"Er is geen klantenpost. Fout van de post in het filter' wanneer u een verkoopfactuur in de Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 boekt

Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fiacx

BUG #: 213534 (Contentbeheer)

Nadat u een Portugees regelgevende functie implementeren en een verkoopfactuur die boektbevat een automatische betaling (de instelling van de betalingsmethode is de "saldo rekening Nº' ingevuld) in de Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

"Er is geen klantenpost. Post in het filter."

Volg de stappen in de sectie codewijzigingen oplossen van dit probleem. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

  • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als deze hotfix niet is geboekt voor openbare downloaden (wat betekent dat een openbare URL voor deze hotfix is niet opgenomen in dit artikel), verdeling technische lead, escalation teamlid of goedkeuring manager vereist en de volgende informatie is van toepassing:

  • To receive the hotfix, klanten moeten als ze problemen hebben dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

  • U moet bijhouden welke klanten u deze en sturen met het volgende servicepack leveren, wanneer dit beschikbaar komt (als u een servicepack wordt gepubliceerd).

Deze hotfix is gepland voor opname in een Portugese versie van het servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2013.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

  • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

  • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

    -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking test correcties altijd in een testomgeving voordat u ze implementeert in de productieomgeving. Importeer alle SEPA updates voordat de wijziging wordt toegepast.

Dit probleem op te lossen moet u de code in de eigenschappen in de Codeunit verkoop-boeken (80) als volgt wijzigen:

Bestaande code

...Window.UPDATE(5,1);
IF NOT IsOnlinePayment(SalesHeader) THEN
PostBalancing(TempJnlLineDim,0);

// Delete the following lines.

CustLedgEntry.FINDLAST;
GenJnlLine.INIT;
GenJnlLine."Posting Date" := "Posting Date";
GenJnlLine."Document Date" := "Document Date";
GenJnlLine.Description := "Posting Description";
GenJnlLine."Shortcut Dimension 1 Code" := "Shortcut Dimension 1 Code";
GenJnlLine."Shortcut Dimension 2 Code" := "Shortcut Dimension 2 Code";
GenJnlLine."Reason Code" := "Reason Code";
GenJnlLine."Account Type" := GenJnlLine."Account Type"::Customer;
//--PT----
IF SalesHeader."Currency Code" = '' THEN
GenJnlLine."Currency Factor" := 1
ELSE
GenJnlLine."Currency Factor" := SalesHeader."Currency Factor";
//--------
GenJnlLine."Account No." := "Bill-to Customer No.";
IF "Document Type" = "Document Type"::"Credit Memo" THEN
GenJnlLine."Document Type" := GenJnlLine."Document Type"::Refund
ELSE
GenJnlLine."Document Type" := GenJnlLine."Document Type"::Payment;
GenJnlLine."Document No." := GenJnlLineDocNo;
GenJnlLine."External Document No." := GenJnlLineExtDocNo;
IF "Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"Bank Account" THEN
GenJnlLine."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
GenJnlLine."Bal. Account No." := "Bal. Account No.";
//--PT----
GenJnlLine."Bal: cash-flow code" := "Cash-flow code";
//--------
GenJnlLine."Currency Code" := "Currency Code";
GenJnlLine.Amount :=
TotalSalesLine."Amount Including VAT" + CustLedgEntry."Remaining Pmt. Disc. Possible";
GenJnlLine."Source Currency Code" := "Currency Code";
GenJnlLine."Source Currency Amount" := GenJnlLine.Amount;
GenJnlLine.Correction := Correction;
CustLedgEntry.CALCFIELDS(Amount);
IF CustLedgEntry.Amount = 0 THEN
GenJnlLine."Amount (LCY)" := TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT"
ELSE
GenJnlLine."Amount (LCY)" :=
TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT" +
ROUND(
CustLedgEntry."Remaining Pmt. Disc. Possible" /
CustLedgEntry."Adjusted Currency Factor");
IF SalesHeader."Currency Code" = '' THEN
GenJnlLine."Currency Factor" := 1
ELSE
GenJnlLine."Currency Factor" := SalesHeader."Currency Factor";
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := GenJnlLineDocType;
GenJnlLine."Applies-to Doc. No." := GenJnlLineDocNo;
GenJnlLine."Source Type" := GenJnlLine."Source Type"::Customer;
GenJnlLine."Source No." := "Bill-to Customer No.";
GenJnlLine."Source Code" := SrcCode;
GenJnlLine."Posting No. Series" := "Posting No. Series";
GenJnlLine."IC Partner Code" := "Sell-to IC Partner Code";
GenJnlLine."Allow Zero-Amount Posting" := TRUE;
GenJnlLine."EU 3-Party Trade" := "EU 3-Party Trade";
GenJnlPostLine.RunWithCheck(GenJnlLine,TempJnlLineDim);
// End of the deleted lines.

END;
UpdateSignature(SalesHeader,SalesInvHeader,SalesCrMemoHeader);
END;
...

Nieuwe code

... Window.UPDATE(5,1);
IF NOT IsOnlinePayment(SalesHeader) THEN
PostBalancing(TempJnlLineDim,0);
END;
UpdateSignature(SalesHeader,SalesInvHeader,SalesCrMemoHeader);
END;
...


Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

  • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • De Portugese versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Bovendien moet u In Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 – Portugal Transport documenten communicatie geïnstalleerd hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSFT DynamicsNAVSE: 353914

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Author: Vanessa.Garcia
Writer: v-luzo
Tech Reviewer: Vanessa.Garcia
Editor:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×