Verwante onderwerpen
×
Formules en functies
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Formules en functies

X.ZOEKEN

Gebruik de functie X.ZOEKEN als u gegevens wilt zoeken in een tabel of bereik per rij. Zoek bijvoorbeeld de prijs van een auto-onderdeel op aan de hand van het onderdeelnummer of zoek een werknemersnaam op basis van hun werknemers-ID. Met X.ZOEKEN kunt u in een kolom zoeken naar een zoekterm en een resultaat uit dezelfde rij in een andere kolom retourneren, ongeacht aan welke kant de kolom met retourwaarden zich bevindt.

Opmerking: X.ZOEKEN is niet beschikbaar in Excel 2016 en Excel 2019, maar het kan zijn dat u een werkmap in Excel 2016 of Excel 2019 gebruikt met de X.ZOEKEN-functie die door iemand anders is gemaakt met een nieuwere versie van Excel.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Syntaxis

Met de X.ZOEKEN-functie doorzoekt u een bereik of een matrix, en wordt een item geretourneerd dat overeenkomt met de eerste match die wordt gevonden. Als er geen match bestaat, kan X.ZOEKEN de dichtstbijzijnde match (bij benadering) als resultaat geven. 

=X.ZOEKEN(zoekwaarde; zoeken-matrix; matrix_retourneren; [indien_niet_gevonden]; [overeenkomstmodus]; [zoekmodus]) 

Argument

Beschrijving

zoekwaarde

Verplicht*

De waarde waarnaar moet worden gezocht

*Indien weggelaten, retourneert X.ZOEKEN lege cellen die worden gevonden in zoeken_matrix.   

zoeken-matrix

Verplicht

De matrix of het bereik waarin u wilt zoeken

matrix_retourneren

Verplicht

De matrix of het bereik dat moet worden geretourneerd

[indien_niet_gevonden]

Optioneel

Wanneer geen geldige overeenkomst wordt gevonden, wordt de door u opgegeven tekst [indien_niet_gevonden] geretourneerd.

Als er geen geldige match wordt gevonden en [indien_niet_gevonden] ontbreekt, wordt #N/B als resultaat gegeven.

[overeenkomstmodus]

Optioneel

Geef het type overeenkomst op:

0 - Exacte overeenkomst. Als niets wordt gevonden, wordt #N/A geretourneerd. Dit is de standaardinstelling.

-1 - Exacte overeenkomst. Als niets wordt gevonden, wordt het volgende kleinere item geretourneerd.

1 - Exacte overeenkomst. Als niets wordt gevonden, wordt het volgende grotere item geretourneerd.

2 - Een overeenkomst met een jokerteken waar *, ? en ~ speciale betekenishebben.

[zoekmodus]

Optioneel

Geef de zoekmodus op die u wilt gebruiken:

1 - Voer een zoekopdracht uit vanaf het eerste item. Dit is de standaardinstelling.

-1 - Voer een omgekeerde zoekopdracht uit vanaf het laatste item.

2 - Voer een binaire zoekopdracht uit op basis waarvan lookup_array in oplopende volgorde wordt gesorteerd. Als niet wordt gesorteerd, worden er ongeldige resultaten geretourneerd.

2 - Voer een binaire zoekopdracht uit op basis waarvan lookup_array in aflopende volgorde wordt gesorteerd. Als niet wordt gesorteerd, worden er ongeldige resultaten geretourneerd.

Voorbeelden

Voorbeeld 1    gebruikt X.ZOEKEN om een landnaam in een bereik op te zoeken en vervolgens de telefoonlandcode te retourneren. Het bevat alleen de argumenten zoekwaarde (cel F2), zoeken_matrix (bereik B2:B11) en matrix_retourneren (bereik D2:D11). Het argument overeenkomst_modus wordt niet opgenomen, omdat X.ZOEKEN standaard een exacte match produceert.

Voorbeeld van de X.ZOEKEN-functie die wordt gebruikt om de naam van een medewerker en een afdeling te retourneren op basis van medewerker-ID. De formule is =X.ZOEKEN(B2;B5:B14;C5:C14).

Opmerking: X.ZOEKEN maakt gebruik van een opzoekmatrix en een retourmatrix, terwijl VERT.ZOEKEN gebruikmaakt van één tabelmatrix gevolgd door een kolomindexnummer. De overeenkomstige VERT.ZOEKEN-formule zou in dit geval zijn: =VERT.ZOEKEN(F2;B2:D11;3;FALSE)

———————————————————————————

Voorbeeld 2    zoekt medewerkersinformatie op basis van een medewerker-ID. In tegenstelling tot VERT.ZOEKEN kan X.ZOEKEN een matrix met meerdere items retourneren, waardoor een enkele formule zowel de naam van de medewerker als de afdeling uit cellen C5:D14 kan retourneren.

Voorbeeld van de X.ZOEKEN-functie die wordt gebruikt om de naam van een medewerker en een afdeling te retourneren op basis van medewerker-ID. De formule is =X.ZOEKEN(B2;B5:B14;C5:D14;0;1).

———————————————————————————

Voorbeeld 3    voegt een als_niet_gevonden argument toe aan het voorgaande voorbeeld.

Voorbeeld van de X.ZOEKEN-functie die wordt gebruikt om de naam van een medewerker en een afdeling te retourneren op basis van medewerker-ID, met het argument if_not_found. De formule is =X.ZOEKEN(B2;B5:B14;C5:D14;0;1;"Werknemer niet gevonden")

———————————————————————————

Voorbeeld 4     zoekt in kolom C naar het persoonlijke inkomen dat is ingevoerd in cel E2 en vindt een overeenkomend belastingtarief in kolom B. Het argument als_niet_gevonden wordt ingesteld om een 0 (nul) te retourneren als er niets wordt gevonden. Het argument overeenkomst_modus wordt ingesteld op 1, wat betekent dat de functie naar een exacte overeenkomst zoekt. Als dit niet kan worden gevonden, wordt het volgende grotere item geretourneerd. Ten slotte wordt het argument zoekmodus ingesteld op 1, wat betekent dat met de functie wordt gezocht van het eerste item tot het laatste.

Afbeelding van de X.ZOEKEN-functie die wordt gebruikt om een belastingtarief te retourneren op basis van het maximale inkomen. Dit is een niet-geheel exacte overeenkomst. De formule is =X.ZOEKEN(E2;C2:C7;B2:B7;1;1)

Opmerking: De kolom zoeken_matrix van XARRAY bevindt zich rechts van de kolom matrix_retourneren, terwijl VERT.ZOEKEN alleen van links naar rechts kan zoeken.

———————————————————————————

Voorbeeld 5    gebruikt een geneste X.ZOEKEN-functie om zowel een verticale als een horizontale match uit te voeren. Het zoekt eerst naar brutowinst in kolom B, zoekt vervolgens naar Kw1 in de bovenste rij van de tabel (bereik C5:F5) en retourneert uiteindelijk de waarde op het snijpunt van de twee. Dit is vergelijkbaar met het gecombineerd gebruik van de functies INDEX en VERGELIJKEN.

Tip: U kunt ook X.ZOEKEN gebruiken om de HORIZ.ZOEKEN-functie te vervangen.

Afbeelding van de X.ZOEKEN-functie waarmee horizontale gegevens uit een tabel worden opgehaald door 2 X.ZOEKEN-functies te nesten. De formule is: =X.ZOEKEN(D2;$B6:$B17;X.ZOEKEN($C3;$C5:$G5;$C6:$G17))

Opmerking: De formule in cellen D3:F3 is =X.ZOEKEN(D2,$B6:$B17,X.ZoEKEN($C3,$C5:$G5,$C6:$G17)).

———————————————————————————

Voorbeeld 6    gebruikt de functie SOM en twee geneste X.ZOEKEN-functies om alle waarden tussen twee bereiken op te tellen. In dit geval willen we de waarden voor druiven, bananen optellen en peren optellen, die tussen de twee liggen.

X.ZOEKEN gebruiken met SOM om een bereik van waarden te vinden dat tussen twee selecties valt

De formule in cel E3 is: =SOM(X.ZOEKEN(B3,B6:B10,E6:E10):X.ZOEKEN(C3,B6:B10,E6:E10))

Hoe werkt dit? X.ZOEKEN retourneert een bereik, dus bij het berekenen wordt de formule weergegeven met de volgende formule: =SOM($E$7:$E$9). U kunt zelf zien hoe dit werkt door een cel te selecteren met een X.ZOEKEN-formule die lijkt op deze. Vervolgens selecteert u Formules > Formules controleren > Formule evalueren en daarna Evalueren om de berekening te doorlopen.

Opmerking: Met dank aan Microsoft Excel-MVP, Bill Jelen, voor dit voorbeeld.

———————————————————————————

Zie ook

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Communities.

X.VERGELIJKEN-functie

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×