Inhoudsopgave
×

24 september 2019 - KB4516077 (OS-build 17763.774)

Releasedatum:

24-9-2019

Versie:

OS-build 17763.774

Opmerking Volg @WindowsUpdate om erachter te komen wanneer nieuwe inhoud wordt gepubliceerd in het dashboard voor release-informatie.

Vanaf update KB4497934 introduceren we functionaliteit die je in staat stelt te beslissen wanneer een onderdelenupdate wordt geïnstalleerd. Je bepaalt zelf wanneer je een onderdelenupdate krijgt terwijl je tegelijkertijd je apparaten up-to-date houdt. Onderdelenupdates die beschikbaar zijn voor in aanmerking komende apparaten, worden getoond in een aparte module op de pagina Windows Update (Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update). Als je een beschikbare update direct wilt installeren, selecteer je Nu downloaden installeren. Ga voor meer informatie over deze functionaliteit naar deze blog

Als Windows 10-apparaten het einde van het onderhoud hebben bereikt of dit binnen enkele maanden bereiken, start Windows Update automatisch een onderdelenupdate op. Dit zorgt ervoor dat deze apparaten ondersteund blijven en de maandelijkse updates blijven ontvangen die essentieel zijn voor de beveiliging van het apparaat en de gezondheid van het ecosysteem.

ePub-ondersteuning eindigt in Microsoft Edge

Microsoft Edge beëindigt in de komende maanden de ondersteuning voor e-books met de bestandsextensie .epub. Zie Een ePub-app downloaden om e-books te blijven lezen voor meer informatie.

Zie het volgende artikel voor meer informatie over de verschillende typen Windows-updates, zoals essentiële updates, beveiligingsupdates, stuurprogramma-updates, servicepacks, enzovoort.

Hoofdpunten

 • Hiermee kunnen PDF-documenten die liggende en staande pagina's bevatten op de juiste wijze gezamenlijk worden afgedrukt in Microsoft Edge.

 • Hiermee wordt een probleem bijgewerkt dat geen cursor levert wanneer je een tekstinvoervak selecteert met touch.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarmee wordt voorkomen dat sommige geminimaliseerde vensters worden teruggezet, gesloten of gemaximaliseerd.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat de opties Opslaan en Opslaan als werken in Microsoft Office 2010-toepassingen als de modus voor hoog contrast is ingeschakeld.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met onjuiste map- en bestandseigenschappen in Verkenner.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat verticale lettertypen groter worden afgedrukt op een PostScript-printer.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat Microsoft Verteller wordt geopend.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat van tijd tot tijd voorkomt dat je de helderheid van het beeldscherm kunt wijzigen nadat het apparaat uit de slaap- of sluimerstand is gehaald en bij gebruik van bepaalde grafische stuurprogramma's.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor pictogrammen in dialoogvensters van berichten te groot worden weergegeven wanneer je opties voor schalen kiest in Beeldscherminstellingen.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat de app Rekenmachine onverwacht wordt gesloten als je een beschikbare conversieoptie selecteert.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat overmatig CPU-gebruik veroorzaakt wanneer je schakelt tussen toepassingen of de taakbalk aanwijst.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat een beeldscherm wordt gedimd na activering vanuit de slaapstand.

Verbeteringen en oplossingen

Deze niet-beveiligingsupdate bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat de detectie van externe systemen die aan een gebruiker zijn gekoppeld goed werkt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat verhindert dat Microsoft Verteller wordt geopend wanneer de instelling Gebruikersaccountbeheer is uitgeschakeld voor het standaardgebruikersaccount.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost zodat PDF-documenten die liggende en staande pagina's bevatten op de juiste wijze kunnen worden afgedrukt in Microsoft Edge.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat van tijd tot tijd voorkomt dat gebruikers de helderheid van het beeldscherm kunnen wijzigen nadat het apparaat uit de slaap- of sluimerstand is gehaald en bij gebruik van bepaalde grafische stuurprogramma's.

 • Hiermee wordt een probleem met MSCTF.dll opgelost waardoor een toepassing niet meer werkt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor sommige geminimaliseerde vensters niet meer reageren en je deze niet kunt herstellen, sluiten of maximaliseren wanneer een systeem wordt uitgevoerd met een aangepaste shell.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat geen cursor levert wanneer je een tekstinvoerelement selecteert met touch.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor pictogrammen in dialoogvensters van berichten te groot worden weergegeven wanneer je opties voor schalen kiest in Beeldscherminstellingen. Zie Dialoogvensters gebruiken en Weergave schalen in Windows 10 voor meer informatie.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat de opties Opslaan en Opslaan als werken in Microsoft Office 2010-toepassingen als de modus voor hoog contrast is ingeschakeld.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat Verkenner het aantal of de grootte van bestanden en mappen onjuist rapport wanneer zij lange paden gebruiken.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat tot onnodige aanvragen voor opnieuw opstarten leidt op servers.

 • Hiermee wordt een probleem met de verwerking van diagnostische gegevens opgelost tijdens de OOBE-reeks (Windows Out of Box Experience).

 • Hiermee worden edities van Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (EVD) standaard geconfigureerd in Azure AD-licentiemodus (Active Directory). Gebruikers die verbinding maken met EVD-edities moeten een EVD-licentie hebben.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat een App-V-toepassing wordt geopend en waarbij een netwerkfout wordt weergegeven. Dit probleem treedt op in bepaalde gevallen, zoals wanneer de accu van een systeem bijna leeg is of er een onverwachte stroomstoring optreedt.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor een webbrowser geen veilige verbinding kan maken met Windows Server. Dit gebeurt wanneer een certificaat voor clientverificatie wordt gebruikt, zoals een SHA512-certificaat, en de webbrowser geen ondersteuning biedt voor een handtekeningalgoritme dat overeenkomt met het certificaat.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat de Subsysteemservice voor lokale beveiligingsautoriteit (LSASS) niet meer werkt met een “0xc0000005”-fout.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat een back-up van de BitLocker-herstelsleutel wordt uitgevoerd op Azure Active Directory.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat leidt tot overmatig geheugengebruik in Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP).

 • Hiermee wordt een mogelijk compatibiliteitsprobleem opgelost wanneer Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) toegang krijgt tot hoofdlettergevoelige Server Message Block (SMB)-shares.

 • Hiermee wordt een zeldzaam probleem opgelost dat optreedt wanneer het stuurprogramma mssecflt. sys te veel ruimte in beslag neemt op de kernel-stack. Dit resulteert in de fout 'STOP 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP' en parameter 1 wordt ingesteld op 'EXCEPTION_DOUBLE_FAULT'.

 • Verbetert de nauwkeurigheid van de detectie van Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij een gebruiker van Windows Hello voor Bedrijven twee certificaten voor verificatie ontvangt tijdens het vernieuwen van certificaten in plaats van één certificaat.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat de service lsass.exe niet meer werkt, waardoor het systeem wordt afgesloten. Dit gebeurt bij migratie van de DPAPI-referenties (Data Protection API) via dpapimig.exe met de optie -domain.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat netwerkpakketten tussen containers verloren gaan vanwege een onjuiste controlesom.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ervoor zorgt dat verticale lettertypen groter worden afgedrukt op een PostScript-printer.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat verhindert dat Windows een afsluitmelding naar een NVMe-station (Non-Volatile Memory Express) verzendt wanneer het stuurprogramma wordt ontladen via Apparaat uitschakelen in Apparaatbeheer.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat verhindert dat de gegevensinvoerset voor diagnostische gegevens van Active Directory wordt uitgevoerd vanuit de Prestatiemeter voor domeincontrollers. Dit zorgt ervoor dat de naam van de gegevensinvoerset leeg wordt weergegeven. Bij het uitvoeren van de gegevensinvoerset voor diagnostische gegevens van Active Directory wordt de fout 'Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden' geretourneerd. Gebeurtenis-id 1023 wordt geregistreerd met Perflib als bron en de volgende berichten:

  • 'Windows kan het DLL-bestand voor uitbreidbare items 'C:\Windows\system32\ntdsperf.dll' niet laden.'

  • 'Kan opgegeven module niet vinden.'

 • Hiermee wordt een probleem opgelost in GetFinalPathNameByHandleW() waardoor wordt voorkomen dat Favorieten kan worden geopend in Internet Explorer 11. Dit doet zich voor wanneer favorieten worden omgeleid en offline zijn in een scenario voor caching aan clientzijde terwijl compatibiliteit met de uitgebreide beveiligde modus (EPM) is ingeschakeld.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij de productbeschrijving van Windows Server 2019 onjuist was wanneer een zoekopdracht werd uitgevoerd met slmgr/dlv.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat verificatie mislukt voor verificatie op basis van certificaten wanneer de certificaatverificatie een cname bevat als onderdeel van de aanvraag vóór verificatie.

 • Hiermee wordt een probleem met de LDAP-runtime (Lightweight Directory Access Protocol) voor LDAP-aanvragen van het type DC-locator (Domain Controller) opgelost. De fout is 'Fout bij het ophalen van RootDSE-kenmerken, gegevens 8, v4563'.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat LDAP-query's die LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN (memberof: 1.2.840.113556.1.4.1941) bevatten, af en toe mislukken op Windows Server 2019-domeincontrollers. Deze query's mislukken echter niet op domeincontrollers waarop eerdere versies van Windows Server worden uitgevoerd.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat groepslidmaatschap wijzigingen in Active Directory groepen mislukken. Dit gebeurt als de LDAP-client (Lightweight Directory Access Protocol) de syntaxis van de Security Identifier (SID) Distinguished Name (DN) gebruikt na het installeren van eerdere versies van NTDSAI.DLL. In dit scenario zorgt een probleem met het besturingselement LdapPermissiveModify (LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID) ervoor dat Active Directory ten onrechte de status “GELUKT” retourneert, hoewel het groepslidmaatschap niet is gewijzigd.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waarbij het script Set-AdfsSslCertificate met succes wordt uitgevoerd. Het genereert echter een uitzondering tijdens het opschonen van bronnen, omdat het eindpunt op de doelserver niet langer aanwezig is.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat in Verkenner een normaal bestandspictogram wordt weergegeven voor bestanden die zijn gemarkeerd met FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE in plaats van het verwachte pictogram voor tijdelijke aanduiding.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat de app Rekenmachine onverwacht wordt gesloten als je een beschikbare conversieoptie selecteert.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat overmatig CPU-gebruik (Central Processing Unit) veroorzaakt wanneer gebruikers schakelen tussen toepassingen of de taakbalk aanwijzen.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost met toepassingen en scripts die de NetQueryDisplayInformation-API of het WinNT-provider-equivalent aanroepen. Ze kunnen geen resultaten retourneren na de eerste pagina met gegevens, vaak 50 of 100 vermeldingen. Bij het aanvragen van aanvullende pagina's kan de volgende fout worden weergegeven: '1359: er is een interne fout opgetreden.' Met deze oplossing wordt dit probleem eveneens opgelost voor alle updates op of vóór 18 juni 2019.

 • Hiermee wordt een probleem met het Origin-aanvraagheader-gedrag in Internet Explorer opgelost wanneer je CORS-aanvragen (Cross-Origin Resource Sharing) doet waarbij gebruik wordt gemaakt van omgeleide bronnen in interne subnetten.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost waardoor de maximale helderheid van het beeldscherm wordt weergegeven als 50% of minder nadat de Out-of-Box Experience (OOBE) is voltooid en het apparaat vervolgens wordt geactiveerd vanuit de slaapstand.

 • Hiermee kan controle van beveiligingsgebeurtenissen voor clients die worden beheerd door Mobile Device Management (MDM) voor activiteiten rondom beveiligingscontrole en respons op incidenten worden toegestaan.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat voorkomt dat Microsoft app-V een parameter van de API CreateProcess correct verwerkt, waardoor het virtuele proces niet kan worden geopend.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidt dat een apparaat niet meer werkt bij het openen van bestanden vanaf een netwerkstation waarop caching aan clientzijde is ingeschakeld. Dit probleem kan optreden wanneer het apparaat bepaalde antivirusproducten van derden heeft geïnstalleerd en het station wordt ondersteund door een server die geen Microsoft SMB-server (Server Message Block) is. De foutcode is '0x27 RDR_FILE_SYSTEM'.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat een Hyper-V virtuele machine en een Hyper-V host de netwerkverbinding verliezen vanwege een inconsistentie in het leerproces voor het MAC-adres (Media Access Control). Als gevolg hiervan gaan pakketten verloren op de Hyper-V virtuele switch.

 • Hiermee wordt een probleem opgelost dat ertoe leidde dat Visio Services in Microsoft Office SharePoint Online mislukten op Windows Server 2019 Core omdat het vereiste Direct2D-onderdeel ontbrak.

Als je eerdere updates hebt geïnstalleerd, worden alleen de nieuwe oplossingen in dit pakket gedownload en op het apparaat geïnstalleerd.

Verbeteringen van Windows Update

Microsoft heeft een update rechtstreeks naar de Windows Update-client vrijgegeven om de betrouwbaarheid te verbeteren. Elk apparaat met Windows 10 dat is geconfigureerd voor het automatisch ontvangen van updates via Windows Update, met inbegrip van Enterprise- en Pro-edities, krijgt de laatste Windows 10-onderdelenupdate op basis van de compatibiliteit van apparaten en het uitstelbeleid van Windows Update voor Bedrijven. Dit geldt niet voor edities met service op de lange termijn.

Bekende problemen in deze update

Symptoom

Tijdelijke oplossing

Bepaalde bewerkingen, zoals naam wijzigen, die je uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer je de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.

 • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.

Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.

Na de installatie van KB4493509, kunnen apparaten met een aantal Aziatische taalpakketten het foutbericht "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND" ontvangen.

 1. Verwijder taalpakketten die onlangs zijn toegevoegd en installeer deze opnieuw. Zie De invoer- en weergavetaalinstellingen beheren in Windows 10 voor instructies.

 2. Selecteer Controleren op updates en installeer de cumulatieve update van april 2019. Zie voor instructies Update Windows 10.

Houd er rekening mee dat opnieuw installeren van het taalpakket het probleem mogelijk niet oplost, stel dan de pc als volgt opnieuw in:

 1. Ga naar de app Instellingen > Herstel.

 2. Selecteer Aan de slag onder de hersteloptie Deze pc opnieuw instellen.

 3. Kies Mijn bestanden behouden.

Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.

We doen onderzoek naar meldingen dat tijdens de eerste aanmelding na de installatie van updates een klein aantal apparaten na het opstarten mogelijk een zwart scherm vertoont.

Dit probleem is opgelost in KB4520062.

Na de installatie van deze update kunnen gebruikers van de Windows Mixed Reality-portal af en toe een foutcode '15-5' ontvangen. In sommige gevallen kan Windows Mixed Reality-portal melden dat de headset in de slaapstand staat en kan het lijken alsof drukken op 'Activeren' geen effect heeft.

Dit probleem is opgelost in KB4520062.

Sommige IME (Input Method Editor) reageert niet meer of er is sprake van een hoog CPU-gebruik. Betrokken IME's zijn vereenvoudigd Chinees (ChsIME. EXE) en traditioneel Chinees (ChtIME. EXE) met Changjie/Snel toetsenbord.

Vanwege aan beveiliging gerelateerde wijzigingen in deze update, kan dit probleem zich voordoen als het schermtoetsenbord en het vak Handgeschreven berichten niet zijn geconfigureerd met het standaard opstarttype Handmatig. Voer de onderstaande procedure uit om het probleem op te lossen:

 1. Selecteer de knop Start en typ 'services'.

 2. Open de app Services en zoek de service Schermtoetsenbord en vak Handgeschreven berichten.

 3. Dubbelklik op Service voor schermtoetsenbord en vak Handgeschreven berichten en selecteer Eigenschappen.

 4. Zoek Opstarttype: en verander dit in Handmatig.

 5. Selecteer OK.

De service TabletInputService heeft nu de standaardconfiguratie en IME zou moeten werken zoals verwacht.

De afdrukspoolerservice kan af en toe problemen ondervinden met het voltooien van een afdruktaak, wat ertoe kan leiden dat een afdruktaak wordt geannuleerd of mislukt. Het is mogelijk dat sommige apps worden gesloten of fouten genereren wanneer er problemen zijn met de afdrukspooler, en dat een afdrukhulpprogramma of -app een RPC-fout (Remote Procedure Call) genereert.

Dit probleem is opgelost in KB4524148.

Wanneer je een nieuw Windows-apparaat instelt tijdens de Out-of-Box-Experience (OOBE), kun je mogelijk geen lokale gebruiker maken wanneer je IME (Input Method Editor) gebruikt. Dit probleem kan van invloed zijn als je de IME gebruikt voor Chinese, Japanse of Koreaanse talen.

Opmerking Dit probleem heeft geen invloed op het gebruik van een Microsoft-account tijdens OOBE.

Dit probleem wordt opgelost in KB4534321.

Hoe je deze update kunt downloaden

Vóór installatie van deze update

Microsoft adviseert dringend de meest recente onderhoudsstackupdate (SSU) voor het besturingssysteem te installeren voordat je de meest recente cumulatieve update (LCU) installeert. SSU's verbeteren de betrouwbaarheid van het updateproces om potentiële problemen op te lossen tijdens het installeren van de LCU. Zie Onderhoudsstackupdates voor meer informatie.

Als je Windows Update gebruikt, wordt de meest recente SSU (KB4512577) automatisch aan je aangeboden. Als je het afzonderlijke pakket voor de nieuwste SSU wilt downloaden, zoek je dit in de Microsoft Update-catalogus.

Deze update installeren

Uitgebracht via

Beschikbaar

Volgende stap

Windows Update of Microsoft Update

Ja

Ga naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update en selecteer Controleren op updates.

Microsoft Update-catalogus

Ja

Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nee

Je kunt deze update handmatig in WSUS importeren. Zie de Microsoft Update-catalogus voor instructies.

 

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor cumulatieve update 4516077 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update. 

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

×