Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Frans (fr).

Symptomen

Als u een regel uit een overschrijvingsformulier in de Franse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009, is verwijderde regel niet beschikbaar voor een nieuwe betaling slip.

Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Franse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

 • De Franse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de besturingselementen in het formulier voor betaling Slip (10868) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...CaptionML=[ENU=Modify;
  FRA=Modifier];
  OnPush=BEGIN

  // Delete the following line.
  CurrForm.Lines.FORM.Modify;
  // End of the deleted line.

  END;
  }
  { ID=2;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...CaptionML=[ENU=Modify;
  FRA=Modifier];
  OnPush=BEGIN

  // Add the following line.
  CurrForm.Lines.FORM.ModifyLines;
  // End of the added line.

  END;
  }
  { ID=2;
  ...

  Bestaande code 2

  ...CaptionML=[ENU=Insert;
  FRA=Ins�rer];
  OnPush=BEGIN

  // Delete the following line.
  CurrForm.Lines.FORM.Insert;
  // End of the deleted line.

  END;
  }
  { ID=3;
  ...

  Vervangende code 2

  ...CaptionML=[ENU=Insert;
  FRA=Ins�rer];
  OnPush=BEGIN

  // Add the following line.
  CurrForm.Lines.FORM.InsertLines;
  // End of the added line.

  END;
  }
  { ID=3;
  ...

  Bestaande code 3

  ...CaptionML=[ENU=Remove;
  FRA=Supprimer];
  OnPush=BEGIN

  // Delete the following line.
  CurrForm.Lines.FORM.Delete;
  // End of the deleted line.

  END;
  }
  { ID=1120028;
  ...

  Vervangende code 3

  ...CaptionML=[ENU=Remove;
  FRA=Supprimer];
  OnPush=BEGIN

  // Add the following line.
  CurrForm.Lines.FORM.DeleteLines;
  // End of the added line.

  END;
  }
  { ID=1120028;
  ...
 2. De code in de functie wijzigen in de betaling Slip subformulier uit (10869) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...END;
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE Modify@3();
  // End of the deleted line.

  VAR
  PaymentLine@1120001 : Record 10866;
  PaymentModification@1120000 : Form 10871;
  ...

  Nieuwe code

  ...END;
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE ModifyLines@3();
  // End of the added line.

  VAR
  PaymentLine@1120001 : Record 10866;
  PaymentModification@1120000 : Form 10871;
  ...
 3. De code in de functie Invoegen in de betaling Slip subformulier uit (10869) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...MESSAGE(Text002);
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE Insert@1120007();
  // End of the deleted line.

  VAR
  PaymentManagement@1120000 : Codeunit 10860;
  BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...MESSAGE(Text002);
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE InsertLines@1120007();
  // End of the added line.

  VAR
  PaymentManagement@1120000 : Codeunit 10860;
  BEGIN
  ...
 4. De code in de functie verwijderen in de betaling Slip subformulier uit (10869) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...PaymentManagement.LinesInsert("No.");
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE Delete@4();
  // End of the deleted line.

  VAR
  PostingStatement@1120000 : Codeunit 10860;
  StatementLine@1120001 : Record 10866;
  ...

  Nieuwe code

  ...PaymentManagement.LinesInsert("No.");
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE DeleteLines@4();
  // End of the added line.

  VAR
  PostingStatement@1120000 : Codeunit 10860;
  StatementLine@1120001 : Record 10866;
  ...
 5. De code in de functie CopyLigBor in de betaling Management Codeunit (10860) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...Process@1120009 : Record 10860;
  PaymentStatus@1120010 : Record 10861;
  BEGIN

  // Delete the following lines.
  FromPaymentLine.MARKEDONLY(TRUE);
  IF NOT FromPaymentLine.FIND('-') THEN
  FromPaymentLine.MARKEDONLY(FALSE);
  // End of the deleted lines.

  IF FromPaymentLine.FIND('-') THEN BEGIN
  Step.GET(FromPaymentLine."Payment Class",NewStep);
  Process.GET(FromPaymentLine."Payment Class");
  ...

  Nieuwe code

  ...Process@1120009 : Record 10860;
  PaymentStatus@1120010 : Record 10861;
  BEGIN
  IF FromPaymentLine.FIND('-') THEN BEGIN
  Step.GET(FromPaymentLine."Payment Class",NewStep);
  Process.GET(FromPaymentLine."Payment Class");
  ...
 6. De code in de functie DeleteLigBorCopy in de betaling Management Codeunit (10860) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...VAR
  ToPaymentLine@1120001 : Record 10866;
  BEGIN

  // Delete the following line.
  FromPaymentLine.MARKEDONLY(TRUE);
  // End of the deleted line.

  ToPaymentLine.SETCURRENTKEY("Copied To No.","Copied To Line");

  IF FromPaymentLine.FIND('-') THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...VAR
  ToPaymentLine@1120001 : Record 10866;
  BEGIN
  ToPaymentLine.SETCURRENTKEY("Copied To No.","Copied To Line");

  IF FromPaymentLine.FIND('-') THEN
  ...
 7. De code in het dialoogvenster Eigenschappen op de pagina betaling Slip subformulier (10869) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...OnAction=BEGIN
  //This functionality was copied from page #10868. Unsupported part was commented. Please check it.
  {CurrPage.Lines.FORM.}

  // Delete the following line.
  _Modify;
  // End of the deleted line.

  END;
  }
  { 1900724604;2 ;Action ;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...OnAction=BEGIN
  //This functionality was copied from page #10868. Unsupported part was commented. Please check it.
  {CurrPage.Lines.FORM.}

  // Add the following line.
  ModifyLines;
  // End of the added line.

  END;
  }
  { 1900724604;2 ;Action ;
  ...

  Bestaande code 2

  ... OnAction=BEGIN
  //This functionality was copied from page #10868. Unsupported part was commented. Please check it.
  {CurrPage.Lines.FORM.}

  // Delete the following line.
  INSERT;
  // End of the deleted line.

  END;
  }
  { 1900724504;2 ;Action ;
  ...

  Vervangende code 2

  ...OnAction=BEGIN
  //This functionality was copied from page #10868. Unsupported part was commented. Please check it.
  {CurrPage.Lines.FORM.}

  // Add the following line.
  InsertLines;
  // End of the added line.

  END;
  }
  { 1900724504;2 ;Action ;
  ...

  Bestaande code 3

  ...OnAction=BEGIN
  //This functionality was copied from page #10868. Unsupported part was commented. Please check it.
  {CurrPage.Lines.FORM.}

  // Delete the following line.
  DELETE;
  // End of the deleted line.

  END;
  }
  { 1905048704;2 ;ActionGroup;
  ...

  Vervangende code 3

  ...OnAction=BEGIN
  //This functionality was copied from page #10868. Unsupported part was commented. Please check it.
  {CurrPage.Lines.FORM.}

  // Add the following line.
  DeleteLines;
  // End of the added line.

  END;
  }
  { 1905048704;2 ;ActionGroup;
  ...
 8. De code in de functie wijzigen in de pagina betaling Slip subformulier (10869) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...END;
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE _Modify@19068298();
  // End of the deleted line.

  VAR
  PaymentLine@1120001 : Record 10866;
  PaymentModification@1120000 : Form 10871;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...END;
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE ModifyLines@3();
  // End of the added line.

  VAR
  PaymentLine@1120001 : Record 10866;
  PaymentModification@1120000 : Form 10871;
  ...

  Bestaande code 2

  ...MESSAGE(Text002);
  END;

  // Delete the following lines.
  PROCEDURE Modify@3();
  VAR
  PaymentLine@1120001 : Record 10866;
  PaymentModification@1120000 : Form 10871;
  BEGIN
  IF "Line No." = 0 THEN
  MESSAGE(Text001)
  ELSE IF NOT Posted THEN BEGIN
  PaymentLine.COPY(Rec);
  PaymentLine.SETRANGE("No.","No.");
  PaymentLine.SETRANGE("Line No.","Line No.");
  PaymentModification.SETTABLEVIEW(PaymentLine);
  PaymentModification.RUNMODAL;
  END ELSE
  MESSAGE(Text002);
  END;
  // End of the deleted lines.

  PROCEDURE Insert@1120007();
  VAR
  PaymentManagement@1120000 : Codeunit 10860;
  BEGIN
  ...

  Vervangende code 2

  ...MESSAGE(Text002);
  END;

  PROCEDURE InsertLines@1120007();
  VAR
  PaymentManagement@1120000 : Codeunit 10860;
  BEGIN
  ...
 9. De code in de functie verwijderen in de pagina betaling Slip subformulier (10869) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...PaymentManagement.LinesInsert("No.");
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE Delete@4();
  // End of the deleted line.

  VAR
  PostingStatement@1120000 : Codeunit 10860;
  StatementLine@1120001 : Record 10866;
  ...

  Nieuwe code

  ...PaymentManagement.LinesInsert("No.");
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE DeleteLines@4();
  // End of the added line.

  VAR
  PostingStatement@1120000 : Codeunit 10860;
  StatementLine@1120001 : Record 10866;
  ...


Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Franse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009

 • De Franse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×