Verwante onderwerpen
×
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Releasedatum:

13-12-2022

Versie:

OS-builds 19042.2364, 19043.2364, 19044.2364 en 19045.2364

8-11-22
BELANGRIJK
Vanwege minimale bewerkingen tijdens de feestdagen en het komende westerse nieuwjaar, is er geen niet-beveiligingsversie voor de maand december 2022. Er komt een maandelijkse beveiligingsrelease (bekend als een 'B'-release) voor december 2022. De normale maandelijkse service voor zowel B- als C-releases wordt in januari 2023 hervat. 

BIJGEWERKT 3-1-23
BELANGRIJK
De buiten gebruik gestelde, niet-ondersteund Internet Explorer 11-bureaubladtoepassing wordt op 14 februari 2023 permanent uitgeschakeld met behulp van een Microsoft Edge-update voor bepaalde versies van Windows 10. Ga naar Veelgestelde vragen over buitengebruikstelling van bureaublad-apps in Internet Explorer 11 voor meer informatie.

13-12-22
HERINNERING Alle edities van Windows 10 versie 21H1 zijn aan het einde van de service op 13 december 2022. Na deze update van 13 december 2022 ontvangen deze apparaten geen maandelijkse beveiligings- en kwaliteitsupdates. Deze updates bevatten beveiliging tegen de nieuwste beveiligingsrisico's. Als u beveiligings- en kwaliteitsupdates wilt blijven ontvangen, raden we u aan een update uit te voeren naar de nieuwste versie van Windows.

11/17/20

Zie het artikel over de typen Windows-updates en de typen updates van maandelijkse kwaliteit voor informatie over de terminologie van Windows-updates. Zie de pagina met de updategeschiedenis voor een overzicht van Windows 10 versie 20H2. 

OpmerkingVolg @WindowsUpdate om erachter te komen wanneer nieuwe inhoud wordt gepubliceerd naar het windows-releasestatusdashboard.

Hoofdpunten

 • Met deze update wordt een probleem opgelost dat van invloed is op de camera-app. De app reageert niet meer wanneer het geheugen laag is.

Verbeteringen 

OpmerkingAls u de lijst met opgeloste problemen wilt weergeven, klikt of tikt u op de naam van het besturingssysteem om de samenvouwbare sectie uit te vouwen.

Belangrijk: Gebruik EKB KB5015684 om bij te werken naar Windows 10 versie 22H2.

Deze beveiligingsupdate bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn: 

 • Deze build bevat alle verbeteringen van de ondersteunde Windows 10 versie 20H2-edities.

 • Geen aanvullende problemen zijn gedocumenteerd voor deze release. 

Belangrijk: Gebruik EKB KB5003791 om bij te werken naar Windows 10, versie 21H2.

Deze beveiligingsupdate bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn: 

 • Deze build bevat alle verbeteringen van de ondersteunde Windows 10 versie 20H2-edities.

 • Geen aanvullende problemen zijn gedocumenteerd voor deze release. 

Belangrijk: Gebruik EKB KB5000736 om bij te werken naar Windows 10 versie 21H1.

Deze beveiligingsupdate bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn: 

 • Deze build bevat alle verbeteringen van de ondersteunde Windows 10 versie 20H2-edities.

 • Geen aanvullende problemen zijn gedocumenteerd voor deze release.

Belangrijk: Gebruik EKB KB4562830 om bij te werken naar de ondersteunde edities van Windows 10 versie 20H2.

Deze beveiligingsupdate bevat verbeteringen uit update KB5020030 (van 15 november 2022). Wanneer u deze KB installeert:

 • Met deze update wordt een bekend probleem opgelost dat van invloed is op Directe toegang. Door het probleem kunt u mogelijk geen verbinding meer maken nadat de netwerkverbinding tijdelijk is verloren. Het probleem kan ook optreden wanneer u schakelt tussen Wi-Fi netwerken of toegangspunten.

 • Met deze update worden beveiligingsproblemen voor uw Windows-besturingssysteem opgelost. 

Als u eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe updates in dit pakket gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. 

Voor meer informatie over beveiligingsproblemen raadpleegt u de nieuwe website van de Handleiding voor beveiligingsupdates en de beveiligings-Updates van december 2022

Windows 10 onderhoudsstack- 19042.2300, 19043.2300, 19044.2300 en 19045.2300

Met deze update worden kwaliteitsverbeteringen aangebracht in de onderhoudsstack. Dit is het onderdeel dat Windows-updates installeert. Onderhoudsstackupdates (SSU) zorgen ervoor dat u een robuuste en betrouwbare onderhoudsstack hebt, zodat uw apparaten Microsoft-updates kunnen ontvangen en installeren.

Bekende problemen in deze update

Symptoom

Tijdelijke oplossing

Op apparaten met Windows-installaties die zijn gemaakt op basis van aangepaste offlinemedia of een aangepaste ISO-installatiekopie is mogelijk Microsoft Edge (oudere versie) verwijderd door deze update, maar niet automatisch vervangen door de nieuwe Microsoft Edge. Dit probleem treedt alleen op wanneer aangepaste offlinemedia of ISO-installatiekopieën worden gemaakt door deze update in de installatiekopie te slipstreamen zonder eerst de zelfstandige onderhoudsstackupdate (SSU) te hebben geïnstalleerd die is uitgebracht op 29 maart 2021 of hoger.

Opmerking Apparaten die rechtstreeks verbinding maken met Windows Update om updates te ontvangen, worden niet beïnvloed. Dit geldt ook voor apparaten die gebruikmaken van Windows Update voor Bedrijven. Elk apparaat dat verbinding maakt met Windows Update moet altijd de nieuwste versies van de SSU en de meest recente cumulatieve update (LCU) ontvangen zonder extra stappen. 

Om dit probleem te voorkomen, moet u de SSU die op 29 maart 2021 of later is uitgebracht, eerst in de aangepaste offlinemedia of ISO-installatiekopie opnemen voordat u de LCU in de slipstream plaatst. Om dit te doen met de gecombineerde SSU- en LCU-pakketten die nu worden gebruikt voor Windows 10, versie 20H2 en Windows 10, versie 2004, moet u de SSU uit het gecombineerde pakket extraheren. Gebruik de volgende stappen om de SSU te extraheren:

 1. Pak de cab uit de msu via deze opdrachtregel (met behulp van het pakket voor KB5000842 als voorbeeld): Vouw Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <doelpad> uit

 2. Extraheer de SSU uit de eerder geëxtraheerde cab via deze opdrachtregel: Vouw Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <doelpad> uit

 3. U hebt dan de SSU-cab, in dit voorbeeld met de naam SSU-19041.903-x64.cab. Plaats dit bestand eerst in de offline-installatiekopie en vervolgens in de LCU.

Als u dit probleem al hebt ondervonden door het besturingssysteem te installeren met behulp van de betreffende aangepaste media, kunt u dit oplossen door de nieuwe Microsoft Edge rechtstreeks te installeren. Als u de nieuwe Microsoft Edge voor bedrijven breed wilt implementeren, raadpleegt u Download en implementeer Microsoft Edge voor bedrijven.

Na de installatie van deze update maken apps die gebruikmaken van ODBC-verbindingen via Microsoft ODBC SQL Server Driver (sqlsrv32.dll) mogelijk geen verbinding met databases. Mogelijk ontvangt u een fout in de app of ontvangt u mogelijk een fout van SQL Server, zoals 'Het EMS-systeem heeft een probleem aangetroffen' met 'Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Protocolfout in TDS Stream' of 'Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Onbekend token ontvangen van SQL Server'.

Opmerking voor ontwikkelaars Apps die door dit probleem worden beïnvloed, kunnen mogelijk geen gegevens ophalen, bijvoorbeeld bij het gebruik van de functie SQLFetch. Dit probleem kan optreden bij het aanroepen van de functie SQLBindCol vóór SQLFetch of het aanroepen van de functie SQLGetData na SQLFetch en wanneer een waarde van 0 (nul) wordt gegeven voor het ‘BufferLength-argument’ voor vaste gegevenstypen die groter zijn dan 4 bytes (zoals SQL_C_FLOAT).

Als u niet zeker weet of u betrokken apps gebruikt, opent u alle apps die gebruikmaken van een database, opent u vervolgens de opdrachtprompt (selecteer Start , typ dan de opdrachtprompt en selecteert u deze) en typt u de volgende opdracht:  

tasklist /m sqlsrv32.dll

Dit probleem is opgelost in KB5022282.

Na de installatie van deze update kunnen sommige Windows-apparaten worden opgestart met een fout (0xc000021a) met een blauw scherm.

Technische opmerking Na de installatie van deze update komen de bestandsversies van hidparse.sys in c:/windows/system32 en c:/windows/system32/drivers mogelijk niet overeen (ervan uitgaande dat Windows is geïnstalleerd op uw C:-station). Dit kan ertoe leiden dat de handtekeningvalidatie mislukt wanneer het opschonen plaatsvindt.

Dit probleem is opgelost in KB5022282. Deze update moet voorkomen dat het probleem optreedt. Windows-apparaten waarop dit probleem al is opgetreden, moeten nog steeds de onderstaande tijdelijke oplossing volgen.

Als u dit probleem wilt beperken op apparaten die dit al ondervinden, moet u Windows Recovery Environment (WinRE) gebruiken met de volgende stappen:

 1. U moet Windows Herstelomgeving invoeren. Als uw apparaat niet automatisch wordt opgestart in WinRE, raadpleegt u Toegangspunten in WinRE.

 2. Selecteer de knop Problemen oplossen.

 3. Selecteer de knop Herstel, probleemoplossing en diagnostische hulpprogramma's starten .

 4. Selecteer de knop Geavanceerde opties .

 5. Selecteer de opdrachtpromptknop en wacht zo nodig totdat het apparaat opnieuw is opgestart.

 6. Uw apparaat moet opnieuw worden opgestart naar een opdrachtpromptvenster . Mogelijk moet u zich aanmelden bij uw apparaat met uw wachtwoord voordat u naar het opdrachtpromptvenster gaat.

 7. Voer de volgende opdracht uit:xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\\system32\hidparse.sys

  (Belangrijk Als Windows niet is geïnstalleerd in C:\windows, moet u de opdracht voor uw omgeving aanpassen.)

 8. Zodra de vorige opdracht is voltooid, typt u afsluiten

 9. Selecteer de knop Doorgaan .

 10. Windows moet nu worden opgestart zoals verwacht.

Belangrijk Het wordt afgeraden om een andere tijdelijke oplossing te volgen dan hierboven wordt aanbevolen. Het wordt afgeraden de hidparse.sys uit uw Windows\System32map te verwijderen.

We werken aan een oplossing en geven een update in een aanstaande release.

Hoe u deze update kunt downloaden

Vóór installatie van deze update

Microsoft combineert nu de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) voor uw besturingssysteem met de meest recente cumulatieve update (LCU). Zie Servicing stack updates and Servicing Stack Updates (SSU): Veelgestelde vragen voor algemene informatie over SSU's.

Vereiste:

Kies een van de volgende opties op basis van uw installatiescenario:

 1. Voor het onderhoud van de installatiekopie van het offline besturingssysteem:

  Als uw installatiekopieën niet de LCU van 22 maart 2022 (KB5011543) of hoger hebben, moet u de speciale zelfstandige 10 mei 2022 SSU (KB5014032) installeren voordat u deze update installeert.

 2. Voor Windows Server Update Services (WSUS)-implementatie of bij het installeren van het zelfstandige pakket vanuit De Microsoft Update-catalogus: 

  Als uw apparaten niet beschikken over de LCU van 11 mei 2021 (KB5003173) of hoger, moet u de speciale zelfstandige SSU van 10 augustus 2021 (KB5005260) installeren voordat u deze update installeert.

Deze update installeren

Uitgebracht via

Beschikbaar

Volgende stap

Windows Update en Microsoft Update

Ja

Geen. Deze update wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd vanuit Windows Update.

Windows Update voor Bedrijven

Ja

Geen. Deze update wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd vanaf Windows Update in overeenstemming met geconfigureerde beleidsregels.

Microsoft Update-catalogus

Ja

Als u het zelfstandige pakket voor deze update wilt downloaden, gaat u naar de website Microsoft Update-catalogus.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Deze update wordt automatisch als volgt gesynchroniseerd met WSUS als je Producten en categorieën configureert:

Product: Windows 10 versie 1903 en hoger

Categorie: Beveiligingsupdates

Als u de LCU wilt verwijderen

Als u de LCU wilt verwijderen nadat u het gecombineerde SSU- en LCU-pakket hebt geïnstalleerd, gebruikt u de opdrachtregeloptie DISM/Remove-Package met de naam van het LCU-pakket als argument. U kunt de pakketnaam vinden met behulp van deze opdracht: DISM /online /get-packages.

Het uitvoeren van Windows Update Standalone Installer (wusa.exe) met de schakeloptie /uninstall op het gecombineerde pakket werkt niet omdat het gecombineerde pakket de SSU bevat. U kunt de SSU niet verwijderen uit het systeem na de installatie.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 5021233 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update.

Download de bestandsinformatie voor de SSU versie 19042.2300, 19043.2300, 19043.2300, 19044.2300 en 19045.2300 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van de onderhoudsstackupdate. 

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×