op Gebruikerscontext toevoegen om een lijst met beschikbare contexten weer te geven in de sectie Context van de gebruiker .

  2. Selecteer een of meer contexten, klikt u op toevoegen en klik vervolgens op OK.

  3. Laat gebruikerscontext leeg als de visuele meest relevante treffer voor de gebruikerscontext van elke moet worden toegepast.

 5. U kunt een begin- en -datum voor de visuele meest relevante treffer definiëren. Als u geen datums invoert, de visuele meest relevante treffer wordt onmiddellijk gestart zonder verloopdatum.

  1. Typ in het vak Begindatum de datum waarop u wilt dat deze visuele meest relevante treffer wordt weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

  2. Typ in het vak Einddatum de datum waarop u wilt dat deze visuele meest relevante treffer niet meer worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Documentpromoties toevoegen

Documenten kunnen worden gepromoveerd om aan te geven dat ze afkomstig zeer relevante resultaten voor een bepaald trefwoord zijn. Wanneer de gebruiker zoekt u naar het trefwoord of op een van de bijbehorende synoniemen, wordt de gepromoveerde documenten boven aan de lijst met zoekresultaten weergegeven.

Het gepromoveerde document krijgt een hogere rang dan het normaal op basis van de algoritme van de classificatie van de zoekmachine hebben zou. Als de beheerder verhoogt het niveau van een document voor een trefwoord, het document een vaste extra Microfoonversterking waarde (aantal rang punten, standaard 1.000.000) is krijgt wanneer de query bevat het trefwoord of op een van de synoniemen.

U kunt een aantal documenten voor een trefwoord promoveren. De volgorde van gepromoveerde documenten boven aan de lijst met resultaten wordt worden bepaald door de oorspronkelijke rang waarden (relevantie te verkrijgen classificatie).

Te bevorderen documenten:

 1. Volg de stappen die in de sectie De pagina Trefwoorden beheren weergeven zijn beschreven.

 2. De kolomrand van een document toevoegen aan een trefwoord:

  • Met de rechtermuisknop op de naam van een trefwoord en selecteer in het menu dat wordt weergegeven, Documentpromotie toevoegen naar de pagina documentpromotie toevoegen te openen.

  • Of, met de rechtermuisknop op de naam van een trefwoord en selecteer in het menu dat wordt weergegeven, Trefwoorddetails. Klik vervolgens in de sectie Documentpromotie toevoegen op Documentpromotie toevoegen.

 3. Typ in het vak titel een titel voor de aanbieding document. De titel wordt niet weergegeven in de zoekresultaten, alleen op de pagina beheerder's.

 4. Typ in de sectie Documentpromotie in het vak URL de URL voor het document dat u voor het trefwoord wilt verhogen. Voorbeeld: http://example.microsoft.com/mydocument.htm

 5. U kunt een of meer gebruikerscontexten waarvoor het documentpromotie moet worden toegepast kunt toevoegen.

  1. Klik op Gebruikerscontext toevoegen om een lijst met beschikbare contexten weer te geven in de sectie Context van de gebruiker .

  2. Selecteer een of meer contexten, klikt u op toevoegen en klik vervolgens op OK.

  3. Laat de gebruikerscontext leeg als de aanbieding document voor de gebruikerscontext van elke gebruiken wilt.

 6. U kunt een begin- en datum voor de aanbieding document definiëren. Als u geen datums invoert, de aanbieding document wordt onmiddellijk gestart zonder verloopdatum.

  1. Typ in het vak Begindatum de datum waarop u wilt dat deze aanbieding document wordt weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

  2. Typ in het vak Einddatum de datum waarop u wilt dat de aanbieding van dit document niet meer worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Documentdegradaties toevoegen

Documenten kunnen degraderen om aan te geven dat deze minder relevante resultaten voor een bepaald trefwoord zijn. Wanneer de gebruiker zoekt u naar het trefwoord of op een van de bijbehorende synoniemen, wordt de daaronder documenten onderaan in de lijst met resultaten weergegeven.

Het daaronder document krijgt een lagere rang dan het normaal op basis van de algoritme van de classificatie van de zoekmachine hebben zou. Als de beheerder verlaagt het niveau van een document voor een trefwoord, wordt een vast aantal rang punten wordt afgetrokken van de waarde voor Microfoonversterking wanneer de query het trefwoord of een van de synoniemen bevat.

U kunt een aantal documenten voor een trefwoord degraderen. De volgorde van daaronder documenten onderaan in de lijst met resultaten wordt worden bepaald door de oorspronkelijke rang waarden (relevantie te verkrijgen classificatie).

Documenten degraderen:

 1. Volg de stappen die in de sectie De pagina Trefwoorden beheren weergeven zijn beschreven.

 2. De degraderen van een document toevoegen aan een trefwoord:

  • Met de rechtermuisknop op de naam van een trefwoord en selecteer in het menu dat wordt weergegeven, Document degraderen toevoegen om weer te geven van de pagina Document degraderen toevoegen.

  • Of, met de rechtermuisknop op de naam van een trefwoord en selecteer in het menu dat wordt weergegeven, Trefwoorddetails. Klik vervolgens in de sectie Document degraderen toevoegen op Document degraderen toevoegen.

 3. Typ in het vak titel een titel voor de degraderen van het document. De titel wordt niet weergegeven in de zoekresultaten, alleen op de pagina beheerder's.

 4. Typ in de sectie Document degraderen in het vak URL de URL voor het document dat u voor het trefwoord wilt verlagen. Voorbeeld: http://example.microsoft.com/mydocument.htm

 5. U kunt een of meer gebruikerscontexten waarin het document degraderen moet worden toegepast kunt toevoegen.

  1. Klik op Gebruikerscontext toevoegen om een lijst met beschikbare contexten weer te geven in de sectie Context van de gebruiker .

  2. Selecteer een of meer contexten, klikt u op toevoegen en klik vervolgens op OK.

  3. Laat de gebruikerscontext leeg als de degraderen van het document voor de gebruikerscontext van elke gebruiken wilt.

 6. U kunt een begin- en datum voor het document degraderen definiëren. Als u geen datums invoert, de degraderen van het document wordt onmiddellijk gestart zonder verloopdatum.

  1. Typ in het vak Begindatum de datum waarop u wilt dat dit document degraderen wordt weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

  2. Typ in het vak Einddatum de datum waarop u wilt dat de degraderen van dit document niet meer worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Beperken tot de gebruikerscontext

Gebruik de koppeling beperken op gebruikerscontext op de pagina Trefwoorden beheren om te selecteren van een of meer gebruikerscontexten en trefwoorden, meest relevante treffers, visuele meest relevante treffers, documentpromoties en degradaties voor de context van de geselecteerde gebruiker alleen weergeven.

Alle trefwoorden nog wel weergegeven, maar elke meest relevante treffers, visuele meest relevante treffers, documentpromoties en degradaties die van toepassing zijn voor andere gebruikerscontexten worden uitgefilterd.

Naar boven

Trefwoorddetails bewerken

De pagina Details van trefwoord geeft een overzicht van alle synoniemen, meest relevante treffers, visuele meest relevante treffers, document acties en degradaties die met een trefwoord verbonden zijn.

Elk item bevat koppelingen naar bewerken of verwijderen het fragment.

 • Als u wilt wijzigen van de details van een meest relevante treffer of een andere vermelding, klik op bewerkenen typ de nieuwe gegevens in de gewenste selectievakjes. Klik vervolgens op OK om uw wijzigingen op te slaan.

  Opmerking: Als een trefwoord meerdere meest relevante treffers bevat, gebruikt u de Volgorde wijzigen -lijst voor het instellen van de volgorde waarin ze worden weergegeven op de pagina met zoekresultaten.

 • Als u wilt een meest relevante treffer, visuele meest relevante treffer, documentpromotie of degraderen verwijderen uit een trefwoord, klikt u op verwijderen.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×