Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de Indiase (taalinstelling in).

Symptomen

Stel dat u een gedeeltelijke retourzending voor een inkooporder boekt in de Indiase versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1). Nadat u de gemaakte creditnota boekt met de functie Retourverzendregels ophalen , ziet u dat de resterende hoeveelheid in de RG 23 D-vermelding onjuist is.

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De volgende globale variabele toevoegen in de tabel Verkoopregel(37):

  • Naam: ExecuteExcise

  • Gegevenstype: Boolean

 2. Voeg de volgende variabele toe in de functie CalculateStructuresin de tabel Verkoopregel(37):

  • Naam: DetailRG23D

  • Gegevenstype: Record. 16533


  Wijzig de code als volgt:

  ...            END;
  UNTIL StrOrderDetails.NEXT = 0;
  END;
  SalesLine.MODIFY;
  UNTIL SalesLine.NEXT = 0;

  // Add the following l ines.
  IF NOT ExecuteExcise THEN BEGIN
  DetailRG23D.RESET;
  DetailRG23D.SETRANGE("Document Type","Document Type");
  DetailRG23D.SETRANGE("Order No.","No.");
  DetailRG23D.SETRANGE("Document No.",'');
  DetailRG23D.DELETEALL;
  END;
  // End of the added lines.
  ...
 3. Voeg de volgende variabele toe in de functie CheckAvailableQtyForReturnin de tabel Verkoopregel(37):

  • Naam: RG23D2

  • Gegevenstype: Record. 16537


  Wijzig de code als volgt:

  ...      IF RG23D.FINDSET THEN
  REPEAT
  // Delete the following line.
  QtyAllocated += ABS(RG23D.Quantity);
  // End of the deleted line.

  // Add the following lines.
  RG23D2.GET(RG23D."Ref. Entry No.");
  RG23D2.CALCFIELDS("Remaining Quantity");
  QtyAllocated += ABS(RG23D2.Quantity - RG23D2."Remaining Quantity");
  // End of the added lines.

  UNTIL RG23D.NEXT = 0;
  ...
 4. Maak de functie SetExecuteExcisein de tabel Verkoopregel(37). Vervolgens voegt u de volgende Parameter:

  • Naam: ExecuteExcise2

  • Gegevenstype: Boolean


  Voeg de volgende code toe:

  ExecuteExcise := ExecuteExcise2;
 5. De volgende globale variabele toevoegen in de tabel Inkoopregel(39):

  • Naam: ExecuteExcise

  • Gegevenstype: Boolean

 6. Voeg de volgende variabele toe in de functie CalculateStructuresin de tabel Inkoopregel(39):

  • Naam: DetailRG23D

  • Gegevenstype: Record. 16533


  Wijzig de code als volgt:

  ...            END;
  UNTIL StrOrderDetails.NEXT = 0;
  END;
  PurchLine.MODIFY;
  UNTIL PurchLine.NEXT = 0;

  // Add the following lines.
  IF NOT ExecuteExcise THEN BEGIN
  DetailRG23D.RESET;
  DetailRG23D.SETRANGE("Document Type","Document Type");
  DetailRG23D.SETRANGE("Order No.","No.");
  DetailRG23D.SETRANGE("Document No.",'');
  DetailRG23D.DELETEALL;
  END;
  // End of the added lines.

  END;
  END;
  END;
  ...
 7. Maak de functie SetExecuteExcisein de tabel Inkoopregel(39). Vervolgens voegt u de volgende Parameter:

  • Naam: ExecuteExcise2

  • Gegevenstype: Boolean


  Voeg de volgende code toe:

  ExecuteExcise := ExecuteExcise2;
 8. Wijzig de code in de Eigenschappenin de verkoop - boekencodeunit (80) als volgt:

   ...        SalesLine.GetSalesPriceExclusiveTaxes(SalesHeader);
  SalesLine.UpdateSalesLinesPIT(SalesHeader);
  END;

  IF Structure <> '' THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  SalesLine.SetExecuteExcise(
  ("Document Type" IN ["Document Type"::"Credit Memo","Document Type"::Invoice]) OR
  (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order",
  "Document Type"::Order]) AND
  Invoice));
  // End of the added lines.

  SalesLine.CalculateStructures(SalesHeader);
  SalesLine.AdjustStructureAmounts(SalesHeader);
  SalesLine.UpdateSalesLines(SalesHeader);
  CheckVATSettled(SalesHeader);
  END;
  ...

 9. Wijzig de code in de Eigenschappenin de Purch.-Postcodeunit (90) als volgt:

   ...          TESTFIELD("Document Date");
  IF GenJnlCheckLine.DateNotAllowed("Posting Date") THEN
  FIELDERROR("Posting Date",Text045);

  IF Structure <> '' THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  PurchLine.SetExecuteExcise(("Document Type" = "Document Type"::"Credit Memo") OR
  (("Document Type" = "Document Type"::"Return Order") AND Invoice));
  // End of the added lines.

  PurchLine.CalculateStructures(PurchHeader);
  COMMIT;
  CheckVATSettled;
  PurchLine.AdjustStructureAmounts(PurchHeader);
  PurchLine.UpdatePurchLines(PurchHeader);
  ...


Vereisten

U moet de Indiase versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSTF DynamicsNAV SE: 209399

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×