De informatie in dit document, inclusief URL-adressen en andere verwijzingen naar websites, kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen die in de voorbeelden worden gebruikt, zijn fictief tenzij anders vermeld. Elke overeenkomst met bestaande bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen berust op louter toeval. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan het toepasselijke auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag, zonder de rechten onder het auteursrecht te beperken, worden verveelvoudigd, in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen of op welke andere wijze en in welke vorm dan ook (op elektronische of mechanische wijze, via fotokopieën, opnamen of anderszins), of voor welk doeleinde dan ook openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft is mogelijk in het bezit van octrooien, aanvragen voor octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materiaal in dit document. De verschaffing van dit document geeft u geen licentie ten aanzien van deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft.

© 2006 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture It!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile en Wingdings zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×