Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Inleiding

In dit artikel worden de problemen beschreven die worden opgelost in 5, Update Rollup voor Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Dit updatepakket bevat twee updates voor System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Er is een update voor servers en een andere update is voor de Administrator-Console.

Daarnaast bevat dit artikel de installatie-instructies voor de Update Rollup 5 voor System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Functies die in dit updatepakket zijn toegevoegd

 • Differentiatieschijf als een optie in de implementatie van Windows Azure Pack VMRole

  Wanneer een gebruiker VMRoles implementeert, de gebruiker heeft geen optie om op te geven 'differentiëren schijf' of 'speciale schijf'. Standaard is de huidige implementatie van Virtual Machine Manager voor VMRole met differentiatieschijf.

  De huidige standaard van "differentiëren schijf" is voldoende voor gebruikers die behoefte hebben aan snelle virtuele machine implementaties en voor situaties waarin de levensduur van een virtuele machine klein is. Gebruikers die niet over de implementatie van belang, maar zorgen te maken over de prestaties en onderhoud kunnen echter vinden dat 'differentiatieschijf' is niet de meest geschikte optie. Deze gebruikers zouden profiteren van speciale schijven. Virtual Machine Manager biedt daarom deze optie als u wilt besturen op basis van de behoeften van de gebruiker.

  Meer informatie over de optie "schijf differentiëren":

  • Voor de implementatie van functies van de virtuele Machine met speciale schijven, maken een aangepaste eigenschap met de naam DifferencingDiskOptimizationSupporteden stel deze eigenschap in op False.

  • Deze aangepaste eigenschap moet worden gedefinieerd in de cloud die is gekoppeld aan het plan voor de rol van de virtuele Machine.

  • Deze wijziging heeft invloed op de virtuele Machine-rollen die worden gemaakt nadat u de aangepaste eigenschap is ingesteld op False.

  • Implementaties met virtuele Machine rollen die is gemaakt voordat de aangepaste eigenschap is ingesteld op False wordt voortgezet met de oorspronkelijke instellingen van de schijf. Dit probleem is, blijft de ervaring lijkt op wat wij in de rol van de virtuele Machine hoge beschikbaarheid-optie bieden.

 • Nieuwe ondersteuning voor besturingssystemen

  Update Rollup 5 ondersteunt de volgende nieuwe Linux-besturingssysteem:

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 (64-bits)

 • Nieuwe ExplicitRevokeRequired -parameter voor het IP-adres beheren als subsidie-SCIPAddress wordt gebruikt

  Als de parameter ExplicitRevokeRequired is ingeschakeld voor een IP-adres dat is toegewezen in Virtual Machine Manager van statische IP-adresgroep, zal het IP-adres niet worden geretourneerd aan de groep automatisch door Virtual Machine Manager. Het IP-adres kan nog steeds verplaatsen van de ene entiteit (bijvoorbeeld een virtuele Machine virtuele netwerkadapter), waar van toepassing. Echter, als geen entiteit het IP-adres beweert, Virtual Machine Manager wordt nog steeds moet deze toegewezen. Het IP-adres kan worden teruggestuurd naar de groep en beschikbaar gesteld voor vers gebruik door een andere entiteit. Dit gebeurt wanneer de gebruiker expliciet de Revoke-SCIPAddress -cmdlet is gestart.

  Het belang van deze vlag is voor Clusters Gast in zeer overbelaste omgevingen. Zonder de markering, als het IP-adres niet beschikbaar op een bepaald knooppunt is (bijvoorbeeld het IP-adres voor een korte tijd offline is of wordt verplaatst naar een ander knooppunt), Virtual Machine Manager zou eerst terug naar de groep en het IP-adres dan later kunt toewijzen wanneer het weer on line gaat. In de tussentijdse periode als een andere entiteit wordt weergegeven en wordt dat IP-adres aanvraagt is het mogelijk om deze met succes. En als de Gast-Cluster knooppunt aanspraak maken op het IP-adres wil back, mislukt de aanvraag. Met behulp van deze vlag wordt zullen het IP-adres niet worden geretourneerd aan de groep zodat de nieuwe entiteit kan geen IP-adres aanvragen.

  Syntaxis

  PS C:\> Get-Help Grant-SCIPAddressNAME

  Zie voor meer informatie over Subsidie SCIPAddressde Cmdlet referentie voor System Center 2012 R2 hier.

 • Ondersteuning voor SQL Server 2014

  Virtual Machine Manager biedt nu ondersteuning voor Microsoft SQL Server 2014 als de Virtual Machine Manager-database. Echter implementeren met Update Rollup 5, van servicesjablonen met behulp van het profieltype SQL voor SQL Server 2014 SQL Server 2014 nog nog niet zijn getest met gast-implementaties. Zie de naslaginformatie voor de meest recente informatie over vereisten voor SQL Server System Center 2012 R2 hier.

 • Azure-Site herstellen

  Deze update voegt ondersteuning voor de volgende bewerkingen:

  • Maken en beheren van replicatiegroepen op storage area network (SAN)-apparaten wordt ondersteund.

  • Het inschakelen van de bescherming van een opslagvolume of een groep van opslagvolumes in een replicatiegroep.

  • Nieuwe virtuele machines implementeren in beveiligde opslag met behulp van plaatsing.

  • Bestaande virtuele machines migreren naar beveiligde opslag met behulp van plaatsing.

  • Coördinatie van de geplande, ongeplande en failover-test van virtuele machines en storage volumes tussen sites via Microsoft Azure Site voor automatisch systeemherstel (ASR).

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

Opmerking Sommige van de volgende problemen met vaste verbeteren functionaliteit wanneer Azure-Site-Recovery Services is geïmplementeerd. Zie het onderwerp Site Recovery-documentatie op de website van Microsoft Azure voor meer informatie over het herstellen van Azure-Site.

Virtual Machine Manager

 • Wanneer u de Virtual Machine Manager UI gebruikt om een replica van de virtuele machine, niet dat er een fout genereren. Windows PowerShell echter een fout genereert.

 • Virtual Machine Manager services vastlopen wanneer er een verschil tussen Windows Server Update Services (WSUS) en de Virtual Machine Manager basislijn. Als de update van WSUS wordt opgeruimd, de Virtual Machine Manager-Service loopt vast wanneer wordt geprobeerd een update goedkeuren. Bovendien wordt de uitzondering ObjectNotFound niet correct verwerkt.

 • De huidige logica is dat als een opslaggroep slechts één inrichting type ondersteunt, de groep standaard typt u "vaste". Dit is onjuist. Als AreMultipleProvisioningTypesSupported ingesteld op false is en we markeren dun als onwaar en gaat u verder met het type vaste, mislukt de logische eenheid (LUN) te maken in gevallen waarin opslagpools het dunne type opslag ondersteunen.

 • Als u wilt verbinding van site naar site maken in de huidige versies, hebt klanten IPSec S2S-tunnels. S2S GRE tunnels zijn nu beschikbaar aan de bandbreedte efficiënter gebruiken.

 • Wanneer een taak is Virtual Machine Manager wordt uitgevoerd, bevat de vergrendeling en kan niet worden geannuleerd. Als u de taak annuleren, de taak nog steeds wordt weergegeven als 'actief'. Een verdere vernieuwing van de host of het cluster wordt een melding waarin wordt aangegeven dat de vergrendeling door de actieve taak voor Virtual Machine Manager beantwoorden.

 • De energie besparingen dagelijkse en maandelijkse prestatiegegevens is niet correct samengevoegd. Energiebesparing voor de maand wordt daardoor gezien als nul (0) voor de Administrator-Console. De prestatiegegevens per uur wordt juist gerapporteerd door de cmdlet.

 • Virtual Machine Manager server setup wordt bijgewerkt om de meest recente DacFx (SQL Server 2014) voor de SQL Server-toepassinghost installeren.

 • Virtual Machine Manager UI console loopt af en toe met de volgende uitzondering:

  System.ServiceModel.CommunicationException in OptimizeHostsAction

 • Alle 'Hyper-V herstel Manager'-gerelateerde tekenreeksen zijn bijgewerkt naar 'Azure Site Recovery'. Dit is de naam van het nieuwe product.

 • Als het type SAN ziet migreren van een niet-beveiligde virtuele machine met een beveiligde virtuele machine op dezelfde host op dit moment u de transfer. Dit is onjuist. Virtual Machine Manager moet het netwerk worden weergegeven wanneer de virtuele machine uitgeschakeld is en toont opslag migratie (VSM) en virtuele machine wanneer de virtuele machine wordt uitgevoerd, of die zich op dezelfde host of op een andere host.

 • Klanten die Virtual Machine Manager op de schaal uitvoeren zich lange voltooiingstijd voor het laden van de geschiedenis van taken.

 • De opgeslagen procedure dbo.prc_WLC_GetVmInstanceIdByObjectId mislukt als de kolom VMId leeg in een van de rijen van de tabel tbl_WLC_VMInstance is . Klanten waarin dit probleem optreedt wordt kan niet voor het instellen van herstel na noodgevallen voor hun virtuele machines. Dit gebeurt meestal wanneer de klant heeft een virtuele machine die is gemaakt en vervolgens een upgrade uitgevoerd naar System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1. In dit geval is bescherming inschakelen voor alle virtuele machines geblokkeerde en niet alleen voor specifieke virtuele machines.

 • De nieuwe LUN dat wordt gemaakt op een EMC-array toepassingen probeert te gebruiken van een oude SMLunId dat eerder is gegenereerd. Daarom mislukken RG maken met meerdere LUN's en u ontvangt het volgende foutbericht weergegeven:

  26587: SMLunId is opnieuw worden gebruikt voor het nieuwe LUN

 • Opslagarray is onnodig vergrendeld terwijl het verzamelen van gegevens tijdens het scannen van de provider. De vergrendeling wordt alleen toegepast wanneer gegevens worden vernieuwd.

 • Het EnableRG voor NetApp mislukt wanneer twee providers worden gebruikt in een volledig detecteerbaar model.

 • Het maken van een virtuele machine naar de cloud herstel na heeft plaatsgevonden op de site van het herstel is mislukt en wordt vermeld dat de wolk ondersteunt geen bescherming. Migratie van virtuele machine naar RG wordt in dit scenario geblokkeerd.

 • Als de virtuele machine is vernieuwd, blokkeert de beheerdersconsole van afsluiten van de virtuele machine.

 • Wanneer test failover (TFO) is voltooid, worden de momentopname LUN's uit de back-end (NetApp) verwijderd. Echter, Virtual Machine Manager nog steeds deze. Alleen een provider opnieuw scannen (niet vernieuwen) verwijdert u zowel de LUN's en de pool.

 • Virtual Machine Manager is op dit moment alleen de "NETAPP LUN" optie is toegevoegd in de host MPIO-apparaten wanneer we de host in Virtual Machine Manager toevoegen. Met deze update wordt ' NETAPP LUN C-modus ' in de host MPIO-apparaten toegevoegd als een andere optie.

 • De eigenschap System Center Operations Manager object IsClustered voor het HostVolume wordt weergegeven in de gebruikersinterface zonder waarde.

 • Wanneer het systeem belast is, rapporteren bewerkingen van de aanpassing van de virtuele Machine de volgende fout:

  609: Virtual Machine Manager kan een levensteken van de opgegeven virtuele machine niet detecteren  Het maken van de virtuele machine (met aanpassingen) daadwerkelijk is uitgevoerd. Virtual Machine Manager wordt echter de virtuele machine status mislukt vanwege een fout van deze taak. De gebruiker kan het terugbrengen van de virtuele machine niet negeren. De gebruiker kan echter denkt dat er iets is misgegaan en de virtuele machine opnieuw op te maken.

 • Gebruikers hebben momenteel handmatig bijwerken van de DHCP-extensie na installatie van de update rollup op alle hosts. Dit is nu geautomatiseerd. Nadat de DHCP-extensie in de installatiemap van de Virtual Machine Manager-server naar de nieuwste versie is vervangen, wordt de DHCP-extensie voor alle hosts in Virtual Machine Manager automatisch gecontroleerd. Als de host een oudere versie van de DHCP-uitbreidingen heeft, worden de status van de agent weergegeven als "DHCP-extensie moet worden bijgewerkt in de hosteigenschappen op de pagina Status." De gebruiker belt de update agent en de DHCP-extensie op de Hyper-V host werkt op dezelfde manier dat de gebruiker dit voor de agent Virtual Machine Manager heeft. Ook als de VSwitch een logische switch is, wordt de status weergegeven in "logische switch voldoen." De gebruiker kan een logische switch te verhelpen. Zo werkt ook de DHCP-extensie op de host.

 • Soms mislukt het maken van het bestand unattend.xml wanneer meerdere virtuele machines zijn op hetzelfde moment worden aangepast. (Dit bestand wordt gebruikt als onderdeel van de aanpassing van de virtuele machine.)

 • De host- en clustereigenschappen refresher Virtual Machine Manager controleert de machtigingen (ACL's) van de bestandsshares die zijn geregistreerd op een host of cluster. Machtigingen zijn niet gevonden, de refresher rapporteert een fout als een knop wordt geplaatst op de host of cluster van eigenschappenpagina te 'repareren' van de share om de juiste machtigingen instellen. Als er bepaalde machtigingen worden toegevoegd, wordt de refresher ten onrechte een fout gemeld ook als de vereiste machtigingen bestaan. De bewerking 'repair' meldt als aangeroepen, dat het niet voor het herstellen van de share.

 • Host.GetInstance duurt een vergrendeling op HostVolumes, HostDisks en HostHbas. Echter brengt vergrendelingen alleen op HostVolumes en HostDisks en blijft HostHbas vergrendelen. Dus als een onderliggende taak in ControlledChildScheduler een vergrendeling op de host duurt, niet kunnen volgende onderliggende subtaken vergrendelen op de host.

 • Nu wordt bron logische eenheid ingesteld als onderdeel van TFO momentopname maken zodat DRA is de momentopname van het LUN dat overeenkomt met een replica LUN opzoeken.

 • Virtual Machine Manager Update doorvoeren bevat alleen selectievakjes. Dit gebeurt omdat het dialoogvenster niet laden van alle objecten voor het bijwerken van de server en de werking van gegevensbinding forceren. Deze namen in plaats van op een crash veroorzaakt of activerende fouttekst leeg gelaten.

 • Bescherming met van replicatiegroepen met een null-groep de doelentiteit in paramset wordt ingeschakeld terwijl een belangrijke uitzondering optreden waardoor de WCF-protocol veroorzaakt.

 • Soms mislukt bescherming op schaal groep voor replicatie als gevolg van problemen met de database.

 • Migreren van een virtuele machine voor RG kan leiden tot een van de volgende problemen:

  • Geen bestemming worden zichtbaar voor migratie.

  • De migratiewizard klaar is, maar geen migratietaak wordt geactiveerd.

  • Werkelijke gegevensoverdracht in plaats van alleen metagegevens overdracht plaatsvindt.

 • De vNic van de virtuele machine wordt gewijzigd in 'Niet verbonden' als de vNic niet is verbonden met een netwerk. Echter wordt de naam niet teruggezet op de oorspronkelijke naam als de verbinding wordt gewijzigd. Dit kan veel verwarring veroorzaken in de gebruikersinterface omdat alle vNics weergegeven als 'Niet verbonden', zelfs als er echte verbinding is.

 • De taak van de UnregisterStorageLun in een replicatiegroep mislukt met tussenpozen vanwege SQL-impasse.

 • Deployment service mislukt als een resource library alleen-lezen is en is rechtstreeks gekopieerd en niet van het netwerk. Wanneer een bestand in een aangepaste bron op de server van de bibliotheek is alleen-lezen (kenmerk), mislukt de implementatie wanneer u geen kopie. Echter, deze slagen wanneer u kopie gebruikt.

 • Prestaties zijn zeer langzaam treedt op wanneer het nieuwe scvmconfig wordt genoemd. nieuwe scvmconfig is vereist voor meerdere nieuwe scenario's voor virtuele machine. Elke virtuele machine maken duurt langer en langer door plaatsing als u de naam van de virtuele machine wordt gemaakt.

 • De taak van een virtuele Machine refresher hangen voor onbepaalde tijd nadat u de onderhoudsmodus op een ander clusterknooppunt inschakelt. Hierdoor wordt een deadlock in projecten van gebeurtenis virtuele machine vernieuwen. Dit probleem treedt op wanneer er iets tijdens het aanmelden of UnsubscribeForEvents gebeurt. De deadlock-situatie is nu verwijderd. Als er een fout optreedt, zal deze teruggrijpen op de VMLightRefresher voor die host.

 • Een LUN waarvoor geen momentopnamen kan niet worden geregistreerd met Register-LUN.

 • Als parallelle kassa-LUN's worden uitgevoerd voor NetApp, dat meerdere SPCs worden gemaakt voor het knooppunt, maar voor een andere LUN. Dit kan gebeuren om de volgende twee redenen:

  • Een OOB-configuratie is gedaan en een IG voor verschillende LUN's voor elk knooppunt van het cluster is gemaakt. Dit is mogelijk in Netapp, dit is een onjuiste configuratie en Virtual Machine Manager genereert een fout.

  • Een probleem in Virtual Machine Manager kan ervoor zorgen dat een situatie waarin parallelle bewerkingen verschillende IGs voor hetzelfde knooppunt en verschillende LUN's maken.

 • De relatie van het LUN te RG is niet ingesteld voor een ontdekte ReplicationGroup.

 • Nadat een klant plaatsing van sommige of alle leden van de configuratie van een service die gebruikmaakt van een load balancer initialiseert, kan de klant de afzonderlijke virtuele machine configuraties van de configuratie van de service niet meer stelt. Wanneer de gebruiker probeert om dit te doen, krijgt de gebruiker in plaats daarvan een bericht waarin wordt aangegeven dat de service configuratie acties ongeldig zijn. De klant kan de virtuele machines verspreid over hostgroepen geblokkeerd.

 • Intermediair niveau refresher verwijdert u alle informatie over synchronisatie.

 • Get SCReplicationGroup als resultaat een replicatiegroep nadat een provider is verwijderd en opnieuw toegevoegd of als de provider is nooit gerealiseerd in de matrix.

 • Geplande failover voor de groep voor replicatie mislukt in 'PreValidateFailover'.

 • Selectie van de gebruiker in het raster Virtual Machine Manager UI wordt verwijderd omdat de Virtual Machine Manager houdt het object vernieuwen. Dit geldt voor ernstige problemen kunnen doen met meerdere selecteren en bewerkingen op schaal omgevingen. Wanneer de eigenschap IsSynchronizedWithCurrentItem is ingesteld op True op een raster, stelt in een meervoudige selectie op één selectie tijdens een vernieuwing.

 • Start Virtual Machine Manager UI voor een gebruiker zelf kan lang duren. Het begin van de UI duurt langer dan 4 tot 10 minuten.

 • Met "een item met dezelfde sleutel is al toegevoegd" klonen van een virtuele machine met Checkpoint mislukt wanneer de gekloonde virtuele machine op een dynamische schijf wordt geplaatst. Dit blokkeert het klonen van het risico van virtuele machines.

 • Prestaties is (schijfruimte) niet beschikbaar in Operations Manager voor VMWare-hosts. Prestatiegegevens verzamelen (met uitzondering van schijfruimte voor host) voor niet-HyperV hosts wordt verzameld via de Windows PowerShell-cmdlet Get-SCPerfData. Echter voor de Host schijfruimte, Virtual Machine Manager is nog steeds met de beheerde module. Nu alles wat de Windows PowerShell-cmdlet gebruikt.

 • De beheerdersconsole van Virtual Machine Manager loopt vast wanneer de gebruiker probeert te openen van de wizard 'Hyper-v-Host toevoegen en Clusters'. De omgeving van de klant levert PRO objecten met guid == guid.empty. Deze objecten zijn in de cache op de client in een ClientCache.

 • Bibliotheek Refresher duurt erg lang om uit te voeren wanneer het aantal bestanden op de shares bibliotheek enorme en gedurende deze periode een leesvergrendeling wordt gehouden op de rol van de gebruiker. Andere bewerkingen op UserRole mislukken daarom gedurende deze periode. Bibliotheek vernieuwen elk uur wordt uitgevoerd en op dit moment het maximaal 50 minuten in de klantomgeving van een uit te voeren voor een volledige cyclus kan duren. Gedurende deze tijd, kan sommige van de bewerkingen van UserRole mislukken.

 • Wanneer meerdere implementaties worden gelijktijdig uitgevoerd, wordt de taak (resterende tijd) de voortgang weergeven van de bestanden zijn gekopieerd is mislukt vanwege een uitzondering overloop en zorgt ervoor dat de service vastloopt.

 • Als een beheerder of een gebruiker zelf geeft het recht om een nieuwe gebruiker zelf een sjabloon service, Zie de nieuw toegevoegde Self-Service gebruikers de servicesjabloon niet in de sessie. Dus ziet de gebruiker zelf, die de toegang werd verleend de resources in de sessie, zelfs nadat de vergunning is verleend.

 • Wanneer een gebruiker wordt verwijderd uit Active Directory, wordt de gebruiker gestart wordt weergegeven als ongeldige SID in Virtual Machine Manager. Als u een ongeldige beveiligings aanwezig is in de ACL's van een virtuele machine, alle latere wijzigingen (toevoegen of verwijderen van gebruikers) aan de ACL zonder melding mislukken.

 • Storage provider vernieuwen veroorzaakt een uitzondering optreedt.

 • Migratie van een beveiligde actieve virtuele machine heeft een netwerk in plaats van LiveVSM als de virtuele machine wordt gemigreerd naar een niet-beveiligde opslag.

 • De container-ID voor een laag-configuratie-object wordt geïnitialiseerd zelfs wanneer de hosts die geschikt voor die laag configuratie zijn zijn niet in het toepassingsgebied van de poging van plaatsing.

 • Meerdere VM maken taken mislukken met een vergrendeling uitzondering tijdens het uitvoeren van batch virtuele machine gemaakte parallel.

 • Tijdens het uitvoeren van een batch van 100 of meer virtuele machine maken-scenario's parallel, weergegeven de taak van elke virtuele machine maken niet de voortgang voor 15 tot 20 minuten na het indienen van de taak.

 • Als een fysieke computer gebruikersprofiel wordt gemaakt met behulp van vNic (en door middel van een netwerk voor virtuele machine) en er meer dan één hostgroup voor een logisch netwerk met dat netwerk virtuele machine zijn wanneer u een host-bronrecord op de pagina "Configuratieopties toevoegen", wordt het profiel van de host voor slechts één groep weergegeven. Het profiel niet voor de rest van de hostgroepen weergegeven.

 • Een taak uitschakelen replicatiegroep is mislukt vanwege een deadlock database.

 • HP geeft als resultaat de dezelfde SMLUNId voor de bron en replica LUN's. De koppeling hostdisk-naar-LUN is daarom niet in het hostrefresher gevestigd.

 • Onderhoud Packs door Operations Manager waarschuwingen als volgt uitschakelen:

  Wolk maximumgeheugengebruik fabric geheugen capaciteit verhouding heeft bereikt of overschreden drempel.

 • Toevoegen-virtuele Machine ManagerStorageToComputeClusterOnRack mislukt en u ontvangt het volgende foutbericht weergegeven:

  Kan de huurder share geregistreerd bij cluster 43J05R1CC.43J05.nttest.microsoft.com niet vinden.

 • Belangrijke uitzonderingen Virtual Machine Manager aangetroffen tijdens het scannen van de provider.

 • De groep voor replicatie wordt niet weergegeven in het dialoogvenster Eigenschappen van de wolk als pools en LUN's zijn gekoppeld aan een onderliggende hostgroup.

 • Als replicatie verbroken wordt, een belangrijke uitzondering treedt op als de replicatiegroep wordt gebruikt voor het uitvoeren van een bewerking disaster recovery (DR).

 • Live migratie van een virtuele machine van Windows Server 2012 op Windows Server 2012 R2 mislukt de drempel met een belangrijke uitzondering. Migratie van Windows Server 2012 live op Windows Server 2012 R2 hebben daardoor geen vaste virtuele netwerkadapters. Dit kan ertoe leiden dat de Virtual Machine Manager-database zijn niet consistent met de Hyper-V host en kan worden uitgevoerd tijdens de migratie.

 • Maken van LUN wordt soms mislukt met fout Ongeldige ingang.

 • Na een failover worden de virtuele machines met beschermingsfouten in de Virtual Machine Manager UI maar er eigenlijk geen fouten zijn gemeld.

 • Een potentiële conflictsituatie in de Refresher MOM Discovery zorgt ervoor dat af en toe storingen in Virtual Machine Manager Operations Manager verbindingen. Dit kan leiden tot verbindingsfouten Operations Manager.

 • Clusterknooppunt verplaatst naar een pauzeknop af en toe nadat u het cluster host vernieuwen. Als onderdeel van de verbetering van betrouwbaarheid, is de logica van de berekening HA gewijzigd ter ondersteuning van storingen in knooppunten moet worden genegeerd. De logica van de berekening is herschreven en in de nieuwe logica logische netwerken worden afgedwongen op de switch. Als de schakeloptie geen geen logische netwerken gemarkeerd, wordt de schakeloptie gemarkeerd als ' niet-HA, ' en de Virtual Machine Manager wordt onderbroken knooppunt van het cluster.

 • Aangepaste eigenschappen worden als Null geretourneerd nadat Set-SCVMTemplate wordt genoemd. Wanneer een Virtual Machine Manager van het kenmerk object (zoals omschrijving) wordt bijgewerkt door Windows PowerShell ($t | set scvmtemplate - args) een probleem voordoet bij het ophalen van de gegevens van de parameter CustomProperty (met behulp van Windows PowerShell-cmdlets zoals $t, $t.custompropertyen $t.customproperties) en worden ze als Null geretourneerd. Dit gebeurt omdat tijdens het bijwerken van de CustomPropertyIDs van het object aan de kant van de motor wordt gewist.

 • Live migratie mislukt met incompatibele overschakelen instellingen van de poort. Als het doel van Hyper-V virtual switch geen VLAN geconfigureerd tijdens de migratie en de bron virtuele machine een virtuele netwerkadapter heeft, probeert de Virtual Machine Manager VLAN voor het maken en toewijzen van VLAN-ID 0 (dat wil zeggen "VLAN uitgeschakeld'). Maar een virtual switch waar geen VLAN wordt geconfigureerd, het toevoegen van de VLAN-instelling veroorzaakt een fout incompatibiliteit van Hyper-V en de migratie mislukt.

 • Een belangrijke uitzondering doet zich voor in de opslag Refresher--ArgumentException--StrgArray.addPoolInternal. Onder bepaalde omstandigheden foutieve kan hij Windows storage-service meerdere opslagpools delen dezelfde id (dit opties mag nooit gebeuren) rapporteren. De opslagprovider kan niet worden vernieuwd en kan niet worden beheerd. De provider kan niet zelfs van Virtual Machine Manager om opnieuw te worden verwijderd.

 • Het configuratiebestand voor de virtuele machine op de host laat u bewerkingen zoals migratie, opslaan of verwijderen op gekloonde virtuele machines. Een Virtual Machine Manager setup met klonen sterk, elke gekloonde virtuele machine laat achter een reeks configuraties van de virtuele machine en staat bestanden opslaan nadat deze is verwijderd of gemigreerd. Dit neemt aanzienlijk veel schijfruimte. Bovendien mislukt de verwijdering en migraties met een waarschuwingsbericht weergegeven waarin wordt gemeld dat ze de map kunnen niet opschonen.

 • Bestandsshare gebruiker set classificatie verliest wanneer de share gaat van beheerde naar niet-beheerde. Vanwege een probleem bij de provider NetApp als de provider netwerkverbinding aan de matrix verliest, kan de provider niet rapporteren eventuele toepassingen, hoewel er toepassingen. Als dit tijdens een vernieuwing gebeurt, Virtual Machine Manager zal wordt ervan uitgegaan dat de groepen er niet meer zijn en wordt een groep records uit de database verwijderd.

 • GroupMasking in Virtual Machine Manager kan MaskingSet van de baan. Voor de groep maskeren, als createmaskingset wordt aangeroepen met een project, ophalen Virtual Machine Manager niet maskeren set van Taakvoltooiing maar pogingen zelfs op succes. Dit is gemeld voor alleen als unmasking aan een iSCSI-Initiator. FC initiators werken prima.

 • Sjabloon die is gebaseerd op "SAN Copy kan" VHDX is gemarkeerd als "Niet-SAN Copy staat" sjabloon. De gebruiker niet mogelijk snel bepaling virtuele machines met behulp van Virtual Machine Manager op flexibelere opslag.

 • prc_WLC_GetUniqueComputerName niet ingesteld FoundUniqueName op true, zelfs als u een unieke naam is gevonden.

 • Na het opslaan van een virtuele machine aan een bibliotheek, druk delen van bibliotheek vernieuwen op kritische fouten.

 • De naamruimte LibraryShare resource niet bijgewerkt na een update van het gegevenspad SSU als de bibliotheek delen. De naamruimte voor de middelen worden zelfs na het vernieuwen niet bijgewerkt.

 • Een virtuele machine wordt weergegeven als een replica virtuele machine na een failover-bewerkingen. ASR SAN replicatiescenario's, wanneer de virtuele machine storing is opgetreden, de virtuele machine wordt weergegeven als een replica virtuele machine en de gebruiker niet veel gebruik van de kan niet via virtuele machine maken. De gebruiker heeft om reverse rol op te lossen de replicatie-modus te activeren.

 • Implementeren van een opgeslagen virtuele machine kan niet worden geplaatst met een belangrijke uitzondering. Een belangrijke uitzondering wordt geblokkeerd voor het implementeren van een eerder opgeslagen HA Hyper-V virtuele machine vanuit de bibliotheek naar een host HA.

 • Beveiligingsupdate Er bestaat een beveiligingslek in Virtual Machine Manager wanneer het rollen niet correct valideert. Als een aanvaller zich op een systeem waarin dit probleem optreedt aanmeldt, kan via het beveiligingslek kan leiden tot misbruik van bevoegdheden. Een aanvaller moet geldige aanmeldingsreferenties voor Active Directory hebben en kunnen zich aanmelden met deze referenties om het beveiligingslek te misbruiken. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over deze beveiligingsupdate.

  3035898 MS15-017: Beveiligingsprobleem in Virtual Machine Manager kan leiden tot misbruik van bevoegdheden: 10 februari 2015

Bekende problemen in deze update

 • Problemen waarvoor een hotfix beschikbaar is

  • Wanneer u probeert te installeren of een nieuwe High Availability (HA) virtuele machine (VM) migreren naar een cluster, wordt een geregistreerde server message block (SMB)-share wordt niet weergegeven als target path optie.

  • De volgende essentiële uitzondering doet zich voor in de Refresher opslag tijdens de detectie van de replication-service:

   ArgumentNullException--SetCustomOptions

  • Virtual Machine Manager kan de replica of het primaire VM zonder automatisch systeemherstel (ASR) niet vernieuwen. Migratie van het herstel VM de status in behandeling IR voert bovendien geen livemigratie. VMs replica worden weergegeven als normale VMs.  Als u de hotfix voor deze problemen wilt bijwerken installatie 3039296.

 • Probleem waarvoor een opgeslagen procedure moet worden bijgewerkt

  • Tijdens het schalen, virtuele machines met een dubbele naam gemaakt.  Dit probleem oplossen door de volgende opgeslagen procedure (SPROC) van toepassing.

  De prc_WLC_GetUniqueComputerName opgeslagen procedure

  <SPROC>ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_GetUniqueComputerName]
  (
  @NamePattern [nvarchar](255),
  @OutputName [nvarchar](255) output,
  @FoundUniqueName BIT output
  )
  AS
  DECLARE @error int
  SET @error = 0
  SET NOCOUNT ON
  DECLARE @RNextIndex int -- Index for the reversed string
  DECLARE @NextIndex int -- Index for the direct string
  DECLARE @VObjectName [nvarchar](255) -- the top name used from the vobject table
  DECLARE @RegexPattern [nvarchar](255) -- the name pattern in reg ex format for 'like' queries
  SET @RegexPattern = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '[0-9]'))
  SET @FoundUniqueName = 0
  SET @RegexPattern = @RegexPattern + '%'
  --Retrieve the latest used name in the pattern
  SELECT TOP 1 @VObjectName = Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern ORDER BY Name DESC
  SELECT TOP 1 @OutputName = ComputerName FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern ORDER BY ComputerName DESC
  -- Look at both existing VMs and inflight creations from the vm config, find the last name.
  IF ( @OutputName IS NULL OR (@VObjectName IS NOT NULL AND @VObjectName > @OutputName) )
  BEGIN
  SET @OutputName = @VObjectName
  END
  IF ( @OutputName IS NULL ) -- If the name wasn't found in either the VObject or the Deployment config then start from 0
  BEGIN
  SET @OutputName = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '0'))
  END
  IF ( @OutputName = REPLACE(@NamePattern ,'#', '9') ) -- Check if the name is the final one in the series
  BEGIN
  -- Final number is used, look for gaps.
  DECLARE @usedPatternNumbers TABLE
  (
  Number int
  )
  DECLARE @NextNumber int
  -- Gather all the used numbers, this is currently somewhat expensive. Need to think of a better way.
  INSERT INTO @usedPatternNumbers
  SELECT dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, Name) FROM
  (SELECT Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern
  UNION
  SELECT ComputerName AS Name FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern) AS MergedNames

  -- Find the first gap and increment it to get the next number
  SELECT @NextNumber =
  CASE WHEN MAX(Number) = COUNT(Number)
  THEN CAST(NULL AS INTEGER)
  WHEN MIN(Number) > 1
  THEN 1
  WHEN MAX(Number) <> COUNT(Number)
  THEN (
  SELECT MIN(Number) + 1
  FROM @usedPatternNumbers
  WHERE (Number + 1) NOT IN (SELECT Number FROM @usedPatternNumbers))
  ELSE NULL
  END
  FROM @usedPatternNumbers;
  IF ( @NextNumber IS NOT NULL )
  BEGIN
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber] ( @NamePattern, @NextNumber )
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  END
  ELSE
  BEGIN
  DECLARE @LastUsedSequenceNumber int
  SET @LastUsedSequenceNumber = dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, @OutputName)
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber](@NamePattern, @LastUsedSequenceNumber + 1)
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  SELECT @error = @@ERROR
  SET NOCOUNT OFF
  RETURN @error
  </SPROC>


  Het toepassen van deze SPROC

  Gebruik een van de volgende methoden toe te passen, deze SPROC:

  • De opgeslagen procedure uitvoeren in SQL Server Management Studio (SSMS). Ga hiervoor als volgt te werk:

   1. Log in op SSMS en maak verbinding met de server waarop de database VMM aanwezig is.

   2. Klik met de rechtermuisknop op de database en selecteer vervolgens Nieuwe Query, zoals in de volgende schermafdruk:   3. Kopieer de code voor de prc_WLC_GetUniqueComputerName opgeslagen procedure in het query-venster en voer de code in SSMS op de VMM-database.

  • De opgeslagen procedure als bestand opslaan en vervolgens uit te voeren vanaf een opdrachtprompt. Ga hiervoor als volgt te werk:

   1. Kopieer de code voor de procedure prc_WLC_GetUniqueComputerName opgeslagen en vervolgens opslaan als een SQL-bestand met dezelfde naam als de opgeslagen procedure. Bijvoorbeeld, sla het bestand met de bestandsnaam van een van 'prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql'.

   2. Bij een opdrachtprompt, voert u de opgeslagen procedure met behulp van de volgende opdracht:

    Sqlcmd -S 'naamsqlserver' – d "databasename" -i "pad naar file"\prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql

  Bestaande dubbele VM namen verwijderen

  Als dit probleem optreedt voordat u deze update hebt toegepast, moet u handmatig aanmelden bij de VM en de naam wijzigen. Dit script heeft geen invloed op reeds ingerichte VMs.

  Instructies voor verwijdering

  U beschikt niet over deze SPROC-update verwijderen voordat u een recenter updatepakket toepast.

  Dat zal worden behandeld in aanstaande updatepakketten

  • DO instructie genereert een belangrijke uitzondering: DBCorruptionException

  • Nadat Update Rollup 5 voor Virtual Machine Manager is geïnstalleerd, treden de volgende problemen:

   • Wanneer u probeert te importeren in de console VMM een invoegtoepassing, wordt het importeren is mislukt. Bovendien wordt het volgende foutbericht weergegeven:

    Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een map-invoegtoepassing voor uw account:

    Toegang tot het pad: 'C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\AddIns' is geweigerd.

   • Wanneer u de VMM-console opent, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

    Beheerde code toevoegen in pipeline vanwege de volgende fout kan niet worden bijgewerkt:

    De gewenste map 'C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters' bestaat niet.

  Deze problemen oplossen door de volgende stappen uit:

  1. Ga naar de volgende map:

   C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin

  2. Klik met de rechtermuisknop op de map AddInPipeline en klik vervolgens op Eigenschappen.

  3. Klik op Geavanceerdop het tabblad beveiliging en klik vervolgens op Doorgaan.

  4. De ingebouwde groep selecteren en klik vervolgens op bewerken.

  5. Klik op Selecteer een koppeling principal, typt u Geverifieerde gebruikersen klik op OK.

  6. Klik op OK om elk dialoogvenster dat is gekoppeld aan de eigenschappen te sluiten.

Het verkrijgen en installeren van Update Rollup 5 voor System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Informatie over downloaden

Updatepakketten voor Virtual Machine Manager zijn beschikbaar via Microsoft Update of door handmatig downloaden.

Belangrijk 5-updatepakket voor System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager is opgenomen in een beveiligingsupdate. Wij raden aan geen enkele beveiligingsupdate te verwijderen. Update Rollup 5 kunnen nog steeds worden verwijderd met behulp van het onderdeel programma's en Updates in het Configuratiescherm. Wanneer u dit doet, wordt de binaire bestanden van Virtual Machine Manager hersteld in de oorspronkelijke staat. Echter, de database wordt niet teruggedraaid. Het is raadzaam back-up van uw Virtual Machine Manager-database voordat u dit updatepakket toepast.

Microsoft Update

Als u wilt downloaden en installeren van een pakket van Microsoft Update, volgt op een computer waarop een Virtual Machine Manager onderdeel is geïnstalleerd:

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Update.

 3. In het venster van Windows Update, klikt u op Online controleren op updates van Microsoft Update.

 4. Klik op belangrijke updates beschikbaar zijn.

 5. Selecteer het updatepakket en klik vervolgens op OK.

 6. Klik op updates installeren om de updatepakket te installeren.

De updatepakketten handmatig downloaden

Ga naar de volgende websites voor updates handmatig downloaden van de Microsoft Update-catalogus:

Download Download nu het Server-updatepakket.

Download De Administrator-Console van update-pakket nu downloaden.

Om de updates handmatig te installeren, uitvoeren met de volgende opdracht uit vanaf een opdrachtprompt:

msiexec.exe/update pakketnaam

Bijvoorbeeld de Update Rollup 5 om pakket te installeren voor een server met SP1 van System Center 2012 Virtual Machine Manager (KB3023195), de volgende opdracht uitvoeren:

msiexec.exe /update kb3023195_vmmserver_amd64.msp
Opmerkingen

 • Als u handmatig updates vanaf de Microsoft Update-catalogus downloaden en deze door te dubbelklikken op de pakketten te installeren, hebt u het pakket Virtual Machine Manager-Server installeren als een verhoogde gebruiker. U kunt het pakket Virtual Machine Manager Administrator-Console installeren door te dubbelklikken op het pakket als een gebruiker zonder verhoogde rechten.

 • Hebt u ook de Administrator-Console op de VMM-server is geïnstalleerd, moet u de updates installeren in de volgende volgorde:

  • Update Rollup 5 voor Virtual Machine Manager-Server

  • Update Rollup 5 voor de Administrator-Console

  Tussen deze twee installaties Virtual Machine Manager-Server kan een kritieke foutenlogboek maken in de map VMMLogs Dit probleem treedt op omdat de beheerdersconsole van sommige dll-bestanden met Virtual Machine Manager-Server deelt en een conflict tot het vastleggen van een kritieke storing leiden kan. U kunt dit probleem oplossen door beide updates te installeren op de Virtual Machine Manager-Server die u met de Virtual Machine Manager-Service starten.

 • Vóór de Update Rollup 5 moest u handmatig bijwerken van het onderdeel System Center Virtual Machine Manager DHCP-Server (x64). Klik op Update Rollup 5 is dit niet meer nodig.


U moet de computer opnieuw opstarten nadat u Update Rollup 5.


Beheerder Console-KB3023914

Bestanden die zijn gewijzigd

Bestandsgrootte

Versie

Taal-ID

AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

31560

5.1.0.0

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

LDAPQueryDialog.dll

144712

3.2.7895.0

1033

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55624

3.2.7895.0

2052

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1036

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1031

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56128

3.2.7895.0

1040

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1041

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1049

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1042

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1045

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1053

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1055

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonConsole.dll

50512

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonLayout.dll

491336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2044752

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1036

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1031

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1040

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28488

3.2.7895.0

1041

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

29512

3.2.7895.0

1049

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1042

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

3076

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1029

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1043

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1038

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1045

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27984

3.2.7895.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27464

3.2.7895.0

1053

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27472

3.2.7895.0

1055

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.ContextTypes.dll

82760

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.dll

23888

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1785160

3.2.7895.0

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientAxHost.dll

155464

3.2.7895.0

1033

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientInterop.dll

134984

3.2.7895.0

1033

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.AddInAdapters.dll

23376

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Contracts.dll

21832

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.HostAdapters.dll

24400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll

102216

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

33616

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30032

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32064

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31056

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675136

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

687432

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

693064

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679248

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677696

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677192

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677184

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677704

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683336

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683344

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.dll

98640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38720

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.dll

171336

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65352

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67912

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67408

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68944

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

73024

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68424

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66376

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Data.dll

67400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177488

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88896

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3214152

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1029448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1064264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058128

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1054024

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1076552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055056

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1127240

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058120

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056576

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1063752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1057096

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050440

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

155976

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

638792

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

297800

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295744

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305480

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295248

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

294728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.dll

7765320

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

41296

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

44880

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39760

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.dll

333640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231240

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231232

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231752

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

237896

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232784

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

229704

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

819536

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573760

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556368

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563024

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

286024

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202576

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

207688

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200520

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200000

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201024

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205128

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3468616

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281864

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1317704

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1305416

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1330000

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1306440

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1380168

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284936

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284928

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1302352

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1315144

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1309512

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1299272

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1303376

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll

164688

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69440

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

70992

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69456

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69960

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.dll

347464

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127816

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

128336

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126784

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

132424

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126288

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168776

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87888

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87880

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

89928

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85840

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359240

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158528

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140104

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140616

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140112

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371016

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119632

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117584

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119120

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ViewModel.Core.dll

49488

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.dll

897352

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

282440

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

289608

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

287568

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

287048

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

291144

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

287560

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

303432

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

288072

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

282952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

286544

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

282952

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

287560

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

286536

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

289104

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

287048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

287048

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

285512

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerControls.resources.dll

286544

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.dll

95056

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24384

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24400

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24400

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24384

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24384

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

403784

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

115536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122176

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128840

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116040

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118096

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.dll

143176

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49992

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

50504

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

175936

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

343368

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163144

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1055

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

System.IO.Compression.PreRelease.dll

66368

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

UI.NetDiagramControl.dll

62280

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

Virtuele Machine ManagerAdminUI.exe

139072

3.2.7895.0

Virtuele Machine ManagerctlAxErrors.dll

30024

3.2.7895.0

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

21840

3.2.7895.0

2052

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1036

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1031

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1040

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

23376

3.2.7895.0

1041

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1046

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

23872

3.2.7895.0

1049

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1028

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1028

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1042

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22344

3.2.7895.0

3076

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1029

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22848

3.2.7895.0

1043

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1038

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1045

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

2070

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1053

VIRTUELE MACHINE MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1055

Virtuele Machine ManagerEtwEvents.man

186820

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VirtualMachineViewer.exe

125768

3.2.7895.0

VMConsoleLib.dll

54600

3.2.7895.0

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

2052

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1041

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1053

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1042

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

3076

VMConsoleLib.resources.dll

21824

3.2.7895.0

1038

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1036

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1031

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1040

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1046

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1029

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

2070

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1055

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1049

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1043

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1045

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

48968

5.1.0.0

127

VMwareViewer.exe

26952

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenViewer.exe

29000

3.2.7895.0Virtual Machine Manager Server KB3023195

Bestanden die zijn gewijzigd

Bestandsgrootte

Versie

Taal-ID

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

DBUpdate.dll

519496

3.2.7895.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1366344

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51528

3.2.7895.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7895.0

Engine.Backup.resources.dll

19776

3.2.7895.0

1041

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

2052

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1042

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1053

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

1028

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

3076

Engine.Backup.resources.dll

20288

3.2.7895.0

1029

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1036

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1031

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1040

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1046

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

3082

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1038

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1045

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1055

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1049

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1043

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.dll

269136

3.2.7895.0

Engine.BitBos.resources.dll

21320

3.2.7895.0

3076

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

2052

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1028

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1041

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1053

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1042

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1055

Engine.BitBos.resources.dll

22336

3.2.7895.0

1043

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1036

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1031

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1040

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1046

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

3082

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1038

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1045

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1029

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.resources.dll

23376

3.2.7895.0

1049

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.CustomPropertyTasks.dll

26960

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Engine.ImgLibOperation.dll

548680

3.2.7895.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

522064

3.2.7895.0

Engine.MomDal.dll

649544

3.2.7895.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360776

3.2.7895.0

Engine.Placement.dll

292680

3.2.7895.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

332112

3.2.7895.0

Engine.Scheduler.dll

26440

3.2.7895.0

Engine.ServiceOperations.dll

298320

3.2.7895.0

Engine.TaskRepository.dll

131400

3.2.7895.0

Engine.Tasks.dll

47952

3.2.7895.0

Engine.UpdateManagement.dll

142672

3.2.7895.0

Engine.VmOperations.dll

1277256

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

3082

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

GoalState.dll

62288

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69448

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69456

3.2.7895.0

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

IPAMPlugin.dll

221000

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

445168

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

715504

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1014512

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162544

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2012.Diagnostics.mp

22768

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56048

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Library.mp

84720

7.1.10134.0

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual Machine ManagerSharedControls.dll

95056

3.2.7895.0

msiInstaller.dat

12

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

1033

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

1033

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

NetworkServiceInterfaces.dll

54600

3.2.7895.0

PTStorageWrapper.dll

139584

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

3082

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

SCPerfProvider.dll

272208

3.2.7895.0

1033

scVirtual Machine Managerguestagent.1.0.2.1063.x64.tar

4014080

scVirtual Machine Managerguestagent.1.0.2.1063.x86.tar

3522560

SCVIRTUAL MACHINE MANAGERRecover.exe

41288

3.2.7895.0

SCXStorageWrapper.dll

141128

3.2.7895.0

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

SysPrepInfUtil.dll

64840

3.2.7895.0

TORPlugin.dll

48456

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

3082

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

ValHyperVImplementation.dll

455496

3.2.7895.0

ViridianImplementation.dll

229192

3.2.7895.0

ViridianImplementationV2.dll

411976

3.2.7895.0

Virtuele Machine ManagerAgent.exe

6328144

3.2.7895.0

1033

VIRTUELE MACHINE MANAGERAgent.mof

75684

Virtuele Machine ManagerAgent.msi

7155712

Virtuele Machine ManagerAgent.msi

8146944

Virtuele Machine ManagerEtwEvents.man

186820

Virtuele Machine ManagerGuestAgent.msi

2875392

Virtuele Machine ManagerGuestAgent.msi

2945024

Virtuele Machine Managerservice.exe

57672

3.2.7895.0

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VMGuestAgent.iso

136904704

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

326984

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManMIWrappers.dll

311624

3.2.7895.0

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenImplementation.dll

179016

3.2.7895.0
Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×