Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Berekent het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie, met een normale verdeling.

Beschrijving

Het betrouwbaarheidsinterval is een bereik van waarden. Het gemiddelde van uw steekproef, x, bevindt zich in het midden van dit bereik en het bereik is x ± CONFIDENCE.NORM. Als x bijvoorbeeld het gemiddelde is van de levertijden voor producten die via de post zijn besteld, ± BETROUWBAARHEID. NORM is een bereik van bevolkingsmiddelen. Voor elk populatiegemiddelde, μ0, is in dit bereik de kans om een steekproefgemiddelde te verkrijgen dat verder van μ0 is verwijderd dan x groter dan alfa. Voor elk populatiegemiddelde, μ0, dat niet binnen dit bereik valt, is de kans om een steekproefgemiddelde te verkrijgen dat verder van μ0 is verwijdered dan x kleiner dan alfa. Met andere woorden, neem aan dat we x, standaard_dev en grootte gebruiken om een tweezijdige toets te construeren op significantieniveau alpha van de hypothese dat het populatiegemiddelde μ0 is. Dan zullen we de hypothese niet verwerpen als μ0 binnen het betrouwbaarheidsinterval valt en de hypothese verwerpen als μ0 niet binnen het betrouwbaarheidsinterval valt. Het betrouwbaarheidsinterval laat ons niet toe te concluderen dat de kans gelijk is aan 1 minus alfa dat ons volgende pakket een levertijd zal aannemen die binnen het betrouwbaarheidsinterval valt.

Syntaxis

VERTROUWELIJKHEID.NORM(alfa;standaarddev;grootte)

De syntaxis van de functie VERTROUWELIJKHEID.NORM heeft de volgende argumenten:

 • alfa     Vereist. Het significantieniveau dat wordt gebruikt om het betrouwbaarheidsniveau te berekenen. Het betrouwbaarheidsniveau is gelijk aan 100 * (1 - alpha)%, of met andere woorden, een alpha van 0.05 geeft een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent aan.

 • standaarddev  Vereist. De standaarddeviatie voor het gegevensbereik binnen de populatie. Deze wordt verondersteld bekend te zijn.

 • grootte     Vereist. De grootte van de steekproef.

Opmerkingen

 • Als een van de argumenten een niet-numerieke waarde is, geeft VERTROUWELIJKHEID.NORM de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als alfa = 0 of alfa = 1, geeft VERTROUWELIJKHEID.NORM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als standaarddev = 0, geeft VERTROUWELIJKHEID.NORM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als grootte geen geheel getal is, wordt de waarde afgekapt.

 • Als grootte < 1, geeft VERTROUWELIJKHEID.NORM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als we ervan uitgaan dat alfa gelijk is aan 0,05, moeten we het gebied onder de standaardnormale kromme berekenen dat gelijk is aan (1 - alfa) of 95%. Deze waarde is ± 1,96. Het betrouwbaarheidsinterval is daarom:

  Vergelijking

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

0,05

Significantieniveau

2,5

Standaarddeviatie van de populatie

50

De grootte van de steekproef

Formule

Beschrijving

Resultaat

=VERTROUWELIJKHEID.NORM(A2;A3;A4)

Het betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde van een populatie. Met andere woorden, het betrouwbaarheidsinterval voor het onderliggende populatiegemiddelde voor reistijd naar het werk is gelijk aan 30 ± 0,692952 minuten, of 29,3 tot 30,7 minuten.

0,692952

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×