Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Inleiding

Deze update biedt een cumulatieve rollup van hotfixes voor Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1, samen met de volgende verbeteringen:

 • Ondersteuning voor Windows 7

 • Ondersteuning voor Windows Server 2008 R2

 • Ondersteuning voor SQL Server 2008- en SQL Reporting Services 2008-upgrade

 • Aanvullende oplossingen en verbeteringen

Opmerking Deze update is alleen van toepassing op System Center Operations Manager 2007 SP1.

Meer informatie

Downloadgegevens

Het volgende bestand kan worden gedownload vanuit het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Download nu het updatepakket voor Operations Manager 2007 Service Pack 1.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden verkrijgen van onlineservices
Microsoft heeft dit bestand gescand op virussen. Hierbij is gebruikgemaakt van software voor virusdetectie die volledig bijgewerkt was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Lijst met uitgebrachte oplossingen die zijn opgenomen in deze update

De volgende oplossingen zijn opgenomen in deze update:

Knowledge Base-artikel

Artikeltitel

949875

Wanneer u een taak uitvoert in de System Center Operations Manager 2007 Operations Console op een Russische versie van Windows Server 2003, worden de uitvoer van de taak weergegeven in beschadigde tekst

950853

Er treedt een geheugenlek op wanneer u Exchange Server 2007 bewaakt met behulp van de MOM 2007-agent in System Center Operations Manager 2007

951380

Sommige computereigenschappen voor een clusterknooppunt worden mogelijk niet verzameld door het detectieproces in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

951526

De hoofdbeheerserver (RMS) van System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 of Essentials 2007 Service Pack 1 wordt instabiel of onbruikbaar als een management pack wordt geïmporteerd

951527

Wijzigingen die u probeert aan te brengen in een webtoepassing die is gemaakt voordat u Microsoft System Center Operations Manager 2007 bijwerkt, worden niet opgeslagen

951529

System Center Operations Manager 2007 voert scripts uit in het veld Regelnaam of in het veld Beschrijving

951979

Er treden problemen op op een beheerserver waarop System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 wordt uitgevoerd wanneer bepaalde management packs zijn geïnstalleerd

952857

Het aangepaste gebeurtenisrapport bevat geen genericLog-gebeurtenissen in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

952937

De relatieve datumkiezer retourneert onjuiste datums wanneer u een rapport uitvoert in een maand die minder dagen heeft dan de vorige maand in System Center Operations Manager 2007

953817

De administratorconsole wordt afgesloten wanneer u probeert de optie Oplossingsstatus instellen te gebruiken voor een waarschuwing die wordt gegenereerd in System Center Operations Manager 2007

954049

Beschrijving van het hotfixpakket voor System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 en voor System Center Essentials 2007 Service Pack 1: 25 juli 2008

954090

Objecten die worden weergegeven in een prestatieweergave, zijn niet beperkt tot de opgegeven groep wanneer ze worden weergegeven in de webconsole van Operations Manager 2007 Service Pack 1

954329

Een doorstuurserver van de auditverzamelingsservice kan de DN-naam voor de ObjectGUID mogelijk niet ophalen in de verzamelde gebeurtenissen in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

954823

In een aangepast gebeurtenisrapport worden geen gebeurtenissen weergegeven die worden gegenereerd door de algemene regels voor het verzamelen van CSV-tekstlogboeken wanneer parameter 1 tot en met parameter 20 is opgenomen in de criteria voor rapportvelden in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 (SP1)

954903

Het Monitoringhost.exe proces kan alle CPU-resources verbruiken wanneer een grote hoeveelheid prestatiegegevens wordt gemaakt met behulp van een beheerde gegevensbronmodule in System Center Operations Manager 2007

955523

Hotfixpakket voor webconsole voor System Center Operations Manager 2007

956172

Het CcmExec.exe-proces loopt vast op een Windows 2000-computer als zowel een System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1-agent als een System Center Configuration Manager 2007-client op deze computer zijn geïnstalleerd

956240

Het SQL Server proces kan veel CPU-resources verbruiken op de server die als host fungeert voor de Operations Manager 2007-database nadat u configuratiewijzigingen voor Operations Manager 2007 hebt aangebracht

956423

De verbindingsinstellingen voor connectors in gelaagde beheergroepen worden onjuist geconfigureerd nadat de OpsMgr SDK-service opnieuw is opgestart in een System Center Operations Manager 2007 SP1-omgeving

956446

De e-mailmeldingen kunnen vervormde onderwerpregels bevatten als u de optie Onderwerpregel genereren zonder codering inschakelt in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

956689

Een Uitvoeren als-account dat is geconfigureerd voor proxyverificatie in een webtoepassingsmonitor wordt niet gebruikt in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

957123

Hotfix voor System Center Operations Manager 2007 SP1 maakt bewakingsondersteuning voor IIS 7.0 mogelijk

957135

U kunt de oplossingsstatus van waarschuwingen niet wijzigen in de weergave Actieve waarschuwingen in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

957199

De operations-console System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 kan geen Engelstalige productkennis weergeven wanneer u het dialoogvenster Eigenschappen van een waarschuwing opent: 'Er is geen productkennis beschikbaar voor deze waarschuwing'

957511

Waarschuwingswaarschuwingen en statuswijzigingen voor waarschuwingsmonitoren vinden niet zoals verwacht plaats voor een webtoepassing die is gemaakt met behulp van de webtoepassingssjabloon in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

958253

Wanneer u de eigenschap Patchlijst probeert weer te geven, kan de lijst met hotfixes van Operations Manager-agents worden afgekapt op System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1-systemen

958254

U ontvangt meerdere waarschuwingen 'WMI Probe Module Failed Execution' van Windows 2000-computers nadat u System Center Operations Manager 2007 SP1 hebt geïnstalleerd

958490

Afhankelijkheidsmonitors geven een onjuiste status aan op een computer op basis van System Center Operations Manager 2007 SP1

959497

De service System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 SDK kan onverwacht stoppen en u ontvangt mogelijk een foutbericht: 'Opgegeven argument valt buiten het bereik van geldige waarden'

959865

Problemen die worden opgelost door de update voor het samenvouwen van de Operations Manager-module voor System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1: 10 juni 2009

959867

U kunt geen management pack opgeven voor het opslaan van een nieuwe onderdrukking van een monitor of een regel in de Operations-console in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

960363

Grafieken in een prestatierapport zijn onjuist geschaald of een rapport met meerdere grafieken geeft de grafieken niet in de juiste volgorde weer in System Center Operations Manager 2007 SP1

961363

Operations Manager 2007 Service Pack 1 kan de bewaking van SNMP-apparaten stoppen

963005

De wizard Object toevoegen geeft slechts 500 objecten weer, zelfs als er meer objecten aanwezig zijn in System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

967843

Het <Server>_PrimarySG_<aantal> beveiligingsgroep wordt elk uur opnieuw ingevuld, ook al is het lidmaatschap van de groep niet gewijzigd in System Center Operations Manager 2007 SP1

968082

Foutbericht wanneer u een agenttoewijzingsregel toevoegt in de System Center Operations Manager 2007 als een Active Directory-domeinnaam begint met een numeriek cijfer: 'XSD-verificatie is mislukt voor management pack'

969130

De grootte van de System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 Data Warehouse database kan toenemen als er veel regels voor het verzamelen van gebeurtenissen in management packs bestaan

970533

Het tabblad Productkennis wordt weergegeven als het tabblad Bedrijfskennis nadat u een taalpakket voor System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 hebt geïmporteerd

Lijst met uitgebrachte oplossingen die niet zijn opgenomen in deze update

De volgende uitgebrachte Operations Manager SP1-hotfixes zijn niet opgenomen in deze update omdat ze SQL Server TSQL-scripts en SQL opgeslagen procedure-updates bevatten of omdat ze van invloed zijn op de installatie. Raadpleeg de afzonderlijke Microsoft Knowledge Base-artikelen voor een oplossing voor uw specifieke problemen.

Knowledge Base-artikel

Artikeltitel

951148

U kunt Operations Manager 2007 Reporting niet installeren als het langer dan 60 seconden duurt voordat het SQL Server Reporting Services exemplaar is gestart

954643

Gebeurtenis-id 31569 wordt geregistreerd nadat u een management pack hebt geïnstalleerd dat rapporten bevat op een System Center Operations Manager 2007 SP1-server of op een System Center Essentials 2007 SP1-server

956184

Waarschuwingen worden uitgegeven vanuit het MOM Active Directory Management Pack nadat u een Operations Manager 2007 SP1-agent hebt geïnstalleerd via een MOM 2005-agent op een domeincontroller waarop een 64-bits versie van Windows

962967

Verwachte rapporten voor geïnstalleerde management packs zijn niet zichtbaar in het System Center Operations Manager 2007 Operations Console Reporting-knooppunt

Lijst met oplossingen uit microsoft Knowledge Base-artikel 974722 die zijn opgenomen in deze update

Deze update behandelt de bekende problemen die worden beschreven in het Microsoft Knowledge Base-artikel 974722

Probleem

Oplossing

Operations Manager-services stoppen onverwacht op een hoofdbeheerserver waarvan het besturingssysteem is bijgewerkt naar Windows Server 2008 R2.

Pas update-971541 toe op de hoofdbeheerserver nadat u het besturingssysteem hebt bijgewerkt naar Windows Server 2008 R2. Als u vóór de upgrade al update-971541 hebt toegepast op de hoofdbeheerserver, kunt u 971541 veilig opnieuw toepassen om dit probleem op te lossen.

De ACS Server-service (ADTServer) wordt niet gestart nadat u het besturingssysteem hebt bijgewerkt naar Windows Server 2008 R2.

Pas update-971541 toe op de ACS-server nadat u het besturingssysteem hebt bijgewerkt naar Windows Server 2008 R2. Als u vóór de upgrade al update-971541 hebt toegepast op de ACS-server, hoeft u de update niet opnieuw toe te passen.

Waarschuwingen 'Fout in achterwaartse compatibiliteitsscript' worden gegenereerd met de beschrijving 'Er is een fout opgetreden op regel 123 tijdens het uitvoeren van het script MOM Backward Compatibility Service State Monitoring Script'.

Pas update-971541 toe op de hoofdbeheerserver. Met deze update wordt automatisch een bijgewerkte bibliotheek voor achterwaartse compatibiliteit geïmporteerd waarmee dit probleem wordt opgelost wanneer agents op basis van agents Windows op basis van 7 of Windows Server 2008 R2 het bijgewerkte management pack ontvangen.

Gebeurtenis-id 26017 van de bron 'Health Service Modules' wordt geregistreerd voor Operations Manager 2007 SP1-agents. Met deze gebeurtenis wordt de fout 'Gebeurtenislogboekprovider monitoring the <LogName> Event Log is # minutes behind' weergegeven en het aantal minuten ligt in de honderden miljoenen.

Pas update-971541 toe op de hoofdbeheerserver, secundaire beheerservers en gatewayservers. Agentupdates die in behandeling zijn, handmatig goedkeuren in de Operations Console voor agents die zijn geïmplementeerd via op detectie gebaseerde installatie. Pas update-971541 toe op elke handmatig geïnstalleerde agent die is bijgewerkt naar Windows 7 of Windows Server 2008 R2.

Aanvullende oplossingen die zijn opgenomen in deze update

De volgende aanvullende oplossingen zijn opgenomen in deze update.

Probleem

Beschrijving en oplossing

De onderdrukking 'Alleen waarschuwen als het opstarttype van de service automatisch is' werkt niet voor een Basic Service Monitor als de onderdrukking is ingesteld op Onwaar en de bewaakte service is ingesteld op Handmatig.

Als deze onderdrukking wordt toegepast op een servicemonitor die is gemaakt op basis van een Windows servicesjabloon, werkt de onderdrukking prima. Wanneer een Basic Service Monitor echter wordt overschreven en ingesteld op Onwaar, wordt er geen waarschuwing gegenereerd wanneer de bewaakte service wordt gestopt.

Een exemplaar van het MonitoringHost.exe proces reageert mogelijk niet meer wanneer het gebeurtenislogboek wordt gewist.

Als u een Windows gebeurtenislogboek wist met behulp van de bewerking Logboek wissen vanuit de gebeurtenisweergave of andere methoden, kan het MonitoringHost-exemplaar dat het gebeurtenislogboek bewaakt, vastlopen.

Een exemplaar van het MonitoringHost.exe proces kan veel niet-wisselgeheugen verbruiken.

Wanneer het MonitoringHost.exe-proces logboekbestandsbewaking uitvoert met behulp van de toepassingslogboekmodule, kan er een geheugenlek optreden in de niet-wisselgroep.

De Operations-console kan vastlopen met een unauthorizedAccessException-uitzondering wanneer u de Operations-console uitvoert op een computer waarop Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd.

De Operations-console loopt vast en de volgende uitzondering wordt geretourneerd:

Uitzonderingstype
: System.UnauthorizedAccessException-bericht
: Toegang is geweigerd. (Uitzondering op HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)) Belsysteem. Windows. Forms.WebBrowser.get_Document()

Met het management pack System Center Configuration Manager 2007 kunt u een Windows 64-bits besturingssysteem niet rechtstreeks bewaken. U kunt de bewaking alleen uitvoeren met behulp van een 32-bits agent.

Deze update bevat ondersteuning voor het nieuwste Configuration Manager 2007 SP2 Management Pack voor het bewaken van Configuration Manager 2007 SP2 met behulp van de Operations Manager 2007 SP1 64-bits agent. Raadpleeg de management pack-handleiding op de Website van Microsoft TechNet voor meer informatie.

De informatie over statuswijziging en statuspakket is mogelijk onjuist.

Deze update bevat oplossingen voor de betrouwbaarheid van de status om deze foutsituaties te corrigeren.

Op WMI gebaseerde prestatieregels en monitors kunnen de pollingfrequentie niet overschrijven met de initiële pollingfrequentie.

Deze update bevat een bijgewerkte management pack-bibliotheek die de eigenschap Frequentie overschrijven voor deze regels en monitors beschikbaar maakt.

Het probleem dat wordt beschreven in het Knowledgebase-artikel 959867 doet zich niet alleen voor in de Japanse versie van Operations Manager 2007 SP1, maar ook in de versies Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees en Koreaans.

De gelokaliseerde versies van deze update bevatten oplossingen waarmee onderdrukkingen kunnen worden opgeslagen in een management pack in het dialoogvenster Onderdrukkingen eigenschappen .

Oplossingen die zijn opgenomen in deze update waarvoor handmatige interventie is vereist

Deze update bevat twee oplossingen die handmatig moeten worden toegepast. De volgende tabel bevat de symptomen die de oplossingen verhelpen en de installatiestappen voor de fixes.

Symptoom 1

Wanneer u de gatewayserverfunctie probeert te installeren op een Windows Server 2008 R2-computer, ontvangt u het volgende foutbericht en mislukt de installatie:

Dit product moet worden geïnstalleerd op W2K3 SP1 of later

Oplossing voor symptoom 1

Ter ondersteuning van de installatie van de gatewayserverfunctie op een Windows Server 2008 R2-computer, moet u het MOMGateway.msi-bestand bijwerken met behulp van een transformatiebestand dat bij deze update wordt geleverd. Nadat u het MOMGateway.msi-bestand hebt bijgewerkt, kunt u dit gebruiken om de gatewayserverfunctie te installeren en vervolgens de serverupdates te installeren die hier worden beschreven.

Voer de volgende stappen uit om de MOMGateway.msi het bestand bij te werken:

 1. Kopieer het MOMGateway.msi bestand dat geschikt is voor het platform van de Operations Manager 2007 SP1-installatiemedia naar een beschrijfbare locatie op de harde schijf.

 2. Kopieer de MOMGateway.mst- en GatewayUpdate.vbs-bestanden uit de gatewaymap die tijdens de installatie van deze update is gemaakt naar dezelfde map als het MOMGateway.msi-bestand. Dit bestand wordt standaard uitgepakt naar de volgende map:

  %ProgramFiles%\System Center 2007 Hotfix Utility\KB971541\Gateway

 3. Voer bij een opdrachtprompt de werkmap uit naar de map met de BESTANDEN MOMGateway.mst en GatewayUpdate.vbs.

 4. Voer de volgende opdracht uit:

  cscript.exe GatewayUpdate.vbs

 5. Gebruik het MOMGateway.msi-bestand om de gatewayserverfunctie te installeren in Windows Server 2008 R2.

Symptoom 2

Nadat u SQL Server 2005 Reporting Services hebt bijgewerkt naar SQL Server 2008 Reporting Services, wordt de volgende uitzondering gegenereerd als u een prestatierapport of bepaalde andere rapporttypen probeert te genereren:

Microsoft.Reporting.WinForms.ReportServerException: The report definition is not valid. Details: Deserialization failed: The value 'ContentsOnly' is not valid for DataElementOutput. 


Oplossing voor symptoom 2

Een bijgewerkt Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.MP management pack (versie 6.0.6278.100) wordt geleverd bij deze update. Importeer dit management pack om dit probleem op te lossen. Het bijgewerkte management pack bevindt zich in de map Management Packs die is gemaakt tijdens de installatie van deze update.

Nadat u het management pack hebt geïmporteerd, moet u toestaan dat de bijgewerkte rapporten worden geïmplementeerd voordat u prestatierapporten opnieuw probeert te genereren.

Bekende problemen die niet zijn opgelost in deze update

Probleem

Oplossing

Wanneer u de webconsole opent in Internet Explorer 8, overlappen de tekstinvoer en het vergrootglaspictogram.

Open de webconsole in de compatibiliteitsweergave van Internet Explorer 8 om dit probleem op te lossen.

De fout 'De waarde-expressie die wordt gebruikt in het veld FormattedDateTime verwijst naar een gegevenssetveld dat een fout bevat: FieldValueException' wordt weergegeven wanneer u een aangepast gebeurtenisrapport genereert op SQL Server Reporting Services 2008.

U kunt het rapportveld Datum opnemen in het rapport om dit probleem op te lossen.

Het probleem is volledig opgelost in Operations Manager 2007 R2.

ondersteuning voor SQL Server 2008

Deze update biedt ondersteuning voor de upgrade van Operations Manager-databaserollen SQL Server 2005 naar SQL Server 2008. Deze rollen zijn onder andere:

 • Operationele database

 • DataWarehouse-database

 • ACS-databaseserver

Deze update biedt geen ondersteuning voor een nieuwe installatie van deze rollen in SQL Server 2008. U moet een nieuwe installatie van deze rollen maken in SQL Server 2005 en vervolgens een upgrade uitvoeren naar SQL Server 2008. Ondersteuning voor een nieuwe installatie van deze rollen in SQL Server 2008 is toegevoegd aan Operations Manager 2007 R2.

U wordt aangeraden SQL Server 2008 Service Pack 1 of een latere versie te installeren nadat u een upgrade naar SQL Server 2008 hebt gedaan. SQL Server 2008 Service Pack 1 bevat fixes voor SQL Reporting Services die verbeteringen bieden voor Operations Manager 2007-rapportage.

SQL Server Reporting Services 2005 upgraden naar 2008

Als u een SQL Reporting Services 2005-server die Operations Manager 2007 SP1-rapporten host, wilt upgraden naar SQL Reporting Services 2008, kunt u de volgende hulpprogramma's gebruiken die in deze update zijn opgenomen:

 • SRSUpgradeTool.exe

 • SRSUpgradeHelper.msi

Deze hulpprogramma's bevinden zich in de map SupportTools van de update-installatiemap die geschikt is voor elke processorarchitectuur. U kunt SQL Reporting Services upgraden naar de oorspronkelijke versie van SQL Server 2008. Installeer vervolgens de benodigde servicepacks.

Ga naar de volgende Microsoft TechNet-website voor meer informatie over het upgraden van SQL Server Reporting Service 2005 naar SQL Server 2008 Reporting Service:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd789004.aspxOpmerkingen

 • De stappen die in de upgradehandleiding worden beschreven, zijn hetzelfde voor de SP1-versie en de R2-versie. U wordt aangeraden de benodigde servicepacks onmiddellijk na het voltooien van de upgrade te installeren.

 • De hulpprogramma's die in deze sectie worden genoemd, zijn verschillend voor de SP1- en R2-versies van Operations Manager. Zorg ervoor dat u de hulpprogramma's gebruikt die geschikt zijn voor de specifieke versie van Operations Manager die u gebruikt. De R2-versie van deze hulpprogramma's bevindt zich in de map SupportTools van de Operations Manager 2007 R2-installatiemedia.

Installatie-instructies

Pas de update toe op elke computer die als host fungeert voor een van de volgende rollen:

 • Microsoft Operations Manager-hoofdbeheerserver

 • Microsoft Operations Manager-beheerserver

 • Microsoft Operations Manager Operations-console

 • Microsoft Operations Manager-webconsoleserver

 • Microsoft Operations Manager-rapportserver

 • Microsoft Operations Manager handmatig geïnstalleerde agent

 • Microsoft Operations Manager ACS-server

Voer de volgende stappen uit om de bestanden uit deze update te extraheren en deze te installeren op de Operations Manager-rollen die eerder worden vermeld:

 1. Kopieer het volgende bestand naar een lokale map of een gedeelde map:

  SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI

 2. Voer het volgende bestand uit op elke computer die u wilt upgraden:

  SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSINote U kunt SystemCenterOperationsManager2007-SP1-KB971541-X86-X64-IA64-ENU.MSI uitvoeren in Windows Explorer of bij een opdrachtprompt. Als u dit bestand wilt uitvoeren op Windows Server 2008, moet u een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid openen met behulp van de optie Als administrator uitvoeren en vervolgens de opdracht uitvoeren bij de opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid.

 3. Selecteer in het venster System Center Operations Manager 2007 Software Update de juiste updateoptie voor de rol waarop u deze update wilt toepassen.

  Notities

  • Wanneer u deze update toepast op een Operations Manager 2007 SP1-serverfunctie, wordt MSI Setup een tweede keer gestart om een tweede update te installeren nadat de eerste update is toegepast. Dit is te verwachten gedrag. Met de tweede update worden de gelokaliseerde oplossingen toegepast.

  • Als de bijgewerkte bestanden worden gebruikt tijdens de installatie van de update, wordt u mogelijk gevraagd de computer opnieuw op te starten door het volgende bericht:

   Als u wilt dat de configuratiewijzigingen in System Center Operations Manager 2007 van kracht worden, moet u het systeem opnieuw opstarten. U kunt op Nee klikken in het bericht en de computer handmatig opnieuw opstarten wanneer alle updates voor de rol zijn voltooid.

  • Voor de installatie van de update op de ACS-serverfunctie moet u de computer opnieuw opstarten. Het volgende bericht wordt weergegeven:

   Als u wilt dat de configuratiewijzigingen in dit product van kracht worden, moet het systeem opnieuw worden opgestart. Controleer ook de installatielogboekbestanden op eventuele extra fouten. Klik op OK in het bericht en start de computer handmatig opnieuw op wanneer alle updates voor de rol zijn voltooid.

 4. Importeer het volgende management pack uit de map ManagementPacks:

  Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.MP

Informatie bijwerken

Vereisten

Deze update is alleen van toepassing op System Center Operations Manager 2007 SP1.

Vereiste voor opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze update hebt toegepast.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of latere bestandskenmerken) die worden vermeld in de volgende tabel. De datums en tijden voor deze bestanden worden vermeld in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsgegevens bekijkt, wordt deze geconverteerd naar lokale tijd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt vinden, gebruikt u het tabblad Tijdzone in het item Datum en tijd in Configuratiescherm.

System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1, x86-gebaseerde versie

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Adtagent.exe

6.0.6278.100

271,728

2-nov-09

23:18

x86

Microsoft.enterprisemanagement.reporting.code.dll

6.0.6278.100

38,784

26-aug-2009

23:50

x86

Healthservice.dll

6.0.6278.100

1,410,928

2-nov-09

23:16

x86

Microsoft.enterprisemanagement.datawarehouse.dataaccess.dll

6.0.6278.100

219,008

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.healthservice.modules.notification.dll

6.0.6278.100

128,896

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.commonsetup.dll

6.0.6278.100

13,696

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.dll

6.0.6278.100

247,680

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.resources.dll

6.0.6278.100

16,752

29-sep-09

15:07

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll

6.0.6278.100

2,193,280

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.dll

6.0.6278.100

386,944

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.resources.dll

6.0.6278.100

13,680

29-sep-09

15:07

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.dll

6.0.6278.100

5,838,720

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.reporting.dll

6.0.6278.100

980,864

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.mom.adwriteactionmodule.dll

6.0.6278.100

59,264

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.mom.configservice.dll

6.0.6278.100

264,064

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.mom.dataaccesslayer.dll

6.0.6278.100

2,242,432

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.mom.modules.clientmonitoring.dll

6.0.6278.100

427,904

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.mom.sdk.servicedatalayer.dll

6.0.6278.100

694,144

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.mom.sdkmodules.dll

6.0.6278.100

124,800

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.mom.ui.common.dll

6.0.6278.100

1,619,840

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.mom.ui.components.dll

6.0.6278.100

3,471,232

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.mom.ui.knowledgewordtemplate.dll

6.0.6278.100

67,456

2-nov-09

23:13

x86

Microsoft.systemcenter.2007.mp

6.0.6278.100

280,432

29-sep-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.acs.internal.mp

6.0.6278.100

38,768

29-sep-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.library.mp

6.0.6278.100

218,992

29-sep-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.report.library.mp

6.0.6278.100

632,688

29-sep-09

15:07

x86

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.reports.mp

6.0.6278.100

51,064

28-aug-09

19:38

x86

Microsoft.systemcenter.internal.mp

6.0.6278.100

67,440

29-sep-09

15:07

x86

Microsoft.windows.cluster.library.mp

6.0.6278.100

21,360

29-sep-09

15:07

x86

Microsoft.windows.library.mp

6.0.6278.100

132,976

29-sep-09

15:07

x86

Mobilewebconsole.dll

6.0.6278.100

77,696

2-nov-09

23:13

x86

Mobilewebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

34,672

29-sep-09

15:07

x86

Momagentinstaller.exe

6.0.6278.100

173,056

17-sep-09

13:14

x86

Momconnector.dll

6.0.6278.100

377,712

2-nov-09

23:16

x86

Momiismodules.dll

6.0.6278.100

363,888

2-nov-09

23:16

x86

Mommodulemsgs.dll

6.0.6278.100

313,200

29-sep-09

15:08

x86

Mommodules.dll

6.0.6278.100

1,860,464

2-nov-09

23:16

x86

Mommodules2.dll

6.0.6278.100

253,296

2-nov-09

23:16

x86

Momnetworkmodules.dll

6.0.6278.100

607,088

2-nov-09

23:16

x86

Operationaldatareporting.exe

6.0.6278.100

317,312

2-nov-09

23:13

x86

Rootwebconsole.dll

6.0.6278.100

279,936

2-nov-09

23:13

x86

Rootwebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

46,960

29-sep-09

15:07

x86

Rsswebconsole.dll

6.0.6278.100

37,760

2-nov-09

23:13

x86

Rsswebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

16,240

29-sep-09

15:07

x86

Scommaintenancemode.dll

6.0.6278.100

63,856

2-nov-09

23:16

x86

System.applicationlog.library.mp

6.0.6278.100

239,472

29-sep-09

15:07

x86

System.mom.backwardcompatibility.library.mp

6.0.6278.100

59,248

29-sep-09

15:07

x86

System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1, x64-gebaseerde versie

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Adtagent.exe

6.0.6278.100

397,696

2-nov-09

23:10

x64

Healthservice.dll

6.0.6278.100

2,813,312

2-nov-09

23:08

x64

Microsoft.enterprisemanagement.datawarehouse.dataaccess.dll

6.0.6278.100

219,008

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.reporting.code.dll

6.0.6278.100

38,784

26-aug-2009

23:50

x64

Microsoft.enterprisemanagement.healthservice.modules.notification.dll

6.0.6278.100

128,896

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.commonsetup.dll

6.0.6278.100

13,696

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.dll

6.0.6278.100

247,680

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dataabstractionlayer.resources.dll

6.0.6278.100

16,752

29-sep-09

15:07

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll

6.0.6278.100

2,193,280

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.dll

6.0.6278.100

386,944

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.web.consoleframework.resources.dll

6.0.6278.100

13,680

29-sep-09

15:07

x64

Microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.dll

6.0.6278.100

5,838,720

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.enterprisemanagement.ui.reporting.dll

6.0.6278.100

980,864

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.mom.adwriteactionmodule.dll

6.0.6278.100

59,264

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.mom.configservice.dll

6.0.6278.100

264,048

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.mom.dataaccesslayer.dll

6.0.6278.100

2,242,432

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.mom.modules.clientmonitoring.dll

6.0.6278.100

427,904

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.mom.sdk.servicedatalayer.dll

6.0.6278.100

694,144

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.mom.sdkmodules.dll

6.0.6278.100

124,800

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.mom.ui.common.dll

6.0.6278.100

1,619,824

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.mom.ui.components.dll

6.0.6278.100

3,471,232

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.mom.ui.knowledgewordtemplate.dll

6.0.6278.100

67,456

2-nov-09

23:05

x64

Microsoft.systemcenter.2007.mp

6.0.6278.100

280,432

29-sep-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.acs.internal.mp

6.0.6278.100

38,768

29-sep-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.library.mp

6.0.6278.100

218,992

29-sep-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.report.library.mp

6.0.6278.100

632,688

29-sep-09

15:07

x64

Microsoft.systemcenter.datawarehouse.reports.mp

6.0.6278.100

51,064

28-aug-09

19:38

x64

Microsoft.systemcenter.internal.mp

6.0.6278.100

67,440

29-sep-09

15:07

x64

Microsoft.windows.cluster.library.mp

6.0.6278.100

21,360

29-sep-09

15:07

x64

Microsoft.windows.library.mp

6.0.6278.100

132,976

29-sep-09

15:07

x64

Mobilewebconsole.dll

6.0.6278.100

77,696

2-nov-09

23:05

x64

Mobilewebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

34,672

29-sep-09

15:07

x64

Momagentinstaller.exe

6.0.6278.100

254,464

17-sep-09

13:14

x64

Momconnector.dll

6.0.6278.100

678,272

2-nov-09

23:08

x64

Momiismodules.dll

6.0.6278.100

685,952

2-nov-09

23:08

x64

Mommodulemsgs.dll

6.0.6278.100

312,688

29-sep-09

15:09

x64

Mommodules.dll

6.0.6278.100

3,352,448

2-nov-09

23:08

x64

Mommodules2.dll

6.0.6278.100

363,392

2-nov-09

23:08

x64

Momnetworkmodules.dll

6.0.6278.100

1,033,600

2-nov-09

23:08

x64

Operationaldatareporting.exe

6.0.6278.100

317,312

2-nov-09

23:05

x64

Rootwebconsole.dll

6.0.6278.100

279,936

2-nov-09

23:05

x64

Rootwebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

46,960

29-sep-09

15:07

x64

Rsswebconsole.dll

6.0.6278.100

37,760

2-nov-09

23:05

x64

Rsswebconsole.resources.dll

6.0.6278.100

16,240

29-sep-09

15:07

x64

Scommaintenancemode.dll

6.0.6278.100

86,400

2-nov-09

23:08

x64

System.applicationlog.library.mp

6.0.6278.100

239,472

29-sep-09

15:07

x64

System.mom.backwardcompatibility.library.mp

6.0.6278.100

59,248

29-sep-09

15:07

x64

System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1, op Itanium gebaseerde versie

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Adtagent.exe

6.0.6278.100

672,112

3-nov-09

0:18

IA-64

Healthservice.dll

6.0.6278.100

3,871,616

3-nov-09

0:15

IA-64

Momagentinstaller.exe

6.0.6278.100

437,248

21-okt-09

8:51

IA-64

Momconnector.dll

6.0.6278.100

1,116,032

3-nov-09

0:15

IA-64

Momiismodules.dll

6.0.6278.100

1,008,000

3-nov-09

0:15

IA-64

Mommodulemsgs.dll

6.0.6278.100

312,688

24-sep-09

20:33

IA-64

Mommodules.dll

6.0.6278.100

5,433,728

3-nov-09

0:15

IA-64

Mommodules2.dll

6.0.6278.100

594,816

3-nov-09

0:15

IA-64

Momnetworkmodules.dll

6.0.6278.100

1,775,488

3-nov-09

0:15

IA-64

Scommaintenancemode.dll

6.0.6278.100

174,464

3-nov-09

0:15

IA-64

Verwijzingen

Klik voor meer informatie over software-updateterminologie op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updates

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×