Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

1365 is nog steeds onverwacht afgedrukt in de btw-aangifte gespecificeerd (14522) in de Hongaarse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. 1365 is een tijdelijke naam die is gebruikt in het jaar 2013. Het probleem doet zich nog steeds na toepassing van hotfix 2976080. Volg de stappen in de sectie codewijzigingen oplossen van dit probleem.

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in het post-Object in het rapport BTW-aangifte gespecificeerd (14522) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...{
  Date=20/02/14;
  Time=09:14:52;
  Version List=TFS339063;
  }
  PROPERTIES
  ...

  Nieuwe code

  ...{
  Date=20/02/14;
  Time=09:14:52;
  Modified=Yes;
  Version List=TFS339063;
  }
  PROPERTIES
  ...
 2. De code in het dialoogvenster Eigenschappen in het rapport BTW-aangifte gespecificeerd (14522) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...{
  CaptionML=[ENU=Itemized VAT Statement;
  HUN=T�teles fakimutat s];
  PaperSize=A4 210 x 297 mm;
  }
  DATAITEMS
  ...

  Nieuwe code

  ...{
  CaptionML=[ENU=Itemized VAT Statement;
  HUN=T�teles fakimutat s];
  OnPreReport=BEGIN
  ReportCaption := GetFormID(StartDate);
  END;

  PaperSize=A4 210 x 297 mm;
  }
  DATAITEMS
  ...
 3. De code in het rapport BTW-aangifte gespecificeerd (14522) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...{ 1170000015;TextBox;4200 ;846 ;1500 ;423 ;FontSize=9;
  SourceExpr=PartnerBuffer.COUNT;
  DataSetFieldName=PartnerBuffer_COUNT }
  { 1170000054;Label ;750 ;0 ;3750 ;846 ;FontSize=18;
  CaptionML=[ENU=1365A;
  HUN=1365A];
  DataSetFieldName=V1365ACaption }
  { 1170000056;Label ;750 ;1692 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  CaptionML=[ENU=1365A-01-05;
  HUN=1365A-01-05];
  DataSetFieldName=V1365A_01_05Caption }
  { 1170000057;Label ;750 ;846 ;3450 ;423 ;HorzAlign=Left;
  FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...{ 1170000015;TextBox;4200 ;846 ;1500 ;423 ;FontSize=9;
  SourceExpr=PartnerBuffer.COUNT;
  DataSetFieldName=PartnerBuffer_COUNT }
  { 1170000057;Label ;750 ;846 ;3450 ;423 ;HorzAlign=Left;
  FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...

  Bestaande code 2

  ...CaptionML=[ENU=Number of Partners:;
  HUN=Partnerek sz ma:];
  DataSetFieldName=Number_of_partners_Caption }
  { 1170000023;Label ;750 ;4230 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of 1365M line 01;
  HUN=1365M �sszeg�nek 01. sora];
  DataSetFieldName=Total_of_1365M_01Caption }
  { 1170000105;Label ;750 ;4653 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of 1365M line 02;
  HUN=1365M �sszeg�nek 02. sora];
  DataSetFieldName=Total_of_1365M_01KCaption }
  { 1170000106;Label ;750 ;5922 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of 1365M line 04;
  HUN=1365M �sszeg�nek 04. sora];
  DataSetFieldName=Total_of_1365M_02Caption }
  { 1170000107;Label ;750 ;6345 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of 1365M line 05;
  HUN=1365M �sszeg�nek 05. sora];
  DataSetFieldName=Total_of_1365M_02KCaption }
  { 1170000108;Shape ;4500 ;3807 ;13800;423 ;BorderWidth=1pt;
  ShapeStyle=HorzLine }
  { 1170000109;Label ;750 ;6768 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of 1365M line 06;
  HUN=1365M �sszeg�nek 06. sora];
  DataSetFieldName=Total_of_purchase_invoicesCaption }
  { 1170000110;Label ;8700 ;3384 ;3300 ;423 ;HorzAlign=Right;
  FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...

  Vervangende code 2

  ...CaptionML=[ENU=Number of Partners:;
  HUN=Partnerek sz ma:];
  DataSetFieldName=Number_of_partners_Caption }
  { 1170000108;Shape ;4500 ;3807 ;13800;423 ;BorderWidth=1pt;
  ShapeStyle=HorzLine }
  { 1170000110;Label ;8700 ;3384 ;3300 ;423 ;HorzAlign=Right;
  FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...

  Bestaande code 3

  ...DecimalPlaces=0:0;
  SourceExpr=VatAmount02Total+VatAmount02KTotal+VatAmount6Total;
  DataSetFieldName=VatAmount02VatAmount02KVatAmount6 }
  }
  }
  }
  ...

  Vervangende code 3

  ...DecimalPlaces=0:0;
  SourceExpr=VatAmount02Total+VatAmount02KTotal+VatAmount6Total;
  DataSetFieldName=VatAmount02VatAmount02KVatAmount6 }
  { 1170000153;TextBox;750 ;0 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  SourceExpr=ReportCaption + 'A' }
  { 1170000156;TextBox;750 ;1692 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  SourceExpr=ReportCaption + 'A-01-05' }
  { 1170000160;TextBox;750 ;4230 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  SourceExpr=STRSUBSTNO(TotalOf1365Mline,ReportCaption + 'M','01') }
  { 1170000006;TextBox;750 ;4653 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  SourceExpr=STRSUBSTNO(TotalOf1365Mline,ReportCaption + 'M','02') }
  { 1170000023;TextBox;750 ;5922 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  SourceExpr=STRSUBSTNO(TotalOf1365Mline,ReportCaption + 'M','04') }
  { 1170000028;TextBox;750 ;6345 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  SourceExpr=STRSUBSTNO(TotalOf1365Mline,ReportCaption + 'M','05') }
  { 1170000054;TextBox;750 ;6768 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  SourceExpr=STRSUBSTNO(TotalOf1365Mline,ReportCaption + 'M','06') }
  }
  }
  }
  ...

  Bestaande code 4

  ...FontSize=9;
  SourceExpr=PartnerName;
  DataSetFieldName=PartnerName }
  { 1170000059;Label ;750 ;423 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  CaptionML=[ENU=1365M;
  HUN=1365M];
  DataSetFieldName=V1365MCaption }
  { 1170000060;Label ;750 ;1692 ;2850 ;423 ;HorzAlign=Left;
  FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...

  Vervangende code 4

  ...FontSize=9;
  SourceExpr=PartnerName;
  DataSetFieldName=PartnerName }
  { 1170000060;Label ;750 ;1692 ;2850 ;423 ;HorzAlign=Left;
  FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...

  Bestaande code 5

  ...CaptionML=[ENU=Partner Name:;
  HUN=Partner neve:];
  DataSetFieldName=Partner_name_Caption }
  { 1170000066;Label ;750 ;4230 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of 1365M-01;
  HUN=1365M-01 �sszege];
  DataSetFieldName=Total1365M_01Caption }
  { 1170000067;Label ;750 ;4653 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of 1365M-01K;
  HUN=1365M-01K �sszege];
  DataSetFieldName=Total1365M_01KCapton }
  { 1170000068;Label ;750 ;5076 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of 1365M-02;
  HUN=1365M-02 �sszege];
  DataSetFieldName=Total1365M_02Caption }
  { 1170000069;Label ;750 ;5499 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of 1365M-02K;
  HUN=1365M-02K �sszege];
  DataSetFieldName=Total1365M_02KCaption }
  { 1170000070;Label ;750 ;5922 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of purchase invoices;
  ...

  Vervangende code 5

  ...CaptionML=[ENU=Partner Name:;
  HUN=Partner neve:];
  DataSetFieldName=Partner_name_Caption }
  { 1170000070;Label ;750 ;5922 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=[ENU=Total of purchase invoices;
  ...

  Bestaande code 6

  ...FontBold=Yes;
  SourceExpr=PartnerNo.Number;
  DataSetFieldName=PartnerNo_Number }
  }
  }
  }
  ...

  Vervangende code 6

  ...FontBold=Yes;
  SourceExpr=PartnerNo.Number;
  DataSetFieldName=PartnerNo_Number }
  { 1170000157;TextBox;750 ;423 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  SourceExpr=ReportCaption + 'M' }
  { 1170000056;TextBox;750 ;4230 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  SourceExpr=STRSUBSTNO(TotalOf1365M,ReportCaption + 'M-01') }
  { 1170000105;TextBox;750 ;4653 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  SourceExpr=STRSUBSTNO(TotalOf1365M,ReportCaption + 'M-01K') }
  { 1170000106;TextBox;750 ;5076 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  SourceExpr=STRSUBSTNO(TotalOf1365M,ReportCaption + 'M-02') }
  { 1170000107;TextBox;750 ;5499 ;3750 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  SourceExpr=STRSUBSTNO(TotalOf1365M,ReportCaption + 'M-02K') }
  }
  }
  }
  ...

  Bestaande code 7

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 1170000006;Label ;750 ;423 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  CaptionML=[ENU=1365M-01;
  HUN=1365M-01];
  DataSetFieldName=V1365M_01Caption }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...

  Vervangende code 7

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 1170000158;TextBox;750 ;423 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  SourceExpr=ReportCaption + 'M-01' }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...

  Bestaande code 8

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 1170000065;Label ;750 ;423 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  CaptionML=[ENU=1365M-01K;
  HUN=1365M-01K];
  DataSetFieldName=V1365M_01KCaption }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...

  Vervangende code 8

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 1170000159;TextBox;750 ;423 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  SourceExpr=ReportCaption + '01K' }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...

  Bestaande code 9

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 1170000028;Label ;750 ;423 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  CaptionML=[ENU=1365M-02;
  HUN=1365M-02];
  DataSetFieldName=V1365M_02Caption }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...

  Vervangende code 9

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 1170000162;TextBox;750 ;423 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  SourceExpr=ReportCaption + 'M-02' }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...

  Bestaande code 10

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 1170000080;Label ;600 ;423 ;3750 ;846 ;FontSize=18;
  CaptionML=[ENU=1365M-02K;
  HUN=1365M-02K];
  DataSetFieldName=V1365M_02KCaption }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...

  Vervangende code 10

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 1170000163;TextBox;750 ;423 ;3900 ;846 ;FontSize=18;
  SourceExpr=ReportCaption + 'M-02K' }
  }
  }
  { PROPERTIES
  ...
 4. De code in het algemene variabelen in het rapport BTW-aangifte gespecificeerd (14522) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...PartnerBuffer@1170000008 : TEMPORARY Record 14551;
  PartnerName@1170000012 : Text[250];
  PartnerVatId@1170000013 : Text[30];
  PartnerId@1170000004 : Code[20];
  InvNo@1170000017 : Code[20];
  InvType@1170000023 : Code[20];
  ...

  Nieuwe code 1

  ...PartnerBuffer@1170000008 : TEMPORARY Record 14551;
  PartnerName@1170000012 : Text[250];
  PartnerVatId@1170000013 : Text[30];
  ReportCaption@1170000055 : Text[30];
  PartnerId@1170000004 : Code[20];
  InvNo@1170000017 : Code[20];
  InvType@1170000023 : Code[20];
  ...

  Bestaande code 2

  ...VatAmount02@1170000052 : Decimal;
  VatAmount02K@1170000051 : Decimal;
  VatAmount6@1170000050 : Decimal;

  PROCEDURE SetBuffer@1170000000(VAR Buff@1170000000 : Record 14550;StartPeriod@1170000001 : Date;EndPeriod@1170000002 : Date;VATThresholdAmt@1170000003 : Decimal);
  BEGIN
  ...

  Vervangende code 2

  ...VatAmount02@1170000052 : Decimal;
  VatAmount02K@1170000051 : Decimal;
  VatAmount6@1170000050 : Decimal;
  TotalOf1365Mline@1170000057 : TextConst 'ENU=Total of %1 line %2;HUN=%1 �sszeg�nek %2. sora';
  TotalOf1365M@1170000058 : TextConst 'ENU=Total of %1;HUN=%1 �sszeg�nek';

  PROCEDURE SetBuffer@1170000000(VAR Buff@1170000000 : Record 14550;StartPeriod@1170000001 : Date;EndPeriod@1170000002 : Date;VATThresholdAmt@1170000003 : Decimal);
  BEGIN
  ...
 5. De code in de functie GetFormID in de btw-aangifte gespecificeerde lijst (14522) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...EXIT(ROUND(Amount/1000,1));
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...

  Nieuwe code

  ...EXIT(ROUND(Amount/1000,1));
  END;

  PROCEDURE GetFormID@1170000002(PeriodFrom@1170000000 : Date) : Text[4];
  BEGIN
  EXIT(FORMAT(PeriodFrom,0,'<Year>') + '65');
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  ...


Vereisten

U moet de Hongaarse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 zijn geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×