De status van een verzender is niet afgesloten en het scherm van de verzender Update Log Viewer (40.460.00) bevat geen vermelding voor de verzender-ID in de Order Management in Microsoft Dynamics SL

Na het voltooien of annuleren van een verzender, wordt de waarde in het vak Status niet bijgewerkt naar Order Management in Microsoft Dynamics SL gesloten .


Opmerking het vak Status wordt weergegeven op het tabblad Overige informatie in het venster expediteurs (40.110.00) .  Ook bevat het scherm verzender Update Log Viewer (40.460.00) geen vermelding voor de verzender-ID.

Oorzaak 1

De instelling van de verzender-Update vertraging is onjuist. Zie oplossing 1.


Oorzaak 2

De instelling slaapstand tijd voor procesbeheer is te klein. Zie oplossing 2


Oorzaak 3

De stap van de verzender van de Update op het tabblad stappen in het scherm Typen (40.200.00) is niet correct ingesteld. Zie oplossing 3.


Oorzaak 4

Het type is gewijzigd op het tabblad stappen in het scherm Typen (40.200.00) voordat u de bestaande transporteurs zijn gesloten. Zie oplossing 4.


Oorzaak 5

Aanpassingen zijn toegevoegd aan het scherm transporteurs (40.110.00) die de verwerking van de verzender records onderbroken. Zie oplossing 5.


Oorzaak 6

Een oorzaak veroorzaken dan 1 tot en met 5 oorzaak.  Dit probleem doet zich in dit geval, ongeacht het type. Zie oplossing 6 of 7 resolutie.


Resolution 1

Controleer of de instelling van de vertraging van de update van de verzender niet te groot is. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in de Module op Orderbeheer.

 2. Klik in het deelvenster Beheer Order Instelling onder Setup.

 3. Zorg ervoor dat de waarde in het vak Vertraging verzender Update (minuten) niet te groot op het tabblad Overige .

  Opmerking Als de waarde van de Update van de verzender vertraging (minuten) is ingesteld op 30, sluit de verzender niet tot 30 minuten na het voltooien van de verzender-record.


Oplossing 2

Verhoog de tijd van de slaap voor het proces proces Manager. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in de Module op Orderbeheer.

 2. Klik in het deelvenster Beheer Order Instelling onder Setup.

 3. Typ op het tabblad Overige15 in het Proces Manager slaap tijd (seconden) als de waarde in het vak kleiner dan 15 is.


Resolutie 3

De status van de stap van het ordertype te corrigeren. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in de lijst Modules op Orderbeheer.

 2. Klik in het deelvenster Beheer Order Ordertypen onder onderhoud.

 3. Typ in het vak Volgorde de order-ID die u wilt wijzigen.

 4. Klik op het tabblad stappenvereist in de Status van de Update verzender stap.

 5. Klik op Opslaan. Sluit het scherm Typen (40.200.00) .


Resolution 4

De transporteurs en de betreffende verkooporders annuleren. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in de lijst Modules op Order Management.

 2. Klik in het deelvenster Beheer OrderBevestiging van verzending onder Input.

 3. Typ in het vak Verzender-ID de ID van de verzender die u wilt annuleren.

 4. Klik op de volgende selectievakjes uit:

  • Verzender annuleren

  • Order annuleren

 5. Klik op Voltooien. Sluit de Bevestiging van verzending (40.117.00) scherm.


Resolutie 5

Aanpassingen voor het scherm Shippers(40.110.00) verwijderen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Sluit alle schermen behalve het scherm Shippers(40.110.00) .

 2. Klik in het menu aanpassen -Modus aanpassen.

 3. Klik op Wijzigingen voor scherm verwijderenin het menu aanpassen .

 4. Klik op Jaen klik vervolgens op OK.

 5. Sluit het scherm transporteurs (40.110.00) . Open het scherm.


Resolution 6

De volgorde van de verzenders omzetten in een order die wordt herkend door proces Manager. Ga hiervoor als volgt te werk.

Opmerking Zorg voordat u de instructies in deze procedure hebt u een volledige back-up van de database die u herstellen kunt als er een probleem optreedt.

 1. Klik op stoppenin het scherm Proces Manager (40.400.00) .

 2. Met behulp van Microsoft SQL Query Analyzer of Microsoft SQL Server Management Studio, de desbetreffende instructie uitvoeren op de database van de toepassing.

  • Microsoft SQL Server 7.0

   Selecteer "execADG_Release_For_Update '" + rtrim(CpnyID) + "', '', '" +rtrim(ShipperID) + "'" van SOSHIPHEADER waar NextFunctionID = "4043000" en NextFunctionClass = '0200'

  • Microsoft SQL Server 2000 of Microsoft SQL Server 2005 of Microsoft SQL Server 2008

   SELECTEERT u QUOTED_IDENTIFIEROFF instellen ' exec ADG_Release_For_Update ' "+ rtrim(CpnyID) +"', '', ' "+ rtrim(ShipperID) +"'"="4043000"en NextFunctionClass van SOSHIPHEADER whereNextFunctionID = '0200'


 3. De resultaten van de instructie kopieert naar een nieuw venster. Alle kolomkoppen of rij tellen hoeveel regels uitsluiten. Voer de nieuwe instructie requeue de verzenders die worden vermeld.

  Opmerking De volgende instructie is een voorbeeld van de resultaten die u wilt kopiëren.

  exec ADG_Release_For_Update '0060', '', 'S0009868'

 4. Klik op startenin het scherm Proces Manager (40.400.00) .


Resolution 7

Annuleren van de verzender. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in de lijst Modules op Order Management.

 2. Klik in het deelvenster Beheer Orderverzenders onder Input.

 3. Schakel het selectievakje geannuleerd in op het tabblad Overige informatie en klik op Voltooien.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

×