Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Nadat u uw organisatie hebt geïmporteerd met behulp van Deployment Manager, stopt de systeemtaak van FullTextCatalogIndex in de geïmporteerde organisatie en houdt u de wachtstatus in. Als u KB977867hebt toegepast, hebt u geen probleem.

Oorzaak

De naam van de organisatie importeren heeft niet de naam van de volledige tekst catalogus en de geïmporteerde organisatiedatabase heeft de volledige tekst Catalogus opgeslagen en bevat de GUID van de back-up van de organisatie. Systeemtaken u kunt de update voor volledige tekst catalogus met de huidige organisatie-id ftcat_documentindex_<OrganizationIdGuidValue> en vervolgens wijzigen in Wachtstatus wijzigen.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door het volgende SQL-script uit te voeren op de database van uw organisatie:

DECLARE @ID AS NVARCHAR(128),  @OLDNAME AS NVARCHAR(128),  @NEWNAME AS NVARCHAR(128), @LINES AS INTSELECT @OLDNAME = name FROM SYS.FULLTEXT_CATALOGS WHERE name LIKE 'ftcat_documentindex_%'SELECT @ID = OrganizationId FROM OrganizationSET @ID = REPLACE(@ID,'-','')SET @ID = LOWER(@ID)SET @NEWNAME = 'ftcat_documentindex_' + @IDPRINT 'GUID IS : '+@IDPRINT '---------------------'PRINT 'OLDNAME IS : '+@OLDNAMEPRINT '---------------------'PRINT 'NEWNAME IS : '+@NEWNAMEPRINT '---------------------'IF @OLDNAME!=@NEWNAMEBEGIN EXEC sp_fulltext_database 'enable' -- Drop exsiting full text catalog PRINT 'START DROPPING EXSITING FULL TEXT CATALOG ..' PRINT '---------------------' IF EXISTS (SELECT * FROM sys.fulltext_indexes fti WHERE fti.object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DocumentIndex]')) BEGIN ALTER FULLTEXT INDEX ON [dbo].[DocumentIndex] DISABLE END IF EXISTS (SELECT * FROM sys.fulltext_indexes fti WHERE fti.object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DocumentIndex]')) BEGIN DROP FULLTEXT INDEX ON [dbo].[DocumentIndex] END SELECT @LINES = COUNT(*) FROM sysfulltextcatalogs ftc WHERE ftc.name = @OLDNAME IF @LINES > 0 BEGIN EXEC sp_fulltext_catalog @OLDNAME,'drop' END PRINT 'DROPPING COMPLETE ..' PRINT '---------------------' -- Add new full text catalog PRINT 'START ADDING EXSITING FULL TEXT CATALOG ..' PRINT '---------------------' EXEC sp_fulltext_catalog @NEWNAME,'create' EXEC sp_fulltext_table 'documentindex', 'create', @NEWNAME, 'cndx_PrimaryKey_DocumentIndex' EXEC sp_fulltext_column 'documentindex', 'Title', 'add'  EXEC sp_fulltext_column 'documentindex', 'KeyWords', 'add'  EXEC sp_fulltext_column 'documentindex', 'SearchText', 'add'  EXEC sp_fulltext_table 'documentindex', 'activate'  EXEC sp_fulltext_catalog @NEWNAME, 'start_full' PRINT 'ADDING COMPLETE ..'ENDELSEPRINT 'THE FULL TEXT CATALOG HAS BEEN UPDATED ..'

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×