Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de landinstellingen Hongaars (hu) taal.

Symptomen

In de Hongaarse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 het rapport BTW-aangifte gespecificeerde genaamd 1365M heeft een onjuiste naam en onjuiste formulier-ID wordt gebruikt wanneer u de gegevens naar een tekstbestand exporteren. 1365 is een tijdelijke naam die is gebruikt in het jaar 2013. Deze ID verandert elk jaar. Bijvoorbeeld:

 • In 2013 was 1365.

 • In 2014 is 1465.

 • In 2015 worden 1565.

De eerste twee cijfers toeneemt in elk jaar. Namen van de objecten zijn ook onjuist. Ze moeten worden genoemd als 'Gespecificeerde btw-aangifte' zonder het nummer.

Oplossing

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in velden in de vorm van Export-/ afdrukservices 1365 M (14550) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...// Delete the following line.
  OBJECT Form 14550 Export/Print 1365M

  ...

  Nieuwe code

  ...// Add the following line.
  OBJECT Form 14550 Export/Print Item. VAT Stat.

  ...
 2. De code in het dialoogvenster Eigenschappen in het formulier 14550 als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ... }
  PROPERTIES
  {

  // Delete the following lines.
  Width=6270;
  Height=4510;
  CaptionML=[ENU=Export/Print VAT 1365M Statement;
  // End of the lines.

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  OnInit=BEGIN
  ThresholdAmount := 2000000;

  ...

  Nieuwe code

  ... }
  PROPERTIES
  {

  // Add the following lines.
  Width=5720;
  Height=2750;
  CaptionML=[ENU=Export/Print Item. VAT Stat.;
  // End of the lines.

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  OnInit=BEGIN
  ThresholdAmount := 2000000;

  ...
 3. De code van de besturingselementen in het formulier 14550 als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ... }
  CONTROLS
  {

  // Delete the following line.
  { 1360006;MenuButton;3740 ;3520 ;2200 ;550 ;CaptionML=[ENU=&Functions;  HUN=&Funkci�k];
  Menu=MENUITEMS
  {
  ...

  Nieuwe code 1

  ... }
  CONTROLS
  {

  // Add the following lines.
  { 1360006;MenuButton;3300 ;1980 ;2200 ;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  CaptionML=[ENU=&Functions;
  // End of the lines.

  HUN=&Funkci�k];Menu=MENUITEMS
  {
  ...

  Bestaande code 2

  ... Visible=No }
  }
  }

  // Delete the following line.
  { 1360017;TextBox ;3960 ;440 ;2000 ;500 ;CaptionML=[ENU=Start Date;

  HUN=Kezd�si d tum];DateFormula=No;
  SourceExpr=StartDate;
  ...

  Vervangende code 2

  ... Visible=No }
  }
  }

  // Add the following line.
  { 1360017;TextBox ;3520 ;220 ;2000 ;440 ;CaptionML=[ENU=Start Date;

  HUN=Kezd�si d tum];DateFormula=No;
  SourceExpr=StartDate;
  ...

  Bestaande code 3

  ... EndDate := CALCDATE('<-1D>',VATPeriod."Starting Date");
  END;
  }

  // Delete the following lines.
  { 1360018;Label ;660 ;440 ;3190 ;550 ;ParentControl=1360017 }
  { 1360020;Label ;660 ;1210 ;3190 ;550 ;ParentControl=1360021 }
  { 1360021;TextBox ;3960 ;1210 ;2000 ;500 ;CaptionML=[ENU=End Date;HUN=Z r� d tum]; SourceExpr=EndDate }
  { 1360000;Label ;660 ;2090 ;3190 ;550 ;ParentControl=1360001 }
  { 1360001;TextBox ;3960 ;2090 ;2000 ;500 ;CaptionML=[ENU=VAT Threshold Amount;
  // End of the lines.

  HUN=�fa k�sz�b�sszege];DateFormula=No;
  SourceExpr=ThresholdAmount }
  ...

  Vervangende code 3

  ... EndDate := CALCDATE('<-1D>',VATPeriod."Starting Date");
  END;
  }

  // Add the following lines.
  { 1360018;Label ;220 ;220 ;3190 ;440 ;ParentControl=1360017 }
  { 1360020;Label ;220 ;770 ;3190 ;440 ;ParentControl=1360021 }
  { 1360021;TextBox ;3520 ;770 ;2000 ;440 ;CaptionML=[ENU=End Date;HUN=Z r� d tum]; SourceExpr=EndDate }
  { 1360000;Label ;220 ;1320 ;3190 ;440 ;ParentControl=1360001 }
  { 1360001;TextBox ;3520 ;1320 ;2000 ;440 ;CaptionML=[ENU=VAT Threshold Amount;
  // End of the lines.

  HUN=�fa k�sz�b�sszege];DateFormula=No;
  SourceExpr=ThresholdAmount }
  ...
 4. De code in het rapport in 1365 gespecificeerde btw-aangifte (14522) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...// Delete the following line.
  OBJECT Report 14522 1365 Itemized VAT Statement

  HUN=�fa k�sz�b�sszege];
  DateFormula=No;
  SourceExpr=ThresholdAmount }

  ...

  Nieuwe code

  ... EndDate := CALCDATE('<-1D>',VATPeriod."Starting Date");
  END;
  }

  // Add the following line.
  OBJECT Report 14522 Itemized VAT Statement

  HUN=�fa k�sz�b�sszege];
  DateFormula=No;
  SourceExpr=ThresholdAmount }


  ...
 5. De code van de eigenschappen in het rapport 14522 als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ... }
  PROPERTIES
  {

  // Delete the following lines.
  CaptionML=[ENU=1365 Itemized VAT Statement;
  HUN=1365 ti?½teles fakimutat s];
  // End of the lines.

  PaperSize=A4 210 x 297 mm;
  }
  DATAITEMS


  ...

  Nieuwe code

  ... }
  PROPERTIES
  {
  // Add the following lines.
  CaptionML=[ENU=Itemized VAT Statement;
  HUN=Ti?½teles fakimutat s];
  // End of the lines.

  PaperSize=A4 210 x 297 mm;
  }
  DATAITEMS


  ...
 6. De code in de functie Create1365MFile in de codeunit 1365 formulier exporteren (14550) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   FullClientFilePath@1360008 : Text[1024];
  SummaryFileName@1360009 : Text[30];
  BEGIN

  // Delete the following lines.
  SetFolderLocation(FolderLocation,FileExtension);

  SummaryFileName := 'Result1365M.txt';
  // End of the lines.

  CREATE(FilesSysObj);
  SummaryTextStream := FilesSysObj.CreateTextFile(TEMPORARYPATH + SummaryFileName,TRUE,FALSE);

  ...

  Nieuwe code

  ...   FullClientFilePath@1360008 : Text[1024];
  SummaryFileName@1360009 : Text[30];
  BEGIN

  // Add the following lines.
  SetFolderLocation(PeriodFrom,FolderLocation,FileExtension);

  SummaryFileName := 'Result' + GetFormID(PeriodFrom) + '.txt';
  // End of the lines.

  CREATE(FilesSysObj);
  SummaryTextStream := FilesSysObj.CreateTextFile(TEMPORARYPATH + SummaryFileName,TRUE,FALSE);

  ...
 7. De code in de functie CreateAndDownloadFiles in de codeunit 1365 formulier exporteren (14550) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...               ("Partner ID" <> PreviousTemp1365MBuffer."Partner ID");

  IF IsNewPartner AND Instantiated THEN BEGIN

  // Delete the following line.
  UpdateAndDownloadFile(SummaryTextStream,PreviousTemp1365MBuffer,FolderLocation,FileExtension);

  Instantiated := FALSE;
  END;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...                ("Partner ID" <> PreviousTemp1365MBuffer."Partner ID");

  IF IsNewPartner AND Instantiated THEN BEGIN

  // Add the following line.
  UpdateAndDownloadFile(PeriodFrom,SummaryTextStream,PreviousTemp1365MBuffer,FolderLocation,FileExtension);

  Instantiated := FALSE;
  END;

  ...

  Bestaande code 2

  ...
  IF IsForPrint THEN BEGIN
  IF NOT Instantiated THEN BEGIN

  // Delete the following line.
  TextStream := FilesSysObj.CreateTextFile(TEMPORARYPATH + '1365M.txt',TRUE,FALSE);

  WriteFileHeader(PeriodFrom,PeriodTo,Temp1365MBuffer);
  Instantiated := TRUE;
  END;

  ...

  Vervangende code 2

  ...
  IF IsForPrint THEN BEGIN
  IF NOT Instantiated THEN BEGIN

  // Add the following line.
  TextStream := FilesSysObj.CreateTextFile(TEMPORARYPATH + GetFormID(PeriodFrom) + '.txt',TRUE,FALSE);

  WriteFileHeader(PeriodFrom,PeriodTo,Temp1365MBuffer);
  Instantiated := TRUE;
  END;

  ...

  Bestaande code 3

  ...      PreviousTemp1365MBuffer := Temp1365MBuffer;
  UNTIL NEXT = 0;
  IF Instantiated THEN

  // Delete the following line.
  UpdateAndDownloadFile(SummaryTextStream,PreviousTemp1365MBuffer,FolderLocation,FileExtension);

  END;
  END;
  END;

  ...

  Vervangende code 3

  ...      PreviousTemp1365MBuffer := Temp1365MBuffer;
  UNTIL NEXT = 0;
  IF Instantiated THEN

  // Add the following line.
  UpdateAndDownloadFile(PeriodFrom,SummaryTextStream,PreviousTemp1365MBuffer,FolderLocation,FileExtension);

  END;
  END;
  END;

  ...
 8. De code in de functie WriteFileHeader in de codeunit 1365 formulier exporteren (14550) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   InitVariables;
  CompanyInformation.GET;

  // Delete the following line.
  WriteText('$ny_azon=1365M');

  WriteText(PADSTR('$sorok_sz ma=',STRLEN('$sorok_sz ma=') + 10));
  WriteText('$d_lapok_sz ma=4');
  WriteText('$d_lap1=01-K,1');

  ...

  Nieuwe code

  ...   InitVariables;
  CompanyInformation.GET;

  // Add the following line.
  WriteText('$ny_azon=' + GetFormID(PeriodFrom));

  WriteText(PADSTR('$sorok_sz ma=',STRLEN('$sorok_sz ma=') + 10));
  WriteText('$d_lapok_sz ma=4');
  WriteText('$d_lap1=01-K,1');

  ...
 9. De code in de functie UpdateAndDownloadFile in de codeunit 1365 formulier exporteren (14550) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...   Count1365M02K += 1;
  END;

  // Delete the following line.
  PROCEDURE UpdateAndDownloadFile@1360041(VAR SummaryTextStream@1360004 : Automation "{F935DC20-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B} 1.0:{0BB02EC0-EF49-11CF-8940-00A0C9054228}:'Windows Script Host Object Model'.TextStream";PreviousTemp1365MBuffer@1360001 : Record 14550;FolderLocation@1360000 : Text[1024];FileExtension@1360002 : Text[32]);

  VAR
  FullClientFilePath@1360003 : Text[1024];
  ServerFileName@1360005 : Text[1024];

  ...

  Nieuwe code 1

  ...   Count1365M02K += 1;
  END;

  // Add the following line.
  PROCEDURE UpdateAndDownloadFile@1360041(PeriodFrom@1360007 : Date;VAR SummaryTextStream@1360004 : Automation "{F935DC20-1CF0-11D0-ADB9-00C04FD58A0B} 1.0:{0BB02EC0-EF49-11CF-8940-00A0C9054228}:'Windows Script Host Object Model'.TextStream";PreviousTemp1365MBuffer@1360001 : Record 14550;FolderLocation@1360000 : Text[1024];FileExtension@1360002 : Text[32]);

  VAR
  FullClientFilePath@1360003 : Text[1024];
  ServerFileName@1360005 : Text[1024];

  ...

  Bestaande code 2

  ...  BEGIN
  Write1365M;
  TextStream.Close;

  // Delete the following line.
  ServerFileName := TEMPORARYPATH + '1365M.txt';

  UpdateCountLine(ServerFileName,CountLine);

  IF PreviousTemp1365MBuffer."VAT Registration No." <> '' THEN

  ...

  Vervangende code 2

  ...  BEGIN
  Write1365M;
  TextStream.Close;

  // Add the following line.
  ServerFileName := TEMPORARYPATH + GetFormID(PeriodFrom) + '.txt';

  UpdateCountLine(ServerFileName,CountLine);

  IF PreviousTemp1365MBuffer."VAT Registration No." <> '' THEN

  ...

  Bestaande code 3

  ...    PartnerIdentification + '_' +
  FORMAT(TODAY,0,'<Year4,4><Month,2><Day,2>') + FileExtension;


  // Delete the following line.
  DownloadFile(TextStream,FullClientFilePath,'1365M.txt');

  SummaryTextStream.WriteLine(FullClientFilePath);
  END;

  ...

  Vervangende code 3

  ...    PartnerIdentification + '_' +
  FORMAT(TODAY,0,'<Year4,4><Month,2><Day,2>') + FileExtension;


  // Add the following line.
  DownloadFile(TextStream,FullClientFilePath,GetFormID(PeriodFrom) + '.txt');

  SummaryTextStream.WriteLine(FullClientFilePath);
  END;

  ...
 10. De code in de functie SetFolderLocation in de codeunit 1365 formulier exporteren (14550) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...   CLEAR(NotItemizedPurchaseVATAmount);
  END;


  // Delete the following line.
  LOCAL PROCEDURE SetFolderLocation@1360019(VAR ClientFileName@1360001 : Text[1024];VAR FileExtension@1360002 : Text[32]);

  VAR
  CommonDialogManagement@1360003 : Codeunit 412;
  DefaultFileType@1360004 : ' ,Text,Excel,Word,Custom,Xml,Htm,Xsd,Xslt';

  ...

  Nieuwe code 1

  ...   CLEAR(NotItemizedPurchaseVATAmount);
  END;


  // Add the following line.
  LOCAL PROCEDURE SetFolderLocation@1360019(PeriodFrom@1360000 : Date;VAR ClientFileName@1360001 : Text[1024];VAR FileExtension@1360002 : Text[32]);

  VAR
  CommonDialogManagement@1360003 : Codeunit 412;
  DefaultFileType@1360004 : ' ,Text,Excel,Word,Custom,Xml,Htm,Xsd,Xslt';

  ...

  Bestaande code 2

  ...   Action@1360005 : 'Open,Save';
  BEGIN
  IF ClientFilePath <> '' THEN BEGIN

  // Delete the following line.
  ClientFileName := ClientFilePath + '\1365M';

  FileExtension := '.imp';
  END ELSE BEGIN
  ClientFileName := CommonDialogManagement.OpenFile('',ClientFileName,DefaultFileType::Custom,FileType,Action::Save);

  ...

  Vervangende code 2

  ...   Action@1360005 : 'Open,Save';
  BEGIN
  IF ClientFilePath <> '' THEN BEGIN

  // Add the following line.
  ClientFileName := ClientFilePath + '\' + GetFormID(PeriodFrom);

  FileExtension := '.imp';
  END ELSE BEGIN
  ClientFileName := CommonDialogManagement.OpenFile('',ClientFileName,DefaultFileType::Custom,FileType,Action::Save);

  ...
 11. De code in de functie GetFormID in de codeunit 1365 formulier exporteren (14550) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   EXIT(ROUND(Amount/1000,1));
  END;

  BEGIN
  END.
  }

  ...

  Nieuwe code

  ...   EXIT(ROUND(Amount/1000,1));
  END;

  // Add the following lines.
  LOCAL PROCEDURE GetFormID@1360012(PeriodFrom@1360000 : Date) : Text[5];
  BEGIN
  EXIT(FORMAT(PeriodFrom,0,'<Year>') + '65M');
  END;
  // End of the lines.

  BEGIN
  END.
  }

  ...
 12. De code van de eigenschappen in de MenuSuite Hongarije (30) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                                NextNodeID=[{00000000-0000-0000-0000-000000000000}] }
  { ;[{698579F1-8311-4B43-AA7F-DA71B371DAB4}] ;NextNodeID=[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] }
  { MenuItem ;[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] ;Name=Export/Print VAT 1365M Statement;

  // Delete the following line.
  CaptionML=[ENU=Export/Print VAT 1365M Stmt.;

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  MemberOfMenu=[{F8D2429D-034B-4C58-9B5E-81BE962DB1BC}];
  RunObjectType=Form;

  ...

  Nieuwe code

  ...                                NextNodeID=[{00000000-0000-0000-0000-000000000000}] }
  { ;[{698579F1-8311-4B43-AA7F-DA71B371DAB4}] ;NextNodeID=[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] }
  { MenuItem ;[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] ;Name=Export/Print VAT 1365M Statement;

  // Add the following line.
  CaptionML=[ENU=Export/Print Item. VAT Stat.;

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  MemberOfMenu=[{F8D2429D-034B-4C58-9B5E-81BE962DB1BC}];
  RunObjectType=Form;

  ...
 13. De code van de eigenschappen in de afdeling – Hongarije MenuSuite (1030) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...                                DepartmentCategory=Reports and Analysis }
  { ;[{698579F1-8311-4B43-AA7F-DA71B371DAB4}] ;NextNodeID=[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] }
  { MenuItem ;[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] ;Name=Export/Print VAT 1365M Statement;

  // Delete the following line.
  CaptionML=[ENU=Export/Print VAT 1365M Stmt.;

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  MemberOfMenu=[{F8D2429D-034B-4C58-9B5E-81BE962DB1BC}];
  RunObjectType=Page;

  ...

  Vervangende code 2

  ...                                DepartmentCategory=Reports and Analysis }
  { ;[{698579F1-8311-4B43-AA7F-DA71B371DAB4}] ;NextNodeID=[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] }
  { MenuItem ;[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] ;Name=Export/Print VAT 1365M Statement;

  // Add the following line.
  CaptionML=[ENU=Export/Print Item. VAT Stat.;

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  MemberOfMenu=[{F8D2429D-034B-4C58-9B5E-81BE962DB1BC}];
  RunObjectType=Page;

  ...
 14. De code in de pagina van Export-/ afdrukservices 1365 M (14550) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...// Delete the following line.
  OBJECT Page 14550 Export/Print 1365M

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  MemberOfMenu=[{F8D2429D-034B-4C58-9B5E-81BE962DB1BC}];
  RunObjectType=Page;

  ...

  Nieuwe code

  ...                                DepartmentCategory=Reports and Analysis }
  { ;[{698579F1-8311-4B43-AA7F-DA71B371DAB4}] ;NextNodeID=[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] }
  { MenuItem ;[{53D31DD1-62C5-45F8-AE69-D9716DFDAEFA}] ;Name=Export/Print VAT 1365M Statement;

  // Add the following line.
  OBJECT Page 14550 Export/Print Item. VAT Stat.

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  MemberOfMenu=[{F8D2429D-034B-4C58-9B5E-81BE962DB1BC}];
  RunObjectType=Page;

  ...
 15. De code van de eigenschappen in de Export/afdrukken 1365 M pagina (14550) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 2

  ... }
  PROPERTIES
  {

  // Delete the following line.
  CaptionML=[ENU=Export/Print VAT 1365M Statement;

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  PageType=Card;
  OnInit=BEGIN

  ...

  Vervangende code 2

  ... }
  PROPERTIES
  {

  // Add the following line.
  CaptionML=[ENU=Export/Print Item. VAT Stat.;

  HUN=1365M fakimutat s export l sa/nyomtat sa];
  PageType=Card;
  OnInit=BEGIN

  ...

Vereisten

U moet de Hongaarse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 zijn geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×