Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2015 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Deze cumulatieve update omvat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2015, waaronder hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in vorige cumulatieve updates. Opmerking U moet de database converteren als u een upgrade uitvoert van een cumulatieve update die ouder is dan de cumulatieve update 9 (build 41779). Zie voor meer informatie een database converteren in Help voor Microsoft Dynamics NAV.Met deze cumulatieve update vervangt u eerder uitgebrachte cumulatieve updates. U dient altijd de meest recente cumulatieve update te installeren.Het is mogelijk dat u uw licentie moet bijwerken na de implementatie van deze hotfix om toegang te krijgen tot nieuwe objecten die deel uitmaken van deze of een vorige cumulatieve update (dit geldt alleen voor klantlicenties). Zie uitgebrachte cumulatieve updates voor Microsoft Dynamics nav 2015voor een lijst met cumulatieve updates die zijn uitgebracht voor Microsoft dynamics NAV 2015. Cumulatieve updates zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2015.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die worden opgelost in deze cumulatieve update

In deze cumulatieve update worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

380036

Met de documentatie trigger worden veel onnodige conflicten gegenereerd, zelfs met de parameter ModifiedFirst.

379868

Verkeerde filterexpressie op informatie over deze pagina.

379894

Indirecte machtigingen worden niet correct herkend.

380213

JavaScript-invoegtoepassing mislukt met åäö in een profielpad.

379756

Het aanpassen van een navigatiedeelvenster werkt niet zoals verwacht wanneer u items uit een groep verwijdert.

378333

Onverwachte werking wanneer u artikelkaart pagina's opent door het artikelnummer te kiezen in het Feitenblok van een item lijst.

380127

U merkt dat de Windows-client vastloopt wanneer u probeert te kopiëren en plakken vanuit Internet Explorer.

380291

De client loopt vast wanneer machtigingen ontbreken.

377730

Invoegtoepassingen voor JavaScript-besturingselementen worden weergegeven in quirks (compatibiliteitsmodus).

380278

De client loopt vast wanneer u filtert op een FlowField op basis van een ander FlowField.

380324

U merkt dat er in een lijst onjuiste rijen in de webclient worden opgemaakt.

380082

Onverwachte resultaten wanneer u het filter totalen beperken gebruikt voor een FlowFilter dat verwijst naar velden waarop het veld SQL-gegevens type is ingesteld op variant.

379890

Aanpassingen van een lint met de functie omhoog of omlaag is niet mogelijk.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

380175

Documenten kunnen worden goedgekeurd wanneer u een goedkeuringsaanvraag opzegt.

Administratieve

COD 439 TAB 454

380317

De goedkeurings vermelding voor de persoon die de persoon goedkeurt, wordt niet gegenereerd als een andere extra goedkeurder in het systeem bestaat.

Administratieve

COD 439 TAB 454

380321

De Goedkeuringsregels mogen alleen worden weergegeven voor de afzender, de goedkeurder of de goedkeurings beheerder, niet voor andere gebruikers.

Administratieve

KABELJAUW 439 PAG 658

380339

U kunt geen notities toevoegen aan een verzonden herinnering.

Kasbeheer

PAG 438

379620

Het maken van een contactpersoon met een beperkt gebruikerslicentietype is een toegestaan scenario.

Clientlease

TAB 5050

379801

Met de functie boeken en afdrukken wordt alleen één document in de webclient afgedrukt.

Clientlease

KABELJAUW 82 COD 92

380140

Wanneer de client vastloopt met het toepassings werkblad voor een item dat is geopend met verwijderde toepassingen, blijft het item geblokkeerd voor boekingen en transacties.

Kostprijsberekeningen

REMBOURS 22 PAG 521

380106

Het veld vergelijkingsperiode formule wordt niet naar een andere taal geconverteerd.

Factuurkop

TAB 7118

380045

Inconsistente dimensiegegevens in aankoop facturen en projectposten.

Factuurkop

TAB 39

380001

Er ontbreekt een BTW-vermelding als u documenten met volledige BTW-en betalingskorting toepast.

Factuurkop

TAB 383

380256

Het veld vergelijkingsperiode formule wordt niet geconverteerd naar een taal in de tabelkolom indeling.

Factuurkop

TAB 334

380041

Het object is uitgevoerd. Foutbericht gebruik van functie wissen (rapport) wanneer u de batchtaak kosten artikelposten aanpassen uitvoert.

Winkelvoorraad

COD 5895

380067

Wanneer u de verzenddatum wijzigt in de transferkop, wordt de verzenddatum op de regel niet bijgewerkt. Maar als u de nieuwe datum opnieuw invoert, wordt de nieuwe datum weergegeven.

Winkelvoorraad

PAG 5740

380369

In het rapport voor leverancier/artikel aankopen worden geen duizend decimale punten in de kolom Gefactureerd aantal weergegeven. Dit zorgt ervoor dat grote nummers moeilijk te lezen zijn.

Winkelvoorraad

REP 313

379964

In het planningssysteem wordt een productieorder opnieuw gepland voor een latere dag dan wanneer de gereserveerde verkooporder vervalt.

Matige

KABELJAUW 99000854 PAG 99000897

379978

Het planningssysteem dupliceert overtollige gegevens in de tabel Reserveringspost.

Matige

COD 99000854

379696

U kunt een magazijnverzending maken voor een verkooporder met een openstaande vooruitbetaling.

Vooruitbetalingen

COD 5752 TAB 36

380064

Uitgebreide tekstregels worden overgezet van een afroeporder naar een andere volgorde.

Gekocht

KABELJAUW 87 COD 97

379837

Het veld e-mail bevestiging in verkooporders wordt niet verhoogd. het veld gearchiveerde versies in de koptekst van de verkooporder correct.

Vertegenwoordiger

REP 1304 REP 1305 REP 204 REP 205

379754

' Overflow onder conversie van Microsoft. Dynamics. NAV. runtime. Decimal18 value 36234915000 naar System. Int32. ' bij het berekenen van mogelijk te propromise.

Vertegenwoordiger

KABELJAUW 99000810 COD 7600

379843

In het rapport verkoper-verkoopstatistieken wordt een onverwachte correctie winst (LV) weergegeven wanneer een verkoopfactuur wordt geboekt met resources of rechtstreeks naar een grootboekrekening.

Vertegenwoordiger

REP 114

379842

Gebruikers van goedkeuringen kunnen hun vermeldingen niet meer zien vanwege een onjuiste filtering op de pagina met goedkeurings vermeldingen.

Vertegenwoordiger

KABELJAUW 439 PAG 658

380073

Tracerings vermeldingen voor items ontbreken wanneer u een Servicefactuur boekt met een item dat wordt bijgehouden.

Service

COD 5987

380083

Het foutbericht ' u kunt servicecontract XXXX niet registreren omdat sommige servicecontractregels een ontbrekend Regelbedrag ' bevatten wanneer u een servicecontract ondertekent met 100% korting.

Service

COD 5944

379957

Het oorspronkelijke document nummer het veld in de tabellen van de Carteratransacties wordt niet bijgehouden door Upgrade Toolkit wanneer u een upgrade uitvoert van Dynamics NAV 2009 R2.

Upgrade

N/A

380217

Zwevende record in de magazijnpick. De tabel artikeltraceringsregel wanneer u een magazijnverzending boekt.

Magazijn

COD 5763

380209

Het CalcFormula voor het veld gereserveerd aantal in de tabel plannings onderdelen is onjuist. De bron-ID wordt toegewezen aan de naam van de werkblad batch, terwijl de naam moet worden toegewezen aan de naam van het werkbladsjabloon.

Magazijn

TAB 99000829

Hotfixes voor lokale toepassingen

CH-Zwitserland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

380050

In het rapport DTA-betalings order wordt een onjuiste voettekst weergegeven op pagina 2 in de Zwitserse versie.

Kasbeheer

REP 3010543

380134

Deels toegepaste vermeldingen worden op een afwijkende manier weergegeven op het rapport klantsaldo tot datum in de Zwitserse versie.

Factuurkop

REP 11540 REP 11559

CZ-Tsjechische Republiek

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

380182

Als de optie voorschot-na-BTW is ingesteld op nooit, werkt de actie niet ontkoppelen op de berekeningsregel niet in de Tsjechische versie.

Vooruitbetalingen

KABELJAUW 31000 COD 31020 PAG 31001 PAG 31021

380180

Als u de klant op een verkooporder wijzigt en de kredietlimiet wordt overschreden, wordt u aangeraden wanneer de functie UpdateSalesLines wordt aangeroepen in de Tsjechische versie.

Vertegenwoordiger

TAB 36

380181

Het totaal excl. BTW-veld (CKZ) wordt onjuist berekend in een verkoopdocument als u in de Tsjechische versie gebruikmaakt van prijzen, waaronder BTW en ronde BTW-coeff.

Vertegenwoordiger

TAB 37

DACH

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379976

In het rapport voorraadwaarden wordt onverwachte resultaten weergegeven in de kolom kostenbedrag (verwacht) in de DACH-versie.

Kostprijsberekeningen

REP 11517

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

380122

Het rapport met de INTRACOMMd declaratie is gelokaliseerd om aan de CSV-bestandsstructuur te voldoen, maar de naam van het bestand is nog wel. txt in plaats van *. csv in de Duitse versie.

Factuurkop

REP 88

380047

Wanneer u zakelijke gegevens exporteert met behulp van het rapport zakelijke gegevens exporteren, stopt het met een foutbericht ' SELECTSTR ' in de Duitse versie.

Factuurkop

REP 11015

380043

Onjuiste combinatie van expediteurcode en service code expediteur wanneer u de expediteurcode valideert in de koptekst van de magazijnverzending in de Duitse versie.

Magazijn

COD 5763

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

380323

De tabelrelatie voor het veld FD-postcode in de tabel met bedrijfsgegevens werkt op dezelfde manier niet als de post code in de Italiaanse versie.

Factuurkop

TAB 79

379832

Als een bestaand vast activum opnieuw wordt geclassificeerd, worden de juiste gegevens voor het bestaande vaste activum niet afgedrukt in het rapport met het afschrijvingsboek en wordt het geclassificeerd als een Italiaanse versie.

Vaste activa

REP 12119

380145

Als een bestaand vast activum opnieuw wordt geclassificeerd, wordt in het rapport met afschrijvingsboeken het heringedeelde bedrag voor alle vaste activa kaarten in de Italiaanse versie afgedrukt.

Vaste activa

REP 12119

380156

De functie voor het indelen van de Italiaanse landinstelling is niet toegestaan voor de functies voor het posten van een uitbestede transferorder voor een OHW-item in de Italiaanse versie.

Magazijn

COD 5704

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

380226

Problemen met het uitvouwen en samenvouwen van lijnen aan de Bank rekening. Afstemmings pagina in de Noord-Amerikaanse versie.

Kasbeheer

TAB 10121

380232

Met de koppelings functie voor Taakgebruik op een planningsregel voor een taak of taak taak wordt voorkomen dat extra gebruik wordt geboekt uit de voorraad versie voor het artikel als een projectplanningsregel is gepland op basis van het werkblad vacatures, maar dat extra verbruik in de Noord-Amerikaanse versie moet worden geplaatst.

Arbeids

COD 1012

379950

Het foutbericht "de bin-code bestaat niet" wordt weergegeven wanneer u een productieorder voltooit nadat u de variantcode op de productieorderregel in de Noord-Amerikaanse versie hebt gevalideerd.

Matige

COD 5407 TAB 5406

VK (Verenigd Koninkrijk)

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

380011

Als u het rapport over remise advies uitvoert voor een betalingsregel die wordt ingevoegd voor een buitenlandse leverancier en de toegepaste documenten een creditnota bevatten, worden in het rapport onjuiste gegevens in de Britse versie weergegeven.

Gekocht

REP 10531

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update van CU 22 voor Microsoft Dynamics NAV 2015

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Deze cumulatieve update bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2015-database:

Land

Hotfixpakket

BIJ-Oostenrijk

Download het ATKB3182130-pakket

AU-Australië

Download het AUKB3182130-pakket

TE-België

Download het BEKB3182130-pakket

CH-Zwitserland

Download het CHKB3182130-pakket

CZ-Tsjechisch

Download het CZKB3182130-pakket

DE-Duitsland

Download het DEKB3182130-pakket

DK-Denemarken

Download het DKKB3182130-pakket

ES-Spanje

Download het ESKB3182130-pakket

FI-Finland

Download het FIKB3182130-pakket

FR-Frankrijk

Download het FRKB3182130-pakket

IS-IJsland

Download het ISKB3182130-pakket

IT-Italië

Download het ITKB3182130-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het NAKB3182130-pakket

NL-Nederland

Download het NLKB3182130-pakket

Nee-Noorwegen

Download het NOKB3182130-pakket

NZ-Nieuw-Zeeland

Download het NZKB3182130-pakket

RU-Rusland

Download het RUKB3182130-pakket

SE-Zweden

Download het SEKB3182130-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het GBKB3182130-pakket

Alle andere landen

Download het W1KB3182130-pakket

Een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2015 installeren

Lees hoe u een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2015 installeert.

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2015 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Zie de terminologie van software-updates en Microsoft Dynamics NAV 2015voor meer informatie.

Upgrade Toolkit voor het upgraden van gegevens van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 of SP1 naar Microsoft Dynamics NAV 2015

De cumulatieve update bevat een upgrade toolkit voor het upgraden van een Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 of Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1-database naar Microsoft Dynamics NAV 2015. De upgrade toolkit bevat diverse toepassingsobjecten in FOB-bestanden waarmee u het upgradeproces voor die van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 of Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 eenvoudiger kunt uitvoeren.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×