Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de Indiase (taalinstelling in).

Symptomen

In de Indiase versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) wordt klopt de waarde weergegeven "Tax" niet in een verkooporderregel en in de regel geboekte verkoopfactuur. U verwacht dat de waarde "Tax" moet in overeenstemming zijn met de btw onder minimumwaarde in de instellingen voor Tax Details. Hetzelfde probleem treedt ook op voor de inkoopdocumenten.

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de trigger OnValidate in het Bedrag inclusief btw in de tabel Verkoopregel (37) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                                   ELSE
  "Amount To Customer" :=
  ROUND("Line Amount" - "Inv. Discount Amount" + "Excise Amount" + "Charges To Customer" -
  "Bal. TDS/TCS Including SHECESS" + "Service Tax Amount" +"Service Tax eCess Amount" +
  "Service Tax SHE Cess Amount",Currency."Amount Rounding Precision");
  END;

  // Delete the following lines.
  //IF "Tax Base Amount" <> 0 THEN
  // "Tax %" := ROUND(100 * ("Amount Including Tax" - "Tax Base Amount") / "Tax Base Amount",Currency."Amount Rounding Precision")
  //ELSE
  // "Tax %" := 0;
  // End of the deleted lines.

  InitOutstandingAmount;
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...                                   ELSE
  "Amount To Customer" :=
  ROUND("Line Amount" - "Inv. Discount Amount" + "Excise Amount" + "Charges To Customer" -
  "Bal. TDS/TCS Including SHECESS" + "Service Tax Amount" +"Service Tax eCess Amount" +
  "Service Tax SHE Cess Amount",Currency."Amount Rounding Precision");
  END;

  // Add the following lines.
  IF "Tax Base Amount" = 0 THEN
  "Tax %" := 0;
  // End of the added lines.

  InitOutstandingAmount;
  END;
  ...
 2. De code in de functie UpdateTaxAmounts in de tabel Verkoopregel (37) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...   "Bal. TDS/TCS Including SHECESS" + "Service Tax Amount" + "Service Tax eCess Amount" +
  "Service Tax SHE Cess Amount",Currency."Amount Rounding Precision")
  END;

  IndianSalesTaxCalculate.SetCurrency("Currency Code" <>'');

  // Delete the following lines.
  //LineTaxAmount := IndianSalesTaxCalculate.CalculateTax(
  // "Tax Area Code","Tax Group Code","Tax Liable",SalesHeader."Posting Date",
  // "Tax Base Amount",Quantity,SalesHeader."Currency Factor","Form Code");
  // End of the deleted lines.

  TotalTaxAmount := 0;
  TotalStdDeductionAmt := 0;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...   "Bal. TDS/TCS Including SHECESS" + "Service Tax Amount" + "Service Tax eCess Amount" +
  "Service Tax SHE Cess Amount",Currency."Amount Rounding Precision")
  END;

  IndianSalesTaxCalculate.SetCurrency("Currency Code" <>'');

  // Add the following lines.
  LineTaxAmount := IndianSalesTaxCalculate.CalculateTax(
  "Tax Area Code","Tax Group Code","Tax Liable",SalesHeader."Posting Date",
  "Tax Base Amount",Quantity,SalesHeader."Currency Factor","Form Code","Tax %");
  // End of the added lines.

  TotalTaxAmount := 0;
  TotalStdDeductionAmt := 0;
  ...

  Bestaande code 2

  ...   END ELSE
  IndianSalesTaxCalculate.GetStandardDeductionAmt(Rec,StandardDeductionAmount,LineTaxAmount);
  END
  END;
  "Amount Including Tax" := ROUND("Tax Base Amount" + LineTaxAmount,Currency."Amount Rounding Precision");

  // Delete the following lines.
  //IF "Tax Base Amount" <> 0 THEN
  // "Tax %" :=
  // ROUND(100 * ("Amount Including Tax" - "Tax Base Amount") / "Tax Base Amount",Currency."Amount Rounding Precision")
  //ELSE
  // "Tax %" := 0;
  // End of the deleted lines.

  IF "Standard Deduction %" <>0 THEN
  "Standard Deduction Amount" := ("Tax Base Amount" * "Standard Deduction %" / 100)
  ...

  Vervangende code 2

  ...  END ELSE
  IndianSalesTaxCalculate.GetStandardDeductionAmt(Rec,StandardDeductionAmount,LineTaxAmount);
  END
  END;
  "Amount Including Tax" := ROUND("Tax Base Amount" + LineTaxAmount,Currency."Amount Rounding Precision");

  // Add the following lines.
  IF "Tax Base Amount" = 0 THEN
  "Tax %" := 0;
  // End of the added lines.

  IF "Standard Deduction %" <>0 THEN
  "Standard Deduction Amount" := ("Tax Base Amount" * "Standard Deduction %" / 100)
  ...
 3. De code in de trigger OnValidate in het Bedrag inclusief btw in de tabel Inkoopregel (39) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    "Amount To Vendor" := ROUND("Line Amount" -"Inv. Discount Amount" + "Excise Amount" + "Tax Amount" -
  "Bal. TDS Including SHE CESS" + "Charges To Vendor" + "Service Tax Amount" +
  "Service Tax eCess Amount" + "Service Tax SHE Cess Amount");
  END;

  // Delete the following lines.
  //IF "Tax Base Amount" <> 0 THEN
  // "Tax %" := ROUND(100 * ("Amount Including Tax" - "Tax Base Amount") / "Tax Base Amount",
  // Currency."Amount Rounding Precision")
  //ELSE // Delete
  // "Tax %" := 0;
  // End of the deleted lines.

  InitOutstandingAmount;
  ...

  Nieuwe code

  ...    "Amount To Vendor" := ROUND("Line Amount" -"Inv. Discount Amount" + "Excise Amount" + "Tax Amount" -
  "Bal. TDS Including SHE CESS" + "Charges To Vendor" + "Service Tax Amount" +
  "Service Tax eCess Amount" + "Service Tax SHE Cess Amount");
  END;

  // Add the following lines.
  IF "Tax Base Amount" = 0 THEN // Add
  // End of the added lines.

  InitOutstandingAmount;
  ...
 4. De code in de functie UpdateTaxAmounts in de tabel Inkoopregel (39) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...   "Bal. TDS Including SHECESS" + "Service Tax Amount" + "Service Tax eCess Amount" +
  "Service Tax SHE Cess Amount",Currency."Amount Rounding Precision")
  END;

  IndianSalesTaxCalculate.SetCurrency("Currency Code" <>'');

  // Delete the following lines.
  //LineTaxAmount := ROUND(IndianSalesTaxCalculate.CalculateTax(
  // "Tax Area Code","Tax Group Code","Tax Liable",PurchHeader."Posting Date",
  // "Tax Base Amount",Quantity,PurchHeader."Currency Factor","Form Code"),Currency."Amount Rounding Precision");
  // End of the deleted lines.

  AmountonInventory := 0;
  InputTaxCreditAmount := 0;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...   "Bal. TDS Including SHECESS" + "Service Tax Amount" + "Service Tax eCess Amount" +
  "Service Tax SHE Cess Amount",Currency."Amount Rounding Precision")
  END;

  IndianSalesTaxCalculate.SetCurrency("Currency Code" <>'');

  // Add the following lines.
  LineTaxAmount := ROUND(IndianSalesTaxCalculate.CalculateTax(
  "Tax Area Code","Tax Group Code","Tax Liable",PurchHeader."Posting Date",
  "Tax Base Amount",Quantity,PurchHeader."Currency Factor","Form Code","Tax %"),Currency."Amount Rounding Precision");
  // End of the added lines.

  AmountonInventory := 0;
  InputTaxCreditAmount := 0;
  ...

  Bestaande code 2

  ... "Tax Amount" := ROUND(TaxAmount,Currency."Amount Rounding Precision");
  "Amount Including Tax" := ("Tax Base Amount" + "Tax Amount");

  // Delete the following lines.
  //IF "Tax Base Amount" <> 0 THEN
  // "Tax %" := ROUND(100 * ("Amount Including Tax" - "Tax Base Amount") / "Tax Base Amount",
  // Currency."Amount Rounding Precision")
  //ELSE
  // "Tax %" := 0;
  // End of the deleted lines.

  ServiceTaxSetup.RESET;
  ...

  Vervangende code 2

  ...  "Tax Amount" := ROUND(TaxAmount,Currency."Amount Rounding Precision");
  "Amount Including Tax" := ("Tax Base Amount" + "Tax Amount");

  // Add the following lines.
  IF "Tax Base Amount" = 0 THEN
  "Tax %" := 0;
  // End of the added lines.

  ServiceTaxSetup.RESET;
  ...
 5. De code in de functie in de UpdateTaxAmount BTW-Opening tabel (16569) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ... IF "Transaction Type" = "Transaction Type"::Purchase THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  //LineTaxAmount := IndianSalesTaxCalculate.CalculateTax(
  // "Tax Area Code","Tax Group Code",TRUE,"Posting Date",
  // "Tax Base Amount",Quantity,0,'');
  // End of the deleted lines.

  IF LineTaxAmount <> 0 THEN
  IndianSalesTaxCalculate.GetVATOpeningInputTaxCredit(Rec,"Amount Loaded on Item",
  "Input Credit/Output Tax Amount",TRUE,TaxAmount);
  "Tax Amount" := TaxAmount;
  IF GLSetup."VAT Rounding Precision" <> 0 THEN
  "Tax Amount" := ROUND("Tax Amount",GLSetup."VAT Rounding Precision",Direction);

  // Delete the following lines.
  //IF "Tax Base Amount" <> 0 THEN
  // "Tax %" := 100 * (("Tax Base Amount" + "Tax Amount") - "Tax Base Amount") / "Tax Base Amount"
  //ELSE
  // "Tax %" := 0;
  // End of the deleted lines.

  END ELSE IF "Transaction Type" = "Transaction Type"::Sale THEN BEGIN
  IF ("Export or Deemed Export") THEN
  EXIT;

  // Delete the following lines.
  //LineTaxAmount := IndianSalesTaxCalculate.CalculateTax(
  // "Tax Area Code","Tax Group Code",TRUE,"Posting Date",
  // "Tax Base Amount",Quantity,0,'');
  // End of the deleted lines.

  IF LineTaxAmount <> 0 THEN
  IndianSalesTaxCalculate.GetVATOpeningSTD(Rec,StandardDeductionAmount,TaxAmount);
  "Tax Amount" := TaxAmount - StandardDeductionAmount;

  // Delete the following lines.
  //IF "Tax Base Amount" <> 0 THEN
  // "Tax %" := 100 * (("Tax Base Amount" + "Tax Amount") - "Tax Base Amount") / "Tax Base Amount"
  //ELSE
  // "Tax %" := 0;
  // End of the deleted lines.

  "Input Credit/Output Tax Amount" := "Tax Amount";
  "Amount Loaded on Item" := 0;
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ... IF "Transaction Type" = "Transaction Type"::Purchase THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  LineTaxAmount := IndianSalesTaxCalculate.CalculateTax(
  "Tax Area Code","Tax Group Code",TRUE,"Posting Date",
  "Tax Base Amount",Quantity,0,'',"Tax %");
  // End of the added lines.

  IF LineTaxAmount <> 0 THEN
  IndianSalesTaxCalculate.GetVATOpeningInputTaxCredit(Rec,"Amount Loaded on Item",
  "Input Credit/Output Tax Amount",TRUE,TaxAmount);
  "Tax Amount" := TaxAmount;
  IF GLSetup."VAT Rounding Precision" <> 0 THEN
  "Tax Amount" := ROUND("Tax Amount",GLSetup."VAT Rounding Precision",Direction);

  // Add the following lines.
  IF "Tax Base Amount" = 0 THEN
  "Tax %" := 0;
  // End of the added lines.

  END ELSE IF "Transaction Type" = "Transaction Type"::Sale THEN BEGIN
  IF ("Export or Deemed Export") THEN
  EXIT;

  // Add the following lines.
  LineTaxAmount := IndianSalesTaxCalculate.CalculateTax(
  "Tax Area Code","Tax Group Code",TRUE,"Posting Date",
  "Tax Base Amount",Quantity,0,'',"Tax %");
  // End of the added lines.

  IF LineTaxAmount <> 0 THEN
  IndianSalesTaxCalculate.GetVATOpeningSTD(Rec,StandardDeductionAmount,TaxAmount);
  "Tax Amount" := TaxAmount - StandardDeductionAmount;

  // Add the following lines.
  IF "Tax Base Amount" = 0 THEN // Add
  "Tax %" := 0; // Add
  // End of the added lines.

  "Input Credit/Output Tax Amount" := "Tax Amount";
  "Amount Loaded on Item" := 0;
  END;
  ...
 6. De code in de codeunit Indische btw berekenen (13704) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...    Taxamount := TaxBaseAmount * TaxDetail."Tax Below Maximum" / 100;

  IF (TaxJurisdiction."Tax Type" = TaxJurisdiction."Tax Type"::VAT) OR
  (TaxJurisdiction."Tax Type" = TaxJurisdiction."Tax Type"::CST)
  ...

  Nieuwe code

  ...     Taxamount := TaxBaseAmount * TaxDetail."Tax Below Maximum" / 100;

  // Add the following line.
  TaxPercent := TaxDetail."Tax Below Maximum";
  // End of the added line.

  IF (TaxJurisdiction."Tax Type" = TaxJurisdiction."Tax Type"::VAT) OR
  (TaxJurisdiction."Tax Type" = TaxJurisdiction."Tax Type"::CST)
  ...

  7. Codeunit 13704 Indian Sales Tax Calculate
  Function CalculateTax
  Add the below Parameter
  VAR TaxPercent Type Decimal


Vereisten

U moet de Indiase versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSTF DynamicsNAV SE: 252133

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×