Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fix

BUG #: 185342 (Contentbeheer)

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen

Wanneer u een Adres verzendcode waarde invoert op een verkooporder in Microsoft Dynamics NAV 2013, Postcode, plaats en Provincie -waarden niet overgebracht van de kaart Verzendadres aan het veld Postcode verzendadres , het veld Verzendplaats en het veld Verzendprovincie op de verkooporder. Dit probleem treedt alleen op als de waarde van de Land-/ regiocode schip al op de verkooporder is opgegeven en de waarde van de waarde voor Land/regio op de nieuwe verzendadres verschilt.

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2013 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als deze hotfix niet is geboekt voor openbare downloaden (wat betekent dat een openbare URL voor deze hotfix is niet opgenomen in dit artikel), verdeling technische lead, escalation teamlid of goedkeuring manager vereist en de volgende informatie is van toepassing:

 • To receive the hotfix, klanten moeten als ze problemen hebben dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

 • U moet bijhouden welke klanten u deze en sturen met het volgende servicepack leveren, wanneer dit beschikbaar komt (als u een servicepack wordt gepubliceerd).

Deze hotfix is gepland voor opname in Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2013.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in velden in de tabel Vestiging (14) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 5715; ;County ;Text30 }
  { 5718; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 5719; ;Home Page ;Text90 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Delete the following lines.
  { 5720; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND ("Country/Region Code" <> '') THEN
  Postcode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 5724; ;Use As In-Transit ;Boolean ;OnValidate=BEGIN
  IF "Use As In-Transit" THEN BEGIN
  TESTFIELD("Require Put-away",FALSE);
  TESTFIELD("Require Pick",FALSE);
  TESTFIELD("Use Cross-Docking",FALSE);
  ...

  Nieuwe code

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 5715; ;County ;Text30 }
  { 5718; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 5719; ;Home Page ;Text90 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Add the following line.
  { 5720; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 5724; ;Use As In-Transit ;Boolean ;OnValidate=BEGIN
  IF "Use As In-Transit" THEN BEGIN
  TESTFIELD("Require Put-away",FALSE);
  TESTFIELD("Require Pick",FALSE);
  TESTFIELD("Use Cross-Docking",FALSE);
  ...

 2. De code in velden in de tabel klant (18) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   { 32 ;  ;Place of Export   ;Code20     }
  { 33 ; ;Invoice Disc. Code ;Code20 ;TableRelation=Customer;
  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 34 ; ;Customer Disc. Group;Code20 ;TableRelation="Customer Discount Group" }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 36 ; ;Collection Method ;Code20 }
  { 37 ; ;Amount ;Decimal ;AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Customer),
  ...

  Nieuwe code

  ...   { 32 ;  ;Place of Export   ;Code20     }
  { 33 ; ;Invoice Disc. Code ;Code20 ;TableRelation=Customer;
  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 34 ; ;Customer Disc. Group;Code20 ;TableRelation="Customer Discount Group" }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 36 ; ;Collection Method ;Code20 }
  { 37 ; ;Amount ;Decimal ;AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Customer),
  ...

 3. De code in velden in de tabel leverancier (23) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   { 30 ;  ;Shipment Method Code;Code10    ;TableRelation="Shipment Method" }
  { 31 ; ;Shipping Agent Code ;Code10 ;TableRelation="Shipping Agent" }
  { 33 ; ;Invoice Disc. Code ;Code20 ;TableRelation=Vendor;
  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Vendor),
  No.=FIELD(No.)));
  Editable=No }
  { 39 ; ;Blocked ;Option ;OptionString=[ ,Payment,All] }
  ...

  Nieuwe code

  ...   { 30 ;  ;Shipment Method Code;Code10    ;TableRelation="Shipment Method" }
  { 31 ; ;Shipping Agent Code ;Code10 ;TableRelation="Shipping Agent" }
  { 33 ; ;Invoice Disc. Code ;Code20 ;TableRelation=Vendor;
  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Vendor),
  No.=FIELD(No.)));
  Editable=No }
  { 39 ; ;Blocked ;Option ;OptionString=[ ,Payment,All] }
  ...

 4. De code in velden in de tabel Verkoopkop (36) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Bill-to Country/Region Code" <> xRec."Bill-to Country/Region Code") AND (xRec."Bill-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Bill-to City","Bill-to Post Code","Bill-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Sell-to Post Code ;Code20 ;TableRelation="Post Code";
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County","Sell-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Sell-to Post Code ;Code20 ;TableRelation="Post Code";
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County","Sell-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Bestaande code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Sell-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 90 ; ;Sell-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Sell-to Country/Region Code" <> xRec."Sell-to Country/Region Code") AND (xRec."Sell-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation="Post Code";
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Vervangende code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Sell-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 90 ; ;Sell-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation="Post Code";
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Bestaande code 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 97 ; ;Exit Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point";
  OnValidate=BEGIN
  UpdateSalesLines(FIELDCAPTION("Exit Point"),FALSE);
  END;
  ...

  Vervangende code 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 97 ; ;Exit Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point";
  OnValidate=BEGIN
  UpdateSalesLines(FIELDCAPTION("Exit Point"),FALSE);
  END;
  ...

 5. De code in velden in de tabel Inkoopkop (38) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Pay-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Pay-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Pay-to Country/Region Code" <> xRec."Pay-to Country/Region Code") AND (xRec."Pay-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Pay-to City","Pay-to Post Code","Pay-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Buy-from Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Buy-from Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Buy-from Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Buy-from Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County","Buy-from Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Nieuwe code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Pay-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Pay-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Buy-from Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Buy-from Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Buy-from Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Buy-from Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County","Buy-from Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Bestaande code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Buy-from County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 90 ; ;Buy-from Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Buy-from Country/Region Code" <> xRec."Buy-from Country/Region Code") AND (xRec."Buy-from Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Vervangende code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Buy-from County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 90 ; ;Buy-from Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region }

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Bestaande code 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 95 ; ;Order Address Code ;Code10 ;TableRelation="Order Address".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Buy-from Vendor No.));
  OnValidate=BEGIN
  IF "Order Address Code" <> '' THEN BEGIN
  OrderAddr.GET("Buy-from Vendor No.","Order Address Code");
  ...

  Vervangende code 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 95 ; ;Order Address Code ;Code10 ;TableRelation="Order Address".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Buy-from Vendor No.));
  OnValidate=BEGIN
  IF "Order Address Code" <> '' THEN BEGIN
  OrderAddr.GET("Buy-from Vendor No.","Order Address Code");
  ...

 6. De code in velden in de tabel Bedrijfsgegevens (79) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 33 ; ;Ship-to County ;Text30 }
  { 34 ; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 35 ; ;Home Page ;Text80 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Delete the following lines.
  { 36 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  { 37 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 38 ; ;IBAN ;Code50 ;OnValidate=BEGIN
  CheckIBAN(IBAN);
  END;
  }
  { 39 ; ;SWIFT Code ;Code20 }
  ...

  Nieuwe code

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 33 ; ;Ship-to County ;Text30 }
  { 34 ; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 35 ; ;Home Page ;Text80 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Add the following lines.
  { 36 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }
  { 37 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }
  // End of the lines.

  { 38 ; ;IBAN ;Code50 ;OnValidate=BEGIN
  CheckIBAN(IBAN);
  END;
  }
  { 39 ; ;SWIFT Code ;Code20 }
  ...

 7. De code in velden in de tabel Resource (156) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   { 55 ;  ;Automatic Ext. Texts;Boolean    }
  { 56 ; ;No. Series ;Code10 ;TableRelation="No. Series";
  Editable=No }
  { 57 ; ;Tax Group Code ;Code10 ;TableRelation="Tax Group" }
  { 58 ; ;VAT Prod. Posting Group;Code10 ;TableRelation="VAT Product Posting Group" }

  // Delete the following lines.
  { 59 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 60 ; ;IC Partner Purch. G/L Acc. No.;Code20;
  TableRelation="IC G/L Account" }
  { 900 ; ;Qty. on Assembly Order;Decimal ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Sum("Assembly Line"."Remaining Quantity (Base)" WHERE (Document Type=CONST(Order),
  Type=CONST(Resource),
  ...

  Nieuwe code

  ...   { 55 ;  ;Automatic Ext. Texts;Boolean    }
  { 56 ; ;No. Series ;Code10 ;TableRelation="No. Series";
  Editable=No }
  { 57 ; ;Tax Group Code ;Code10 ;TableRelation="Tax Group" }
  { 58 ; ;VAT Prod. Posting Group;Code10 ;TableRelation="VAT Product Posting Group" }

  // Add the following line.
  { 59 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 60 ; ;IC Partner Purch. G/L Acc. No.;Code20;
  TableRelation="IC G/L Account" }
  { 900 ; ;Qty. on Assembly Order;Decimal ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Sum("Assembly Line"."Remaining Quantity (Base)" WHERE (Document Type=CONST(Order),
  Type=CONST(Resource),
  ...

 8. De code in velden in de tabel project (167) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 66 ; ;No. Series ;Code10 ;TableRelation="No. Series";
  Editable=No }
  { 67 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;

  // Delete the following lines.
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Bill-to Country/Region Code" <> xRec."Bill-to Country/Region Code") AND (xRec."Bill-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Bill-to City","Bill-to Post Code","Bill-to County");
  END;

  // End of the lines.

  Editable=Yes }
  { 68 ; ;Bill-to Name 2 ;Text50 }
  { 117 ; ;Reserve ;Option ;OptionString=Never,Optional,Always }
  { 1000; ;WIP Method ;Code20 ;TableRelation="Job WIP Method".Code WHERE (Valid=CONST(Yes));
  OnValidate=VAR
  ...

  Nieuwe code

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 66 ; ;No. Series ;Code10 ;TableRelation="No. Series";
  Editable=No }
  { 67 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  Editable=Yes }
  { 68 ; ;Bill-to Name 2 ;Text50 }
  { 117 ; ;Reserve ;Option ;OptionString=Never,Optional,Always }
  { 1000; ;WIP Method ;Code20 ;TableRelation="Job WIP Method".Code WHERE (Valid=CONST(Yes));
  OnValidate=VAR
  ...

 9. De code in velden in de tabel Verzendadres (222) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                                 IF "Shipping Agent Code" <> xRec."Shipping Agent Code" THEN
  VALIDATE("Shipping Agent Service Code",'');
  END;
  }
  { 32 ; ;Place of Export ;Code20 }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 54 ; ;Last Date Modified ;Date ;Editable=No }
  { 83 ; ;Location Code ;Code10 ;TableRelation=Location WHERE (Use As In-Transit=CONST(No)) }
  { 84 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 85 ; ;Telex Answer Back ;Text20 }
  { 91 ; ;Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ...

  Nieuwe code

  ...                                 IF "Shipping Agent Code" <> xRec."Shipping Agent Code" THEN
  VALIDATE("Shipping Agent Service Code",'');
  END;
  }
  { 32 ; ;Place of Export ;Code20 }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 54 ; ;Last Date Modified ;Date ;Editable=No }
  { 83 ; ;Location Code ;Code10 ;TableRelation=Location WHERE (Use As In-Transit=CONST(No)) }
  { 84 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 85 ; ;Telex Answer Back ;Text20 }
  { 91 ; ;Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ...

 10. De code in de functie ClearFields in de tabel Postcode (225) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...     CountryCode := PostCodeRec."Country/Region Code";
  County := PostCodeRec.County;
  END;
  END;

  // Delete the following lines.
  PROCEDURE ClearFields@1(VAR City@1000 : Text[30];VAR PostCode@1001 : Code[20];VAR County@1002 : Text[30]);
  BEGIN
  City := '';
  PostCode := '';
  County := '';
  END;

  // End of the lines.

  BEGIN
  END.
  }
  }
  ...

  Nieuwe code

  ...     CountryCode := PostCodeRec."Country/Region Code";
  County := PostCodeRec.County;
  END;
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  }
  ...

 11. De code in velden in de tabel Bankrekening (270) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                                END;
  }
  { 24 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 26 ; ;Statistics Group ;Integer }
  { 29 ; ;Our Contact Code ;Code10 ;TableRelation=Salesperson/Purchaser }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 37 ; ;Amount ;Decimal ;AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Bank Account),
  No.=FIELD(No.)));
  ...

  Nieuwe code

  ...                                END;
  }
  { 24 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 26 ; ;Statistics Group ;Integer }
  { 29 ; ;Our Contact Code ;Code10 ;TableRelation=Salesperson/Purchaser }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 37 ; ;Amount ;Decimal ;AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Bank Account),
  No.=FIELD(No.)));
  ...

 12. De code in velden in de tabel aanmaningskop (295) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Delete the following line.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 11 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 12 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency;
  OnValidate=BEGIN
  IF CurrFieldNo = FIELDNO("Currency Code") THEN
  IF Undo THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 11 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 12 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency;
  OnValidate=BEGIN
  IF CurrFieldNo = FIELDNO("Currency Code") THEN
  IF Undo THEN BEGIN
  ...

 13. De code in velden in de tabel rentefactuur (302) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Delete the folloiwng lines.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '')THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 11 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 12 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency;
  OnValidate=BEGIN
  IF CurrFieldNo = FIELDNO("Currency Code") THEN
  IF Undo THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 11 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 12 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency;
  OnValidate=BEGIN
  IF CurrFieldNo = FIELDNO("Currency Code") THEN
  IF Undo THEN BEGIN
  ...

 14. De code in velden in de tabel Contactpersoon (5050) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   { 10 ;  ;Telex No.      ;Text20     }
  { 15 ; ;Territory Code ;Code10 ;TableRelation=Territory }
  { 22 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
  { 24 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 29 ; ;Salesperson Code ;Code10 ;TableRelation=Salesperson/Purchaser }

  // Delete the following lines.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Rlshp. Mgt. Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Contact),
  No.=FIELD(No.),
  Sub No.=CONST(0)));
  Editable=No }
  ...

  Nieuwe code

  ...   { 10 ;  ;Telex No.      ;Text20     }
  { 15 ; ;Territory Code ;Code10 ;TableRelation=Territory }
  { 22 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
  { 24 ; ;Language Code ;Code10 ;TableRelation=Language }
  { 29 ; ;Salesperson Code ;Code10 ;TableRelation=Salesperson/Purchaser }

  // Add the following line.
  { 35 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 38 ; ;Comment ;Boolean ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Rlshp. Mgt. Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Contact),
  No.=FIELD(No.),
  Sub No.=CONST(0)));
  Editable=No }
  ...

 15. De code in velden in de tabel Contactpersoon Alt. adres (5051) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 12 ; ;Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 13 ; ;Telex No. ;Text20 }
  { 14 ; ;Extension No. ;Text30 }
  { 15 ; ;Mobile Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 16 ; ;Pager ;Text30 }
  ...

  Nieuwe code

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 10 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 12 ; ;Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 13 ; ;Telex No. ;Text20 }
  { 14 ; ;Extension No. ;Text30 }
  { 15 ; ;Mobile Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 16 ; ;Pager ;Text30 }
  ...

 16. De code in velden in de tabel werknemer (5200) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   { 20 ;  ;Birth Date     ;Date      }
  { 21 ; ;Social Security No. ;Text30 }
  { 22 ; ;Union Code ;Code10 ;TableRelation=Union }
  { 23 ; ;Union Membership No.;Text30 }
  { 24 ; ;Gender ;Option ;OptionString=[ ,Female,Male] }

  // Delete the following lines.
  { 25 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 26 ; ;Manager No. ;Code20 ;TableRelation=Employee }
  { 27 ; ;Emplymt. Contract Code;Code10 ;TableRelation="Employment Contract" }
  { 28 ; ;Statistics Group Code;Code10 ;TableRelation="Employee Statistics Group" }
  { 29 ; ;Employment Date ;Date }
  { 31 ; ;Status ;Option ;OnValidate=BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...   { 20 ;  ;Birth Date     ;Date      }
  { 21 ; ;Social Security No. ;Text30 }
  { 22 ; ;Union Code ;Code10 ;TableRelation=Union }
  { 23 ; ;Union Membership No.;Text30 }
  { 24 ; ;Gender ;Option ;OptionString=[ ,Female,Male] }

  // Add the following line.
  { 25 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 26 ; ;Manager No. ;Code20 ;TableRelation=Employee }
  { 27 ; ;Emplymt. Contract Code;Code10 ;TableRelation="Employment Contract" }
  { 28 ; ;Statistics Group Code;Code10 ;TableRelation="Employee Statistics Group" }
  { 29 ; ;Employment Date ;Date }
  { 31 ; ;Status ;Option ;OnValidate=BEGIN
  ...

 17. De code in velden in de tabel Alternatief adres (5201) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   { 13 ;  ;Comment       ;Boolean    ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Human Resource Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Alternative Address),
  No.=FIELD(Employee No.),
  Alternative Address Code=FIELD(Code)));
  Editable=No }

  // Delete the following lines.
  { 14 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  }
  KEYS
  {
  { ;Employee No.,Code ;Clustered=Yes }
  }
  ...

  Nieuwe code

  ...   { 13 ;  ;Comment       ;Boolean    ;FieldClass=FlowField;
  CalcFormula=Exist("Human Resource Comment Line" WHERE (Table Name=CONST(Alternative Address),
  No.=FIELD(Employee No.),
  Alternative Address Code=FIELD(Code)));
  Editable=No }

  // Add the following line.
  { 14 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  }
  KEYS
  {
  { ;Employee No.,Code ;Clustered=Yes }
  }
  ...

 18. De code in velden in de tabel Vakbond (5209) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   { 9  ;  ;Address 2      ;Text50     }
  { 10 ; ;County ;Text30 }
  { 11 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 12 ; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 13 ; ;Home Page ;Text80 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Delete the following lines.
  { 14 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  }
  KEYS
  {
  { ;Code ;Clustered=Yes }
  }
  ...

  Nieuwe code

  ...   { 9  ;  ;Address 2      ;Text50     }
  { 10 ; ;County ;Text30 }
  { 11 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 12 ; ;E-Mail ;Text80 ;ExtendedDatatype=E-Mail }
  { 13 ; ;Home Page ;Text80 ;ExtendedDatatype=URL }

  // Add the following line.
  { 14 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  }
  KEYS
  {
  { ;Code ;Clustered=Yes }
  }
  ...

 19. De code in velden in de tabel divisie (5714) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                                 PostCode.ValidatePostCode(City,"Post Code",County,"Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }

  // Delete the folloiwng lines.
  { 7 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 8 ; ;Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 9 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 10 ; ;Name 2 ;Text50 }
  { 11 ; ;Contact ;Text50 }
  { 12 ; ;Global Dimension 1 Code;Code20 ;TableRelation="Dimension Value".Code WHERE (Global Dimension No.=CONST(1));
  ...

  Nieuwe code

  ...                                 PostCode.ValidatePostCode(City,"Post Code",County,"Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }

  // Add the following line.
  { 7 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 8 ; ;Phone No. ;Text30 ;ExtendedDatatype=Phone No. }
  { 9 ; ;Fax No. ;Text30 }
  { 10 ; ;Name 2 ;Text50 }
  { 11 ; ;Contact ;Text50 }
  { 12 ; ;Global Dimension 1 Code;Code20 ;TableRelation="Dimension Value".Code WHERE (Global Dimension No.=CONST(1));
  ...

 20. De code in velden in de tabel Transferkop (5740) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;Transfer-from County;Text30 }
  { 10 ; ;Trsf.-from Country/Region Code;Code10;

  // Delete the following lines.
  TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Trsf.-from Country/Region Code" <> xRec."Trsf.-from Country/Region Code") AND
  (xRec."Trsf.-from Country/Region Code" <> '')
  THEN
  PostCode.ClearFields("Transfer-from City","Transfer-from Post Code","Transfer-from County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 11 ; ;Transfer-to Code ;Code10 ;TableRelation=Location WHERE (Use As In-Transit=CONST(No));
  OnValidate=VAR
  Location@1000 : Record 14;
  Confirmed@1001 : Boolean;
  BEGIN
  ...

  Nieuwe code 1

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 9 ; ;Transfer-from County;Text30 }
  { 10 ; ;Trsf.-from Country/Region Code;Code10;

  // Add the folloiwng line.
  TableRelation=Country/Region }

  { 11 ; ;Transfer-to Code ;Code10 ;TableRelation=Location WHERE (Use As In-Transit=CONST(No));
  OnValidate=VAR
  Location@1000 : Record 14;
  Confirmed@1001 : Boolean;
  BEGIN
  ...

  Bestaande code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 18 ; ;Transfer-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 19 ; ;Trsf.-to Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Trsf.-to Country/Region Code" <> xRec."Trsf.-to Country/Region Code") AND (xRec."Trsf.-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Transfer-to City","Transfer-to Post Code","Transfer-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 20 ; ;Posting Date ;Date }
  { 21 ; ;Shipment Date ;Date ;OnValidate=BEGIN
  TestStatusOpen;
  TransferRoute.CalcReceiptDate(
  "Shipment Date",
  ...

  Vervangende code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 18 ; ;Transfer-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 19 ; ;Trsf.-to Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region }

  { 20 ; ;Posting Date ;Date }
  { 21 ; ;Shipment Date ;Date ;OnValidate=BEGIN
  TestStatusOpen;
  TransferRoute.CalcReceiptDate(
  "Shipment Date",
  ...

 21. De code in velden in de tabel Servicekop (5900) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Bill-to Country/Region Code" <> xRec."Bill-to Country/Region Code") AND (xRec."Bill-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Bill-to City","Bill-to Post Code","Bill-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(City,"Post Code",County,"Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(City,"Post Code",County,"Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  END;
  ...

  Bestaande code 2

  ...                           TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;County ;Text30 }
  { 90 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  VALIDATE("Ship-to Country/Region Code");

  // Delete the following lines.
  IF ("Country/Region Code" <> xRec."Country/Region Code") AND (xRec."Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields(City,"Post Code",County);
  // End of the lines.

  END;
  }
  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  ...

  Vervangende code 2

  ...                           TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;County ;Text30 }
  { 90 ; ;Country/Region Code ;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  VALIDATE("Ship-to Country/Region Code");
  END;
  }
  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  ...

  Bestaande code 3

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN

  // Delete the following lines.
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");

  // End of the lines.

  IF "Ship-to Country/Region Code" <> '' THEN
  "VAT Country/Region Code" := "Ship-to Country/Region Code"
  ELSE
  "VAT Country/Region Code" := "Country/Region Code"
  END;
  ...

  Vervangende code 3

  ...                           ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF "Ship-to Country/Region Code" <> '' THEN
  "VAT Country/Region Code" := "Ship-to Country/Region Code"
  ELSE
  "VAT Country/Region Code" := "Country/Region Code"
  END;
  ...

 22. De code in velden in de tabel Retourlevering (6650) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Pay-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Pay-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Pay-to Country/Region Code" <> xRec."Pay-to Country/Region Code") AND (xRec."Pay-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Pay-to City","Pay-to Post Code","Pay-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Buy-from Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Buy-from Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Buy-from Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Buy-from Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County","Buy-from Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Nieuwe code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Pay-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Pay-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Buy-from Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Buy-from Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Buy-from Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Buy-from Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County","Buy-from Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Bestaande code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Buy-from County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 90 ; ;Buy-from Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Buy-from Country/Region Code" <> xRec."Buy-from Country/Region Code") AND (xRec."Buy-from Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Buy-from City","Buy-from Post Code","Buy-from County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Vervangende code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Buy-from County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 90 ; ;Buy-from Country/Region Code;Code10;TableRelation=Country/Region }

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Bestaande code 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 95 ; ;Order Address Code ;Code10 ;TableRelation="Order Address".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Buy-from Vendor No.)) }
  { 97 ; ;Entry Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point" }
  { 98 ; ;Correction ;Boolean }
  { 99 ; ;Document Date ;Date }
  ...

  Vervangende code 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 95 ; ;Order Address Code ;Code10 ;TableRelation="Order Address".Code WHERE (Vendor No.=FIELD(Buy-from Vendor No.)) }
  { 97 ; ;Entry Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point" }
  { 98 ; ;Correction ;Boolean }
  { 99 ; ;Document Date ;Date }
  ...

 23. De code in velden in de tabel terug ontvangstkop (6660) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Bill-to Country/Region Code" <> xRec."Bill-to Country/Region Code") AND (xRec."Bill-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Bill-to City","Bill-to Post Code","Bill-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 88 ; ;Sell-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Sell-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Sell-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Sell-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County","Sell-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Nieuwe code 1

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 86 ; ;Bill-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 87 ; ;Bill-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 88 ; ;Sell-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Sell-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Sell-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Sell-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County","Sell-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Bestaande code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Sell-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 90 ; ;Sell-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Sell-to Country/Region Code" <> xRec."Sell-to Country/Region Code") AND (xRec."Sell-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Sell-to City","Sell-to Post Code","Sell-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Vervangende code 2

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 89 ; ;Sell-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 90 ; ;Sell-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 91 ; ;Ship-to Post Code ;Code20 ;TableRelation=IF (Ship-to Country/Region Code=CONST()) "Post Code"
  ELSE IF (Ship-to Country/Region Code=FILTER(<>'')) "Post Code" WHERE (Country/Region Code=FIELD(Ship-to Country/Region Code));
  OnValidate=BEGIN
  PostCode.ValidatePostCode(
  "Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County","Ship-to Country/Region Code",(CurrFieldNo <> 0) AND GUIALLOWED);
  ...

  Bestaande code 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Delete the following lines.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region;
  OnValidate=BEGIN
  IF ("Ship-to Country/Region Code" <> xRec."Ship-to Country/Region Code") AND (xRec."Ship-to Country/Region Code" <> '') THEN
  PostCode.ClearFields("Ship-to City","Ship-to Post Code","Ship-to County");
  END;
  }
  // End of the lines.

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 97 ; ;Exit Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point" }
  { 98 ; ;Correction ;Boolean }
  { 99 ; ;Document Date ;Date }
  { 100 ; ;External Document No.;Code35 }
  ...

  Vervangende code 3

  ...                                END;

  ValidateTableRelation=No;
  TestTableRelation=No }
  { 92 ; ;Ship-to County ;Text30 }

  // Add the following line.
  { 93 ; ;Ship-to Country/Region Code;Code10 ;TableRelation=Country/Region }

  { 94 ; ;Bal. Account Type ;Option ;OptionString=G/L Account,Bank Account }
  { 97 ; ;Exit Point ;Code10 ;TableRelation="Entry/Exit Point" }
  { 98 ; ;Correction ;Boolean }
  { 99 ; ;Document Date ;Date }
  { 100 ; ;External Document No.;Code35 }
  ...

Vereisten

U moet Microsoft Dynamics NAV 2013 hebben geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSFT DynamicsNAVSE: 340160

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Auteur: vagarcia
Schrijver: v-brialu
Tech Reviewer: vagarcia
Editor:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×