Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen

Nadat u de functie Verkooporder ophalen voor een speciale order uitvoert in een speciale inkooporders in Microsoft Dynamics NAV 2009, het veld verzendcode in de kop van de inkooporder speciale onverwacht is leeg.
Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Wijzig de code in de funtion GetDescriptionAndRcptName in de in de codeunit ReqJnlManagement (330) als volgt:
  Bestaande code

  ...ELSE
  Description := '';

  // Delete the following lines.
  ReqLine.Type::Item:
  IF Item.GET(ReqLine."No.") THEN
  Description := Item.Description
  ELSE
  Description := '';
  // End of the lines.

  END;
  END;

  IF ReqLine."Vendor No." = '' THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...ELSE
  Description := '';
  END;
  END;

  IF ReqLine."Vendor No." = '' THEN
  ...
 2. Voeg een nieuwe globale variabele in het Ink.-voorstel-Order codeunit (333) maken en geef vervolgens de variabele als volgt:

  • Naam: DropShptSpecialOrderExists

  • Gegevenstype: Boolean

 3. Voeg een nieuwe lokale variabele in de functie InsertPurchOrderLine in de Ink.-voorstel-Order codeunit (333) maken en geef vervolgens de variabele als volgt:

  • Naam: SalesHeader

  • Gegevenstype: Record

  • Subtype: verkoop

 4. Voeg een nieuwe lokale variabele in de functie InsertPurchOrderLine in de Ink.-voorstel-Order codeunit (333) maken en geef vervolgens de variabele als volgt:

  • Naam: DropShptSplOrderDiffAddress

  • Gegevenstype: Boolean

 5. Wijzig de code in de functie InsertPurchOrderLine in de Ink.-voorstel-Order codeunit (333) als volgt maken:
  Bestaande code

  ...WITH ReqLine2 DO BEGIN
  IF ("No." = '') OR ("Vendor No." = '') OR (Quantity = 0) THEN
  EXIT;


  IF (PurchOrderHeader."Buy-from Vendor No." <> "Vendor No.") OR
  (PurchOrderHeader."Sell-to Customer No." <> "Sell-to Customer No.") OR
  (PrevShipToCode <> "Ship-to Code") OR
  (PurchOrderHeader."Order Address Code" <> "Order Address Code") OR
  (PurchOrderHeader."Currency Code" <> "Currency Code") OR

  // Delete the following line.
  (PrevPurchCode <> "Purchasing Code")

  THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...WITH ReqLine2 DO BEGIN
  IF ("No." = '') OR ("Vendor No." = '') OR (Quantity = 0) THEN
  EXIT;

  // Add the following lines.
  DropShptSpecialOrderExists := FALSE;
  IF SalesHeader.GET(SalesHeader."Document Type"::Order,"Sales Order No.") THEN BEGIN
  DropShptSpecialOrderExists := PurchOrderHeader.DropShptSplOrderExists(SalesHeader);
  IF DropShptSpecialOrderExists THEN
  DropShptSplOrderDiffAddress :=
  NOT PurchOrderHeader.CheckAndAddShipToAdd(SalesHeader,FALSE);
  END;
  // End of the lines.

  IF (PurchOrderHeader."Buy-from Vendor No." <> "Vendor No.") OR
  (PurchOrderHeader."Sell-to Customer No." <> "Sell-to Customer No.") OR
  (PrevShipToCode <> "Ship-to Code") OR
  (PurchOrderHeader."Order Address Code" <> "Order Address Code") OR
  (PurchOrderHeader."Currency Code" <> "Currency Code") OR

  // Add the following lines.
  (PrevPurchCode <> "Purchasing Code") OR
  (DropShptSplOrderDiffAddress)
  // End of the lines.

  THEN BEGIN
  ...
 6. Voeg een nieuwe lokale variabele in de functie InsertHeader in de Ink.-voorstel-Order codeunit (333) maken en geef vervolgens de variabele als volgt:

  • Naam: SalesHeader

  • Gegevenstype: Record

  • Subtype: Verkoopkop

 7. Wijzig de code in de functie InsertHeader in de Ink.-voorstel-Order codeunit (333) als volgt maken:
  Bestaande code

  ...PurchOrderHeader.SetShipToForSpecOrder;
  END;

  PurchOrderHeader.MODIFY;
  ...

  Nieuwe code

  ...PurchOrderHeader.SetShipToForSpecOrder;
  END;

  // Add the following lines.
  IF DropShptSpecialOrderExists THEN BEGIN
  SalesHeader.GET(SalesHeader."Document Type"::Order,"Sales Order No.");
  PurchOrderHeader."Ship-to Name" := SalesHeader."Ship-to Name";
  PurchOrderHeader."Ship-to Name 2" := SalesHeader."Ship-to Name 2";
  PurchOrderHeader."Ship-to Address" := SalesHeader."Ship-to Address";
  PurchOrderHeader."Ship-to Address 2" := SalesHeader."Ship-to Address 2";
  PurchOrderHeader."Ship-to Post Code" := SalesHeader."Ship-to Post Code";
  PurchOrderHeader."Ship-to City" := SalesHeader."Ship-to City";
  PurchOrderHeader."Ship-to Contact" := SalesHeader."Ship-to Contact";
  END;
  // End of the lines.

  PurchOrderHeader.MODIFY;
  ...
 8. De code in de functie EnterPurchaseItemCrossRef in de codeunit met de integratie van de replicatie (5702) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...IF Found THEN BEGIN
  "Cross-Reference No." := ItemCrossReference."Cross-Reference No.";
  "Unit of Measure (Cross Ref.)" := ItemCrossReference."Unit of Measure";
  "Cross-Reference Type" := ItemCrossReference."Cross-Reference Type";
  "Cross-Reference Type No." := ItemCrossReference."Cross-Reference Type No.";

  // Delete the following lines.
  IF ItemCrossReference.Description <> '' THEN BEGIN
  Description := ItemCrossReference.Description;
  "Description 2" := '';
  END;
  // End of the lines.

  END ELSE BEGIN
  "Cross-Reference No." := '';
  "Cross-Reference Type" := "Cross-Reference Type"::" ";
  "Cross-Reference Type No." := '';

  // Delete the following lines.
  IF "Variant Code" <> '' THEN BEGIN
  ItemVariant.GET("No.","Variant Code");
  Description := ItemVariant.Description;
  "Description 2" := ItemVariant."Description 2";
  END ELSE BEGIN
  Item.GET("No.");
  Description := Item.Description;
  "Description 2" := Item."Description 2";
  END;
  // End of the lines.

  GetItemTranslation;
  ...

  Nieuwe code

  ...IF Found THEN BEGIN
  "Cross-Reference No." := ItemCrossReference."Cross-Reference No.";
  "Unit of Measure (Cross Ref.)" := ItemCrossReference."Unit of Measure";
  "Cross-Reference Type" := ItemCrossReference."Cross-Reference Type";
  "Cross-Reference Type No." := ItemCrossReference."Cross-Reference Type No.";
  END ELSE BEGIN
  "Cross-Reference No." := '';
  "Cross-Reference Type" := "Cross-Reference Type"::" ";
  "Cross-Reference Type No." := '';
  GetItemTranslation;
  ...
 9. De code in de functie GetSpecialOrders in de codeunit met de integratie van de replicatie (5702) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...TESTFIELD("Sell-to Customer No.",SalesHeader."Sell-to Customer No.");
  TESTFIELD("Ship-to Code",SalesHeader."Ship-to Code");

  // Delete the following line.
  PurchHeader.SetShipToForSpecOrder;

  PurchLine.LOCKTABLE;
  ...

  Nieuwe code

  ...TESTFIELD("Sell-to Customer No.",SalesHeader."Sell-to Customer No.");
  TESTFIELD("Ship-to Code",SalesHeader."Ship-to Code");

  // Add the following lines.
  IF DropShptSplOrderExists(SalesHeader) THEN
  CheckAndAddShipToAdd(SalesHeader,TRUE);
  // End of the lines.

  PurchLine.LOCKTABLE;
  ...
 10. De code in de functie TransfldsFromSalesToPurchLine in de codeunit kopie Document CRM (6620) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...VALIDATE("Direct Unit Cost");
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...VALIDATE("Direct Unit Cost");

  // Add the following lines.
  Description := FromSalesLine.Description;
  "Description 2" := FromSalesLine."Description 2";
  // End of the lines.

  END;
  ...
 11. Wijzig de code in de Code in het veld Debetrek.-veld Art. neerzetten codeunit (76) als volgt ophalen:
  Bestaande code 1

  ...TESTFIELD("Ship-to Code",SalesHeader."Ship-to Code");

  PurchLine.LOCKTABLE;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...TESTFIELD("Ship-to Code",SalesHeader."Ship-to Code");

  // Add the following line.
  IF DropShptSplOrderExists(SalesHeader) THEN
  CheckAndAddShipToAdd(SalesHeader,TRUE);
  // End of the lines.

  PurchLine.LOCKTABLE;
  ...

  Bestaande code 2

  ...CopyDocMgt.TransfldsFromSalesToPurchLine(SalesLine,PurchLine);
  PurchLine.Description := SalesLine.Description;
  PurchLine."Sales Order No." := SalesLine."Document No.";
  ...

  Vervangende code 2

  ...CopyDocMgt.TransfldsFromSalesToPurchLine(SalesLine,PurchLine);
  PurchLine.Description := SalesLine.Description;

  // Add the following line.
  PurchLine."Description 2" := SalesLine."Description 2";

  PurchLine."Sales Order No." := SalesLine."Document No.";
  ...
 12. De code in de InsertReqWkshLine in de lijst met verkooporders ophalen (698) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ..."Sell-to Customer No." := SalesLine."Sell-to Customer No.";
  SalesHeader.GET(1,SalesLine."Document No.");
  IF SpecOrder <> 1 THEN
  ...

  Nieuwe code

  ..."Sell-to Customer No." := SalesLine."Sell-to Customer No.";

  // Add the following lines.
  Description := SalesLine.Description;
  "Description 2" := SalesLine."Description 2";
  // End of the lines.

  SalesHeader.GET(1,SalesLine."Document No.");
  IF SpecOrder <> 1 THEN
  ...
 13. Voeg een nieuwe globale variabele in de tabel Inkoopkop (38) en geef de variabele als volgt:

  • Naam: NameAddressDetails

  • Gegevenstype: tekst

  • Lengte: 512

 14. Voeg een nieuwe globale variabele in de tabel Inkoopkop (38) en geef de variabele als volgt:

  • Naam: NameAddressDetails2

  • Gegevenstype: tekst

  • Lengte: 512

 15. Een nieuwe tekstconstante in de tabel Inkoopkop (38) toevoegen en geef vervolgens de tekstconstante:

  • Naam: Text051

  • ConstValue: het veld %1 op de inkooporder %2 moeten hetzelfde zijn als op verkoop order %3.

 16. Maak een nieuwe CheckAndAddShipToAdd functie in de tabel Inkoopkop (38). Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Een nieuwe lokale parameter in de functie CheckAndAddShipToAdd in de tabel Inkoopkop (38) toevoegen en geeft u de parameter als volgt:

   • Var: No

   • Naam: SalesHeader

   • Gegevenstype: Record

   • Subtype: verkoop

  2. Een nieuwe lokale parameter in de functie CheckAndAddShipToAdd in de tabel Inkoopkop (38) toevoegen en geeft u de parameter als volgt:

   • Var: No

   • Naam: ShowError

   • Gegevenstype: Boolean

  3. Een waarde toevoegen in de functie CheckAndAddShipToAdd in de tabel Inkoopkop (38) en geef vervolgens de retourwaarde:

   • Retourtype: Boolean

  4. Voeg een nieuwe lokale variabele in de functie CheckAndAddShipToAdd in de tabel Inkoopkop (38) en geef de variabele als volgt:

   • Naam: PurchLine2

   • Gegevenstype: Record

   • Subtype: PurchLine2

  5. Voeg de volgende code in de functie CheckAndAddShipToAdd in de tabel Inkoopkop (38):

   IF ShowError THEN BEGINPurchLine2.RESET;
   PurchLine2.SETRANGE("Document Type","Document Type"::Order);
   PurchLine2.SETRANGE("Document No.","No.");
   IF NOT PurchLine2.ISEMPTY THEN BEGIN
   IF "Ship-to Name" <> SalesHeader."Ship-to Name" THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Name"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF "Ship-to Name 2" <> SalesHeader."Ship-to Name 2" THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Name 2"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to Address" <> SalesHeader."Ship-to Address") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Address"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to Address 2" <> SalesHeader."Ship-to Address 2") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Address 2"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to Post Code" <> SalesHeader."Ship-to Post Code") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Post Code"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to City" <> SalesHeader."Ship-to City") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to City"),"No.",SalesHeader."No.");
   IF ("Ship-to Contact" <> SalesHeader."Ship-to Contact") THEN
   ERROR(Text051,FIELDCAPTION("Ship-to Contact"),"No.",SalesHeader."No.");
   END ELSE BEGIN
   // no purchase line exists
   "Ship-to Name" := SalesHeader."Ship-to Name";
   "Ship-to Name 2" := SalesHeader."Ship-to Name 2";
   "Ship-to Address" := SalesHeader."Ship-to Address";
   "Ship-to Address 2" := SalesHeader."Ship-to Address 2";
   "Ship-to Post Code" := SalesHeader."Ship-to Post Code";
   "Ship-to City" := SalesHeader."Ship-to City";
   "Ship-to Contact" := SalesHeader."Ship-to Contact";
   END;
   END ELSE BEGIN
   NameAddressDetails :=
   SalesHeader."Ship-to Name" + SalesHeader."Ship-to Name 2" +
   SalesHeader."Ship-to Address" + SalesHeader."Ship-to Address 2" +
   SalesHeader."Ship-to Post Code" + SalesHeader."Ship-to City" +
   SalesHeader."Ship-to Contact";
   IF NameAddressDetails2 = '' THEN
   NameAddressDetails2 := NameAddressDetails;
   EXIT(NameAddressDetails2 = NameAddressDetails);
   END;
 17. Maak een nieuwe DropShptSplOrderExists functie in de tabel Inkoopkop (38). Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Een nieuwe lokale parameter in de functie DropShptSplOrderExists in de tabel Inkoopkop (38) toevoegen en geeft u de parameter als volgt:

   • Var: No

   • Naam: SalesHeader

   • Gegevenstype: Record

   • Subtype: verkoop

  2. Een type waarde in de functie DropShptSplOrderExists in de tabel Inkoopkop (38) toevoegen en geef vervolgens de retourwaarde:

   • Retourtype: Boolean

  3. Voeg een nieuwe lokale variabele in de functie DropShptSplOrderExists in de tabel Inkoopkop (38) en geef de variabele als volgt:

   • Naam: SalesLine2

   • Gegevenstype: Record

   • Subtype: verkoop

  4. Voeg de volgende code in de functie DropShptSplOrderExists in de tabel Inkoopkop (38):

   // returns TRUE if sales is either Drop Shipment of Special OrderSalesLine2.RESET;
   SalesLine2.SETRANGE("Document Type",SalesLine2."Document Type"::Order);
   SalesLine2.SETRANGE("Document No.",SalesHeader."No.");
   SalesLine2.SETRANGE("Drop Shipment",TRUE);
   IF NOT SalesLine2.ISEMPTY THEN
   EXIT(TRUE);

   SalesLine2.SETRANGE("Drop Shipment");
   SalesLine2.SETRANGE("Special Order",TRUE);
   EXIT(NOT SalesLine2.ISEMPTY);

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×