Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er zijn verschillende manieren waarop de zoekfunctionaliteit voor gebruikers kan worden verbeterd. In dit artikel worden enkele veelgebruikte zoekfuncties besproken, zoals het gebruiken van beheerde eigenschappen, zoekbereiken, trefwoorden met meest relevante treffers, federatieve locaties en het verfijningsdeelvenster op de pagina met zoekresultaten.

Naar boven

Beheerde eigenschappen gebruiken

Tijdens het verkennen van sites wordt door de zoekservice gezocht naar eigenschappen, oftewel metagegevens of kenmerken, die aan documenten zijn gekoppeld. De eigenschappen die door de zoekservice worden gevonden en aan documenten worden gekoppeld, worden verkende eigenschappen genoemd. Verkende eigenschappen worden gegenereerd op basis van informatie op verschillende locaties in SharePoint of in de documenten zelf. Een kolom in een documentbibliotheek kan bijvoorbeeld zijn ingesteld om de datum en tijd aan te geven waarop documenten zijn geüpload. Of een inhoudstype kan zijn ingesteld als 'Productspecificaties'. In elk geval geldt dat hoe meer informatie er over het document beschikbaar is, hoe eenvoudiger het kan worden gevonden.

Beheerde eigenschappen worden gemaakt voor gepubliceerde metagegevens, waardoor beheerde eigenschappen in SharePoint kunnen worden geïndexeerd en in zoekresultaten worden weergegeven. Na de eerste verkenning van nieuwe inhoud door de zoekservice, moet de beheerder van de zoekservice de lijst van beheerde eigenschappen controleren. Het gebeurt vaak dat in verschillende documenten verschillende namen worden gebruikt voor min of meer dezelfde eigenschappen. Er kunnen bijvoorbeeld verschillende namen zijn voor de eigenschap waarmee de auteur van een document wordt aangeduid. Het ene documenttype noemt deze eigenschap bijvoorbeeld 'auteur', een andere 'schrijver' en weer een andere 'eigenschap3'. U kunt elk van deze verkende eigenschappen toewijzen aan de beheerde eigenschap Auteur, zodat de juiste resultaten van de drie documenttypen worden weergegeven, wanneer een gebruiker een query uitvoert op auteur.

U kunt de eigenschappen van de metagegevens als volgt openen: klik in Centraal beheer op de pagina Zoekbeheer, onder Query en resultaten, op Eigenschappen van metagegevens.

Naar boven

Zoekbereiken instellen

Een bereik is een inhoudsset, bijvoorbeeld een groep sites. Als er zoekbereiken zijn gedefinieerd, kunnen gebruikers zoeken binnen een kleinere inhoudsset. Wanneer u een zoekbereik definieert, kunt u uw zoekacties naar wens inperken door locatieregels te combineren met eigenschapsregels. Met een bereik kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat er alleen wordt gezocht binnen specifieke sites of binnen documenten die met bepaalde eigenschapswaarden zijn gemarkeerd. Wanneer gebruikers vanaf een site zoeken naar inhoud, wordt het bereik automatisch ingesteld op die site en op alle sites daaronder. Maar wanneer gebruikers zoeken vanaf de pagina met zoekresultaten of vanaf de zoekcentrumsite, wordt het bereik automatisch ingesteld op Alle sites. U kunt gebruikers helpen betere zoekresultaten te verkrijgen door hun de mogelijkheid te bieden te kiezen voor zoeken binnen kleinere inhoudssets.

Zoekbereiken moeten eerst worden gedefinieerd in Centraal beheer. Op de pagina Zoekbeheer van de zoekservicetoepassing, kunt u nieuwe bereiken toevoegen of de instellingen voor bestaande bereiken wijzigen.

Nadat het bereik is gedefinieerd in Centraal beheer, kan een beheerder van een siteverzameling of een site-eigenaar het bereik via webonderdelen als het Zoekvak, beschikbaar stellen aan gebruikers.

Als u bereiken voor gebruikers wilt weergeven in het webonderdeel Zoekvak op de zoekcentrumpagina, doet u het volgende:

  1. Klik op het menu Siteacties en vervolgens op Pagina bewerken.

  2. Klik op de pijl in het menu van het webonderdeel Zoekvak en klik vervolgens op Webonderdeel bewerken.

  3. Kies onder Vervolgkeuzelijst voor bereiken de optie Vervolgkeuzelijst voor bereiken weergeven.

Ga naar het zoekcentrum voor bedrijven op TechNet voor meer informatie over het maken en beheren van bereiken en bereikregels. Raadpleeg de Help van SharePoint Server "14" voor meer informatie over het gebruik van webonderdelen of over het bewerken van pagina's met webonderdelen.

Naar boven

Trefwoorden met meest relevante treffers toevoegen

Via trefwoorden met meest relevante treffers kunnen gebruikers zoeken naar termen (trefwoorden) die specifiek zijn voor hun organisatie en kunnen ze de meest gebruikte websites (meest relevante treffers) vinden. U kunt trefwoorden met meest relevante treffers gebruiken om gebruikers naar sites te leiden waarvan u denkt dat deze, op basis van de trefwoorden die in de query worden gebruikt, het meest relevant zijn. De trefwoorden met meest relevante treffers worden geconfigureerd door een beheerder van een siteverzameling. Deze kan daarmee de zoekresultaten rechtstreeks beïnvloeden, ongeacht de instellingen die zijn overgenomen van Centraal beheer.

Wanneer een gebruiker een trefwoord of een synoniem ervan in een query opneemt, worden op de pagina met zoekresultaten koppelingen opgenomen naar de meest relevante treffers die aan dat trefwoord zijn gekoppeld. Deze meest relevante treffers worden boven de basisresultaten weergegeven. Trefwoorden kunnen worden gebruikt om een werklijst te maken van namen en termen die binnen de organisatie worden gebruikt. Wanneer trefwoorden zijn geconfigureerd met synoniemen en meest relevante treffers, kunnen zoekresultaten worden verbeterd, doordat gebruikers worden verwezen naar aanbevolen bronnen.

U kunt de instellingen voor trefwoorden en meest relevante treffers als volgt openen: klik op de zoekcentrumsite op Siteacties, Site-instellingen en vervolgens onder Beheer van de siteverzameling op Zoektrefwoorden.

Naar boven

Federatieve locaties toevoegen

Federatief zoeken is het gelijktijdig doorzoeken van een of meer onlinedatabases (locaties) om één pagina met zoekresultaten te genereren. Als u federatieve locaties toevoegt, kunnen er query's worden gestuurd naar externe feeds en zoekmachines zoals www.bing.com. De inhoud van federatieve locaties wordt niet door uw interne servers verkend. De externe resultaten worden naast de resultaten van binnen de organisatie weergegeven.

U kunt webonderdelen aan de pagina met zoekresultaten toevoegen en configureren als webonderdelen voor federatieve zoekresultaten of als webonderdelen voor populaire federatieve zoekresultaten.

Als u federatieve zoekresultaten wilt weergeven op een andere pagina dan de standaardpagina met zoekresultaten, hoeft u alleen een webonderdeel voor federatieve zoekresultaten of een webonderdeel voor beste federatieve resultaten toe te voegen aan de pagina waarop u de federatieve zoekresultaten wilt weergeven.

Bepaalde aspecten van de zoekresultaten van de webonderdelen voor federatief zoeken, kunt u instellen, zoals welke metagegevens en hoeveel koppelingen er worden weergegeven. Dit doet u door de eigenschappen en de XSL-code (Extensible Stylesheet Language) van een federatieve locatie te bewerken. U kunt ook het uiterlijk van de zoekresultaten beheren, zoals de kleur en het lettertype van de koppelingstekst. Door middel van activeringsregels kunt u de query aanpassen die naar de federatieve locatie wordt gestuurd, wanneer een gebruiker een specifiek voorvoegsel of patroon typt. De activeringsregels worden tijdens het instellen van de federatieve locatie geconfigureerd.

Ga naar het zoekcentrum voor bedrijven op TechNet voor meer informatie over het maken en beheren van federatieve locaties. Raadpleeg de Help van het zoekproduct voor informatie over het maken van activeringsregels. Raadpleeg de Help van het zoekproduct op MSDN voor meer informatie over het werken met XSL of het maken van aangepaste webonderdelen.

Naar boven

Het verfijningsdeelvenster aanpassen

Het verfijningsdeelvenster is een webonderdeel op de pagina met zoekresultaten waarin een overzicht van de zoekresultaten wordt weergegeven op basis van documenteigenschappen. Uit het overzicht kan bijvoorbeeld blijken dat de top vijftig van zoekresultaten voornamelijk bestaat uit Microsoft Word-documenten, gevolgd door een bepaald aantal Microsoft Excel-documenten.

In het verfijningsdeelvenster kan een gebruiker ook de wijze waarop resultaten worden weergegeven, wijzigen. Zo kunnen de resultaten worden weergegeven op type inhoud (document, werkblad, presentatie, webpagina, enzovoort), op locatie van de inhoud (zoals SharePoint-sites), op auteur of op de datum waarop de documenten zijn gewijzigd. Een site-eigenaar of een beheerder van een siteverzameling kan het verfijningsdeelvenster aanpassen door de eigenschappen van het webonderdeel te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld het aantal categorieën dat wordt weergegeven, verhogen of verlagen, of u kunt de bestanden voor filtercategoriedefinities wijzigen.

Ga naar het zoekcentrum voor bedrijven op TechNet voor meer informatie over het aanpassen van het verfijningsdeelvenster. Raadpleeg de Help van SharePoint Server "14" voor meer informatie over het gebruik van webonderdelen of over het bewerken van pagina's met webonderdelen.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×