Informatie over regelgeving voor Surface

Meer informatie vindt u in Milieu- en veiligheidsdocumenten voor het product

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in machines of voor medische of industriële toepassingen. Als de gebruiker wijzigingen of aanpassingen aanbrengt die niet expliciet zijn goedgekeurd door Microsoft, kan deze het recht verliezen om dit apparaat te gebruiken. Dit product is bedoeld voor gebruik met informatietechnologie-apparatuur met een NRTL-keurmerk (UL, CSA, ETL, enzovoort) en/of voldoet aan IEC/EN 60950-1 of IEC/EN 62368-1 (een CE-markering). Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Dit apparaat is geclassificeerd als commercieel product voor gebruik bij +0 ºC tot +35 ºC.

Afvoeren van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Afbeelding met het logo dat wordt weergegeven op items die niet naar de prullenbak kunnen worden verplaatst.

Dit symbool op het product, de bijbehorende batterijen of de verpakking houdt in dat dit product en de batterijen die het bevat niet samen met het gewone huisvuil mogen worden weggegooid. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid deze voorwerpen af te geven bij een speciaal verzamelpunt voor recycling van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Door deze aparte inzameling en recycling dragen we bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomen we mogelijk negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische en elektronische apparatuur, die kunnen ontstaan als dergelijk afval niet op de juiste wijze wordt verwijderd. Neem contact op met de gemeente, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft, voor meer informatie over waar u batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt afgeven. Stuur een e-mail naar eRecycle@microsoft.com voor aanvullende informatie over WEEE en afgedankte batterijen. Oplaadbare producten bevatten een lithium-ionbatterij.

Regelgeving voor radio- en tv-interferentie

Microsoft-hardwareapparaten kunnen radiofrequente energie (RF) uitzenden. Als het apparaat niet strikt in overeenstemming met de instructies in de gedrukte documentatie en/of de Help-bestanden op het scherm wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken met andere radiocommunicatie-apparaten (bijvoorbeeld AM/FM-radio's, televisies, babyfoons, draadloze telefoons, enzovoort). Er is echter geen garantie dat er geen RF-interferentie optreedt bij een bepaalde installatie. Als u wilt vaststellen of het hardwareapparaat interferentie veroorzaakt met andere radiocommunicatie-apparatuur, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het los van de externe voedingsbron. Als de interferentie stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door het apparaat. Als dit hardwareapparaat geen interferentie veroorzaakt, probeert u het volgende om het probleem te verhelpen:

  • Verplaats de antenne van het andere radiocommunicatie-apparaat (bijvoorbeeld een AM/FM-radio, televisie, babyfoon of een draadloze telefoon enzovoort) totdat de interferentie stopt.

  • Plaats het hardwareapparaat verder van de radio of tv vandaan of aan de andere kant van de radio of tv.

  • Stop de stekker van het apparaat in een ander stopcontact, zodat het hardwareapparaat en de radio of tv zich elk in een andere groep bevindt, met andere stroomonderbrekers of zekeringen.

  • Vraag indien nodig de verkoper van het apparaat of een ervaren radio-/tv-technicus om advies. Ga voor meer informatie over interferentie naar de FCC-website op: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. U kunt de FCC ook bellen via 1-888-CALL FCC en vragen naar informatiebladen over interferentie en telefooninterferentie.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Blootstelling aan radiofrequente energie (RF)

Dit apparaat bevat radiozenders en is ontworpen, geproduceerd en getest conform de richtlijnen van de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission), Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) en de Europese richtlijnen voor RF-blootstelling en de Specific Absorption Rate.

Model 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832, 1866, 1876, 1899, 1900, 1901, 1926, 1927: om te voorkomen dat u wordt blootgesteld aan meer RF-energie die wordt gegenereerd door de radiozenders dan de blootstellingslimieten in deze richtlijnen toestaan, dient u het apparaat zodanig te plaatsen dat de zijde met het scherm niet direct in contact is met uw lichaam, bijvoorbeeld in het geval dat het met het scherm naar beneden op uw schoot of bovenlichaam ligt.

Model 1707: Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een afstand van minimaal 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

SAR-productinformatie is beschikbaar op sar.microsoft.com.

Meer informatie over RF-veiligheid kunt u vinden via de volgende koppelingen:

FCC-website op https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-website op https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

De werking van dit apparaat in de bandbreedte 5150‑5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om eventuele schadelijke interferentie op mobiele satellietsystemen die dezelfde kanalen delen, te verminderen. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat krachtige radars zijn toegewezen als primaire gebruikers (dat wil zeggen prioriteitsgebruikers) van de bandbreedten 5250‑5350 MHz en 5650‑5850 MHz en dat deze radars storingen en/of schade aan LE‑LAN-apparaten kunnen veroorzaken.

Id's van FCC en ISED

Model: 1725 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1769 FCC ID: C3K1769 IC: 3048A-1769 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1782 FCC ID: C3K1782 IC: 3048A-1782 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1793 FCC ID: C3K1793 IC: 3048A-1793 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1795 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1796 FCC ID: C3K1796 IC: 3048A-1796 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1807 FCC ID: C3K1807 IC: 3048A-1807 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1813 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1824 FCC ID: C3K1824 IC: 3048A-1824 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1825 FCC ID: C3K1825 IC: 3048A-1825 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1832 FCC ID: C3K1832 IC: 3048A-1832 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1834 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1835 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1853 FCC ID: C3K1853 IC: 3048A-1853 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1864 FCC ID: C3K1864 IC: 3048A-1864 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1866 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) bevat: FCC ID: C3K1866 als een id-wijziging op FCC ID: PD9AX201D2, bevat IC: 3048A-1866
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1867 FCC ID: C3K1867 IC: 3048A-1867 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1868 FCC ID: C3K1868 IC: 3048A-1868 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1872 FCC ID: C3K1872 IC: 3048A-1872 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1873 FCC ID: C3K1873 IC: 3048A-1873 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1876 FCC ID: C3K1876 IC: 3048A-1876 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model 1901 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) bevat FCC ID C3K1901 als een id-wijziging op PD9AX200D2L, bevat IC 3048A-1901
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1905 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model 1907, model 1899, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1899, IC: 3048A-1899, bevat FCC ID C3K1957 als een id-wijziging op FCC ID: PD9AX201D2, bevat IC: 3048A-1957
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model 1908, model 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), bevat FCC ID C3K1900 als id-wijziging op FCC ID: PD9AX201D2, bevat IC: 3048A-1900
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model 1909, model 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), bevat FCC ID C3K1900 als id-wijziging op FCC ID: PD9AX201D2, bevat IC: 3048A-1900
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model 1926, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1926, bevat FCC ID C3K1901 als id-wijziging op PD9AX200D2L, IC 3048A-1926, bevat IC 3048A-1901
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model 1927, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1927, bevat FCC ID C3K1956 als id-wijziging op PD9AX200D2L, IC 3048A-1927, bevat IC 3048A-1956
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Model: 1943 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Bevat: FCC ID: C3K1943 als een wijziging van ID van FCC-ID: PD9AX201D2, bevat IC: 3048A-1943
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Canada

Verklaring van overeenstemming van de leverancier

Modellen: 1725, 1769, 1782, 1793, 1795, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1853, 1864, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927, 1943

Verantwoordelijke partij: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
E-mailadres: regcomp@microsoft.com

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan deel 15 van de Amerikaanse FCC-voorschriften (Federal Communications Commission) en RSS-normen voor licentievrijstelling van Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Als de gebruiker wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat aanbrengt die niet expliciet zijn goedgekeurd door Microsoft, kan deze het recht verliezen om het apparaat te gebruiken.

Voor klanten in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1707 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
WLAN (regulier) 2400-2483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (regulier) 5,15-5,25 GHz, 21,59 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (regulier) 5,25-5,35 GHz, 19,41 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (regulier) 5,47-5,725 GHz, 18,89 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (regulier) 5,725-5,85 GHz, 13,56 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (overig) 5,15-5,25 GHz,-1,7 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (overig) 5,725-5,85 GHz,-1,9 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth/BT LE 2400-2483,5 MHz, 5,01 dBm EIRP +/-1,5 dB.

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1769/1782 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 17 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/-1,5 dB. 8

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1793 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 17,5 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 13 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 7,1 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Accessoire radio 5,15-5,25 GHz, -3,6 +/-1,5 dB
Accessoire radio 5,725-5,85 GHz, -4 +/-1,5 dB

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1796 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/-1,5 dB.

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1807 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
LTE 1920~1980 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 1710~1785 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 2500~2570 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 880~915 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 832~862 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 703~748 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 2570~2620 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 2300~2400 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
UMTS 1920~1980 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/-1,5 dB.

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1824 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 17,7 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18,78 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,77 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18,76 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11,46 dBm EIRP +1/-2 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 5,7 dBm EIRP +/-1,5 dB.
NFC -21,66 dBμA/m +/-2 dB @ 10m

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1825 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
LTE 1920~1980 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 1710~1785 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 2500~2570 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 880~915 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 832~862 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 703~748 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 2570~2620 MHz, 23,5 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
LTE 2300~2400 MHz, 23,5 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
UMTS 1920~1980 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm vermogen door geleiding +/-1,0 dB.
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,44 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 17,94 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,02 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 17,98 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 9,03 dBm EIRP +1/-2 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 2,98 dBm EIRP +1,5/-1,5 dB.
NFC -21,32 dBμA/m @ 10m +2/-2 dB

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1832 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20,3 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,5 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 12,5 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 7 dBm EIRP +/-1,5 dB.

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1853 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
BT LE 2402-2480 MHz, -10,41 dBm EIRP +/-4 dB.

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1864 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
NFC 13,56 MHz, 0 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1866 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,6 dBm EIRP.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 21,6 dBm EIRP.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,4 dBm EIRP.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 12 dBm EIRP.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 9,8 dBm EIRP.
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 7,8 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1867 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP.
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1868 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP.
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1872 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 19,6 dBm EIRP.
WLAN-5,15-5,25 GHz, 22,5 dBm EIRP.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 19,8 dBm EIRP.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 20 dBm EIRP.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 13,3 dBm EIRP.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP.
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1873 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 15,7 dBm EIRP.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20,0 dBm EIRP.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20,9 dBm EIRP.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 20,4 dBm EIRP.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 13,0 dBm EIRP.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 3,8 dBm EIRP.
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, -2,2 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1876 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
LTE 1920-1980 MHz, 27,1 dBm EIRP.
LTE 1710-1785 MHz, 27,1 dBm EIRP.
LTE 2500-2570 MHz, 25,6 dBm EIRP.
LTE 880-915 MHz, 25,3 dBm EIRP.
LTE 832-862 MHz, 24,7 dBm EIRP.
LTE 703-748 MHz, 24,4 dBm EIRP.
LTE 2570-2620 MHz, 25,3 dBm EIRP.
LTE 2300-2400 MHz, 26,6 dBm EIRP.
UMTS 1920-1980 MHz, 27,1 dBm EIRP.
UMTS 880-915 MHz, 25,3 dBm EIRP.
WLAN 2400-2483,5 MHz, 17,4 dBm EIRP.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18,7 dBm EIRP.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,7 dBm EIRP.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 17,9 dBm EIRP.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11,5 dBm EIRP.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 6,7 dBm EIRP.
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 5,8 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1899 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 19,5 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 12,25 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP
Overig radio 5,15-5,85 GHz, 0,2 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1900 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,5 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 20,25 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11,75 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1901 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1926 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP
NFC -22,29 dBμA/m @ 10m

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1927 en het bijbehorende maximale zendvermogen zijn als volgt:
LTE 1920~1980 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 1710~1785 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2500~2570 MHz: 22.8 dBm EIRP
LTE 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 832~862 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 703~748 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2570~2620 MHz: 24.5 dBm EIRP
LTE 2300~2400 MHz: 24.5 dBm EIRP
UMTS 1920~1980 MHz: 25 dBm EIRP
UMTS 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18.45 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 17.82 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 17.82 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 19,47 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 8,76 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 11,06 dBm EIRP
NFC -22,29 dBμA/m @ 10m

De radiofrequentiebanden voor gebruik van model 1943 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en de toleranties zijn als volgt:
WLAN 2,400 - 2,4835 GHz: 18,53 dBm EIRP ± 1 dB
WLAN 5,15 - 5,25 GHz: 17,98 dBm EIRP ± 1 dB
WLAN 5,25 - 5,35 GHz: 16,96 dBm EIRP ± 1 dB
WLAN 5,47 - 5,725 GHz: 18,66 dBm EIRP ± 1 dB
WLAN 5,725 - 5,85 GHz: 10,10 dBm EIRP ± 1 dB
Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz : 11,62 dBm EIRP ± 1,5 dB
Bluetooth LE 2400 - 2483,5 MHz: 8,62 dBm EIRP ± 1,5 dB

Bedrijf: Microsoft Ireland Operations Limited
Adres: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Land: Ierland
Telefoonnummer: +353 1 295 3826
Faxnummer: +353 1 706 4110

CE-markering

5,15-5,35 GHz alleen voor gebruik binnenshuis.

Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming

Microsoft Corporation verklaart bij deze dat dit product in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres : aka.ms/eucompliancedoc

De volledige conformiteitsverklaring bevat ook informatie zoals software en accessoires die van invloed kunnen zijn op de radioconformiteit met de bovenstaande richtlijn.

Voor klanten in Australië en Nieuw-Zeeland

AU NZ RCM-markering

R-NZ-markering

Voor klanten in Singapore 

Complies-IMDA-DA107473

Model 1866 bevat de volgende draadloze module: Intel AX201D2W

Complies-IMDA-DB02941

Voor klanten in India

Dit product voldoet volledig aan alle relevante mondiale voorschriften met inbegrip van de EU BvGS-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot het beperkte gebruik van lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, PBD's en PBB's.

Modellen:
1769, 1782, 1793, 1795, 1813, 1832, 1834, 1835, 1867, 1868, 1872, 1873, 1899, 1900

R-41089125

Modellen:
1796, 1866

R-41080616

Modellen:
1824, 1901, 1926

R-41105171

Modellen:
1876

R-41148350

 

Voor klanten in Mexico

Para clientes de México

La Operación de estement-está sujeta een Las siguientes DOS condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Rastree su dispositivo perdido o robado: aka.ms/find-lost-windows-device.

Dispositivos LTE: para localizar su IMEI, siga estas instrucciones. Vaya a la configuración de su dispositivo, red, celular, configuración avanzada, IMEI.

Voor klanten in Saudi-Arabië

Apparaatnaam

Modelnr.

Nummer CITC-certificaat:

Surface Go

1824

TA 2018-1154

Surface Go LTE

1825

TA 2019-232

Surface Go 2

1901

TA 2020-453

Surface Go 2

1926

TA 2020-595

Surface Pro 5
Surface Pro 6

1796

TA 2018-1330

Surface Pro X

1876

TA 2019-2752

Surface Studio
Surface Studio 2

1707

TA 2018-1380

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1769

TA 2018-1580

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1782

TA 2019-833

 

Voor klanten in China

Groen product-markering voor China

此绿色产品标识只适用于以下型号: 1704, 1705, 1707, 1724, 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927, 1943 

产品中有害物质的名称及含量

型号 1876、1873、1872、1868、1867、1867、1866、1835、1834、1832、1813、1807、1796、1795、1793、1782、1769、1707

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

X

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

X

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1825、1824

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

电池组

O

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1853

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

塑料外壳

O

O

O

O

O

O

金属框架

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

电池

O

O

O

O

O

O

线路板

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1864

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

键盘外壳

O

O

O

O

O

O

触摸板模组

X

O

O

O

O

O

键盘电路板组件

X

O

O

O

O

O

FPC模组

O

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1901、1926、1927

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

金属触点

X

O

O

O

O

O

电源供应器

X

O

O

O

O

O

电源线

X

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1899、1900、1907、1908、1909

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

萤幕模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电源供应器与电源线

X

O

O

O

O

O

缆线

O

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1943

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

O

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

Voor klanten in Japan

電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります。
(高出力システムと通信する場合を除く)

VCCI-markering voor Japan

モデル1867 :

TELEC 1867

モデル1868 :

TELEC 1868

モデル1872 :

TELEC 1872

モデル1873 :

TELEC 1873

モデル1943 :


 
問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                     One Microsoft Way,
                     Redmond, WA 98052, USA.
米国:                (800) 426 9400
カナダ:              (800) 933 4750

モデル 1807, 1876, 1927:通常使用時にディスプレイ側と身体の間が少なくとも 20 cm あることを確認してください。

Voor klanten in Korea

연락처 정보:      Microsoft Corporation,
                  One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
미국:             (800) 426-9400
캐나다:           (800) 933-4750

해당무선설비기기는 운용 중 전파혼신가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Voor klanten in Taiwan

Recyclemarkering voor Taiwan

廢電池請回收
連絡資訊:     Microsoft Corporation,
             One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
美國:         (800) 426-9400
加拿大:       (800) 933-4750

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×